De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ZORGVERZEKERING een LIBERAAL IDEE

ZORGVERZEKERING een LIBERAAL IDEE

donderdag 26 oktober 2017 13:46
Spread the love

De zorgverzekering komt geld tekort, dus vraagt men meer.

Men doet een verwoeste poging om van de zorgverzekering een soort Vlaamse sociale zekerheid te maken. Wat de Vlaming zelf doet hij of zij immers beter (sic).

Al wat zorg en ziekte is hoort thuis in de federale sociale zekerheid. Een systeem waarvan de arbeidersbewegingen de stichters zijn. Meer nog ze zijn er de eigenaars van , want ze doen het medebeheerder samen met de overheid binnen het RIZIV. Die Vlaamse verzekering is een totaal ander concept. Men gaat geld uitdelen 300 € voor zorgbehoevenden en 1300€ voor de zware zorgvragers. Men krijgt geld en het geweten van de Vlaamse regering is gesust, want de betrokkenen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken. Een typisch liberale denkwijze.

Wanneer we een antwoord willen bieden aan de toenemende vraag naar zorg moet dit door de sociale zekerheid gebeuren. De overheid betaalt dan een groot deel van de kost , de patient een miniem remgeld. Men zal natuurlijk opperen dat de inkomsten van dit systeem ontoereikend zijn om aan de groeiende vraag te beantwoorden. Dit is logisch, de federale regering is constant bezig met de SZ-inkomsten te doen dalen door cadeaus te geven aan het bedrijfsleven, flexiejobs in te voeren en dan spreek ik nog niet van de 500€ onbelast werken. Om het systeem betaalbaar te houden zal men alle inkomens ook deze uit kapitaal moeten aanspreken en aan iedereen een billijke bijdrage vragen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!