De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

zondag 26 april 20105 – KaaiTheater Brussel – “EcoPolis” georganiseerd door Het Groene Boek vzw

zondag 26 april 20105 – KaaiTheater Brussel – “EcoPolis” georganiseerd door Het Groene Boek vzw

maandag 29 juni 2015 12:20
Spread the love

Naar een duurzame toekomstECOPOLIS is dé ontmoetingsdag voor al wie begaan is met een
duurzame toekomst. Beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen
over ecologie, economie en samenleving tussen schrijvers,
wetenschappers en denkers uit het middenveld staan centraal.

Omdat ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen,
gaat ECOPOLIS voor divers, interactief en internationaal.
Inspirerende denkers uit binnen- en buitenland zijn te gast.

PROGRAMMA (grote zaal)

11u00 > DEBAT 1: De Groene Utopie
Willen we
de wereld bewoonbaar houden, moeten we onze samenleving drastisch
veranderen. Filosoof Jean Paul Van Bendegem vraagt
aan historicus Philipp Blom (AT),
milieufilosoof Marius de Geus (NL) en Catherine
Larrère
(FR), voorzitster van de Fondation pour l’écologie
politique, of ze zich een open, groene utopie kunnen
verbeelden.

13u00 > TRANSITIEHEFBOOM: Het Nieuwe
Geld

Ons geldsysteem belast mens en planeet met schulden
en rente. Experten in alternatieve muntsystemen Leander
Bindewald
(Britse denktank NEF), Henk Van Arkel
(NL), Anne Snick (BE) en Marek Hudon
(BE) gaan in gesprek over initiatieven die ecogeldsystemen
introduceren, met complementaire munten onder democratisch
beheer.

14u30 > DEBAT 2: Van groei-economie naar
balanseconomie

Hoe vervangen we onze groei-economie die
de grenzen van mens en planeet overschrijdt door een balanseconomie
in evenwicht met wat mensen en natuur kunnen dragen? Voer voor
discussie voor econoom Federico Demaria (ES),
co-auteur van ‘Degrowth. A vocabulary for a new era’, docente
filosofie Camille Dejardin (FR), columniste Tinneke
Beeckman
(BE) en ontwerpster en activiste Rachida
Aziz
(BE).

15u45 > TOEKOMSTGESPREK: De
Klimaattrein ontspoord?

Als regeringsleiders nu al de
hoop op een bindend klimaatakkoord in Parijs temperen, is het tijd
voor een burgeragenda voor het klimaat. Natalie Eggermont
(BE) van Climate Express, politieke wetenschapper Stefan
Aykut
(FR), Katherine Richardson (DK) van
Planetary Boundaries Report, Serge De Gheldere
(BE) van de Klimaatzaak en de Soedanese dichter Alhadi
Agabeldour Adam
 tonen hoe zij dit zien.

17u15
SLOTLEZING: Alberto Acosta – Buen vivir of het goede leven uit de
Andes

In Latijns-Amerika zijn in het voorbije decennium
miljoenen mensen uit de armoede getild. Lees: ze zijn opgenomen in de
consumptiemaatschappij. Inheemse en andere bewegingen bekritiseren
dit vanuit een alternatieve visie: ‘buen vivir’ of het goede leven,
dat steunt op andere relaties tussen mensen onderling en tussen mens
en natuur. Alberto Acosta (EC), voormalig minister van Energie in
Ecuador, legt uit wat dit precies betekent.
 

PROGRAMMA (kleine zaal)

11u00 > BOEKVOORSTELLING: ‘Kleinschaligheid als
alternatief’

Gert Jan Jansen van Hof van
Twello, een publieksgericht landbouwbedrijf, stelt zijn boek voor,
waarin hij toont dat kleinschaligheid het voedselsysteem kan uitdagen
en rendabel kan zijn, door zaken gemeenschappelijk te gebruiken en te
beheren.

12u30 > PRIJSUITREIKING: Greenwash
award

Climaxi,
de beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, nomineert voor
de vierde keer een bedrijf dat zich groener voorstelt dan het
is.

14u30 > BOEKVOORSTELLING: ”t Klein
Verzet’

Over haar reis door Europa, langs vergeten
utopieën, op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme, schreef
Tine Hens een boek, dat ze voorstelt op
Ecopolis.

15u45 > DOCUMENTAIRE: Voices of
Transition

Met voorbeelden uit Frankrijk, Engeland en
Cuba toont filmmaker Nils Aguilar hoe de transitie
naar een duurzame samenleving langzaam maar zeker realiteit
wordt.

DIALOOGTAFELS

Over burgerschap
Kunnen burgerinitiatieven de
wereld veranderen? Samentuinen, Repair Cafés, voedselteams,
LETS-groepen … zijn oudere en nieuwe grass roots initiatieven van
onderuit, sterk gedreven door het idee van ‘Do it yourself’. Maar
zijn ze ook politiek? Verbinden ze voldoende de kleine verhalen van
onderuit met de grote verhalen van voedselverspilling, een
rechtvaardige landbouw, een hersteleconomie, roekeloze financiële
markten die niemand ontzien? Hebben ze de ambitie om ‘stoorzender’
te zijn van vervuilende en verkwistende regimes? Welk soort overheid
hebben deze vormen van burgerschap daarvoor nodig? Is er aan de verre
horizon een nieuwe politieke gemeenschap die zich aftekent?

Tijdens deze Trage Tafel gaan we met elkaar in gesprek over het
‘doen’ van kleine praktijken en de link met de verschillende
beleidsniveau’s.
 
Over ‘De kleine utopie /
innerlijke transitie’

Jan Bossuyt is de vroegere CEO
van Boss Paints. Zijn boek ‘De haalbare utopie’ wil verantwoorde hoop
bieden in de huidige crisis. Dat we nu vastlopen biedt mogelijkheden
voor een betere toekomst. Hij gelooft dat we daarvoor eerst en vooral
naar onszelf moeten kijken. “Sleutelen aan de mens wordt de
laatste frontier.”
De confrontatie met onze diepste angsten
en diepste dromen maakt de utopie haalbaar. “De tijd van
leiders met volgers is voorbij, we gaan voor collectief
leiderschap.”

In deze trage tafel onderzoeken we de
mogelijkheid van een andere wereld, de zin van een ‘breder
bewustzijn’, de mogelijkheden van de transformatie van de
binnenkant…

WEDSTRIJDEN OP ECOPOLIS

Beste Ecologische Boek

ECOPOLIS introduceert de Prijs voor het Ecoboek 2014.
Deze prijs brengt een Nederlands- of Franstalig
sociaalecologisch boek onder de aandacht dat in 2014 werd uitgegeven,
maar nog niet de weerklank kreeg die het verdient. Uit een
uitgebreide long-list selecteerde een deskundig lezerspanel een
short-list, waaruit de vijfkoppige jury onder voorzitterschap
van Vera Dua een laureaat koos.

EcoFuture Kortverhalenwedstrijd

EcoFuture is de kortverhalenwedstrijd van Ecopolis voor jong
schrijftalent dat verder kijkt dan morgen. Als we duurzaamheid
serieus nemen, hoe zit de toekomst er dan uit? En hoe geraken we er?
Ecopolis wil met de EcoFuture-prijs jonge schrijvers stimuleren
om de huidige realiteit los te laten.
Auteurs tussen 16 en 35 jaar
die in België verblijven, konden tot uiterlijk 31 maart 2015
hun inzending mailen naar info@ecopolis.be.
Het kortverhaal telt maximaal 2400 woorden. De wedstrijd is
meertalig: inzendingen in het Nederlands, Frans en Engels worden
aanvaard. Op het moment van de prijsuitreiking mag het verhaal nog
niet gepubliceerd zijn. Een onafhankelijke jury, onder wie Willem
Bongers-Dek (deBuren) en Jos Geysels (11.11.11), selecteerde de
beste inzendingen.

Even een verslagje
van de gesprekken die ik gevolgd heb:

Intro: “Het is
tijd om geest en hart te verenigen. Maar hoe doen we dat?”

-> Met een
hogerbewustzijnsshift!

Als burger zijn we gereduceerd tot consument
tegen wil en dank. We worden gedwongen te redeneren vanuit onze
geldbeugel. We dienen oog te hebben voor de “systeemkrachten”,
ons niet laten verleiden omtrent vele producten.”

Sprokkels tijdens de
debatten:

We worden verplicht
utopisch te denken maar het moet haalbaar zijn! We kunnen anders
denken!

Er is nood aan
inspirerende ideeën. Alles verandert altijd, ook je eigen leven.
Bewust zijn van de gevaren. Wat kunnen we leren. Een duurzame
maatschappij verbeelden. Jonge mensen hebben nood aan perspectief!

De grootste
karaktertrek van een utopie is “het verhaal” = werk prikkelend.
Het kardinale probleem van de politiek is de keuze voor de
groei-economie. Consumeren maar en de gevolgen zijn voor later. Een
hogere kwaliteit van leven is broodnodig. Het model van de
voortdurende groei dient losgelaten te worden. Fossiele brandstof is
passé! Meer “power to the people”! Terug naar de basis d.m.v.
“empowerment. Het basisinkomen voor iedereen dient ingevoerd te
worden, alsook werkverdeling. B.v. 3 dagen werken en de rest inzetten
voor de maatschappij, gezin, familie, vrijwilligerswerk,… Door het
creëren van meer tijd kan iedereen alles wat rustiger aan doen! En
neem je de trein i.p.v. de auto. In Nederland is er een stiltewagon
in de trein. Er is een andere samenleving mogelijk! Revolutie! Niet
pessimistisch denken. Nu wordt alles te rationeel bekeken. We mogen
niet simplistisch noch naïef zijn over de utopie. Leren nadenken
over… Mensen moeten de mogelijk krijgen om te evolueren.

Alles draait om
geld. We moeten deze crisis oplossen want we zitten vast. Geld moet
terug een middel worden en een sociaal iets. Zie o.a. initiatieven in
Kenya “AirTime” = mensen die belminuten kunnen kopen geven deze
door aan mensen die dat niet kunnen. Sardex op Sardinië = werk voor
mekaar. Bewustmaking rond geld, wat is geld = zie o.a. de webstek
van www.FairFin.be

STRO in Nederland
(Social TRade Organisation)
met de betaalsoftware Cyclos. http://www.socialtrade.nl/

Nood aan
balansserende economische systemen. Beter leven met minder = transitie
en werk delen.

Alles in vraag
stellen edoch menigeen heeft schrik voor verandering en is
terughoudend. Zie de werkelijkheid in de ogen! Genoeg is genoeg en we
dienen naar een spiritueel proces over te stappen. We dienen te gaan
naar een niet traditioneel gedirigeerde samenleving.

De echte uitdaging
is het nakende einde van grondstoffen. Dit dient aangepakt te worden
als een algemeen samenhangend geheel. Er wordt beweerd dat er slechts
1,6 procent kans is dat het klimaat zal ontsporen en de temperatuur 6° hoger zal
worden. Hier wordt zeer licht over gegaan. Edoch als je dat cijfer
toepast op de luchtvaart dan betekent dit dat er een kans is van 1500
vliegtuigcrashes per dag.

Back to Basics! Het moet!

http://www.kaaitheater.be/nl/e1579/ecopolis-2015/

take down
the paywall
steun ons nu!