De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zou(den) de rijkste 1 à 2 % armer worden als er geen vermogensbelasting komt?

Zou(den) de rijkste 1 à 2 % armer worden als er geen vermogensbelasting komt?

zondag 5 februari 2017 11:43
Spread the love

Het zou best kunnen.

“Tegelijk pleit hij ervoor het investeringsplan van premier Charles Michel (MR) opnieuw ter hand te nemen. Uit een studie van het Planbureau blijkt dat de economie er wel bij vaart wanneer de regering geld stopt in nieuwe ziekenhuizen, wegen en andere grote projecten. Als de overheid 2 miljard zou investeren, dan zou het bbp na een jaar met 0,24 procent groeien. Na drie jaar zouden de investeringen meer opbrengen dan ze gekost hebben. Ook de werkgelegenheid zou een boost krijgen. “Dit moet opnieuw bovenaan op de regeringsagenda komen”, zegt Peeters.”

http://www.demorgen.be/politiek/peeters-past-voor-haastwerk-in-vennootschapsbelasting-b8bffaa8/

Na drie jaar … Betekent dat een rendement van 25 à 33 %? Wat zou Buffet daarvan vinden?

Men zou zich ook kunnen afvragen hoeveel het einde van de EU – zie ook mijn ander artikel, dat ingaat op het Italiaanse fiasco (betekent “fles”, zoals in “geflest zijn” – zou kosten, als de failing states door een gebrek aan financiële middelen t.w.v. circa 2 % van het BNP per jaar eruit moeten stappen na weer eens een referendum.

Toeval of niet … “Internationaal heeft het woord Italiaanse woord “fiasco” de betekenis van mislukking. De oorsprong van het woord gaat terug naar de 18e eeuw, toen in Florence een clown zijn publiek vermaakte met een wisselende collectie alledaagse voorwerpen. Toen hij op een avond een wijnfles als attribuut gebruikte, mislukte zijn optreden en smeet hij de fles uit woede kapot.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiasco

https://en.wikipedia.org/wiki/Beppe_Grillo

“De sluipende ontbinding van Europa, veroorzaakt door nationalistische krachten, kan een stuk ernstiger zijn dan een eventuele exit van het Groot-Brittannië. Als de schade van een eventuele Brexit wordt geschat op ongeveer 313 miljard euro en dit slechts een fractie zou zijn van het risico van een ineenstorting van de gehele Europese Unie kan men een beeld beginnen vormen van de huidige dreiging.

Nationalisme bedreigt het economische weefsel

Het verlies van welvaart zal grotendeels veroorzaakt worden door de beperking van het vrije verkeer van goederen. Het hoge aantal vluchtelingen alleen zal de Europese Unie niet destabiliseren aldus de analyse van Control Risks. Maar in het ergste geval worden de grenzen terug gesloten wat nu reeds zichtbaar is bij diverse landen binnen de Europese Unie. Op die manier zou de economie van het Europese continent opnieuw fragmenteren, welke het einde zou betekenen van één van werelds grootste economische blokken.”

http://thebigsecretsofmoney.be/algemeen-nieuws/uiteenvallen-eu-wordt-als-het-grootste-risico-voor-wereldeconomie-2016-gezien

“Sommige mensen wekken de indruk dat zonder een hervorming morgen de hele economie instort. Dat klopt gewoon niet.”

http://www.demorgen.be/politiek/peeters-past-voor-haastwerk-in-vennootschapsbelasting-b8bffaa8/

Niet in België misschien, maar hoeveel is het huis nog waard als de buurt verloedert?

Stel dat dat verse geld ook kan gebruikt worden om de arbeid te herverdelen, of toch de risico’s op uitvallen te minimaliseren?

  • “HR verantwoordelijken zeggen dat een werknemer bij een burn-out gemiddeld 5 maanden afwezig is. De absenteïsme kost van een burn-out is ongekend hoog; een factuur die kan oplopen tot € 20.000.
    Bron: Securex 2015
  • Volgens recente ramingen kost stress onze Belgische economie 16 miljard euro per jaar en loopt de kost van het productiviteitsverlies jaarlijks op tot 2 miljard euro.
    Bron: VUB 2014″

http://www.unizo.be/west-vlaanderen/nieuws-pers/druk-druk-druk-het-nieuwe-normaal-harde-cijfers-over-burn-outs

 “In België ervaart bijna 2 op de 3 (64%) werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5% in vergelijking met 2010 (54%). Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid (97%). We kunnen dus van ‘overmatige’ stress spreken. Bij ruim 1 op de 4 (27%) van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden… In het ergste geval mondt stress uit in overspannenheid of zelfs een burn-out. Bij werknemers met een burn-out, en dus met structurele stress, is de batterij leeg, met vaak als gevolg een negatieve houding tegenover bijvoorbeeld collega’s en klanten.

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat bijna 1 op de 10 werknemers met een reële burn-out kampt (9,2%).”

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/een-op-tien-collegas-stevent-af-op-een-burn-out

http://www.sentral.be/NewsView.aspx?id=VS300478771&contentdomains=SentralNEWSS&lang=nl

“Eerst en vooral verandert er niets aan de vergoeding. Burn-out treft ongeveer 80.000 Belgen per jaar, maar werd niet erkend als beroepsziekte. Er kan dus niets gewijzigd worden aan de vergoeding voor het slachtoffer.”

80 000 x zelfs maar 10 000 Euro zou al 800 miljoen zijn per jaar!!! Maar het viervoudige is ook indenkbaar. De tijdelijke kost van het niet-werken aangevuld door alle productiviteitsverlies in de jaren erna, o.a. door jaren vroeger te stoppen of minder uren te kunnen werken, zelfs indien wat minder pensioen. Hebben de meeste Belgen geen eigen huis?

 

 

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!