De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet – Lafheid op De Afspraak

Zwarte Piet – Lafheid op De Afspraak

vrijdag 28 augustus 2015 22:05
Spread the love

Quinsy Gario op De Afspraak op één van 28/08/2015 naar aanleiding van het advies van de Verenigde Naties over Zwarte Piet, zie het advies Zwarte Piet, het VN-rapport van 28/08/2015

Door het uitnodigen van een excellente gast kon meteen, in de lijn van het oude Canvas, Movement X  genegeerd worden, ook al hebben die nog altijd een klacht lopen tegen de intrede van Sinterklaas en koloniale Zwarte Pieten in Antwerpen. Er werd geen woord over gerept, behalve dan de yellow face op de studioachtergrond waarmee Movement X z’n klacht tegen Antwerpen was gaan indienen. Quinsy vond trouwens al die ‚zwarte mannetjes’ uitvergroot als achtergrond in de studio maar niks, kunnen die niet weg zo vroeg hij.

En vragen wat hij denkt over het gele mannetje, moeten ze bij de VRT gedacht hebben, hilariteit allom op de redactie, en ook wat vindt hij van Matthijsen z’n roetvegen – zoals de Sint in een brief in De Morgen enkele maanden geleden al aankondigde -, want daar kon Movement X mee leven, het plezier kon niet op in de voorbereidende redactievergadering, maar zeker Movement X niet ter sprake brengen, dat was blijkbaar het ordewoord aan het nieuwe gezicht.

In dat soort valletjes trap ik niet, zei Quinsy smalend, het zijn niet de slachtoffers die voor oplossingen moeten zorgen, en voor de derde maal barstte hij in een hartelijke lach uit, of was het een hatelijke om zoveel journalistieke arrogantie?

 Ik ga nog een programma maken, over de ‚Autoriteit’, dat het altijd wat oudere witte mannen zijn die het mogen uitleggen, zoals Mulder, die ook bij jullie de studios mag afdweilen. Los van het feit dat Mulder er niets op tegen zou hebben dat er wat meer pit in de debatten zou komen, zo bedachten wij, want de VRT herhaalt zichzelf in het oeverloos opvoeren van dezelfden en het alsmaar sterker weren van meningen met migratieachtergrond of afwijkende meningen. Behoudens als zij zich ‚gesetteld’ hebben, en de opiniebladzijden en tv-programma’s mogen volschrijven en praten.

Misschien kan Lieven Verstraete gevraagd worden om op Canvas een echt debatprogramma, met tegensprekelijke en vooral afwijkende meningen samen te stellen en te modereren, in plaats van zich nu neer te leggen bij een nieuwsje vroeg of een nieuwsje laat, als een gestraft kleutertje, wachtend op z’n pensioen. En hij kan misschien eens te rade gaan bij Quinsy Gario.

En ook in het late journaal van 28/08/2015 bestond de journalist het om de Zwarte Piet discussie in België te ridiculiseren door de ‘gekleurde’ Piet van Movement X in beeld te brengen met de vraag of er ook in België nu ‘gekleurde’ pieten gaan komen, alsof dat de essentie was van het VN-advies. In het middagjournaal van 29/08/015 konk het of nu inNederlaand en beelgiê ‘gekleurde’ Pieten gingen komen. Over het uitgommen van de koloniale referenties waar het in het VN-advies over gaat, geen woord, dat had journalistiek aan de orde moeten gesteld, mét verwijzing naar Movement X. Laffe en infantiele journalistiek op De Afspraak en in het journaal. Voor wanneer respectvolle info en echt debat?

Maar de VN heeft dus een advies gegeven over Zwarte Piet, weliswaar voor Nederland, maar België ligt daar niet ver van, ook niet in deze traditie. De VN nodigen de overheden uit om werk te (blijven) maken van tradities, maar met uitzuivering van alle elementen die andere mensen of bevolkingsgroepen kunnen kwetsen, ondermeer alles wat verwijst naar het kolonialisme wat Zwarte Piet betreft en ook andere tradities. Bart De Wever en Geert Bourgeois zullen er dus bij de aankomst van Sinterklaas en ook op 6 december best  op toezien dat alle aan het kolonialisme refererende elementen bij Zwarte Piet verdwijnen. Misschien zelfs op straffe van een GAS-boete?

Meer nog, de VN vraagt aan de overheden een actieve anti-racistische campagne op te zetten op alle vlakken waarin racisme mensen discrimineert, met speciale aandacht ondermeer voor het optreden van de politie.

Het is niet de bedoeling hier het gehele rapport te bespreken, elkeen kan het langs deze link Zwarte Piet, het VN-rapport van 28/08/2015 integraal te lezen en te bestuderen, een 10 tal blz in het Engels mag voor niemand een probleem zijn.

Maar hier toch de essentiële passage over Black Pete, Zwarte Piet, het vet is van de Verenigde Naties:

Cultural traditions and racial discrimination

17. While the Committee understands that the tradition of Sinterklaas and Black Pete is enjoyed by many persons in Dutch society, the Committee notes with concern that the character of Black Pete is sometimes portrayed in a manner that reflects negative stereotypes of people of African descent and is experienced by many people of African descent as a vestige of slavery, which is injurious to the dignity and self esteem of children and adults of African descent. The Committee is concerned about the discriminatory effect of such portrayals, which may convey a conception at odds with the Convention. The Committee is furthermore concerned at reports that citizens seeking to peacefully protest against such portrayals have been denied authorization to conduct such protests at a meaningful time and place and have been subjected to violent attacks and other forms of intimidation, which have not been adequately investigated. (arts.2, 5 and 7).

18. Considering that even a deeply rooted cultural tradition does not justify discriminatory practices and stereotypes, the Committee recommends that the State party actively promote the elimination of those features of the character of Black Pete which reflect negative stereotypes and are experienced by many people of African descent as a vestige of slavery. The Committee recommends that the State party find a reasonable balance, such as a different portraya l of Black Pete and ensure respect of human dignity and human rights of all inhabitants of the State party. The Committee further recommends that the State party ensure non-discrimination in the enjoyment of freedom of expression and association, and that attacks on protesters be effectively investigated and duly prosecuted.

En de klacht van Movement X over Zwarte Piet in Antwerpen zal dan zonder voorwerp blijken, met dank aan de Verenigde Naties.

Jan Hertogen
lid Movement X

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!