De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zoveel godsdiensten voor die ene God

Zoveel godsdiensten voor die ene God

maandag 1 augustus 2011 07:56
Spread the love

Ik heb mijn boek over geluk gekocht en daarnaast, (met de punten van de gezinsbondspaarkaart) een tweede.  Zoveel godsdiensten voor die ene God.  De auteur is Stef Desodt, onderwijzer, grootvader, publicist bij Davidsfonds Uitgeverij.  Het boek verstrekt aan de lezer een overzicht van allerlei religies, cultussen, godsdiensten en andere zingevingsvormen, vroeger en nu.  Een naslagwerkje dus voor wie wil weten waarover hij spreekt.
Een opmerking over de titel:
Ik vermoed dat een gelovig mens zijn God graag ziet als een God voor alle mensen.  De zaak omdraaien en stellen dat al die zingevingsvormen, religies, cultussen, in dienst staan van die Een God, is volgens mij een brug te ver.  Die Ene God is in onze contreien dan de God van Abraham, Isaak en Jacob, voorvaderen en bronfiguren van Jodendom, christendom en ja, ook van de islam.

Zoveel godsdiensten voor die ene God, Stef Desodt, Davidsfonds 2011

Gisteren de reportage van Panorama over seksueel misbruik in de kerk gezien.  Ik ben daar heel stil van geworden.  Ik heb bewust niet alle discussies in de rand van de bekentenis van Roger Van Gheluwe willen volgen omdat het de deelnemers ten alle tijden (en begrijpelijkerwijze) aan sereniteit ontbrak.  Dit heeft niets met God of gelovig zijn te maken.  De kwetsuren zijn dan ook bij iedereen heel erg diep. 

take down
the paywall
steun ons nu!