De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet, wie durft het nog aan/Zwarte Piet is racisme/Brief aan Metro

Zwarte Piet, wie durft het nog aan/Zwarte Piet is racisme/Brief aan Metro

woensdag 15 juni 2016 07:16
Spread the love

ZWARTE PIET, WIE DURFT HET NOG AAN/ZWARTE PIET IS RACISME/BRIEF AAN METRO

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-wie-durft-het-nog-aanzwarte-piet-is-racismebrief-aan-metro/

AANREDACTIE METROOnderwerp: Uw artikel in uw papieren krant ”Zwarte Piet, wie durft het nog aan”

Geachte Redactie,

We leven in 2016.Niet in 1816 of 1916.
Iets, dat uw redactie kennelijk moet worden meegedeeldgezien uw artikel op 1 juni in uw papieren krant:”Zwarte Piet, wie durft het nog aan”Zie in noot 1 de iets gewijzigde vorm in uw Internetkrant van2 juni. [1]Zie geheel onder het notenapparaat, de uitgeschreven tekst.
Waar het in uw artikel op neer komt, is dat u niet alleen het racistischekarakter van Zwarte Piet ontkent/bagatelliseert, maar dat u ook nogeensde wereld op zijn kop zet.
U doet met uw titelkop ””Zwarte Piet, wie durft het nog aan” en deklaagzang over acteurs, die als Blackface [Zwarte Piet dus] afhaken,impliciet voorkomen, alsof de tegenstanders van Zwarte Piet intimideren,terwijl de werkelijkheid precies omgekeerd is.
INTIMIDATIE DOOR PRO ZWARTE PIETERS
”Goeiemorgen¬†ūüôāVorig jaar november heb ik mij op Facebook en in een aantal interviews uitgesproken tegen Zwarte Piet.¬†
Ik wist wel dat er mensen waren die het niet eens zouden zijn met mij, maar dat de reacties zo heftig waren daar schrok ik wel even van.Ik kreeg honderden bedreigingen via Facebook maar ook in mijn brievenbus thuis. De meest verschrikkelijke dingen werden mij, maar ook mijn kinderen, toegewenst.
Ik ben daar een paar dagen best van slag van geweest. Uiteindelijk heb ik het toen van mij afgeschreven in het nummer Breathe. 
Morgen begint het hele Sinterklaas gebeuren weer en ik ben blij dat er inmiddels een aantal steden zijn die de Zwarte Pieten hebben ingeruild voor gekleurde Pieten.
Het begin is er en over een paar jaar zullen onze kinderen niet meer snappen wat ons destijds bezielde.
x Anouk [2]
Dit is een van de vele voorbeelden van wat er gebeurt wanneer jeje tegen ”Zwarte Piet” uitspreekt.De zangeres Anouk, Doutzen Kroes en ook andere ”witte” tegenstandersvan Zwarte Piet, kregen de grofste beledigingen en bedreigingen naarhun hoofd geslingerd. [3]
Quinsy Gario, de man, die het anti Zwarte Piet verzet opnieuwop de kaart zette [er was al jarenlang daarvoor verzet geweest] [4],kreeg doodsbedreigingen en verwensingen naar zijn hoofd geslingerdna een uitzending bij Pauw en Witteman. [5]En de prijs, die het anti Zwarte Piet verzet betaalde, was hoog.Een andere anti Zwarte Piet voorman, Kno’Legde Cesare, werd gewelddadig gearresteerd bij een vreedzaam anti Zwarte Piet protest[6] en verloor zelfs zijn baan. [7]De pro Zwarte Piet hysterie gaat dus heel ver:Zo ver, dat pretpark Duinrell, dat had aangekondigd, dat ergeen bezoek zou zijn van Zwarte Piet, maar van de zogenaamde”Karakterpieten”, werd bedolven onder scheldkannonades enhysterische reacties. [8]
Wie intimideert hier nu, de pro of anti Zwarte Pietactivisten?
Ik daag u uit, mij voorbeelden te geven van dergelijke scheldkannonadesuit het anti Zwarte Pietkamp, waar men steeds vreedzaam demonstreert. [9]En toch te maken krijgt met buitensporig politiegeweld. [10]

ZWARTE PIET ALS RACISTISCH KARIKATUURWE LEVEN NIET MEER IN 1850…….

¬†Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ‚ÄĚSint Nicolaas en zijn Knecht‚ÄĚ [11],in een tijd,¬†¬†toenslavernij, ¬†kolonialisme en de vermeende ‚ÄĚsuperioriteit‚ÄĚ van blanken over zwartengemeengoed waren.¬†Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.Het boeman karakter [wat later overging in de ‚ÄĚgezellige ‚ÄĚZwarte Piet‚ÄĚ]paste ¬†in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders‚Ķ..], maar hing ooksamenmet de associatie van zwarte mensen [naast ‚ÄĚminderwaardig‚ÄĚ] met eng, gevaarlijk ¬†en onbekend.Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [12]¬†Het werd al gekker en gekker:¬†Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ‚ÄĚkomisch figuur‚ÄĚ [waar nog meete leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaakSurinaams accent] ¬†en werd steeds duidelijker een dommigeen dwaze figuur [13]¬†Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ‚ÄĚregenboog‚ÄĚ of‚ÄĚGouden Pieten‚ÄĚ‚Äô, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Pietvan het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minderrare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschiktevan de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakterin stand is gehouden. [14]

¬†Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van‚ÄĚzwart zijn‚ÄĚ, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pietenland [Nederland dus] woonden.En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.Anders gezegd: versluierend [het is maar een grapje, jaja‚Ķ.]tot openlijk racistisch.Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,die niet gediend was van een racistische ¬†Zwarte Piet ‚ÄĚgrap‚ÄĚ aan haar adres, notabene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [15]Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario wasslachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [16]
En het argument, dat het een ”gezellig kinderfeest is, dat wordtverpest”, slaat helemaal nergens op.Ten eersteALS het echt alleen maar om een kinderfeest gaat, waarom dandie hysterische, racistische reacties van pro Zwarte Pieters?Ten tweede:Van hele of halve racistische pesterijen zijn ieder jaar zwarte kinderen Kopvan Jut.Dat is dan nauwelijks een gezellig Kindeefeest te noemen, maar slegsvir blankes. [17]Menig zwart kind, dat zowel racistische pesterijen als het negatievebeeld van de ”domme” Zwarte Piet heeft meegekregen, is thuisgekomen met de vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook‚ÄĚ[18]
EEN LEUK KINDERFEEST HOORT HET VOOR ALLE¬†KINDEREN TE ZIJN, NIET ALLEEN ”WITTE” KINDEREN…..¬†
De andere pro Zwarte Piet argumenten zijn te onzinnigvoor woorden.Want Zwarte Piet is niet zwart van het ”roet in de schoorsteen”Want krijg je bij die roetvegen dan gratis dikke lippenen een Afro pruik mee?

EPILOOG

Wat nog niet tot u schijnt te zijn doorgedrongen [anders had u nietzo’n klaagzang achtig artikel geschreven, dat de protesteerders tegeneen de racistische karikatuur Zwarte Piet in de beklaagdenbank zet], is dat¬†”Zwarte Piet” op zijn retour is.

De VN heeft zich ertegen uitgesproken [19], de Bijenkorf zette Gouden¬†Pieten in, scholen haken af [20] en 100 BN’ershebben een petitie ondertekend tegen de aanwezigheid van Zwarte Pietin het Sinterklaasjournaal.[21]
En dat wordt hoog tijd, anno 2016.
Het gaat niet aan, ”Zwarte Piet” te blijvenmeevieren in het Sinterklaasfeest, niet alleen vanwege het racistischevan deze figuur, maar ook omdat het zwarte kinderen, die ook recht hebbenop een leuk ”kinderfeest”, buitensluit en stigmatiseert.Ik heb al verwezen naar de reactie van zwarte kinderen zelf. [22]Onlangs verklaarde een medewerker van de Kinderombudsman¬†”kippevel” van de ervaringen van de ouders van zwarte kinderente krijgen…..[23]
Dat zegt genoeg.
Het past u dan ook niet, een klagerig stukje te schrijven, waarbij uimpliciet ”Zwarte Piet”’verdedigt, suggereert dat de anti Zwarte Pietactivisten anderen intimideren [met uw titel ”Zwarte Piet, wie durft het nogaan], terwijl het juist omgekeerd is en een van de acteurs laat jammerenover een ”Kinderfeest”, waarbij hij kennelijk lak heeft aan de gevoelensvan zwarte kinderen en hun ouders!

Een advies aan u:
Laat 1816/1916 achter u en ontwaak in 2016!
Zwarte Piet moet weg!Laat Sinterklaas weer alleen opereren, zoals hij al dieeeuwen voor 1850 gedaan heeft, zodat het weer een feestkan zijn voor alle kinderen.
Dan pas is het echt feest!
Ik ga ervan uit, dat ik dergelijke Zwarte Piet vergoeilijkende stukkennoch in uw papieren krant, noch in de Internetkrant meerzal aantreffen.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

METRONIEUWSZWARTE PIET, WIE DURFT HET NOG AAN1 JUNI 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/2016/06/zwarte-piet-wie-durft-het-nog-aan

[2]

TELEGRAAFKINDEREN ANOUK OOK SLACHTOFFER PIETENREL14 NOVEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/prive/23330157/__Kroost_Anouk_in_Pietenrel__.html

[3]

”Daarnaast stuiten witte Nederlanders die pleiten voor aanpassing van Zwarte Piet niet zelden op onbegrip en afkeuring van witte familieleden en vrienden. Ook worden ze op sociale media bedreigd en uitgescholden voor landverrader, NSB’er, negerhoer en erger zoals onder andere Anouk, Peter R. de Vries, Sunny Bergman en Tanja Jess is overkomen.”
HET PAROOLWITTE CRITICI VAN ZWARTE PIET ZIJN VAN BELANGREZA KARTOZEN-WONG6 DECEMBER 2015
http://www.parool.nl/opinie/-witte-critici-van-zwarte-piet-zijn-van-belang~a4202739/

”Check de reacties eronder! ‚ÄėZe zal dat wel moeten zeggen, ze loopt? zelf met een neger‚Äô; ‚ÄėNsb? hoer ga maar richting de apenhul‚Äô; ‚Äėze pijpt? een zwarte piet‚Äô, en deze:‚ÄėDoutzen Kroes is a mega whore for the Third World. She is married to a black? savage, so now she trashes her own country in support of jungle savages (just look at her Third World charity work). Such race traitor whores need to be deported to the Third World dumpster where their pimp comes from. Besides, what does a model know about political issues? If she had a functioning brain she would use it, instead she is (mis)using her body.‚Äė

FRONTAAL NAAKTCRACKER PLEASE26 OCTOBER 2013
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/cracker-please.html

TELEGRAAFKINDEREN ANOUK OOK SLACHTOFFER PIETENREL14 NOVEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/prive/23330157/__Kroost_Anouk_in_Pietenrel__.html

JOOP.NLRACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK28 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/nieuws/racisten-bedreigen-zangeres-anouk

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[5]

JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG7 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/nieuws/racistische-reacties-op-anti-zwarte-piet-betoog
”Het College voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, CERD, komt vrijdag met conclusies en aanbevelingen over discriminatie in Nederland. Ook Zwarte Piet komt zeker aan de orde, een heikel onderwerp sinds hij door een deel van de bevolking wordt geassocieerd met racisme en discriminatie.¬†
Kunstenaar Quinsy Gario zorgt sinds zijn arrest uit 2011 voor internationale ophef. Met zijn actie ‘Zwarte Piet is racisme’ heeft hij de discussie over Zwarte Piet flink aangejaagd en sindsdien wordt hij bedreigd. Scheldkanonnades zijn voor Gario aan de orde van de dag. ,,Kijk, een zwarte mongool”, of ,,Ik wil een sticker met: ik rem niet voor Quinsy Gario”. En: ‘Ga naar Afrika en krijg aids”, zijn de dingen die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt.¬†

Paniekaanvallen
,,Natuurlijk doet dat pijn”, vertelt hij aan¬†de Volkskrant. ,,Ik heb paniekaanvallen en hartkloppingen. Soms wordt het zwart voor m’n ogen en moet ik rustig blijven zitten. Dan vraag ik me af of ik wel naar buiten kan. Je hebt maar √©√©n persoon nodig, dan kan het voorbij zijn. Dat gaat zo in je gedachten zitten. Ik krijg anonieme brieven. Daarin staat dat mensen me een kogel door mijn kop gaan jagen.”¬†

Jarenlang liet hij iedereen er ongestraft mee wegkomen, maar de laatste tijd verzamelt Gario alle bewijzen om aangifte te kunnen doen. Binnen een jaar ontving hij naar eigen zeggen 770 beledigingen en bedreigingen.”DE ONDERNEMERZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT AFSNIJDEN28 AUGUSTUS 2015

http://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/28150/gario-ze-willen-om-zwarte-piet-mijn-strot-afsnijden

FRONTAAL NAAKTHANDEN AF VAN QUINSY GARIOPETER BREEDVELD19 NOVEMBER 2014

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/handen-af-van-quinsy-gario.html

ZWARTE PIET IS RACISMEQUINSY GARIO12 NOVEMBER 2012

http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[6]

YOUTUBE.COMBEELDEN VAN DE GEWELDDADIGE ARRESTATIEVAN KNO’LEDGE CESARE

https://www.youtube.com/watch?v=4TGvi3y9cIg

[7]

RTL NIEUWSZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN DOORPROTEST17 FEBRUARI 2015

http://www.republiekallochtonie.nl/zwarte-pietactivist-verliest-baan-na-aangifte-door-agent

[8]

DOORBRAAK.EUPRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHEPIET FANS23 OCTOBER 2014

http://www.doorbraak.eu/pretpark-duinrell-zwicht-onder-druk-van-hysterische-piet-fans/

[9]

”En evenzeer dat er geen beelden zijn van geweld van demonstranten. Het is de politie die het overgrote deel van het duw- en trekwerk heeft geleverd waar de krant aan refereert, zoals blijkt uit de beelden. Als er al sprake is van een rel, dan is het een mediarel.”

JOOP.NLMEDIA VERTEKENEN PIET PROTESTMERIJN OUDENAMPSEN18 NOVEMBER 2014
http://www.joop.nl/opinies/media-vertekenen-piet-protest

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS JOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

[10]

YOUTUBE.COMBEELDEN VAN DE GEWELDDADIGE ARRESTATIEVAN KNO’LEDGE CESARE

https://www.youtube.com/watch?v=4TGvi3y9cIg

[11]

WIKIPEDIAZWARTE PIET
  http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[12]
¬†¬†‚ÄĚDie ¬†negatievere ¬†kijk ¬†opdonkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook inde ¬†plaatjes ¬†van ¬†Zwarte ¬†Piet.¬† Hij ¬†wordt ¬†steeds ¬†angstaanjagender ¬†en ¬†schept ¬†er ¬†een zichtbaar ¬†genoegen ¬†inom ¬†kinderen ¬†te¬†bestraffen.‚Ä̬†¬†¬†JAN HELSLOOTNAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET¬†Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschapin Montfoort, 31 maart 2012
  http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf
  [13]
¬†¬†¬†‚ÄúNa de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.‚ÄĚ Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.‚Ä̬†¬†DOORBRAAKZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!14 DECEMBER 2009
  http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/
   DE STRIJD OM ZWARTE PIETJOHN HELSLOOT
  http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php
   [14]
    DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/25/de-strijd-rond-zwarte-piet-1-demagogie-drogredeneringen-dreigementen/
   DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/26/de-strijd-rond-zwarte-piet-2-page-schelm-slaaf-en-knecht/   [15]  JUROFOONDE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP http://www.jurofoon.nl/nieuws/ weblog.asp?id=6121 COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON   

 
Astrid Essed 01.12.11 4:12
 
ZWARTE PIET GRAP/ GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIEGeachte Redactie van JurofoonIk citeer u ivm de Zwarte Piet caseHumor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.Einde uw citaatIn de eerste plaats:Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuenop denigrerende wijze verbaal worden bejegendIk doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soortDat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voorNu betr de Zwarte Piet opmerkingWat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaamgeweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigendNu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wilFeit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, isontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbijniet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of domIn die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raarsoort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderenOok in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar vorenOok al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordtaan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijdvaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedigHoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, datDe stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderenen terechtNota bene van een volwassene!Kinderachtig en beledigend hoorDe rol van de KLM is helemaal beneden peilInderdaad een geval van blaming the victimTerecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteldHoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwensuit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegenZwarte PietNiet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooitgehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratieHumor op de werkvloer primaMaar dan niet ten koste van anderenDat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerendVriendelijke groetenAstrid Essed
  [16]
¬†¬†‚ÄĚElk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: ‚ÄúWe vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.‚Ä̬†¬†ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
  http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[17]
”Onbegrijpelijk, dat iemand, van wie wetenschappelijkinzicht mag worden verwacht, niet alleen volkomen voorbijgaataan de effecten van ‚ÄĚZwarte Piet‚ÄĚ op zwarte kinderen, maar behept is met institutioneel racisme. Voor hem tellen, zo blijkt uit zijn redenatie, slechtsblanke kinderen.‚ÄĚ
BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERINGASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoering/

DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-ervaringen-ouders-medewerker-kinderombudsman-huiveren/
[18]

‚ÄĚDie verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‚Äėzwarte Piet‚Äô werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‚Äėmama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom‚Äô.
 ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-ervaringen-ouders-medewerker-kinderombudsman-huiveren/

[19]

NU.NLVN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDENAANGEPAST28 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4115002/vn-wil-negatieve-kenmerken-zwarte-piet-worden-aangepast.html

RTL NIEUWSVERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST28 AUGUSTUS 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/verenigde-naties-wil-dat-nederland-zwarte-piet-aanpast

[20]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
 http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html

TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTE PIET17 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4144129/2015/09/17/Haagse-scholen-willen-niet-langer-een-klassieke-Zwarte-Piet.dhtml

ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015

http://www.ad.nl/rotterdam/klassieke-zwarte-piet-in-ban-bij-rotterdamse-scholen~a5e826fd/

NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/sinterklaas/4135830/geen-zwarte-piet-meer-openbare-basisscholen-in-utrecht.html

[21]
METRONIEUWSHONDERDEN BN’ERS TEKENEN ¬†BRIEF TEGENZWARTE PIET27 MEI 2016
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/honderden-bners-tekenen-brief-tegen-zwarte-piet

[22]

‚ÄĚDie verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‚Äėzwarte Piet‚Äô werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‚Äėmama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom‚Äô.
 ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

[23]

DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-ervaringen-ouders-medewerker-kinderombudsman-huiveren/

PAPIEREN KRANT
METRO
ZWARTE PIET SPELEN, WIE DURFT ‘T NOG AAN2 JUNI 2016
KLUS
Het zou nog weleens moeilijk kunnen worden om acteurs te vindenvoor de opgestapte Pieten van het Sinterklaas-journaal.

Omroep NTR gaat het nog knap lastig krijgen om geschikte opvolgers te vinden voor de opgestapte Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer bij Het Sinterklaasjournaal. Volgens bronnen van RTL Boulevard’s showdeskundige Albert Verlinde zouden reeds benaderde acteurs voor het vervangen van Hoofdpiet en Pietje Paniek zelfs allemaal bedanken voor de eer. Niemand lijkt zich nog te willen branden aan de rol die zo beladen is geworden en waartegen zoveel collega’s zich openlijk hebben gekeerd.

Vooralsnog gaat het dus om geruchten, maar ondenkbaar is het niet dat toneelspelers stuk voor stuk nee zeggen. 
[Midden in het artikel]:
Ophef
Dieuwertje blijft wel:
Sinterklaas komt dit jaar in Maassluis aan en Dieuwertje Blok magook deze keer verslag doen van zijn komst in het Sinterklaasjournaal.Vorig jaar ontstond de nodige ophef toen Blok zich openlijk mengdein de Zwarte Pieten-discussie en aangaf dat het wat haar betrefttijd was om afscheid te nemen van Zwarte Piet.Dieuwertje deed deze uitspraken op persoonlijke titel en na 5 december,toch was een groot deel van het publiek niet blij met haar.Een mondig deel van de pro-Zwarte Pieten-club meende zelfsdat Dieuwertje niet meer te handhaven viel als presentratrice van het kinderprogramma.Er werd dan ook geroepen om haar vertrek.
Metro
VERDERE TEKST ARTIKEL

Dat zegt ook Tom de Mol, producent van de bioscoopfilm De Club van Sinterklaas & het geblaf op de pakjesboot. ,,De acteurs die de rol overnemen staan direct in de schijnwerpers van de media. Ik begrijp wel dat niet iedereen daarom staat te springen in dit geval.‚ÄĚ Zelf heeft hij bij zijn film, die eind jaar draait, geen problemen ondervonden. ,,Onze acteurs zijn minder bekend, maar ik weet niet of dat de reden is. Zij zien ook dat er iets gaat veranderen, de vraag is alleen in welk tempo.‚ÄĚ

Acteur Peter Lusse, die tussen 2008 en 2012 de rol van Ballonnenpiet vertolkte in Het Sinterklaasjournaal, zou niet terugkeren als hij zou worden gevraagd. ,,Het is ongelofelijk jammer dat er nu zo‚Äôn enorme discussie is, want het was gewoon een vrolijk kinderfeest‚ÄĚ, zo laat hij desgevraagd weten. ,,Ik ben blij dat ik er niet meer bij zit. Ook als ik nu opnieuw gevraagd zou worden, zou ik het niet meer doen. Die hele discussie heeft het plezier eraf gehaald, de lol om te spelen. Ik blijf er nu liever buiten.‚ÄĚNTR doet de geruchten overigens af als voorbarig. Een woordvoerder laat weten dat ze alle gebeurtenissen op dit moment nog laten bezinken en goed nadenken over een ‚Äėoplossing‚Äô. Het script voor het nieuwe Sinterklaasjournaal verschijnt deze zomer.Sam ten Hove & Constance van Amstel
TOEGEVOEGD AAN ARTIKEL

METRONIEUWSHONDERDEN BN’ERS TEKENEN ¬†BRIEF TEGENZWARTE PIET27 MEI 2016
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/honderden-bners-tekenen-brief-tegen-zwarte-piet

OOK TOEGEVOEGD AAN ARTIKEL

Zwarte Piet:
”Ik heb drie jaar geleden al geroepen, dat de NTR gehoor moestgeven aan de roep om een andere Piet.De publieke omroep kan er niet aan voorbij, dat sommigen hettypetje als kwetsend, racistisch zien.”
Erik van MuiswinkelStapte onlangs op als Hoofdpiet

”Ik heb contact opgenomen met de eindredacteur van het Sinterklaasjournaalen hem gezegd: Ik ga dit niet meer doen. Ik sta er niet meer achter.”
Dolores Leeuwinstapte ook op bij het Sinterklaasjournaal

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! ūüôŹ ūüĒÜ 45 minutes of Mohamed Barrie!ūüĒÜ ūüí• Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. ūüĆŹ Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. „ÄĄ PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!