Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

11.11.11

  In zijn achttien jaar als president van Congo, vergaarde de entourage rond Joseph Kabila een fortuin aan steekpenningen en gestolen overheidsgeld. In het onderzoeksrapport 'Congo Hold-up' legden De Standaard en Le Soir samen met internationale media en ngo’s een grootschalig financieel sc...

COP26 Melbourne

  Ondervertegenwoordiging van het Zuiden “Ondanks de beloftes van de Britse regering om deze klimaattop inclusief te maken, is dat duidelijk niet gelukt”, stelt Lidy Nacpil, een van de boegbeelden van de internationale klimaatbeweging, vast. En inderdaad: heel wat klimaatactivisten konden ...

Protestactie van Addameer

  Afgelopen vrijdag vaardigde de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz een militair decreet uit waarbij zes Palestijnse organisaties als 'terroristische organisaties' werden geclassificeerd: Addameer, Al Haq, Defense for Children International - Palestine, Union of Agricultural Wo...

  “De weerstand van rijke landen zoals België, tegen de versoepeling van de regels voor intellectueel eigendom blokkeert een wereldwijde productie en levering van tests, vaccins en behandelingen tegen COVID-19. Deze versoepeling is nochtans essentieel om de pandemie onder controle te kr...

  De uitdagingen op vlak van internationale solidariteit zijn groter dan ooit volgens 11.11.11. De coronacrisis, gevolgen van klimaatverandering die steeds meer schade en verlies met zich meebrengen en de wereldwijde armoede die voor het eerst in twintig jaar terug toenam zijn duidelijke ...

  Ter herinnering: sinds 2005 biedt het Belgische belastingsysteem sommige grote multinationals de mogelijkheid om, via het systeem van de excess profit ruling, geen belasting te betalen op een groot deel van hun winst in België. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat dit systeem ill...

  11.11.11 bevestigt in een persreactie de boodschap van onder meer federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Internationale solidariteit is inderdaad de weg uit de crisis. Structurele oplossingen in de strijd tegen COVID-19 zijn levensnoodzakelijk om een veili...

  Internationale organisaties roepen op om de klimaattop in Glagow (COP26) van november uit te stellen omwille van het gebrek aan veiligheid en gelijke participatie. Zoals het er nu naar uitziet zal namelijk het gros van de vertegenwoordigers uit landen uit het Globale Zuiden de facto wor...

Vluchtelingenkamp in Griekenland.

  Via hervestigingsprogramma’s worden vluchtelingen die onvoldoende bescherming krijgen in het eerste land van opvang, vaak buurlanden van conflictsituaties, overgebracht naar andere landen om zo oplossingen te bieden voor mensen in erg kwetsbare posities. Met hervestiging kan België ook ...

Palestina

  Op dinsdag 18 mei bogen de 27 Europese buitenlandministers zich over de recente escalatie in Palestina en Israël. Ze riepen hierbij onder meer op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en het opnieuw lanceren van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. 11.11.11 roept eveneens...

Load More