De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet is racisme/Verkoop Pieten Schmink sets niet okay/Weg ermee/Brief aan Intertoys

Zwarte Piet is racisme/Verkoop Pieten Schmink sets niet okay/Weg ermee/Brief aan Intertoys

vrijdag 11 november 2016 16:21
Spread the love

ZWARTE PIET IS RACISME/VERKOOP PIETEN SCHMINK SETS NIETOKAY/WEG ERMEE/BRIEF AAN INTERTOYS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racismeverkoop-pieten-schmink-sets-niet-okayweg-ermeebrief-aan-intertoys/

AAN DE DIRECTIEMANAGEMENTMEDEWERKERS VAN INTERTOYS

Onderwerp: Pietenschminkset in uwfolderaanbieding week 45

Geachte DirectieManagementMedewerkers

Ik begin met een simpele vraag:
In welke tijd leeft u eigenlijk.In 1850Of in 2016?

Hoewel u zich, naar mijn oordeel en alle wetten van de logica,onder ons in deze tijd bevindt, bewijst uw grote dwaasheid hettegendeel.Of:U bent u soms stil blijven staan in 1850?

Wat is nu uw grote dwaasheid, om niet te zeggen, schande:
Uw reclamefolder van week 45, waarin u, behalve de obligateSinterklaasartikelen [leuk, behalve de zak waar Zwarte Piet op staat],reclame maakt voor………een Pieten Schminkset.
Waarmee u dus, Blackface Zwarte Piet, een racistisch karikatuur,niet alleen in stand houdt, maar promoot en er nog geld aanverdient ook!
Hebt u soms, sinds 1850, een aantal belangrijke historischeontwikkelingen gemist, zoals de afschaffing van de slavernij [1],de dekolonisatie in de wereld, het Internationale Verdrag terUitbanning van Rassendiscriminatie [2] en wat dies meer zij.

Te uwer informatieHet zou niet nodig moeten zijn, maar toch maar even achtergrondinfoover ”Zwarte Piet”
Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [3],in een tijd,  toenslavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwartengemeengoed waren.Vandaar mijn vraag, of u nog in 1850 leeft.
 Piet’s ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ooksamenmet de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [4]
 Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog meete leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaakSurinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommigeen dwaze figuur [5]
 Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Pietvan het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minderrare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschiktevan de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakterin stand is gehouden. [6]   Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pietenland [Nederland dus] woonden.En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.

Houdt u nog vol, dat het ”alleen maar een kinderfeest” is?Dan zal ik u nog wat vertellen, wat u trouwens al hoorde te weten:
Zwarte kinderen [toch ook een deel van uw doelgroepals speelgoedwinkel] zijn heel vaak gedurende deSinterklaastijd Kop van Jut, doelwit van pesterijen. Slecht voor het zelfbeeld ook:Menig zwart kind, dat zowel racistische pesterijen als het negatievebeeld van de ”domme” Zwarte Piet heeft meegekregen, is thuisgekomen met de vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook” [7]
Ouders hebben dit aangekaart bij de Kinderombudsman [8], die heeft verklaard, dat Blackface ”Zwarte Piet” in strijd is met hetKinderrechtenverdrag. [9]
De VN heeft zich tegen Zwarte Piet als Blackface uitgesproken. [10]Winkels en scholen rekenen af met Blackface Zwarte Piet. [11]

En nog steeds gaat u geen licht op en blijft u dergelijkerommel verkopen?

INTERTOYS, WORD WAKKER IN DE 21STE EEUW!

Ik verwacht, dat u per direct alle Blackface ”Zwarte Piet”Schmink rommel uit uw assortiment haalt en publiekelijkverklaart, zich verder te distancieren van alle Blackface ”Zwarte Piet” producten.
Dus ook van de zakken met Blackface ”Zwarte Piet” erop.
Uw verklaring dient via de pers te worden bekendgemaakt.

Draag ertoe bij, dat Sinterklaas weer alleen opereert, zoals hijvoor 1850 ook deed.
Laat Sinterklaas weer een feest zijn voor ALLE kinderen.
Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013
   http://www.astridessed.nl/nede rland-betuigt-spijt-over-slave rnijverledengeen-spijt-maar-ex cusesmensenrechtenschendingen- in-nederland-anno-2013/

[2]
INTERNATIONAAL VERDRAG TOT UITBANNING VAN RASSENDISCRIMINATIE

”In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”
ARTIKEL 1
http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/d1cerd.htm

[3]

”De vroegst bekende afbeeldingen van een zwarte knecht als metgezel van Sinterklaas komen voor in prentenboekjes, waarvan Sint Nikolaas en zijn knecht uit 1850, geschreven door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman, de oudste is.[38]
WIKIPEDIAZWARTE PIET
   http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[4]

”Die  negatievere  kijk  opdonkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook inde  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  inom  kinderen  te bestraffen.”
   JAN HELSLOOTNAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschapin Montfoort, 31 maart 2012
   http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf

[5]

“Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
  DOORBRAAKZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!14 DECEMBER 2009
   http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/
    DE STRIJD OM ZWARTE PIETJOHN HELSLOOT
   http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[6]

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013
 http://www.ravotr.nl/2013/10/2 5/de-strijd-rond-zwarte-piet-1 -demagogie-drogredeneringen-dr eigementen/
   DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013
 http://www.ravotr.nl/2013/10/2 6/de-strijd-rond-zwarte-piet-2 -page-schelm-slaaf-en-knecht/

[7]

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
  ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/04/3 0/antiracisme-op-vier-fronten/

[8]

DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016
  http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/

[9]

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”

KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

NOSKINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET IS IN STRIJD MET HETKINDERRECHTENVERDRAG

http://nos.nl/artikel/2135146-kinderombudsman-zwarte-piet-is-in-strijd-met-kinderrechtenverdrag.html

[10]

NU.NLVN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDENAANGEPAST28 AUGUSTUS 2015
   http://www.nu.nl/binnenland/41 15002/vn-wil-negatieve-kenmerk en-zwarte-piet-worden-aangepas t.html
   RTL NIEUWSVERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST28 AUGUSTUS 2015
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/verenigde-naties-w il-dat-nederland-zwarte-piet-a anpast

[11]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
  http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html
   TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTEPIET17 SEPTEMBER 2015
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml
   ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015
  http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen~a5e826fd/
    NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015
  http://www.nu.nl/sinterklaas/4 135830/geen-zwarte-piet-meer-o penbare-basisscholen-in-utrech t.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!