De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zondag 4 september 2016 – Timotheus Project – De Kluizerij – De Kracht van Intuïtie

Zondag 4 september 2016 – Timotheus Project – De Kluizerij – De Kracht van Intuïtie

maandag 5 september 2016 22:55
Spread the loveOp deze eerste dag van de Intuïtie krijg je getuigenissen van verschillende mensen te horen, die vanuit hun eigen ervaring en werkveld vertellen hoe ze de kracht van intuïtie hebben gebruikt om hun doel te bereiken.

We verwelkomen Els de Schepper in de voormiddag.

Wat is haar manier om met intuïtie om te gaan?

We vertellen je graag ook meer over de nieuwe ontwikkelingen en ons nieuw initiatief voor het volgend werkjaar.

Programma:

09:30        Welkom door Philippe Vandevorst

                 Inleiding: Wat is intuïtie? Door dr. Jan Raes

10:00         Els de Schepper, hoe intuïtie mijn passie en bezieling voedt.

Els vertelt op ludieke en beeldende wijze over haar creatiewerk achter de         schermen.

10:30         Interview van Els de Schepper met dr. Jan Raes

12:00         Middagpauze

12:45         Getuigenissen van mensen die bewust met “de Kracht van hun Intuïtie” omgaan in hun dagelijks leven en in hun beroep.

Keuze 1: Geboorte en dood, de twee grootste uitingen van moed.

Getuigenissen van Tinne De Winter en An Geysen

Tinne De Winter

Zij is naast stervens- en rouwcoach ook levenscoach. Aan de hand van een zinvol concept met tal van getuigenissen loodst zij je graag mee doorheen het rouwproces. Zowel nabestaanden als overledenen rouwen immers… Het eren van emoties opent ons bewustzijn naar onze eigen ziel. Een nieuwe

verbondenheid van hart tot hart en van ziel tot ziel met onze dierbaren kan mogelijk beginnen  groeien. Dit is een helend gebeuren. Hoe kan de kracht van intuïtie ons hierin bijstaan?

An Geysen

Als vroedvrouw coach ik zwangere dames op deze manier. Ik schud ze wakker, prikkel ze, plaag en vraag. Ik merk dat de moderne westerse Vlaming meer en meer open staat en vooral dankbaar is voor deze

intuïtieve aanpak van het gebeuren. Of beter gezegd: hoe meer ik het in mezelf toelaat, hoe meer ik het bij anderen weet te ontluiken!

Keuze 2: Vitaliteit van lichaam en geest – groeien naar een nieuwe levenskwaliteit

Getuigenissen van dr. Jan Raes en Geert Heyvaert

Dr. Jan Raes

Hij is psychiater-bedrijfs coach en werkt vanuit een psycho-energetische invalshoek bij het herstellen van draagkracht en vitaliteit door het aanboren van de eigen bronnen van creativiteit en veerkracht.

Zowel bij het herstellen van de persoonlijke vitaliteit en gezondheid als bij het coachen van de veerkracht van een bedrijfsteam worden dezelfde psycho-energetische principes gehanteerd.

Geert Heyvaert (Osteopaat-Kinesist)

Hij werkt al 25 jaar als osteopaat. In 2004 volgde hij de opleiding psycho-energetica. Bij het behandelen van motorische klachten wordt via het ontdekken van bewegingsbeperkingen en spanningen het bewustzijn gericht naar alles wat in relatie staat tot deze spanning. Het bevrijden van

de spanning gaat hand in hand met het richten van het bewustzijn.

Keuze 3: Bouwen en wonen – naar nieuwe vormen van psycho-ecologisch samen wonen

Getuigenissen van Geert Delanoeije en Maarten Martens

Geert Delanoeije (Aannemer)

Hij studeerde onderwijzer, filosofie en psycho-energetica. Geert is 25 jaar actief als bedrijfsleider van een ecologisch bouwbedrijf. Hij spitste zich toe op de correlatie tussen fysieke transformatiewerken in woon- en werksituaties en de innerlijke transformatieprocessen bij de bewoners. Vanuit dit onderzoek werd de ” psycho-ecologie” geboren, een unieke synthese, met ook elementen uit o.a. geobiologie, feng shui en Energetisch Management. Hij is mede-bezieler van het project “Baarbeekhoeve” waar gezonde energie, gezond wonen, gezonde voeding en de helende kracht van

de natuur beleefd worden.

Maarten Martens (Architect).

Hij is architect geobioloog, specialisatie in geo bio ecologisch bouwen, getrouwd met Sofie Cloots, vader van 3 kinderen, woonachtig te Buggenhout. Projecten: OostWestCentrum Orval, Cohousing Okelaar Wolvertem , Baarbeekhoeve Muizen, expo atelier Kapelle-op-den-bos, nieuwbouw, verbouwingen & expertises…

Keuze 4: Opvoeding en onderwijs – kinderen en jongeren van de nieuwe tijd opvoeden

Getuigenissen van Jos Pauwels, Inge Van Gelder en Patrick Voet

Jos Pauwels

Hij is agoog, cultuurwetenschapper en ontwikkelingsgericht psychotherapeut. Hij werkt als opleidingshoofd aan een opleiding Sociaal Werk. In de Epeca-opleiding begeleidt hij het leaderschipstraject. Hij is vooral actief op het vlak van systemisch werk zoals familie-, organisatie- of structuuropstellingen.

Inge van Gelder

Zij heeft een lange onderwijservaring als leerkracht, leerlingbegeleider en adjunct-directie in het secundair onderwijs, in een multiculturele  omgeving. Wanneer een opgroeiende jongere ook een weg moet zoeken tussen de eigen en de westerse cultuur, met andere normen en waarden, dikwijls vanuit een weinig ondersteunende omgeving, is het mee richting geven aan de opbouw van een eigen identiteit een boeiende uitdaging.

Patrick Voet

Hij is meer dan 25 jaar leerkracht in het basisonderwijs. Hij werkt daar voornamelijk met 7 à 8-jarige kinderen. Heeft recent een eindwerk gemaakt rond leerkracht-leerlingrelatie in het basisonderwijs vanuit het perspectief van waarden en zingevingsaspecten van de leerkracht.

Keuze 5: Coachen naar nieuw ondernemerschap

Getuigenissen van Dr. Jan Raes en Fernand Vermeulen

Dr. Jan Raes

Zie hiervoor

Fernand Vermeulen

Als Manager coaching en innovatie van BOSS paints en als Partner van Intentif zet Fernand Vermeulen, nieuw ondernemerschap neer door de nadruk te leggen op de verbinding tussen twee identiteiten waardoor een hoger level van ondernemerschap en partnership ontstaat. Het samen creëren van een “wij” die de “jij” en “ik” overstijgt, is dan ook Fernand zijn passie.

Keuze 6: Systemen en organisaties – hoe lerende organisaties omgaan met onzekerheid

Getuigenissen van Jos Pauwels en Martin Ruebens .

Jos Pauwels

Zie hiervoor

Martin Ruebens

Martin Ruebens zoekt hoe hij uit zijn partnerrelatie en uit zijn professioneel werkveld leer- en pijnpunten kan halen voor zijn eigen individueel ontwikkelingsproces en hoe dit kan terugvloeien.

Professioneel is hij actief als secretaris-generaal in de Vlaamse administratie en zet hij met zijn organisatie stappen om ruimte en energie vrij te maken om een zelfsturende netwerkorganisatie te worden waarin medewerkers graag samenwerken op basis van vertrouwen en waarin creativiteit, innovatie en initiatief worden geapprecieerd en gestimuleerd.

Keuze 7: Godsdienst, levensbeschouwing en zingeving – naar een nieuwe beleving van spiritualiteit en religie.

Getuigenissen van Philippe Vandevorst en Jeanne Smout

Philippe Vandevorst

Hij studeerde 4 jaar theologie aan het theologisch pastoraal centrum in Antwerpen. In 1980 vertrok hij een jaar naar India waar hij het Boeddhisme en het Hindoeïsme leerde kennen. In zijn jonge jaren nam hij deel aan het concilie der jongeren in Taizé (een oecumenische gemeenschap). Een intens rouwproces in 1985 bracht een definitieve ommekeer in zijn beleving van spiritualiteit. De ontdekking van de supramentale werkelijkheid in 1993 was voor hem een absolute doorbraak in zijn zoektocht naar hedendaagse spiritualiteit. In deze nieuwe benadering is “intuïtie” de hoeksteen.

Jeanne Smout

Zij is van opleiding verpleegkundige. Na enkele jaren volgde ze hierbij een pastorale opleiding gedurende drie jaar. In ’90 veranderde ze van werk als verpleegkundige om zich dan te profileren als ziekenhuispastor. Door deze verandering werd ze geconfronteerd met verdriet, pijn uit het verleden,

lijden en dood én kerkelijke structuren. Samen met het plots verlies van een dierbare begon de grond onder haar voeten te verschuiven. Dit alles was het begin van haar spirituele zoektocht.

Afbouwen van muren, ballast en uitzuivering brachten haar naar nieuwe vormen van zingeving, spirituele dimensie en verruimd Christus bewustzijn.

Keuze 8: Over ondernemen – naar een duurzame groene economie

Getuigenissen van Geert Delanoeije en Jelle Delanoeije

Geert Delanoeije (Aannemer)

Zie hiervoor

Jelle Delanoeije (Bezieler van Biohofke).

Hij is mede-bezieler van het project “Baarbeekhoeve” waar gezonde energie, gezond wonen, gezonde voeding en de helende kracht van de natuur beleefd worden. Hij bouwt als bedrijfsleider de bioboerderij uit met de filosofie van de korte keten. Zo wil hij via biomarkten en een eigen stadswinkel en groenten pakketten ook de mensen in de stad bereiken.

16:00         Plenum – Terugkoppelen naar de workshops – getuigenissen – met Geert Delanoeije

”Timotheus vaart nieuwe wegen” met Philippe Vandevorst

17:00         Info momenten rond de opleidingen “

Intuïtieve ontwikkeling met Patricia Kegels en Veerle Bervoets

Epeca  – Psycho-energetica – Met dr. Jan Raes en Jos Pauwels.

Psycho-ecologie met Geert Delanoeije

Ster – met Tinne De Winter

Hope – met Philippe Vandevorst

Alle info over de opleidingen vind je op:

TIMOTHEUS PROJECT

www.timotheus.be

www.epeca.eu

www.stervzw.be

www.projecthope.be

www.timotheusproject.be

Een relaas van de dag.

Heb in cursief hier en daar “mijn” op- en bemerkingen gezet.

Philippe heet iedereen een hartelijk welkom en stelt dr. Jan Raes voor.

Wat kan je met intuïtie doen?

Kunnen intuïtieve mensen zich staande houden in deze maatschappij?

Wat zie je bij deze personen?

Velen voelen vooral, heldervoelen en –waarnemen door gebruik te maken van de innerlijke zintuigen. Inzien, innerlijke beelden maken (beeldend “denken”), de innerlijke stem, innerlijk ruiken, het emotionele (aan)voelen en dan kom je tot innerlijk weten. M.i. is dit ook gekoppeld aan het feit dat +/- 15 à 20 procent van de mensen hooggevoelig zijn (HSP).

In de flow van het leven staan, met de stroom meegaan. (‘k zie dat als surfen op de kosmische golf)

Deze mensen stralen vitaliteit uit, handelen daadkrachtig en zijn volledig betrokken in hun handelen.

Intuïtie is een toestand van totaal bewustzijn die een daadkrachtig efficiënt gedrag mogelijk maakt (leven in het NU)

Een zéér gewone maar zéér bijzondere zijns-ervaring.

Het functioneren van het totaal mens-zijn. (ik ben die, ik ben en evolueer verder)

Totaal bewustzijn – totaal ervaring – innerlijk weten – efficiënt handelen

Totaal bewust… Hoe?

Lichaam: rust ervaren

Energie: stroming voelen

Gevoelens: liefdevol (emoties)

Gedachten: mild = het is ok, ik ben ok, jij bent ok

Geest: herinneren van het AL

Laat alles daar zijn…

Ben je bewust van je gedachten (en emoties, driften)

Je bent onderdeel van het grote geheel van de mensheid, een leegte vol rust en creativiteit.

Laat je energie verruimen en contact maken met “de bron”. (die bron zit in je”zelf” zoals álles in je”zelf” zit en dat kan je wakker maken)

In de intuïtieve flow ervaar je geluk, inspiratie, creativiteit, daadkracht en aanstekelijkheid.

Over aanstekelijk gesproken, hier is Els de Schepper

Zijn er vragen, begint Els en toont de eerste dia “The future is present in the heart, not in the circumstances!”

Niets overspoelt je nog…

Als je je zelf niet kunt redden, kan je niet een ander redden…

Dia “de schepper ziet u, hier vloekt men niet soms”

Intuïtie is belangrijk maar je dient het te kanaliseren.

Els reageert zich regelmatig af in haar liefdevol onderhouden tuin als ze de composthoop omwoelt en gaat volledig op in haar opvoeringen.

Cartoon YeeeHaaa uit de voorstelling SuperVrouw.

Plezier en overal vreugde in vinden is de boodschap.

Interview door Jan

Jan bewondert Els voor haar authenciteit en omdat ze is wie ze is.

Els heeft vele workshops gevolgd en brengt de aangeleerde materie dan ook in de praktijk.

Je mag geen slachtoffer zijn of je zo voelen!

Els speelt “een game” en heeft het over haar vorige levens die nogal in het teken stonden van “de oorlog” blijkbaar. (is reïncarnatie. Zelf voel ik dit niet zo aan maar eerder als incarnatie = een ziel incarneert telkens in een ander lichaam en evolueert verder. Zie de film Orlando gebaseerd op een novelle van Virgina Woolf edoch “ieder z’n waarheid)

Blijf het kind in je”zelf” met humor.

Het leven geeft wat je nodig hebt.

Relativeer jezelf en durf je kwetsbaar te tonen.

Mensen herkennen dat, deze aspecten (schaduwen) ook in zichzelf.

Els om”elst” de mensen in de zaal, voelt een zekere band.

Els vind inspiratie tussen de gedachten. Is vooral te vinden door los te laten…

M.i. door geen druk of stress te ervaren, in je centrum blijven in harmonie met alles en iedereen en gewoon doén zonder te moeten of te zeggen “ik wil”, “ik moet”,…

Overloop even alle aangeboden getuigenissen en deze zijn allemaal interessant maar je dient te kiezen…

Keuze 3 genomen: Bouwen en wonen – naar nieuwe vormen van psycho-ecologisch samen wonen

Het is een samenvoeging van twee interessevelden.

Verdieping vanuit het intuïtieve werk.

Een huis is niet alleen de buitenkant.

Psycho-ecologie: wat is dat?

Als voorbeeld de verbouwing van de Baarbeekhoeve in Muizen bij Mechelen. Jelle, de zoon, is biolandbouwer. De verbouwing is bijna rond. Deze is volledig ecologisch en past in het geheel van de biolandbouw. Verbinding met de natuur staat centraal.

Maarten de architect is betrokken in een co-housing project in Wolvertem “de Okelaar”, een voormalig klooster. Dit is een organisch evolutief proces.

Als aannemer kan je middels advies mensen bewust maken dat de binnenkant van een woning je “zelf” weerspiegelt. Samenwonen en –huizen is een systemische aangelegenheid want je woont er niet “alleen”.

De “yin-yang” balans is het belangrijkste – zo binnen (yin) – zo buiten (yang)

Binnen is de geborgenheid, verbinding en buiten is er de uitstraling.

Co-housing is een mooi concept want in groep kan je meer. Samenwerking!

Psycho-ecologie: verbinding maken met je ziel en alles wat je omringt.

Kinesiologie of bewegingsleer is de wetenschap die zich bezighoudt met de motoriek van het menselijk lichaam. Wat is goed/niet goed voor mij?

Nu keuze 8: Over ondernemen – naar een duurzame groene economie

Het project de Baarbeekhoeve te Muizen (zie ook hiervoor)

2 HA landerijen met vele mogelijkheden dicht bij Mechelen. Geert’s broer is werkzaam bij Natuurpunt en via deze organisatie probeert men zoveel mogelijk groengebieden te verbinden wat een moeilijke oefening is in Vlaanderen. Geert heeft filosofie gestudeerd en psycho-energetica, daarna in het onderwijs gestaan en gaandeweg in de bouwwereld gevloeid.

De hoeve is opgedeeld in een woonhuis, winkel en grote zaal voor o.a. het geven van workshops rond ecologie, landbouw, natuur (de helende kracht ervan).

Denk hier aan de helende kracht van water zoals men toepaste in de Oudheid in  herstellingsoorden waar men zijn vitale energie weer kon opladen. Eerst kregen de bezoekers mooie muziek te horen en vervolgens kregen zij water te drinken dat “een beetje radioactief” was. Vervolgens liepen ze door een lange gang waar water langs hun voeten stroomde. Door de gaten in het plafond fluisterden de priesters hen goede woorden in. Zij kwamen in een ronde ruimte waar ze mochten uitrusten en waar ook weer water om hen heen stroomde.

Bij een van de ruïne’s stond een grote plaat met een afbeelding hoe het gebouw er moest hebben uitgezien toen het nog geheel intact was. In zijn oorspronkelijke staat vertoonde het een opvallende gelijkenis met een kernreactor. Het was een constructie waarin het water aangevoerd werd door een smal ondergronds kanaal en naar een plek werd geleid waar het rond draaide. Van water dat rond draait weten we inmiddels, dankzij wetenschappelijke onderzoeken, dat de elektronen en neutronen worden versneld. Het water neemt energie van buiten af op en er ontstaan middelpuntzoeken-de en middelpuntvliedende krachten. Deze kleine deeltjes, geladen met energie, komen in het hart van het elektron. Daar exploderen zij. Het menselijk lichaam en in het bijzonder het hart raakt in aanwezigheid hiervan vervuld met energie. Dankzij onze kennis van de wetenschap kunnen we dit ter plaatse vaststellen. Dit soort systemen bestaan ook in de tombes van Shah Nematollah Vali en Hafez in Iran. Het water stroomt daar ondergronds en wanneer je zeven keer rond de tombe gaat, voel je een speciale energie. Je draait zeven keer rond, één keer voor elke hartchakra en zo kom je bij de deur naar de parallelle wereld. Ook in Chartres in Frankrijk is een dergelijk systeem aangelegd maar door de aanwezigheid van het kruis wordt de energie daar verspreid. De ronde vorm versterkt het rondgaan van de energie. Daarom werden de “Dargahs”, de ontmoetingsplaatsen van de soefi’s in een ronde vorm gebouwd. Het magnetisme, dat is waar we hier over spreken, bevindt zich op de grens tussen de materiële en de parallelle wereld.  

Paracelsus (1493-1541), de Zwitserse alchemist was erg geïnteresseerd in genezing met behulp van water en geluid. Zijn bevindingen werden later gebruikt door de Fransman Mesmer, de vader van het magnetiseren. Wanneer water gemagnetiseerd wordt heeft het een helende werking. Mesmer genas vele mensen en in Frankrijk wordt deze methode van genezen nog steeds veel gebruikt. Het animale magnetisme zoals Mesmer dat ontdekte bestond altijd al, maar Mesmer classificeerde deze kennis en deelde haar met anderen. Mesmer hanteerde een rationele, wetenschappelijke benadering gericht op de vooruitgang van de hele mensheid.

In de mystiek betekent water “energie”, “innerlijke trilling”.

Filosofie verbinden met wetenschap = rechter en linker hersenhelft verbinden.

De hoeve is zelfvoorzienend en je dient te vechten tegen de natuur. (“zie” dit niet zo = je dient sámen te werken met de natuur)

Er loopt een begrazingsproject met Galloway runderen. Je gaat bewust om met de dieren en zo voel je wat zinvol is, de essentie van het leven. We geven ook workshops voor jongeren en mensen van over de hele wereld komen over de vloer (zie ook Plukrijp te Schriek en the Findhorn Foundation in Schotland)

We letten ook goed op de Boviswaarde van groenten, materialen,… De Boviswaarde is de energetische kracht, het trillingsgetal van materie. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een trillingsgetal, die is uitgedrukt in aantal Bovis. Wanneer de trilling hoger is dan 6.500 Bovis geeft deze energie en zal ons versterken een lagere waarde dan 6.500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken.

Dit geldt ook voor voedingsmiddelen en eigenlijk alles wat we eten. Hiermee is er dus een hele nieuwe manier van kijken naar wat gezond en heilzaam is, zolang de Boviswaarde maar boven 6.500 Bovis ligt.

Meer op: http://gezondheidenvoeding.nl/voeding-gezondheid/boviswaarde-levensenergie-van-alle-levende-wezens/

Kan ook empowerment genoemd worden.

In de bouwfirma kom je al eens voor moeilijke beslissingen te staan want je wenst met die mensen verder te gaan die passen in jou visie en missie en dan valt er al eens een ontslag.

Is hard zijn met het hart. Spiritueel leiderschap. Sociocratie.

Tijd om terug samen te zitten tijdens de plenaire sessie.

Waar denkt u aan na deze dag? Een paar slagzinnen?

De stroming verhogen.

Het energie niveau verhogen.

Een hoger bewustzijn.

Het weefsel lichaam-geest (hartcoherentie)

2 werelden: hoe samenbrengen?

Gewoon toepassen

Verandering van binnenuit naar buiten (verander de wereld, begin met jezelf)

Open je hart, toon je kwetsbaar,… (alzo stuur je je eigen “lot”)

De zoeker zoekt, de “ziener” vindt vanzelf

“zoek” gelijkgezinden

Je dient niet te zoeken, alles komt vanzelf als je actief in het leven staat = zen

Alles zit in je”zelf” en kan je wakker maken.

Stimuleer zelf-management (empowerment en assertiviteit)

Eenheid in diversiteit

Verbindende communicatie

“Timotheus vaart nieuwe wegen”.

Philippe zegt dat Timotheus zo’n 25 jaar “ondergronds” heeft gewerkt en meer dan 10.000 studenten hebben cursussen en workshops gevolgd en we voelen dat dit zich uitbreidt als een olievlek.

We dienen nieuwe mogelijkheden en antwoorden te vinden voor een snel veranderende wereld in crisis.

Het intuïtief bewustzijn verhogen.

Vandaag groeien we van een school naar een beweging en kunnen we subsidies bekomen.

We starten het Active Community Project (actief burgerschap in verbinding), we gaan SitIn’s organiseren (vanaf 1 okt) en Gatherings (een 3-tal uur rond een bepaald thema).

Meer info omtrent deze initiatieven vindt u op de webstek en in het driemaandelijks tijdschrift nr 29 jg 7 okt nov dec 2016

Zijn er nog vragen?

Meer en meer mensen haken af van het officiële mainstream nieuws met alleen maar negatieve dingen, in FB bv is veel positief nieuws te rapen!

Hoe bouw ik kracht op in deze barre tijden?

Zijn er ook cursussen voor jongeren? We proberen dit af en toe maar jongeren hebben blijkbaar allemaal een goed gevulde agenda…

Einde van een mooie en gevulde dag in het prachtige en rustige Affligem.

Als ik nog even mag dan zou ik de titel wat uitbreiden a.v.:

De Kracht van Intuïtie, Intentie en (zelf)Suggestie

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!