De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

zomer 2011

zomer 2011

zondag 14 augustus 2011 10:24
Spread the love

In het voorjaar kraakte het al tussen mijn tanden. Het heeft daarna nog maanden niet geregend. Dat vraagt om opvolging.

Tijdens de maanden mei en juni bloeien de meeste grassen. In die periode vormen ze naast blad ook stengel. Op het einde van die periode wordt er gehooid. Door de droogte was er heel weinig gras en dus heel weinig hooi.  Het gras groeit nu wel weer, maar kan de droge maanden nooit meer goed maken. De jaarproductie zal een stuk lager liggen dan normaal. Regen valt er niet voor de gewone en de biologische landbouw er is in het algemeen weinig voeder.

Familie van de grassen , de granen, hebben hetzelfde probleem. Al bij al valt de korrelopbrengst nog mee. Topopbrengsten zullen er wel niet bij zijn, maar de prijzen zullen dit wel compenseren. Er is echter heel weinig stro. Het bedje van de dieren zal dan ook duur worden.

De droogte kwam heel vroeg. Dat maakte dat tijdens de droogte nog heel wat gewassen moesten gezaaid worden. Dat werkte enkel voor diegenen die over beregening beschikken. We spreken dan over intensieve teelten zoals groenten en fruit. In de grove groenten, dat zijn de groenetn voor de fabrieken, heeft men dikwijls moeten afwegen, want als men begint te beregenen moet men er zeker van zijn dat men over voldoende water beschikt. Indien men te vroeg moet stoppen is alles verloren. Heel wat gewassen zijn slecht opgekomen, wisselvallig opgekomen of veel leter gezaaid. Maïs, na gras de meest geteelde teelt in Vlaanderen is heel wisselvallig. Vroeg gezaaide maïs op goede grond staat er schitterend bij. Op droogtegevoelige gronden kan het heel erg tegenvallen. Late maïs op droge gronden kiemde zelfs niet. Het zal telkens bang afwachten zijn.

Als de droogteperiode als uitzonderlijk worden bestempeld kan het rampenfonds voor vergoedingen zorgen. Specialisten moeten dan vaststellingen ter plaatse komen doen. Maar als de schade zich beperkt tot 10%, is dit dan van de droogte, of is dit omdat men als boer niet slim genoeg is geweest? Vergoedingen zullen er dan niet aan te pas komen. De kosten blijven allemaal hetzelfde, alleen de opbrengst daalt. Dit maakt bijgevolg 10% minder inkomen voor de boer. Werknemers leggen hun bedrijf plat voor een paar procent. Begrijp je nu waarom boeren altijd klagen? Redenen genoeg me dunkt!

take down
the paywall
steun ons nu!