Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

ACV

  Uit het parcours van schepen Ait Daoud (N-VA) en entourage blijkt keer op keer hoe beperkt hun visie op kunst en maatschappij eigenlijk is. We maken uit hun herhaaldelijke clashes met verschillende kunstenaars op dat ze een zekere nostalgie koesteren voor tijden van Vlaamse primitieven. O...

  In De Tijd van 24 januari hielden Wouter Beke, Koen Geens en Servais Verherstraeten een pleidooi voor een complete overdracht van de gezondheidszorg naar de gewesten. Over de financiering laten ze zich niet uit, maar we gaan ervan uit dat de federale geldstromen volgen. Ze maken er g...

  “Het Vlaams Belang is ‘dé vakbond van de werkende Vlaming’ en is de enige partij die zich bezighoudt met de gewone Vlaming.” Dit is een citaat van Tom Van Grieken. Hij deed deze boude uitspraak dit jaar op 1 mei tijdens een toespraak voor het eigen volk, eerst in Sint-Niklaas. De kra...

koopkracht vakbondsbetoging

  Uiteraard zullen werkgevers en rechtse politici tijdens de actiedag alle klassiekers van stal halen. Genre ‘Onze lonen zijn te hoog, we zijn niet concurrentieel.’ Alsof lonen het belangrijkste concurrentie-element zijn. Als dat zo was, dan was pakweg Moldavië een economisch paradijs. ...

  Het is genoeg geweest. Genoeg met het “crisis”-beleid dat al jaren aansleept en niet langer op deze manier verder kan. Al jaren spreekt men bij Fedasil van “tijdelijk”, “crisis” en “later”. Al jaren slikken de medewerkers van Fedasil die uitleg. Al jaren steken zij nog ‘een extra tandje b...

  Daarom, en omdat Ryanair de werkelijke oorzaak van de loonsverlaging verborgen heeft gehouden (het verbeteren van de concurrentiepositie en niet het redden van het bedrijf), eisen de piloten dat de lonen volledig worden teruggezet op het niveau van vóór COVID-19. “In werkelijkheid werden ...

  De Ierse krant Irish Examiner pakte op 26 juli uit met het onthutsende nieuws dat de Ryanair-CEO zijn loon opnieuw naar het niveau van voor de coronacrisis heeft gebracht: zo’n 975.000 euro per jaar, aangevuld met opbrengsten uit aandelenpakketten. Tijdens de pandemie – zijn vliegtuigen b...

  Eind 2020 organiseerde Uber een zogenaamd ‘burgerinitiatief’ in Californië als reactie tegen de wet (Voorstel 22, waarvan de verenigbaarheid met de grondwet momenteel in twijfel wordt getrokken). Een vertoning onder het mom van het democratische belang. Blijkbaar kunnen wetten voortaan wo...

Witte woede.

  De afgelopen twee jaar zijn bijzonder zwaar geweest voor alle werknemers uit de zorg- en welzijnssectoren. De meer dan 400.000 werknemers van de non-profit sectoren leverden enorme inspanningen om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan al wie het nodig had en heeft. Corona zette h...

Ziekenhuispersoneel zorgsector verpleegkundigen

  Uit een recente bevraging van ACV Puls bij 4.200 werknemers in de zorg- en welzijnssectoren blijkt dat het personeelstekort een acuut probleem blijft. In de ziekenhuizen ervaart 78 procent een tekort aan collega’s, in de ouderenzorg is dat zelfs 87 procent en in de in de gehandicaptenzo...

Load More