De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ZNA  MOET TERUG SOCIAAL

ZNA MOET TERUG SOCIAAL

zondag 2 maart 2014 09:28
Spread the love

In twee vorige blogberichten beschreef ik al de besparingswoede van het ZNA bestuur in de voormalige Antwerpse openbare ziekenhuizen.“Stakingsaanzegging bij ZNA wegens wegtrekken spoedverpleegkundige in ambulance 100” en “Ziekenhuismicroben nemen op zondag ook geen dagje vrijaf. Poetsen van patiëntenkamers op zondag bij ZNA afgeschaft wegens besparingen”

Deze besparingen zijn het gevolg van het feit dat het Antwerps Stadsbestuur groepsbreed 1420 arbeidsplaatsen wil schrappen. Daarvan moeten er 105 sneuvelen in het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA). Dat heeft schepen Liesbeth Homans (N-VA) bekend gemaakt.

Er zijn tien redenen waarom die besparingen op kap van personeel en van patiënten dienen te stoppen.

Eén. Onmogelijke werkdruk voor het personeel

De werkdruk voor het personeel is al zeer hoog. Vele overuren kunnen niet opgenomen worden. De laatste vier jaar werden op ZNA al 340 jobs geschrapt.

Twee. Bedreiging van de ziekenhuishygiëne

Om personeel te besparen heeft ZNA onlangs de zondagpoets in haar ziekenhuizen afgeschaft. Dat stelt problemen voor de hygiëne. Onthaalpersoneel wordt vervangen door geïnformatiseerde kiosken, medische secretariaatspersoneel moet vertrekken. Dienstverlening wordt ontmenselijkt.

Drie. Lager geschoolde jobs in de poets en in de keuken zullen het eerst sneuvelen

Homans zegt dat men vooral in de logistieke diensten jobs wil schrappen. Dat betekent lager geschoolde jobs in de poets en in de keuken, die zo belangrijk zijn om mensen in precaire omstandigheden aan een reguliere job te helpen. Hoelang zal het dan nog duren vooraleer Homans deze jobs zal laten doen voor een leefloon van het OCMW?

Vier. Bedreiging van de kwaliteit in de dienstverlening

Vijf. Meer privatisering van specialistische geneeskunde

Onder het alibi van ‘responsabilisering’ moet iedere specialist binnen ZNA instaan voor zijn eigen kosten voor logistiek en personeel. . M.a.w. ZNA financiert zijn eigen medische diensten niet meer naar behoeften, maar marktconform. Dat brengt de kwaliteit van de medische behandelingen in gevaar. Chirurgen hebben ineens geen instrumentisten meer nodig. Anesthesisten doen epidurale infiltraties op hun eentje, zonder hulp van verpleegkundigen om de zaken aan te geven. Op de polyklinieken  is er geen verpleegkundige ondersteuning meer. In een artikelenserie in het dagblad De Tijd uitten ZNA-artsen hun twijfels bij dit systeem van zogenaamde kostendeling: “ Ze zien patiënten, die te snel naar huis gestuurd werden, terugkomen met complicaties. Velen geven toe dat het bang afwachten is tot er fouten gemaakt worden. ‘We worden gedwongen alles in rekening te brengen’, zegt een chirurg van het ZNA. ‘Hebben we die technicus nog nodig tijdens de operatie? Of die psycholoog om onze patiënten te begeleiden? Als de specialisten dat van hun eigen honorarium moeten betalen, is het soms snel beslist. Of ontstaat er ruzie. De ene wil de psycholoog wel, de andere niet. Het voert de druk binnen de artsenassociaties in de ziekenhuizen op.’ ‘Die centenstrijd’, zegt de chirurg, ‘wordt uitgevochten op de rug van de patiënt’. ‘Je riskeert dat ziekenhuizen vooral nog geïnteresseerd zijn in de quick wins en de moeilijkere gevallen afstoten. Heupen brengen meer op dan handen. Ruggen meer dan hersenen. Dat soort afwegingen begint te spelen. Snel werken, met zo weinig mogelijk omkadering. Het wordt bandwerk. Sorry, maar daarvoor ben ik geen arts geworden.’” (19/10/2013)

Zes. Ex-OCMW ziekenhuizen zijn nu de duurste ziekenhuizen  van Antwerpen

Dat blijkt uit de publicatie van de CM-ziekenhuisbarometer op 9 november 2013. Gemiddeld betaalt de patiënt in ZNA voor een eenpersoonskamer 1891 euro uit eigen zak, waarvan 1271 euro honorariumsupplementen. Dat is zelfs duurder als het private ziekenhuis Monica, waar de patiënt gemiddeld 1554 euro uit eigen zak betaalt, waarvan 945 euro honorariumsupplement. Met de kostendeling mochten de ZNA specialisten de ereloonsupplementen op een eenpersoonskamer eensklaps verdubbelen van 100 naar 200%. Daardoor is ZNA  is vandaag het duurste ziekenhuis in Antwerpen voor een opname op een eenpersoonskamer, ook voor het dagziekenhuis.

Zeven. Speedy pass voor noodzakelijke gezondheidszorg is er al een feit

Sinds dan zijn zo goed als alle specialisten overgestapt naar een BVBA systeem binnen ZNA.  Ze werken als een private praktijk binnen ZNA of passen een speedy pass formule toe. Weken tot maanden wachten voor een afspraak op raadpleging in de polykliniek van het ziekenhuis of dezelfde avond terecht kunnen op de private praktijk, mits een supplement van 30 euro of meer.

Acht. ZNA is ook het duurst voor ambulante beeldvorming: alle radiologen zijn gedeconventioneerd !

Ook zijn alle radiologen van ZNA sinds twee jaar gezamenlijk gedeconventioneerd. Zij houden zich niet meer aan de RIZIV tarieven. Beeldvorming is voor alle patiënten vandaag in ZNA het duurste van alle Antwerpse ziekenhuizen. Bij een routine rugscan betaalt de patiënt op ZNA 30 euro uit eigen zak, tegenover 18 euro in het private Monica en 9 euro op het Universitair Ziekenhuis. Tot voor kort  hadden wij als huisartsen nog de zekerheid dat de specialisten van de ZNA ziekenhuizen geconventioneerd waren, zodat de patiënten daar terecht konden tegen betaalbare prijzen. Dat was een benchmark voor dit openbaar ziekenhuis.

Negen. Sluiting spoed Sint-Erasmus veroorzaakt ellenlange wachttijden spoed Monica te Deurne

Sint-Erasmus ziekenhuis is helemaal als acuut ziekenhuis gesloten. Sinds de spoed daar is verdwenen is het aantal patiënten dat zich op de spoed in Monica aanbiedt met 60% gestegen. Dit zonder enig overleg of planning tussen beide ziekenhuisnetwerken. Patiënten en spoedartsen klagen over de onmogelijke werkdruk en de ellenlange wachttijden.

Tien. 18 miljoen euro winst en de bouw van een commercieel prestige ziekenhuis op Spoor-Noord

Ondertussen boekte ZNA vorig jaar een record winst van 18 miljoen euro en plant ze de bouw van een prestigeziekenhuis op Spoor Noord. Dat zou er komen ter vervanging van Erasmus en Stuivenberg. Ondertussen is Erasmus als acuut ziekenhuis gesloten, maar voor een nieuw ziekenhuis moet nog altijd een eerste spadesteek gebeuren.

Daarom eisen we als PVDA dokters

  1. Stop de besparingen op personeel en patiënten. ZNA heeft nood aan meer personeel om de werkdruk op te vangen, de overuren te laten opnemen en de kwaliteit van hygiëne en dienstverlening te waarborgen.
  2. Onmiddellijke  beëindiging van het gezamenlijk deconventioneren van alle radiologen van de ZNA ziekenhuizen.  Verplichte conventionering van alle specialisten voor minstens 8/10° van hun tijd,  met voldoende aanwezigheid op de polyklinieken van het ziekenhuis, zoals dat het geval is in het Universitaire Ziekenhuis
  3. Heropenen van de spoed en van de acute opnamemogelijkheden in Sint-Erasmusziekenhuis voor interne geneeskunde en voor heelkunde, zolang het nieuwe nog te bouwen centrumziekenhuis nog niet operationeel is.
  4. Veralgemeende derde  betalersregeling voor ambulante zorg in de ZNA ziekenhuizen, zoals het Universitair Ziekenhuis dit ook doet. Bij veralgemeende derde betalersregeling moet de patiënt alleen het remgeld betalen en int het ziekenhuis de rest direct bij de mutualiteiten. Dat maakt de financiële drempel veel lager voor de patiënt, spaart verspillende tijd uit van de patiënt die voor terugbetaling naar zijn mutualiteit moet, van de mutualiteit die meer administratie hebben dan bij directe inning en tenslotte van ziekenhuispersoneel voor wie de afhandeling derde betalersregeling ook de zaak vereenvoudigt.

Dr. Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid

Dr. Dirk Van Duppen, PVDA-OCMW raadslid

Peter Mertens, fractieleider van de PVDA-gemeenteraadsfractie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!