Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Ann Vermorgen

De Vlaamse regering moet duidelijke én sociale keuzes maken

Duidelijke en sociale keuzes nodig In een context van stijgende (jeugd)werkloosheid en industrie die zwaar te lijden heeft, moet al wat kan bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid worden ontzien. Vlaanderen moet al de hefbomen die het op dit terrein heeft maximaal inzetten. Di...

1. Systematisch toepassen van een armoedetoets, onder meer op de kindpremie waar er een grotere selectiviteit moet komen ten gunste van personen met een laag inkomen.2. De Vlaamse belastingen moeten rechtvaardiger worden. Zo moet  de hervorming van de Belasting op de Inverkeersstelli...

Geen afbraak sociale rechten op de rug van de werknemers

Op de studiedienst van Voka regent het neologismen: loopbaankrediet, leerrekening en werkrekening, allemaal vernieuwende concepten, of beter: blitse woorden waarachter slechts één inhoudelijke boodschap te lezen valt: de werknemers worden gevraagd om zelf voor een groot stuk op te dr...