Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

ACOD

  In mei 2020 publiceerde Transfer, het driemaandelijkse tijdschrift over arbeid en onderzoek van ETUI, een artikel over het tewerkstellingsmodel van SMart België, getiteld A freelancers’ cooperative as a case of democratic institutional experimentation for better work: a case study of SM...

  Concreet ligt binnenkort in het Vlaams parlement een vergaand voorstel van wijziging van decreet over het lokaal bestuur ter stemming voor, waardoor publieke welzijnsverenigingen zelf een vzw of een vennootschap kunnen oprichten of er deelgenoot van kunnen worden. En dit met de mogelijk...

  Het jaar begon goed voor Bart De Wever: op 2 januari kwam hij op Radio 2 over zijn voornemens voor het nieuwe jaar. De sfeer was bijzonder gemoedelijk: hij leek zo even vergeten te zijn dat zijn interview ook in beeld op Eén te volgen was. Hij filmde zichzelf netjes uitgedost in zijn ru...

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

  De maatregelen die de federale regering heeft genomen, komen bovenop de 1 miljard euro extra (vanaf 2021) die met het gezondheidsakkoord jaarlijks zal worden vrijgemaakt voor meer personeel, hogere lonen, betere arbeidsomstandigheden … in de federale gezondheidsinstellingen. Onder st...

ACOD Onderwijs komt met een (eigen) lied voor de Dag van de leerkracht

  Geen staking of manifestatie, maar een lied van/door een vakbond. Dat vraagt toch om een woordje uitleg! Nancy Libert: “Ik begrijp dat dit niet alledaags is, maar wie ons kent weet dat we helemaal mee zijn, dus zo verrast zullen de mensen nu ook weer niet zijn. Onze leden vragen nu e...

  Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing: de poetscollega’s zorgden er ook tijdens de corona-periode voor dat de UGe...

Hoera, COVID-19 stopt blijkbaar aan de poort van het basisonderwijs

  De twee woorden die wij de laatste weken het vaakst hebben gehoord zijn ‘gezond verstand’. Op vrijdag 22 mei zaten de onderwijsverstrekkers en de vakbonden zeven uren samen met de minster van onderwijs en met Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES. Op de vraag of de vier vierkante meter ...

Een oude man wordt verzorgd.

  Er zijn veel grote helden in onze samenleving. De werknemers die vandaag nog aan het werk zijn om essentiële diensten te leveren en daarbij veel mensen tegenkomen, verdienen respect. Winkelbediendes, apothekers, chauffeurs, politieagenten … en de medewerkers van de zorg. Respect, dat wi...

Studente geneeskunde.

  De lessen gaan niet door en het personeel kan niet steeds voorzien in afstandsonderwijs, de practica en de labo’s vallen weg en er is amper ondersteuning (mogelijk). Hierdoor zullen veel studenten het moeilijk hebben om hun jaar af te ronden. Als er steun kan gegeven worden aan de bedri...

Reactie op PISA-onderzoek: “In leerkrachten investeren, laat leerlingen excelleren!”

Is de kritiek op het onderwijs terecht? Zelf konden we de testresultaten nog niet inkijken. We zagen wel de reactie van de minister, maar denken dat er enkele dingen ontbreken in zijn analyse. Als onderwijsvakbond zijn we ervan overtuigd dat er nog heel wat andere factoren moeten aangepakt wo...

Load More