De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Public Domain Pictures
Opinie -

Zwarte zondag met donker rode rand

dinsdag 28 mei 2019 12:04
Spread the love

Op de verkiezingsavond waren de traditionele partijen en de bruine winnaar er als de kippen bij om te spreken over “het signaal van de kiezer”. Daar moest zeker naar geluisterd worden. Van enige zelfreflexie was er geen sprake.

Wat de nationalisten nalieten was te zeggen dat Francken en andere Schild en Vrienden maanden lang een angstcampagne lanceerden tegen alles wat divers is in Vlaanderen. Andersgelovigen en anderskleurigen werden afgeschilderd als een gevaar voor onze identiteit, de islamisering werd als een heuse bedreiging in de kiesmarkt gezet en de leefloners zouden verantwoordelijk zijn voor de teloorgang van onze sociale zekerheid.

De N-VA en de andere regeringspartijen verkondigden luid dat ze voor jobs, jobs, jobs zorgden en dat iedereen er, met dank aan het liberale beleid, beter van werd. Dit terwijl de werkman ervaart dat de aangeboden werkplekken er vooral zijn via interim, onzeker en onderbetaald.

Er zijn ongeveer één miljoen Vlamingen die door hogere elektriciteitstarieven en karige pensioenen zien dat die hoerakreten van centrum rechts op drijfzand gebaseerd zijn. Als men ook moet vaststellen dat die nep jobs gecreëerd werden met de lonen van de werknemers in de vorm van de verlaging van de sociale bijdragen is het hek helemaal van de dam.

Men creëert door angstboodschappen en foute berichten over de stijgende welvaart het ongenoegen, op die manier onderbouwt men zelf “het signaal van de kiezer”.

Groen vindt dat signaal ook belangrijk maar vergeet dat de gewone man en vrouw die voor het Belang stemde niet wakker ligt van het klimaat. Dat kunnen we deze kiezers niet kwalijk nemen, want iemand die kinderen met lege brooddozen naar school stuurt of moeilijkheden heeft om zijn facturen te betalen, is niet bezig met de opwarming van de aarde.

Crombez deed een goede poging om te anticiperen in het debat, maar zijn partij heeft het moeilijk om de derde weg die ze als sociaal democraten in het verleden aflegden te doen vergeten.

Gelukkig was er op deze inktzwarte zondag een streepje donder rode hoop. De kameraden van Peter Mertens brachten op het terrein naast de verontwaardiging over het beleid een geloofwaardig alternatief voor heel de werkende klasse en zeker voor diegenen die het moeilijk hebben. Betaalbare facturen, echte jobs en een deftig pensioen zijn heus geen extreme verzuchtingen.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!