De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zuurstof voor de De Keyserlei

Zuurstof voor de De Keyserlei

woensdag 16 november 2011 13:56
Spread the love

We zijn bezorgd over de toestand van de natuur in haar geheel, niet alleen die van bomen. Iedereen heeft ook het recht om dit te weten. De beslissing van de in deze kwestie bevoegde rechter is legaal terecht, maar volgens onze bescheiden mening niet afdoende om deze lindebomen tegen de grond te laten gaan. Mits goed onderhoud – 22 bomen ZIJN terminaal – is er mogelijk nog een toekomst van driehonderd jaar voor de andere lindebomen bij de huidige grootte.

Het is onze hoop dat de bomenkap niet doorgaat. Hoop is wat we nieuw leven willen inblazen. Hoop op een betere, duurzame economie. We willen de klimaatopwarming een halt toeroepen, waarom ook niet beginnen in het centrum van Antwerpen? De lindebomen zuiveren de lucht mee in de grootstad, maken de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide draaglijk. Die bomen lijden onder stress maar de meeste lindebomen zijn vrij gezond en zorgen voor een aangenamere wijk.

Wij trappen niet in de val van de propaganda dat deze bomen ziek zouden zijn. We vinden deze beweringen kortzichtig en misleidend. We vragen eerlijke, open communicatie vanuit het stadsbestuur. Transparantie dus, ook als het gaat over het tijdstip van de bomenkap. Wacht eens even stadsbestuur, haast en spoed is zelden goed. Er is een andere economische logica nodig. En sowieso, er zijn weinig mensen voor die bomenkap gewonnen. Er werden ook talloze klachten ingediend.

Ook het enige bos in de gemeente Antwerpen is op termijn in zijn voortbestaan bedreigd, dankzij het geplande traject van de Oosterweelverbinding. Er is blijkbaar te weinig ruimte voor gezond verstand. We willen het behoud van gezonde bomen in Antwerpen. Dat is eigenlijk ook wat de Verenigde Naties wil, die het belang van bomen in stedelijke context benadrukt.

Onze geweldloze actie is er één van verontwaardigde en bezorgde bewoners van de planeet aarde. Als gewone mensen, ouders met kinderen, wetenschappers, bezorgde buurtbewoners, … willen we niets anders dan vreedzaam protesteren en opkomen voor een gezonde, aangename leefomgeving.

We pleiten voor onafhankelijke, objectieve wetenschap als het over de huidige toestand van de bomen gaat, en vragen daarom een nieuw goed onderzoek dat duidelijkheid brengt. We verbazen ons ook over de warrige, mistige communicatie van Antwerps schepen Ludo Van Campenhout als het over die huidige toestand van de bomen gaat.

take down
the paywall
steun ons nu!