Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

ACOD

  Als ACOD Onderwijs steunen wij jongeren die zich inzetten tijdens de klimaatacties. Hun acties hebben het thema klimaat een prominente plaats gegeven in de maatschappelijke discussie. Velen willen een grondige systeemverandering, wat wij toejuichen ook al is er geen éénduidige beschrijving van...

  In 2019 publiceerde Vanoost zijn boek Tot uw dienst. De zeven zonden van de ambtenaar doorprikt. Door middel van tal van interviews met personeel van de openbare diensten doorprikt Vanoost de mythes en stereotypen over de ‘luie’ en ‘nukkige’ ambtenaar. Ook de watersector komt uitgebreid...

  De Covid-crisis toonde het duidelijk aan: Zorg en welzijn zijn van levensbelang. Personeelsleden van woonzorgcentra gaven samen met hun collega’s het beste van zichzelf. De komende dagen wil de Vlaamse meerderheid in het parlement een decreet stemmen (= het privatiseringsdecreet), wa...

  Maart 2021 De Vlaamse regering maakt 577 miljoen euro vrij voor koopkrachtverhogingen, extra personeel en kwaliteitsverbeteringen in de zorg- en welzijnssector. Het VIA 6-akkoord van vakbonden en werkgeversorganisaties voorziet in 3.700 extra voltijdse equivalenten, waarvan 2.264 in de o...

40% academisch onderzoek in gedrang door Covid-vertragingen

  Wat is de impact van de COVID-19 crisis op het wetenschappelijk onderzoek? Dat wilde minister Hilde Crevits weten. Reeds in maart 2021 vroeg ze een gestoffeerd dossier over de opgelopen vertragingen aan de verschillende Vlaamse universiteiten en het FWO. Tot dan toe werd aangenomen dat ...

  Sedert de lente van 2020 heeft de Coronacrisis al enorm veel schade aangericht. Weinig sectoren konden eraan ontsnappen. Ook de verenigingen en stichtingen die ijveren voor het maatschappelijk belang, hebben eronder geleden. Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichting (n...

  In vzw AIR Antwerpen (die samen met de vzw Studio Start instaat voor de artistieke residentie- en atelierwerking AAIR) hangt er ook al jaren een geurtje in de bestuurskamer. Twee bestuurders, de voorzitter en advocaat Olivier Onghena en kunstenaar Philip Huyghe, domineren de winkel uit ...

  In mei 2020 publiceerde Transfer, het driemaandelijkse tijdschrift over arbeid en onderzoek van ETUI, een artikel over het tewerkstellingsmodel van SMart België, getiteld A freelancers’ cooperative as a case of democratic institutional experimentation for better work: a case study of SM...

  Concreet ligt binnenkort in het Vlaams parlement een vergaand voorstel van wijziging van decreet over het lokaal bestuur ter stemming voor, waardoor publieke welzijnsverenigingen zelf een vzw of een vennootschap kunnen oprichten of er deelgenoot van kunnen worden. En dit met de mogelijk...

  Het jaar begon goed voor Bart De Wever: op 2 januari kwam hij op Radio 2 over zijn voornemens voor het nieuwe jaar. De sfeer was bijzonder gemoedelijk: hij leek zo even vergeten te zijn dat zijn interview ook in beeld op Eén te volgen was. Hij filmde zichzelf netjes uitgedost in zijn ru...

Load More