De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zou het zoiets kunnen geweest zijn?

Zou het zoiets kunnen geweest zijn?

dinsdag 2 augustus 2011 07:49
Spread the love

Omdat religie op deze site vaak ter sprake komt en niet altijd op de meest positieve manier.  Zoiets kwetst gelovigen die juist in hun geloven kracht vinden om sterke dingen te doen of te laten gebeuren.  Wat ze precies geloven, is volgens mij moeilijk te bepalen van buitenaf.  Een ware gelovige laat zich zoiets ook niet gezeggen, lijkt mij.  Over mijn visie valt te discussieren maar ik vind ze zelf nog altijd lief, een beetje leuk ook.

Abraham trekt met een stelletje braaf, maar ongeregeld, door de woestijn.  Het is moeilijk en hard om telkens weer in voldoende voedsel en water te voorzien om de troep in leven te houden.  Abraham droomt stilletjes van een vaste plek, in een land van melk en honing, waar ze zich kunnen vestigen en waar het goed is om te leven.
Hij vindt zo’n plek en de toekomst van de groep is welvarend en voorspoedig.  Meer en meer is er behoefte aan regels om het samenleven te regelen, een gemeenschappelijk doel, kortom problemen en ambras.
Abraham is gene simpele en hij kijkt in het rond om te zien wat er zoal te koop is in de wereld.  Hij ziet mensen de natuur aanbidden, verschillende goden in verschillende functies, vruchtbaarheid, natuurkrachten, ..  Dat is niet naar de zin van Abraham maar hoe ziet de God van Abraham er dan wel uit?  Abraham weet het niet.  Maar hij ontdekt het gaandeweg.  Een van de eerste zaken die hij ontdekt, is het volgende: de God van Abraham vraagt geen mensenoffers als de god Bäal, de goden van de farao, de rest van de goden uit de toenmalig bekende wereld.

De geschiedenis van God doorheen de bijbel is heilsgeschiedenis.  Het zijn verhalen die vertellen over mensen op zoek naar goed land en goede grond om op te leven en inzichten.
Er zit een zekere voortgang in maar heilsgeschiedenis is in die zin verschillend van vooruitgangsdenken dat het ervan uitgaat dat mensen zich altijd weer opnieuw geplaatst weten voor altijd weer dezelfde dingen, in telkens weer een nieuwe context.  De wereld herschept zichzelf en dient ook telkens weer herschapen te worden.
Stof om over na te denken dus.  Mensen mogen wat mij betreft overigens geloven wat ze zelf deugdelijk en heilzaam vinden.  Mijn geloof is plezant en bindend voor mezelf, maar laat anderen beslist vrij in hun weg en in hun keuzes.  Gelukkig maar.  ‘t Zou anders maar een saaie bedoening worden.

take down
the paywall
steun ons nu!