De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zorg per ziektebeeld of per prestatie een verkeerd debat

Zorg per ziektebeeld of per prestatie een verkeerd debat

vrijdag 12 april 2013 13:45
Spread the love

Volgens de regering wordt er bespaard in de gezondheidszorg zonder de patiënt te raken. Deze uitspraak is een contradictio in terminis. Om te besparen wil de regering de betaling per prestatie vervangen door deze per ziektebeeld/per patiënt. Het artsensyndicaat verzet zich hiertegen om dat volgens deze drukkingsgroep de patiënt uiteindelijk de rekening betaalt. In hun argumentatie gebruiken ze logischerwijze de voor en de nadelen van de twee systemen.

Moeten we kiezen tussen de twee systemen? Ik denk dat vooral bij zware ziekten de benadering ondanks het ongeveer zelfde ziektebeeld sterk kan verschillen. Zou men in de zorg niet beter afstappen van het denken in meetbare prestaties of dit nu gebeurt per patient of per handeling?

Dokters worden geacht te doen wat volgens hen ,binnen de geest van hun  Eed van Hippocrates, moet. Waarom worden ze dan niet gewoon goed betaald per maand ?Het zou zeker al een administratieve vereenvoudiging betekenen en een meersnelheden zorg tussen arm en rijk zou zeker vermeden worden.  Dat de verkopers van hospitalisatieverzekeringen dat minder graag horen zal ons worst wezen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!