De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieu, De Wereld, Golf van Mexico, Amerika's, Zwarte humor -

[zwarte humor] BP doneert opbrengst van olielek aan goed doel

maandag 28 juni 2010 02:19
Spread the love

Het lijkt erop dat we BP toch dankbaar kunnen zijn en mogen loven om hun edelmoedige houding en inzicht…

Ze verbranden niet alleen met uitsterven bedreigde schildpadden op zee, vergiftigen de oceaan niet enkel met chemicaliën om hun troep op te ruimen, veroorzaken niet louter een ongeziene ecologische en socio-economische ramp in de Golf van Mexico en verpesten, bijvoorbeeld, niet alleen de Canadese provincie Alberta door de ontginning van oliezanden.

We kunnen hen ook niet louter een verwerpelijke houding en huichelarij verwijten omwille van zuiver winstbejag of het beperken van hun imagoschade, neen, ze doneren alle opbrengsten van de gerecupereerde olie uit het olielek in de Golf van Mexico aan de National Fish and Wildlife Foundation (NFWF).

Partners van deze stichting, die in 1984 werd opgericht door het Amerikaanse Congres, zijn, naast BP met een partnerschap van reeds meer dan zeven jaar, onder andere Syngenta[1], Altria[2], ArcelorMittal, Chevron, ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips[3], Pacific Gas and Electric Company[4], Southern Company[5] en Wal-Mart.

Volgens BP CEO Tony Hayward heeft deze stichting een geweldige staat van dienst wat betreft het vinden van oplossingen voor “de moeilijkste uitdagingen inzake natuurbehoud”.

BP zal alvast een initiële 5 miljoen dollar startkapitaal storten voor een fonds van de NFWF dat bedoeld is om de getroffen dieren langs de Golfkust te helpen.

Vorige week maandag heeft het bedrijf zo’n 654.000 gallons (2.475.660 l) oftewel 15.571 vaten bruikbare olie opgevangen via een trechter over het lek. Er is nog geen schatting van het totaalbedrag dat het bedrijf met haar nobele geste zal inzamelen voor het goede doel.

Op haar webstek vermeldt de NFWF trots dat haar partnerschappen de sleutel zijn tot haar succes.

Bronnen:

[1] Bio- en gentechnologisch bedrijf voor de ontwikkeling van zaden en pesticiden.
[2] Bezit onder andere Philip Morris.
[3] Olieconcern.
[4] Elektriciteitsproductie: 39% gas, 22% nucleair, 21% waterkracht, 10% hernieuwbaar, 8% steenkool.
[5] Elektriciteitsproductie: 70% steenkool, 15% nucleair, 13% gas, 2% waterkracht.

take down
the paywall
steun ons nu!