De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet is racisme/Brief aan het Sinterklaasjournaal

Zwarte Piet is racisme/Brief aan het Sinterklaasjournaal

maandag 16 november 2015 02:46
Spread the love

ZWARTE PIET IS RACISME/BRIEF AAN HET SINTERKLAASJOURNAAL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racismebrief-aan-het-sinterklaasjournaal/

AAN HET SINTERKLAASJOURNAAL

Onderwerp:Aanwezigheid van ”Zwarte Piet”, ook wel genaamd ”Blackface”,in uw programma

Geacht Sinterklaasjournaal,
Hierbij uw aandacht, makers, producenten en presentatoren van het Sinterklaasjournaal [1] voor het volgende:

Dat we leven in 2015 en niet in 1850 zou een vaststaand feitmoeten zijn, maar is kennelijk nog niet geheel tot u doorgedrongen.Want ondanks alle anti Zwarte Piet protesten, en dat zijn er zeker deafgelopen jaren veel [2], blijft u vasthouden aan de ”tradidtionele”Zwarte Piet [3], een euphemisme voor het racistische karikatuur”Zwarte Piet”, ook wel Blackface genoemd.

Nog even voor u [de intrede in het jaar 2015 is vaak lastig]ter verduidelijking:

ZWARTE PIET ALS RACISTISCH KARIKATUUR: ZWARTE PIET/ASSOCIATIE MET MINDERWAARDIG, ONDERDANIG EN DOMMIG Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [4],in een tijd,  toenslavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwartengemeengoed waren. Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ooksamenmet de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd Het werd al gekker en gekker: Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog meete leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaakSurinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommigeen dwaze figuur [5] Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Pietvan het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minderrare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschiktevan de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakterin stand is gehouden. [6]
   ”SPROOKJESFUGUUR” ZWARTE PIET/VOOR VELE ZWARTEMENSEN ”NACHTMERRIE”VOLWASSENEN
Zowel volwassenen als kinderen zijn Kop van Jutin de Sinterklaastijd, varierend van flauwe grappen totpesterijen en scheldpartijen.Want het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pietenland [Nederland dus] woonden.
Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,die niet gediend was van een racistische  Zwarte Piet ”grap” aan haar adres, notabene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [7]Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario wasslachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [8]
ZWARTE PIET ALS RACISTISCHE KARIKATUURKINDEREN
 Nog meer dan volwassenen [die zich meestal beter kunnen verweren]zijn een deel van uw doelgroep als Sinterklaasjournaal, vele zwarte kinderen ieder jaar mikpunt van goedmoedige spottot nare, racistische scheldpartijen, wat niet alleen kwetsend is enonacceptabel, maar ook het zelfbeeld aantast.Immers in de beleving van een kind, vergeleken te worden meteen dommige figuur als Zwarte Piet, betekent, dat het kind zelfook ”dom” zou zijn.Met welke vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook”menig kind thuiskomt/kwam. [9]
 Wanneer DAT het effect is van een ”gezellig kinderfeest” is het goed mis.Dan moet die ”Zwarte Piet” teruggestuurd worden naar 1850.
En kom mij niet aan met argumenten van de pro Zwarte Pietverdedigers, dat het ”maar” een kinderfeest is en niet zo bedoeld.Want een kinderfeest moet leuk zijn voor iedereen, niet alleenvoor blanke kinderen, die geen last hebben van flauwe plagerijen/pesterijen. [10]U maakt het Sinterklaasjournaal toch zeker voor iedereen?Of niet soms?

U loopt hopeloos achter de feiten:
De Bijenkorf zet Gouden Pieten in, op Haagse, Utrechtse enRotterdamse scholen is het exit Zwarte Piet. [11]Ook de VN Commissie voor de Uitbanning vanRassendiscriminatie [CERD] heeft zich in afkeurende zin uitgelaten overhet Zwarte Piet verschijnsel in Nederland. [12]

VOORUITGANG
Daarmee zeg ik niet, dat u niet enige vooruitgang geboekthebt:U hebt, zeker vorig jaar, blanke Pieten laten opduikenin het Sinterklaasjournaal [13]Ook heeft TV presentratrice van uw Sinterklaasjournaal,Dieuwertje Blok, onlangs verklaard, dat ”we” maar eensaf moeten van die rare Blackface” [14]Dat zijn stappen in de goede richting, maarniet voldoende.

EPILOOG
Zwarte Piet als racistische karikatuur werd ”geaccepteerd”[deugen deed het natuurlijk ook toen niet] in 1850,een tijd waarin nog slavernij bestond, kolonialismewelig tierde  en in verlengde daarvan, superioriteitstheorieeen over de ”minderwaardigheid” van zwarten.Een duistere tijd dus.
Nu, in 2015, wordt het hoog tijd, definitief te breken met de racistische karikatuur Zwarte Piet en hem terug te sturen naar waar hij thuishoort:1850.
Daarin hoort u met uw Sinterklaasjournaal, voorop te lopen.Uw programma hoort leuk en gezellig te zijn voor ALLE kinderenen niet alleen voor een bepaalde groep, de blanke kinderen,die van die racistische stereotyperingen geen last hebben.Zwarte Piet Uw programma ”Sinterklaasjournaal” hoort leuk engezellig voor ALLE kinderen te zijn.
Zorgt u daar dan ook voor en breek, nog in deze afleveringenvan uw Journaal, met de racistische Blackface ”Zwarte Piet”U kunt deze vervangen door Gouden of Kleur Pieten, maarbeter zou nog zijn:Geen enkele Piet.Voor het ontstaan  van Zwarte Piet opereerde Sinterklaasimmers ook alleen!
Hoe dan ook, ban die Zwarte Piet en breek met dieracistische traditie!
Dan is het Sinterklaasjournaal echt een journaal vooralle kinderen in Nederland.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

WIKIPEDIASINTERKLAASJOURNAAL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasjournaal

WEBSITE SINTERKLAASJOURNAAL

http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home

[2]

ZWARTE PIET IS RACISME/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED5 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racismestrijd-gaat-door/

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[3]

ADSINTERKLAASJOURNAAL HOUDT VAST AAN TRADITIONELEZWARTE PIET9 NOVEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/4182289/2015/11/09/Sinterklaasjournaal-houdt-vast-aan-traditionele-Piet.dhtml

TROUWPIET IN SINTERKLAASJOURNAAL NOG HETZELFDE9 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4182358/2015/11/09/Piet-in-Sinterklaasjournaal-nog-hetzelfde.dhtml

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[5]

“Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
   DOORBRAAKZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!14 DECEMBER 2009
   http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/
    DE STRIJD OM ZWARTE PIETJOHN HELSLOOT
   http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[6]
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013
 http://www.ravotr.nl/2013/10/25/de-strijd-rond-zwarte-piet-1-demagogie-drogredeneringen-dreigementen/
   DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013
 http://www.ravotr.nl/2013/10/26/de-strijd-rond-zwarte-piet-2-page-schelm-slaaf-en-knecht/

[7]

JUROFOONDE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP
 http://www.jurofoon.nl/nieuws/ weblog.asp?id=6121
 COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON   

Astrid Essed 01.12.11 4:12
ZWARTE PIET GRAP/ GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIEGeachte Redactie van JurofoonIk citeer u ivm de Zwarte Piet caseHumor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.Einde uw citaatIn de eerste plaats:Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuenop denigrerende wijze verbaal worden bejegendIk doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soortDat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voorNu betr de Zwarte Piet opmerkingWat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaamgeweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigendNu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wilFeit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, isontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbijniet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of domIn die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raarsoort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderenOok in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar vorenOok al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordtaan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijdvaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedigHoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, datDe stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderenen terechtNota bene van een volwassene!Kinderachtig en beledigend hoorDe rol van de KLM is helemaal beneden peilInderdaad een geval van blaming the victimTerecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteldHoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwensuit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegenZwarte PietNiet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooitgehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratieHumor op de werkvloer primaMaar dan niet ten koste van anderenDat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerendVriendelijke groetenAstrid Essed

[8]

”Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”
   ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
   http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[9]
”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
  ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERINGASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoering/

[10]

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERINGASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoering/

[11]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
  http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html
    NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/
  NRCOOK IN UTRECHT GEEN ZWARTE PIET MEER OPBASISSCHOLEN30 SEPTEMBER 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/30/ook-in-utrecht-geen-zwarte-piet-meer-op-basisscholen/  ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4148187/2015/09/23/Klassieke-Zwarte-Piet-in-ban-bij-Rotterdamse-scholen.dhtml

[12]
NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-

VN RAPPORT CERD

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATIONCONCLUDING OBSERVATIONS ON THE NINETEENTH TO TWENTYFIRST PERIODIC REPORTS OF THE NETHERLANDS28 AUGUST 2015

http://www.scribd.com/doc/276683472/VN-rapport-CERD

[13]

ADBLANKE PIETEN DUIKEN OP IN SINTERKLAASJOURNAAL13 NOVEMBER 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3789610/2014/11/13/Blanke-Pieten-duiken-op-in-Sinterklaasjournaal.dhtml

[14]
ADDIEUWERTJE: VAN DIE RARE ”BLACKFACE”MOETEN WE MAAREENS AF13 NOVEMBER 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4185764/2015/11/13/Dieuwertje-Van-die-rare-blackface-moeten-we-maar-eens-af.dhtml


TROUWDIEUWERTJE BLOK: VAN DIE ZWARTE KLEUR VAN PIET MOETENWE MAAR EENS AF13 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4185617/2015/11/13/Dieuwertje-Blok-Van-die-zwarte-kleur-van-Piet-moeten-we-maar-eens-af.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!