Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

ABVV

Vandaag keurt de nieuwe Vlaamse regering het programmadecreet goed. Daarin staan maatregelen die de regering nodig vindt om de begroting te kunnen uitvoeren. Opvallend, met haar eerste wapenfeit trekt Jambon I direct een streep door verschillende steunmaatregelen voor Vlaamse gezinnen en bedrijve...

“Steeds meer onderwijsinstellingen verwachten dat leerlingen digitaal deelnemen aan het onderwijs. Van smartschool via usb-sticks tot een eigen laptop”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Dat zorgt voor een extra financiële druk op gezinnen. Niet iedereen is in staat die kosten even vlot ...

“Verschillende partijen roepen in aanloop naar de verkiezingen dat werknemers, werklozen en zieken een tandje bij moeten steken ten voordele van de economie. Tegelijk bespaarde de Vlaamse regering bijna systematisch op maatregelen die mensen concreet en financieel in staat stellen om hun job werk...

In 2018 werden 7 werknemers op 10 die een re-integratieproces doorlopen hadden, door de preventieadviseur-arbeidsarts afgeschreven in het kader van de re-integratieprocedure van minister Maggie De Block. Dit laat de werkgever toe om de arbeidsovereenkomst te verbreken zonder vergoeding en zonder ...

Fight for 14 – Vrouwen Weten Waarom

De dag voor gelijk loon v/m is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd hebben verdiend. Als basis voor de berekening van de loonkloofdag nemen we de gemiddelde bruto maandlonen van voltijds- en deeltijdswerkenden in de privésector. Volge...

Ernstig nemen In Vlaanderen geeft 33 procent aan dat het in 2018 ‘zeer moeilijk’ tot ‘onmogelijk’ was om te sparen. De laagste inkomens besteden tot 80 procent van hun inkomen aan energie, voeding en huur. Dat blijkt uit de nieuwe consumentenbarometer die Testaankoop gisteren lanceerde. Voor he...

Werkgevers en vakbonden van de taxisector waarschuwen al langer voor de dramatische gevolgen van een extreme deregulering, zoals die voorzien is in het ontwerpdecreet. Steden waar een gelijkaardige deregulering werd doorgevoerd, zoals New York, Londen en Amsterdam, kampen vandaag met ernstige pro...

Vlaams beleid De afschaffing van de werkhervattingstoeslag voor ouderen, het inperken van aanmoedigingspremies tijdskrediet, strengere voorwaarden voor opleidingssteun, de afbouw van premies voor een overstap naar een lichtere job, schrappen van het ervaringsfonds en de aanmoedigingspremie landi...

BTB heeft al drie zwartboeken sociale dumping gelanceerd. Hierin details van alle Belgische werkgevers die in hetzelfde bedje ziek zijn. Snel poen verdienen op de rug van Oost-Europese chauffeurs, die weken in hun vrachtwagencabine kamperen, omdat zij constant in België werkopdrachten uitvoeren a...

“Onze wetgevers vertrekken nog te vaak van het klassieke gezin als norm. Nochtans is in Vlaanderen bijna 1 op 6 van de gezinnen een eenoudergezin”, zegt algemeen secretaris van ABVV Caroline Copers.  32 verschillende drempels 14,2 procent of bijna 1 op 6 van de Vlaamse gezinnen is vandaag een e...

Load More