De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet is racisme/Strijd gaat door

Zwarte Piet is racisme/Strijd gaat door

maandag 5 oktober 2015 04:11
Spread the love

ZWARTE PIET IS RACISME/STRIJD GAAT DOOR

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racismestrijd-gaat-door/

De strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet gaat door enbegint successen te boeken!Rechtszaken, waarbij de Zwarte Piet activisten strijdbaar waren,succesvolle demonstraties. [1]De Bijenkorf zette Gouden Pieten in, op Haagse, Utrechtse en Rotterdamse scholen lijkt Zwarte Pietuitgerangeerd. [2] En very important: De VN Commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie(Committee on the elimination of racial discrimination, CERD), heeft,naast een krachtig protest tegen etnisch profileren en racistischestereotyperingen door politieke partijen [dat kan de extreem-rechtsePVV in zijn zak steken!], aanbevolen, dat Zwarte Piet er anders moet gaanuitzien. [3]De Commissie zegt in haar rapportage het volgende:”“Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering (..) De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.” [4] Duidelijke taal!
WAAR GAAT HET  EIGENLIJK OVERZWARTE PIET ALS RACISTISCH KARIKATUUR:
ZWARTE PIET/ASSOCIATIE MET MINDERWAARDIG, ONDERDANIG EN DOMMIG Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [2],in een tijd,  toenslavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwartengemeengoed waren. Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ooksamenmet de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [3] Het werd al gekker en gekker: Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog meete leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaakSurinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommigeen dwaze figuur [5] Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Pietvan het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minderrare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschiktevan de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakterin stand is gehouden. [6]
  ”SPROOKJESFUGUUR” ZWARTE PIET/VOOR VELE ZWARTEMENSEN ”NACHTMERRIE” Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pietenland [Nederland dus] woonden.En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaas tijd Kop van Jut:Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.Anders gezegd: versluierend [het is maar een grapje, jaja….]tot openlijk racistisch.Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,die niet gediend was van een racistische  Zwarte Piet ”grap” aan haar adres, notabene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [7]Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario wasslachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [8] Nog meer dan volwassenen [die zich meestal beter kunnen verweren]zijn vele zwarte kinderen ieder jaar mikpunt van goedmoedige spottot nare, racistische scheldpartijen, wat niet alleen kwetsend is enonacceptabel, maar ook het zelfbeeld aantast.Immers in de beleving van een kind, vergeleken te worden meteen dommige figuur als Zwarte Piet, betekent, dat het kind zelfook ”dom” zou zijn.Met welke vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook”menig kind thuiskomt/kwam. [9] Wanneer DAT het effect is van een ”gezellig kinderfeest” is het goed mis.Dan moet die ”Zwarte Piet” teruggestuurd worden naar 1850.
ARGUMENTEN PRO ZWARTE PIET VERDEDIGERS:
 Daarnaast zijn de argumenten van de pro Zwarte Piet verdedigers onzinnig. Bijvoorbeeld deze: Het is een traditie.Klopt, maar wel een uit eentijd, toen kolonialisme en ook slavernijnog hoogtij vierden en er allerhande theorieen circuleerdenover de inferioriteit van zwarten.Een tijd ook, dat een zwarte knecht een ”gewoon”verschijnsel was.Bovendien is een traditie niet onveranderbaar.Stierenvechten is ook een Spaanse traditieen veel Nederlanders [en ook Spanjaarden]zijn er, terecht, tegen.De redenering van pro Zwartepieters volgen,moet deze mishandeling ook maar altijd door blijven gaan.Onzin dus. Een ander onzinargument [anders kan ik het niet noemen]is, dat Zwarte Piet zwart is, omdat hij door de schoorsteen komt.Kennelijk krijgt hij daar gratis en voor niets kroeshaar, goudenoorbellen en een apepakkie bij……En als hij door de schoorsteen ”zwart” wordt, hoe kan hijdan al zwart zijn op de stoomboot…… Nu weer serieus:

ZWARTE PIET SHOW/HYSTERIE/RACISME
 Een bewijs, dat het Zwarte Piet verschijnsel als zodanig is verwevenmet racisme waren wel de aan hysterie grenzende reacties, die de anti ZwartePiet protesten bij een categorie autochtone Nederlanders opriepen.Na een optreden van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario bijPauw en Witteman regende het racistische reacties [10], anti ZwartePiet aanhangers als de zangeres Anouk werden bedreigd [11], zelfshet pretpark Duinrell moest het ontgelden, omdat was aangekondigd,dat het pretpark dit jaar [2014] geen bezoek kreeg van Zwarte Pieten,maar de zogenaamde ”karakterpieten” [12]Een vrouw, die op het Malieveld demonstreerde tegen de onderdrukkingvan de Papoea’s door de Indonesische regering, werd belaagd, omdataldaar ook demonstrerende Piet aanhangers dachten [overigensten onrechte], dat zij anti Zwarte Piet was. [13]Een winkelmedewerkster werd in Eindhoven door een racistbekogeld met pepernoten onder het uitroepen, dat zij maar”terug moest naar haar eigen land” [14]Verbazingwekkend was het niet, dat de extreem-rechtse PVV de proZwarte Piet activiteiten ”kaapte” door met een absurd ”wetsvoorstel”te komen, dat Zwarte Piet ”altijd zwart moet blijven.” [15] Kan het nog gekker. Ja: er werd op Facebook de pro Zwarte Piet actie ”Pietietie” opgezet,die binnen twee dagen twee miljoen likes opleverde…..[16] Maar de protestacties en demonstraties tegen het verschijnselZwarte Piet gingen door, met vaak harde politierepressie tengevolge, rechtszaken anti Zwarte Piet activisten volgden. [17]
In het rijtje van Zwarte Piet verdedigers hoort ook thuis psycholoogBreeuwsma, die beweerde, dat de Zwarte Piet discussie vooral een probleem van volwassenen zou zijn, die zich ”kinderachtig”opstelden en dat voor kinderen de kleur van Zwarte Piet niet zouuitmaken. [18]Duidelijk is, dat hij hiermee volledig voorbijging aan de gevoelensvan zich buitengesloten voelen en gekwetstheid, die in de Sinterklaastijdwordt ervaren door zwarte kinderen. [19]
Maar de successen voor de Zwarte Piet activisten waren onmiskenbaarIk heb ze al genoemd: 
De Bijenkorf zette Gouden Pieten in, op Haagse, Utrechtse enRotterdamse scholen:Zwarte Piet exit. [20] Het advies van de VN Commissie Cerd, dat  Zwarte Piet er anders moet gaanuitzien, [21] is misschien nog wel het belangrijkst.Tenminste: internationaalAan de andere kant:Triest, dat er een VN Commissie aan te pas moest komen.

SUCCESSEN VOOR DE  ZWARTE PIET STRIJD
Maar er zijn meer successen:Zoals het advies van de koepel van Amsterdamse basisscholen,dat de figuur Zwarte Piet door niemand als discriminerendmag worden ervaren.Dus een impliciet verzoek, de kleur van Piet te veranderen.Er wordt gezegd, dat de Sinterklaasviering in ieder gevaltot stand moet komen uit een dialoog tussen ouders, leerkrachtenen de directie van de school. [22]De aanwezigheid van de traditionele Zwarte Piet wordt echterniet uitgesloten. [23]Een stap in de goede richting, maar niet voldoende, omdat hetnog te vrijblijvend is.Dat heeft Groen Links Amsterdam goed begrepen.In een reactie op het advies van de koepel van Amsterdamse basisscholenzei fractievoorzitter Groot Wassink, dat het advies niet ver genoeg ging.”Je moet van Zwarte Piet af” [24]En dat is het enig juiste standpunt.De tijd van Blackface is voorbij!

EPILOOG  Racistische scheldpartijen tegen anti Zwarte Piet activisten,repressief politieoptreden tegen demonstranten, aanvallen opechte/vermeende activisten of gewoon voorbijgangers, hysterischereacties op het besluit van een pretpark, Zwarte Piet niet te latenkomen, een extreem-rechtse partij, die een ”Zwarte Piet” wetsvoorstelindient……Alleen iemand, die naief is, of zelf racistisch [racisten ontkennenaltijd eigen racisme] ziet geen oorzakelijk verband tussen de racistischekarikatuur Zwarte Piet en de hysterische sentimenten, die hij overduidelijkoproept.Het is toch ‘een kinderfeestje”Waarom dan al die drukte en opwinding? Want kinderfeesten zijn ook leuk zonder een malle Black Facefiguur uit 1850! Institutioneel racisme, dat is wat hier speelt en dieper in de Nederlandsesamenleving verankerd zit, dan men op het oog zou denken.Daarom van groot belang, dat die hele Zwarte Piet figuur-ook in anderekleuren, hoe goed bedoeld die actie ook is- verdwijnt. Laat Sinterklaas weer alleen opereren, zoals hij eeuwenlang, voor1850, gedaan heeft. Zodat het weer ECHT een leuk kinderfeest is, voorIEDEREEN.WEG MET ZWARTE PIET! VOOR GELIJKHEID!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ZIE ARTIKELEN OVER ZWARTE PIET EN ANTI ZWARTEPIET PROTESTEN WEBSITE ASTRID ESSEDTAG/ZWARTE PIET
  http://www.astridessed.nl/?s=Zwarte+Piet+

NRCHOE KON HET ZOVER KOMEN?12 NOVEMBER 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/7338/hoe-kon-het-zo-ver-komen

RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVENHOOFDPETER STORM12 NOVEMBER 2014
  http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-bove

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
   http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/
  ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOSJOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014
  http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journa

[2]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
 http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html
   NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/

NRCOOK IN UTRECHT GEEN ZWARTE PIET MEER OPBASISSCHOLEN30 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/30/ook-in-utrecht-geen-zwarte-piet-meer-op-basisscholen/

ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4148187/2015/09/23/Klassieke-Zwarte-Piet-in-ban-bij-Rotterdamse-scholen.dhtml

[3]

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-

[4]

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-u

[5]

“Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
  DOORBRAAKZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!14 DECEMBER 2009
  http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/
   DE STRIJD OM ZWARTE PIETJOHN HELSLOOT
  http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[6]

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/25/de-strijd-rond-zwarte-piet-1-demagogie-drogredeneringen-dreigementen/
   DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/26/de-strijd-rond-zwarte-piet-2-page-schelm-slaaf-en-knecht/

[7]

 JUROFOONDE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP http://www.jurofoon.nl/nieuws/ weblog.asp?id=6121 COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON   

Astrid Essed 01.12.11 4:12
ZWARTE PIET GRAP/

GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIE

Geachte Redactie van Jurofoon

Ik citeer u ivm de Zwarte Piet case

Humor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.

Einde uw citaat

In de eerste plaats:

Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuen

op denigrerende wijze verbaal worden bejegend

Ik doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soort

Dat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voor

Nu betr de Zwarte Piet opmerking

Wat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaam

geweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigend

Nu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wil

Feit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, is

ontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbij

niet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of dom

In die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raar

soort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt

[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderen

Ook in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar voren

Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordt

aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]

Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijd

vaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedig

Hoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, dat

De stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderen

en terecht

Nota bene van een volwassene!

Kinderachtig en beledigend hoor

De rol van de KLM is helemaal beneden peil

Inderdaad een geval van blaming the victim

Terecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteld

Hoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwens

uit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegen

Zwarte Piet

Niet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooit

gehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratie

Humor op de werkvloer prima

Maar dan niet ten koste van anderen

Dat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerend

Vriendelijke groetenAstrid Essed

[8]

”Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”
  ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
  http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[9]

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
 ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

[10]

JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG7 OCTOBER 2013
  http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_anti_zwarte_piet_betoog/  

ADGARIO: ZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT DOORSNIJDEN28 AUGUSTUS 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4130993/2015/08/28/Gario-Ze-willen-om-Zwarte-Piet-mijn-strot-afsnijden.dhtml

[11]
    JOOP.NLRACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK28 OCTOBER 2013
  http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23609_racisten_bedreigen_anouk/

[12]  
  DOORBRAAK.EUPRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHEPIET FANS23 OCTOBER 2014
  http://www.doorbraak.eu/pretpark-duinrell-zwicht-onder-druk-van-hysterische-piet-fans/
[13]  
 ZWARTE PIETGERRIT DE HEUS26 OCTOBER 2013
  https://gerritdeheus.wordpress.com/2013/10/26/zwarte-piet/

[14]

ADRACIST BEKOGELT VROUW OP STRAAT MET PEPERNOTEN2 DECEMBER 2013  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3554922/2013/12/02/Racist-bekogelt-vrouw-op-straat-met-pepernoten.dhtml

[15]

PVVPVV KOMT MET ZWARTE PIET WET http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

PVV Geschreven: 12 november 2014

De Partij voor de Vrijheid wil Zwarte Piet beschermen. Daarom introduceert de PVV vandaag de Zwarte Piet-wet. Daarin wordt vastgelegd dat Zwarte Piet zwart moet blijven.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat lagere overheden (dus gemeenten etc) alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin.

Het is dan niet meer mogelijk anderskleurige Pieten in te zetten.

Cultuurwoordvoerder Martin Bosma: “Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen.”

Dat onze Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie wordt in de Memorie van Toelichting van de wet met kracht bestreden.
De initiatiefwet Bosma-Wilders (zie bijlage) zal vandaag worden ingediend.

[16]

GELDERLANDERPIETITIE VOOR ZWARTE PIET GAAT TWEE MILJOEN LIKESVOORBIJ24 OCTOBER 2013
  http://www.gelderlander.nl/algemeen/multimedia/pietitie-voor-zwarte-piet-gaat-2-miljoen-likes-voorbij-1.4066442?ls=pl

[17]

ZIE ARTIKELEN OVER ZWARTE PIET EN ANTI ZWARTEPIET PROTESTEN WEBSITE ASTRID ESSEDTAG/ZWARTE PIET  http://www.astridessed.nl/?s=Zwarte+Piet+
  HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
   http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/
  ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOSJOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014
  http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/
  DOORBRAAK.EUKEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEKOP ZWARTE PIET RACISME14 NOVEMBER 2011
  http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/
   NRCHOE KON HET ZOVER KOMEN12 NOVEMBER 2014
  http://www.nrcreader.nl/artikel/7338/hoe-kon-het-zo-ver-komen
  RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVENHOOFDPETER STORM12 NOVEMBER 2014
  http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-bov

[18]

AT5ZWARTE PIET DISCUSSIE IS PROBLEEM VAN VOLWASSENEN22 SEPTEMBER 2015
 http://www.at5.nl/artikelen/147624/zwarte-piet-discussie-is-probleem-van-volwassenen

DEN HAAG FMPSYCHOLOOG GERRIT BREEUWSMA: ”KLEUR VAN ZWARTE PIETMAAKT KINDEREN NIKS UIT”22 SEPTEMBER 2015
  http://denhaagfm.nl/2015/09/22/psycholoog-gerrit-breeuwsma-kleur-van-zwarte-piet-maakt-kinderen-niks-uit/

[19]

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERINGASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoering/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERING/REACTIES OP AT5 EN DEN HAAG FMASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoeringreacties-op-at5-en-den-haag-fm/

[20]

NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haags

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
 http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html
   NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/

NRCOOK IN UTRECHT GEEN ZWARTE PIET MEER OPBASISSCHOLEN30 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/30/ook-in-utrecht-geen-zwarte-piet-meer-op-basisscholen/

ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4148187/2015/09/23/Klassieke-Zwarte-Piet-in-ban-bij-Rotterdamse-scholen.dhtml

[21]

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-

[22]

AT5ADVIES KOEPEL A’DAMSE BASISSCHOLEN: GEEN ZWARTE PIET1 OCTOBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147992/advies_koepel_adamse_basisscholen_geen_zwarte_piet

HET PAROOLADVIES AAN AMSTERDAMSE SCHOLEN: GEEN TRADITIONELEZWARTE PIET MEER1 OCTOBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4154201/2015/10/01/Advies-aan-Amsterdamse-scholen-Geen-traditionele-Zwarte-Piet-meer.dhtml

[23]

AT5ADVIES KOEPEL A’DAMSE BASISSCHOLEN: GEEN ZWARTE PIET1 OCTOBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147992/advies_koepel_adamse_basisscholen_geen_zwarte_piet

HET PAROOLADVIES AAN AMSTERDAMSE SCHOLEN: GEEN TRADITIONELEZWARTE PIET MEER1 OCTOBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4154201/2015/10/01/Advies-aan-Amsterdamse-scholen-Geen-traditionele-Zwarte-Piet-meer.dhtml

[24]

AT5GROEN LINKS VINDT ZWARTE PIET ADVIES NIET VER GENOEG GAAN/”JE MOET ER VANAF’
2 OCTOBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/148047/groenlinks_vindt_vind_zwarte_piet-advies_niet_ver_genoeg_gaan_je_moet_er_vanaf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!