De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zo maak je de richtlijnen haalbaar

Sociale bescherming zorgt voor een toekomst na corona. Maar wist je ook dat het een pandemie op korte termijn kan indijken?

vrijdag 29 mei 2020 08:13
Spread the love

Intussen weten we allemaal wat we moeten doen wanneer een epidemie of pandemie de kop opsteekt. Maar kan iedereen die wil, zich houden aan die richtlijnen?

Hou zo veel mogelijk afstand

Maar wat als je job inhoudt dat je dicht bij mensen komt? Een groot deel van de wereldbevolking werkt in de informele sector en haalt inkomsten uit contact op straat. Wanneer schoenenpoetsers, kappers of straatverkopers thuisblijven, wacht hen geen werkloosheidsuitkering en dus geen inkomen.

Het is onmenselijk om mensen te dwingen thuis te blijven zonder vervangingsinkomen. Hoe kan je verwachten dat ze zich aan de lockdownmaatregelen houden?

Daarom werkt FOS in Peru samen met FENTTRAHOP die via een sociale mediacampagne steunmaatregelen eist voor huishoudwerkers en straatverkopers. Daardoor hebben ze nu hun slag thuis gehaald. Dankzij een nieuwe arbeidswet, wordt de deur geopend naar sociale bescherming voor huishoudwerkers.

Blijf thuis

Makkelijker gezegd dan gedaan voor de textielarbeiders die onze kleren maken en de landarbeiders die de suiker en palmolie oogsten voor in onze koekjes. Ze kunnen vaak niet terugvallen op een uitkering bij ziekte en kennen geen systeem van werkloosheid.

Thuisblijven betekent een gezin met honger. Het kan niet dat mensen zich verplicht zien om te gaan werken, met het risico ziek te worden of een ziekte verder te verspreiden.

Daarom werkt FOS in Zuid-Afrika samen met arbeidersorganisatie CWAO. Die zorgt dat arbeiders die gedwongen thuisblijven, toch een loon krijgen via een sociale beschermingssysteem. In Centraal-Amerika werken we samen met verschillende textielvakbonden die een beschermingsfonds willen oprichten om toekomstige crisissen het hoofd te bieden.

Ben je ziek? Ga naar de dokter

Rap even je dokter bellen, zonder zelfs maar te moeten betalen. Voor miljarden mensen is het een utopie. Gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is, zorgt voor een samenleving die ziektes snel opspoort. Solidariteit kan zorg betaalbaar maken en zo een virus indammen.

Het is niet eerlijk dat wie minder middelen heeft, niet geholpen wordt en dat zo de zwakste groepen het hardste getroffen worden.

Daarom werkt FOS in Honduras samen met gezondheidsorganisatie ALCISAHO, die sensibiliseert niet alleen over het virus, maar onderhandelt ook op nationaal niveau voor een nieuwe wet die gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maakt.

Conclusie?

Zonder een stevig vangnet bij werkloosheid, ziekte of ouderdom en zonder solidaire toegankelijke zorg, zijn coronamaatregelen onhaalbaar en verspreidt het virus zich razendsnel.

Voor het antwoord moet je bij het middenveld zijn. Dat strijdt al jaren wereldwijd voor meer sociale bescherming en verdient daarom onze internationale solidariteit.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!