Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

ABVV

Tussen 2007 en 2018 is de gemiddelde all-in prijs (energieprijs, transporttarief, distributienettarief, heffingen en BTW) van elektriciteit met 62% (in lopende prijzen) en met 31% (exclusief inflatie) gestegen. Deze toename valt vooral te verklaren door de stijging van de distributienettarieven. ...

Deliverookoeriers in protest in Gent in 2019.

De vordering van het auditoraat is een ‘algemene’ rechtsvordering: elke koerier moet zelf een ‘vrijwillige tussenkomst’ doen opdat de uitspraak (met de daaruit voortvloeiende voordelen) op zijn persoonlijke situatie wordt toegepast. Om te vermijden dat elke koerier zijn eigen advocaat moet nemen ...

Vandaag keurt de nieuwe Vlaamse regering het programmadecreet goed. Daarin staan maatregelen die de regering nodig vindt om de begroting te kunnen uitvoeren. Opvallend, met haar eerste wapenfeit trekt Jambon I direct een streep door verschillende steunmaatregelen voor Vlaamse gezinnen en bedrijve...

“Steeds meer onderwijsinstellingen verwachten dat leerlingen digitaal deelnemen aan het onderwijs. Van smartschool via usb-sticks tot een eigen laptop”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Dat zorgt voor een extra financiële druk op gezinnen. Niet iedereen is in staat die kosten even vlot ...

“Verschillende partijen roepen in aanloop naar de verkiezingen dat werknemers, werklozen en zieken een tandje bij moeten steken ten voordele van de economie. Tegelijk bespaarde de Vlaamse regering bijna systematisch op maatregelen die mensen concreet en financieel in staat stellen om hun job werk...

In 2018 werden 7 werknemers op 10 die een re-integratieproces doorlopen hadden, door de preventieadviseur-arbeidsarts afgeschreven in het kader van de re-integratieprocedure van minister Maggie De Block. Dit laat de werkgever toe om de arbeidsovereenkomst te verbreken zonder vergoeding en zonder ...

Fight for 14 – Vrouwen Weten Waarom

De dag voor gelijk loon v/m is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd hebben verdiend. Als basis voor de berekening van de loonkloofdag nemen we de gemiddelde bruto maandlonen van voltijds- en deeltijdswerkenden in de privésector. Volge...

Ernstig nemen In Vlaanderen geeft 33 procent aan dat het in 2018 ‘zeer moeilijk’ tot ‘onmogelijk’ was om te sparen. De laagste inkomens besteden tot 80 procent van hun inkomen aan energie, voeding en huur. Dat blijkt uit de nieuwe consumentenbarometer die Testaankoop gisteren lanceerde. Voor he...

Werkgevers en vakbonden van de taxisector waarschuwen al langer voor de dramatische gevolgen van een extreme deregulering, zoals die voorzien is in het ontwerpdecreet. Steden waar een gelijkaardige deregulering werd doorgevoerd, zoals New York, Londen en Amsterdam, kampen vandaag met ernstige pro...

Vlaams beleid De afschaffing van de werkhervattingstoeslag voor ouderen, het inperken van aanmoedigingspremies tijdskrediet, strengere voorwaarden voor opleidingssteun, de afbouw van premies voor een overstap naar een lichtere job, schrappen van het ervaringsfonds en de aanmoedigingspremie landi...

Load More