Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

ACLVB

  Het principe van het vaccinatieverlof is an sich niet ingewikkeld: de werknemer kan zijn vaccinatie tijdens de werkuren krijgen, weliswaar op uitnodiging van het vaccinatiecentrum, zonder loonverlies te lijden. Het doel is al even eenvoudig: voorkomen dat de werknemers ontmoedigd zouden...

  De voorbije jaren werkten de Vlaamse sociale partners voortreffelijk samen met het Minderhedenforum binnen de commissie diversiteit van de SERV. Uit de samenwerking leerden we dat het Minderhedenforum een organisatie is met heel veel ervaringsdeskundigheid, expertise én vooral met stevige...

Maatregelen Vlaamse regering schieten in het verkeerde keelgat bij de huishoudhulpen

  De voorbije weken hebben we reeds meerdere malen aan de Vlaamse regering gevraagd om maatregelen te nemen voor de werknemers in de sector dienstencheques. Enerzijds hebben we gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico’s voor de werknemers én de klanten, anderzijds hebben we gewezen op de fi...

Huishoudhulpen “onmisbaar” voor het land, maar nog steeds in onzekerheid

  Dit is een onbegrijpelijke beslissing met zware gevolgen, zowel op gezondheidsvlak als op financieel vlak. Nog meer zelfs omdat de bijzondere volmachten van deze regering de regio’s verhinderen maatregelen ten voordele van de huishoudhulpen te nemen. Met wiens voeten wordt er gespeeld?...

Brussels Airport.

Gebrek aan leiderschap en verantwoordelijkheid maakt werknemers woedend Het zijn geen gemakkelijke weken geweest voor de luchtvaart. Niemand had de impact noch de omvang van de coronacrisis kunnen voorspellen. Wel te voorspellen was de coördinatie op onze nationale luchthaven, die meer dan ooi...

De euforie van regeringspartijen over de economische groei stijgt met de dag. De bedrijfswinsten lopen op tot 35 miljard in 2016 (na belastingen). Toch blijft voor de mensen die keihard werken niks over. Voor 2016 steeg de uurloonkost in de buurlanden 0.4 procent sneller dan eind vorig jaar voor...

De vakbonden betreuren wel dat het Hof heeft besloten de wettelijke bepalingen die de leeftijden voor wettelijk en vervroegd pensioen verhogen niet te zien als een sociale achteruitgang voor de werknemers noch als een discriminatie tussen man en vrouw. Al zijn we niet verrast door deze uitspraak....

Flexi-jobs zijn een opeenstapeling van aanvallen op de rechten van de betrokken werknemers en staan bol van discriminaties. Zo is het nu mogelijk dat een werknemer met een flexi-job aan andere loon- en arbeidsvoorwaarden werkt dan iemand op dezelfde werkplek met dezelfde functie die een regulier ...

Geachte Dames en Heren, Leden van de Kamer We begrijpen dat vanaf 7 februari e.k. de besprekingen heropstarten over het wetsontwerp houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Het initiële wetsontwerp lag deels in het verlengde van de voorstellen van de sociale partners ...

Geachte raadsleden, op 1 januari 2015 zal een eerste groep werkzoekenden uitgesloten worden van een beroepsinschakeluitkering. Dat is de vroegere ‘wachtuitkering’ voor schoolverlaters. Deze werkzoekenden verliezen hun inkomen NIET omdat ze geen moeite doen om een job te vinden, omdat ze werk weig...

Load More