De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Zuchthaus” Sonnenburg/ Slonsk, alle info welkom

maandag 27 januari 2014 13:46
Spread the love

In het kader van de vernieuwing van het museum over het ‘Zuchthaus’ Sonnenburg, het huidige Slonsk, zijn we op zoek naar alle mogelijke info en documentatie. In Sonnenburg/Slonk verbleven honderden Belgen als NN gevangene en tientallen vonden er de dood en liggen er nog begraven.

Elk jaar gebeurt er een herinneringsceremonie, dit jaar op 31 januari 2014, vooral als gedachtenis aan de executie van 819 gevangenen die in de nacht van 30 op 31 januari 1945 met een nekschot om het leven gebracht werden, 2 dagen voor het Russische leger het kamp bevrijd heeft. 3 personen overleefden waaronder Leon Esseler, 15 Belgen werden die nacht vermoord. Een overblijvende en apart gehouden groep van 150 gevangenen werd naar andere kampen gevoerd.

Er is recent een internationale groep gevormd om met steun van de Europese Gemeenschap het museum in Slonsk te vernieuwen. Wij hebben ons geëngageerd om hierover verdere informatie en documentatie te verzamelen. De heropening is voorzien voor eind januari 2015.

Intussen proberen wij zo veel als mogelijk getuigenissen en materiaal te verzamelen mbt Sonnenburg en de Belgen die er verbleven en/of gestorven zijn. Het is verwonderlijk dat in een gevangenis waar, volgens de dienst van de oorlogsslachtoffers meer dan 400 Belgen gelinkt zijn aan Sonnenburg zo weinig getuigenissen terug te vinden bij het Soma-Ceges. Enkel in de lijst van Gie van Den Berghe Getuigen zijn een 10-tal referenties aanwezig die wij alle geëxploreerd hebben. Niet voor niets heet, ook in Duitsland, Sonnenburg, het de ‘vergeten’ gevangenis.

Vandaar enkele algemene en punctuele vragen:

1. Wie beschikt over persoonlijke, al of niet uitgegeven of gepubliceerde getuigenissen, manuscripten, brieven uit, van en over Sonnenburg of wie kent mensen die daarover een zekere documentatie hebben samengebracht.

2. Wie kan verdere of meer specifieke informatie geven over het verblijf in Sonnenburg, de weg er naartoe en erna van Leon Esseler, Eugène Soumenkoff, Paul Boussemaere, Henri de Beco, René Lefèbvre, Paul Hoornaert, Fernand Dirix, Henri Vaesen, Robert Dewael, en anderen.

3. Info over de 15 slachtoffers die met een nekschot om het leven gebracht werken in Sonnenburg op 30/31 januari 1945 (overname uit een tekst van Przemyslaw Mnichowski), zie lijst hierboven.

4. Verslag of voorbereidingsteksten van de conferentie welke in januari 1978 doorgang gevonden heeft in Slonsk, ondermeer opgezet door overlevenden van de groep Hoornaert-Dirix.

5. Deelnemers uit België aan de herdenkingen in Slonsk de voorbije jaren of vroeger, voor een kort verslag, namens wie zij er waren en over het verloop en de gedachtenis aan de Belgen.

Recent zijn al enkele documenten en getuigenissen op de site www.getuigen.be gepubliceerd, zie homepagina.

Wie verder op de hoogte wil gehouden worden van de updates van de site www.getuigen.be en info over Sonnenburg, kan dit melden aan jan@hertogen.be

Jan Hertogen,
www.getuigen.be

take down
the paywall
steun ons nu!