De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zondag 2 april coStA WijLand – verhalen uit alle hoeken van de wereld – thema: “transformatieverhalen”

Zondag 2 april coStA WijLand – verhalen uit alle hoeken van de wereld – thema: “transformatieverhalen”

maandag 3 april 2017 17:09
Spread the love
Éen van de vier interculturele vertelmomenten voor groot en klein. Ditmaal als thema: TRANSFORMATIEVERHALEN 

 

 

 

De Alchemie van het Mystieke Zijn

 • – Welkom @ iedereen en dank om te komen luisteren
 • – Ben geboren als “Robert” maar gaandeweg eind 2011 is ook “Robertina” wakker geworden = ben een lesbische vrouw (genderidentiteit) in een mannenlichaam (biologische sekse)
 • – Hoe is dat allemaal gekomen?
 • – Voor mij heeft alles te maken met alchemie-mystiek-spiritualiteit waarover meer maar dit als tipje van de sluier…
 • – Het is een zuiver persoonlijke beleving en wens niemand hiervan te overtuigen of om mij te geloven. Ben vrijwel zeker dat iedereen zulks kan meemaken naargelang de omstandigheden
 • – Voor mij was de “trigger” ofte de “aha erlebnis” in 03/1998 te wijten aan een bepaalde werksituatie rond asbest… => men was in platen die voor de verwarmingselementen hingen gaatjes aan het boren… Tot iemand opmerkte dat het wel eens asbesthoudende platen konden zijn… En dat was zo bij mijn nader onderzoek! Ik was de verantwoordelijke voor het welzijn en de veiligheid van het personeel. Heb alles kunnen laten verwijderen op een legale en veilige manier want “het management” had daar een ander idee over. Had de zaak rond maar ben dan vanwege totale psychische uitputting “gecrashed” – ik was gewoon “op”, “moe” – nu zou men dit een “burn-out” noemen. Was daar zo mee bezig dat ik bijna niet meer sliep. Heb me op vrijwillige basis laten opnemen via spoed en belandde in “de psychiatrie”. Je gaat door de hel in die momenten! Ik zag dingen die er niet waren maar was me daar wél van bewust! Ik kreeg paranoïde gedachten, ik dacht aan zelfmoord te plegen,… Door de medicatie ben je evenwel volledig versuft, zo’n beetje een zombie… Er komen dus blijkbaar bepaalde stoffen vrij in je brein! (wellicht te vergelijken met onder invloed te zijn van bepaalde hallucinerende drugs). Ik zag o.a. bijen uit het plafond komen en mieren uit de grond, er was een dominante stem die “zei”: eerst links (= het vrouwelijke principe), daarna rechts (het mannelijke)… Voor mij voelde dat aan als het overwinnen (overstijgen) van je”zelf”, je ego,… Ik kreeg b.v. ingedreund: “Je bent een druppel in de oceaan, een stofje in de kosmos,…” Heb ik ten andere toen opgeschreven! Ook voelde dit aan als een herprogrammatie. Heb tijdens de opname goed kunnen slapen en uitrusten en na 10 dagen werd ik al ontslagen. Psychiaters konden niet begrijpen dat ik alles had opgetekend als een journalist. Voor mij voelde dit helemaal niet aan als “psychose”, want dat is de stempel die je krijgt. Het was “iets” anders. Ben me”zelf” na die gebeurtenis gaan bestuderen (analytische psychologie) en o.a. gevonden dat het een spiritueel ontwaken was, een mystieke ervaring, een zelfrealisatie, in het boeddhisme heet dit “verlichting”. Je gedachten vallen in rust, harmonie en ebben voort. Ook angst valt volledig weg… Je gelooft volledig in je”zelf”. Toen ik dit zei tegen de arbeidsgeneesheer zei ze: “dat is nu net het probleem!”
 • – Ben dan verder en verder m’n puzzel gaan leggen terwijl het gewone leven zijn loop ging. Er is zo’n Zen gezegde: je bent met iets bezig en daar op gefocussed bv de planten aan het snoeien, ineens “aha” en daarna snoei je verder alsof er niets gebeurd is… Als je je volledig openstelt dan komen de dingen, je hoeft niet meer te zoeken. De zoeker zoekt, de ziener vindt! Ik bezie het als surfen op de kosmische golf wat m.i. veel te maken heeft met elektromagnetisme…
 • – Het laatste puzzelstukje heb ik gelegd rond november 2011. Ik was er o.a. ook volledig achter gekomen een vrouw in een man te zijn én hooggevoelig en hoogbegaafd (is ook allemaal ondertussen getest geworden maar heeft eigenlijk niets te maken met “slim” zijn en is dan ook niet zo belangrijk => wel hoe je er mee omgaat!) Je hebt het IQ – EQ (emoties) – FQ (het fysieke lichaam) – SQ (het spirituele) = dat laatste is het meest belangrijke => creativiteit, flexibiliteit, veerkracht, intuïtie…
 • – Vanaf het ogenblik dat ik met “mijn innerlijke vrouw” buiten kwam, eerst mondeling en later via kledij en make-up, nagellak,… hadden de “naasten” daar een probleem mee. Ik wens niet in een slachtoffer rol te kruipen noch me te wreken op bepaalde mensen of hen te haten maar ‘k werd niet meer als “normaal” aanzien en raakte alles kwijt: zoals de partner, kinderen, familie, vrienden, werk (systeembeheerder IT), collega’s,… Ook vele materiële zaken zoals de gezinswoning en “geld” => een middel) en weerom niet het belangrijkste!
 • – Diende op het werk te aanvaarden “ziek” te zijn want toen ik het aan de collega’s vertelde moest ik bij de arbeidsgeneesheer komen. “Wat heb ik gehoord?” -> dan kom je hier ook in een rokje werken zeker? Daar is onze instelling niet klaar voor… Ik had nooit opmerkingen van oversten gehad, noch in functionerings-gesprekken maar werd op non-actief gezet sinds 25/06/2012.
 • – M’n partner kon niet meer om met mij: “ik wens niet getrouwd te blijven met een vrouw”. Zij kon me niet begrijpen. Heb mijn “zijn” proberen uit te leggen en heb haar zelfs een tweede keer ten huwelijk gevraagd: deze maal op spirituele wijze. Dat was te eigenaardig voor haar terwijl de buurvrouw die er naast stond zei: “ah moest mijn man dat vragen dan zou ik dat onmiddellijk doen”. Mijn vrouw zag het als een soort “verraad”, in de steek gelaten, wat ik best kan begrijpen maar niet wat er uit voortvloeide. Ze is naar de dokter gestapt om een attest te bekomen “medisch omstandig verslag” dat me psychisch gestoord verklaarde (van een dokter die mij niet geconsulteerd heeft) met als gevolg dat ik voor de vrederechter diende te verschijnen die me doorverwees naar een psychiater die me “onderzocht”. Uiteraard was ik gestoord en werd onbekwaam verklaard en onder bewind geplaatst, ik kon zogezegd de gezinsfinancies niet meer beheren terwijl ik ook boekhouder ben en een opleiding bedrijfsrevisoraat in avondschool gevolgd heb! ‘k Werd daarna zelfs gedwongen opgenomen (gecolloceerd) in de psychiatrie wegens “gevaar voor de maatschappij, voor zichzelf en lijdt aan hoogheidswaanzin”. Als je dan vraagt waarom dan zegt men laconiek: “dat komt zo uit de computer”. Een 2.5 uur opgesloten in de isolatiecel = procedure! Was zo kalm als iets en heb dan gezegd een boekje te zullen lezen. Als de deur terug openging: 4 verplegers en 2 politieagenten… Het ontvangstcomité! Je wordt op de brancard gebonden en afgevoerd. Een crimineel mag nog z’n advocaat bellen maar als je gecolloceerd wordt is het “afvoeren”…
 • – In beroep ben ik gelukkig van beide aantijgingen vrijgesproken (men wou me spuiten beginnen geven in de instelling). Ondertussen heb je wel je stempel gekregen … maar daar trek ik me niets van aan!
 • – Terug thuis kon mijn vrouw het niet aan me nog te zien en ze heeft deurwaarder en politie laten komen om me op straat te laten zetten = van het ene moment op het andere ben je dakloos = trek je plan. Dat was op 26 juni 2013. Heb de sleutel van ons huis afgegeven en gezegd dat ik “op reis” ging.
 • – Ben eerst opgevangen geweest door een vriendin voor een tijdje (nieuw samengesteld gezin, dus kon niet te lang blijven) en ben daarna illegaal in Brussel gaan wonen (3 maand in de AiKiDoschool waar ik de boekhouding en administratie bijhoud). Ik sliep in de kleedkamer van de dames op een kampeermatras. In de zomer 2013 was ik vrijwillig suppoost in het ZuiderPersHuis tijdens de WOGA2013 (WorldOutGames Antwerpen = de olympische spelen voor holebi’s en trans*personen) en omdat men daarna een vrijwillig boekhouder zocht om de vzw af te sluiten kon ik gratis wonen op het secretariaat in centrum Antwerpen op de Brouwersvliet. Had daar geen douche en ben dan naar Villa Tinto (legale prostitutie) gegaan en m’n verhaal wat uitgelegd en mocht dan bij enkele dames gaan douchen!
 • – Toen de vzw afgesloten was eind december kon ik in Borsbeek gaan wonen in co-housing maar omdat deze vorm nog steeds niet gereglementeerd is ben ik officieel nog dakloos en op de keper beschouwd “illegaal”. Dit met medeweten van burgemeester en dienst bevolking. Ben sinds de uit huiszetting, na zo’n 7 maand bijna zonder geld geleefd te hebben, bij het OCMW gaan aankloppen voor een leefloon, zodat ik mijn huur kon betalen.
 • – Oh ja, nog even zeggen dat in het echtscheidingsvonnis o.a. staat dat als een vrouw trouwt met een man, de man geacht wordt man te blijven! Ook pleeg ik een aanslag op het heterohuwelijk…
 • – Door dit alles word je mentaal heel sterk en bij wijze van spreken zeg je: “komt er nog iets?” Ik ben er klaar voor!
 • – Ben middels deze transformatie ook feminist en kom op tegen de onderdrukking van de vrouw en uitbuiting en andere wantoestanden. Dan noemt men je een “wereldverbeteraar” (op ’t werk) of “a pain in the ass” (een psychiater)
 • – Ik blijf stromen als water = blijf doorgaan op een zachte manier… Water is het zachtste materiaal op aarde maar slijt de hardste rotsen uit! De aanhouder wint! Vergelijk het met een bamboestengel: die buigt tot tegen de grond in een storm maar breekt niet en komt daarna terug recht!
 • – Uiteindelijk zie (= voel) je dat er één grote kracht is in het universum en dat is liefde (cfr de minne bij de mystici zoals Hadewych, Jan van Ruusbroec, Hildegard von Bingen, en vele andere… => heb eerst jezelf lief = aanvaard wie/wat/hoe je bent en dan kan je onvoorwaardelijke liefde geven. Je hebt geen “vijanden” want die wijzen je eventueel op je “fouten”. Ook neem je niets als een persoonlijke aanval meer, je download dat. En het materiële, zoals eerder gezegd, is helemaal niet belangrijk = geld en bezit dienen te verdwijnen want dat bezoedelt vele geesten! Samen delen want er is genoeg voor iedereen…
 • – Tot hier een stukje uit mijn “evolutie” die nog verder loopt want eens je “zo” bent dan begint het nog maar pas = je leeft ten volle je “zijn”. Het leven is een gift: geniet er van!
 • – Stap voor Stap ofte Festina Lente!
 • – Dank voor uw aandacht: Amor Vincit Omnia! Liefde overwint alles!

NAMASTE <3

 

meer info = www.verhalenwerf.be

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!