De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Viviane Teitelbaum

Zionisme als modderwerpen

woensdag 29 februari 2012 20:44
Spread the love

Viviane Teitelbaum , MR-politica, heeft via een open brief druk uitgeoefend op de rector van de ULB om krachtig te reageren tegen de protestactie Burqa Pride van 7 februari. (1) Die actie was gericht tegen het kritiekloos promoten van de  essayiste Caroline Fourest, omstreden vanwege haar islamofobie en haar dubieuze werkwijze. Teitelbaum viseert in haar brief op de eerste plaats Souhail Chichah, het boegbeeld van de actie. Maar ze attaqueert ook Nordine Saïdi van de jonge politieke partij Egalité in Brussel, die aan de actie meedeed. Het loont de moeite om de retoriek van Teitelbaum eens van dichterbij te bekijken: hier zie je het zionisme in morele staat van ontsporing.

Ontslaan!

Teitelbaum is een oud-studente van de ULB, en zij is lid van de oudstudentenvereniging UAE die het ‘debat’ mee organiseerde. Zij is ook gewezen voorzitter van het  Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), een functie die nu bekleed wordt door de ULB-professor Sosnowski, waarover ik het al eerder gehad heb. (Zie BoerkaBlaBla: Rebellie op de ULB)

Zowel Teitelbaum als Sosnowski zijn voor de agressieve aanpak van mensen die hen hinderen: meteen het ontslag eisen van personen die iets over joden durven te zeggen dat hen niet zint, of die niet meteen plooien voor de visie die zij hebben. Denk aan Karel de Gucht of Edouard Delruelle. (2)

Egalité is een nog piepjonge politieke partij in Brussel die vooral jongeren aanspreekt en het verrassend goed deed bij de verkiezingen in 2010. Haar programma is uitgesproken democratisch, en bovendien nadrukkelijk pro-Palestijns. (3) Zij wil de regio Brussel-hoofdstad doen jumeleren met de Gazastrook. Een duidelijk statement.

De ULB heeft traditioneel een flink aandeel van joodse intellectuelen en het zionisme en de vrijmetselarij zijn er sterk ingeplant. De universiteit bevindt zich in een stad waarvan  de bevolking een groot en groeiend percentage Arabische of islamitische personen telt, waarvan er wel een aantal de weg naar de universiteit vinden, om er te studeren of te debatteren.

Dat levert een dubbele tegenstelling op. Die tussen de laïciteit (in de aan de ULB dominante interpretatie) en de moslims. En die tussen de zionistisch georiënteerde en de pro-Palestijnse academici, studenten en bezoekers.  Die tegenstellingen leiden tot  voortdurende conflicten over en tijdens de activiteiten die aan de universiteit georganiseerd worden, en binnenskamers ook tot ideologisch gelobby over vakken en benoemingen . Maar  ontegensprekelijk kent de ULB een levendige debatcultuur, ook al hoor je  wel eens gefluit of boegeroep en wordt er geïnterrumpeerd en herrie geschopt. (4)

Als globale context voor de interventie van Teitelbaum moet je dus een universiteit zien met een witte top, waarin het zionisme sterk vertegenwoordigd is, een aantal niet-witte academici die soms ook dissidente ideeën hebben, zoals Sohail Abdellah (C.), maar ook witte academici met eigen kritische, vaak non-conformistische of dissidente standpunten, en een studentenpopulatie die al lang niet meer homogeen wit is.

De opkomende minderheid en de dissidenten vechten voor hun standpunten tegen de dominante meerderheid, die zichzelf graag ziet als de belichaming van de democratie en het vrije onderzoek. Maar dat zijn termen die al te gauw gebruikt worden om de ideologische en professionele dominantie van een bepaalde strekking te maskeren.

Zo is de ULB een vuurwerkfabriek. De lont is aan mevrouw Teitelbaum:

Monsieur le Recteur: le mal est là!

De open brief richt zich op ‘le mal’, het kwaad, de ziekte. Dat is een metafoor met vergaande implicaties: hier moet je bestrijden en uitroeien. Een diagnose is niet meer nodig, die wordt voorondersteld, het gaat er alleen nog maar om in actie te komen, en krachtig!

Comme de nombreux démocrates…

De briefschrijfster stelt zich voor als democrate. Wat democratie voor haar inhoudt en waarom zij zich als democratisch beschouwt, verdient geen toelichting. Zij staat gewoon aan de goeie kant. (5)

un chercheur (…) utilisant des méthodes fascistes

Tegenover de democraten staat de onderzoeker Chichah, die, als hij al geen fascist is, dan toch de methodes van dergelijke mensen gebruikt. (Zoals iedereen weet staan fascisten bekend om hun ludieke, geweldloze acties, boe roepen en zo.)

la résistance chaque fois que la démocratie et les droits fondamentaux étaient menacés…

De briefschrijfster richt zich tot de rector als erfgenaam van de eerbiedwaardige traditie van verzet tegen het fascisme van de ULB, die in 1941 zelf de deuren sloot om niet met de Duitsers te moeten collaboreren.  (Men herinnert zich dat een aantal prominente academici van de ULB in het verzet gingen, sommigen werden gefusilleerd door de Duitse bezetter.) 

Met een beroep op deze traditie van verdediging van de democratie en van de grondrechten wordt de rector aangemaand om te reageren tegen de bescheiden geweldloze actie van Chichah en zijn achterban: ‘Vandaag niet reageren, dat is zich onderwerpen aan de krachten die extreem-rechts, het racisme en het antisemitisme banaliseren, die de democratie ridiculiseren en haar dus in gevaar brengen.’

Hoe de actievoerders van 7 februari extreem-rechts, het racisme of het antisemitisme zouden gebanaliseerd hebben, is niet duidelijk. Dat was niet eens aan de orde. Een wilde beschuldiging, met een gemeen kantje: racisme en antisemitisme kunnen immers door de wet bestraft worden.  Er wordt niet gezegd dat de geviseerden racisten of antisemieten zijn, maar ze worden er wel mee in verband gebracht, door de suggestie dat ze die zaken niet erg vinden, banaliseren. En hoe zouden die personen de democratie in gevaar gebracht hebben?

De verwijzing naar het verzet van de ULB (en de bedekte verwijzing naar het Verzet van ULB-ers tijdens de bezetting) loopt parallel met de retoriek van extreem-rechts in Frankrijk. Daar worden moslims en Arabieren bestempeld als een bezettende macht waartegen de autochtone Fransen aan ‘résistance’ moeten doen, inclusief het opbouwen van verzetscellen naar het voorbeeld van de ondergrondse weerstand tijdens WOII.

Dit ideologische manoeuvre stelt moslims, Arabieren, Turken… gelijk aan de Duitse fascisten: vreemde bezetters zonder respect voor de democratie. Dat is lasterlijk, maar het is natuurlijk ook onlogisch: een kwetsbare minderheid wordt ervan beschuldigd een gewelddadige, onderdrukkende meerderheid te zijn. Maar de retorische kunstgrepen dienen juist om het onlogische te verdoezelen door emotionele reacties op te roepen en de haat van de bevolking te sturen en te richten tegen ‘inwijkelingen’,  ook die van de zoveelste generatie.

en rupture totale avec les valeurs de l’université

Het gaat erom Chichah uit te sluiten. Hij wordt – zonder enig bewijs of argument – ervan beschuldigd fascistische methoden te gebruiken en aan te zetten tot haat. Daarmee is hij buiten de democratische en kritische traditie van de ULB gepositioneerd: hij hoort er niet thuis. (De noodzaak van zijn ontslag is geïmpliceerd.)

bafouer les droits des femmes par l’incitation à la haine

Teitelbaum vindt Fourest ‘een onafhankelijke, moedige journaliste,  die strijdt tegen het racisme, de religieuze integristische stromingen en extreem-rechts’ en een ‘feministe’. Dat is een visie die velen niet delen.  Volgens Teitelbaum werd Fourest op 7 februari gediskwalificeerd door seksistische en homofobe uitspraken, wat niet acceptabel is.

Seksistische en homofobe uitspraken zijn uiteraard niet acceptabel. Maar de actie van 7 februari was niet gericht tegen  Fourest  als vrouw, noch tegen haar erotische interesses, maar tegen haar onwetenschappelijkheid en haar islamofobie.

Door het mikpunt van de actie te herformuleren tot iets anders, wat in de sfeer van de discriminatie ligt en strafbaar is, wordt de kern van de zaak verdoezeld en de actie gecriminaliseerd.  In dezelfde lijn ligt de herinterpretatie van de kritiek op Fourests optreden, standpunten en publicaties als ‘aansporing tot haat’, ook een strafbaar feit.

Tout est permis, il suffit d’oser

Deze ‘aansporing tot haat’ niet ‘aanklagen, niet veroordelen’ zou een signaal zijn voor de aanhangers van Souhail Chichah en Nordine Saïdi dat ‘alles toegelaten is, als je maar durft’. De totale immoraliteit dus. En dan wordt Teitelbaum opeens concreet, voor het eerst: ‘En dat kan ik niet toestaan. Onze kinderen zouden van dan af in gevaar zijn. Zoals die homo’s die men ‘op hun smoel slaat’, ongestraft. Zoals de kleine Océane, met geweld aangepakt, en nog steeds fysiek bedreigd, nog steeds behandeld als ‘vuile jodin’. 

We zijn hier heel ver weg van de discussie over de wetenschappelijkheid van Fourests oeuvre. Uiteraard is het in elkaar slaan van homo’s of van meisjes omdat ze joods en rijk zijn volstrekt onaanvaardbaar – maar hebben de genoemde personen daartoe ooit opgeroepen of het verdedigd? Ook hier weer zware aantijgingen van crimineel gedrag dat niet bewezen wordt, maar gesuggereerd. Ook hier weer geen woord over de feitelijke actie, waarbij de actievoerders zich niet van geweld bedienden en zeer beheerst optraden.

Kleine handleiding voor zionistisch ‘debatteren’ à la Teitelbaum

Het valt niet moeilijk uit de brief van Teitelbaum een handleiding voor zionistisch debatteren af te leiden. Ik zet de zaken even op een rijtje:

1. Noem jezelf democraat en zeg of suggereer dat de tegenpartij fascistisch is. (Het wat en waarom vooral niet uitleggen!)

2. Stel jezelf voor als de verlichte verdediger/ster van vrouwen en holebi’s, maar associeer de tegenpartij met extreem-rechts, vrouwendiscriminatie, homofobie, integrisme, obscurantisme… (Probeer vooral niet iets te bewijzen, het lanceren van de tweedeling volstaat!)

3. Diaboliseren en diskwalificeren! Zeg dat de tegenstander het kwaad vertegenwoordigt. Met het kwaad is elke discussie uitgesloten, luisteren hoeft niet meer, argumenten doen er niet meer toe. Zo kan je vanuit een comfortabele positie het debat afvoeren en vervangen door de eis tot optreden tegen of uitroeien van het kwaad. Veel intellectueel werk gespaard!

4. Criminaliseer! Beschuldig de tegenstander rechtstreeks of zijdelings van strafbare feiten: racistische, antisemitische, negationistische, seksistische of homofobe uitspraken. Zeker ook aansporing tot haat. Stel antizionisme gelijk aan antisemitisme, dan is het ook strafbaar! (6) (Geef liever geen voorbeelden, want dan start er discussie en moet er geargumenteerd worden.)

5. Draai de zaken om en creëer uitsluiting. Als mensen kritiek hebben op ondemocratische of discriminerende feiten of standpunten, zeg dan dat die mensen tegen de democratie zijn, tegen ‘onze’ waarden, zoals vrije meningsuiting of vrij wetenschappelijk onderzoek.  Plaats ze buiten ‘onze’ cultuur, die van ‘onze’ universiteit, die van ‘onze’ samenleving.

6. Sleur er alles bij wat kan dienen om de tegenstander in diskrediet te brengen! Wie kritiek heeft op islamofobie stel je best meteen verantwoordelijk voor het in elkaar slaan van homo’s of joodse meisjes.

7. Intimideer!  Eis officiële en publieke veroordelingen, eis of suggereer dat de tegenstander moet worden ontslagen. (Het gaat er niet om met de tegenpartij te debatteren, dat vooral niet! Maak ze monddood, schakel ze uit!)

(1) Zie http://www.vitelu.be/?p=1229 op 10 februari 2012.

(2) Zie https://www.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2012/02/10/boerkablabla-rebellie-op-de-ulb  en  http://www.vitelu.be/?p=1198 : DESTEXHE et TEITELBAUM demandent la démission d’Edouard Delruelle

(3) Zie http://www.egalite.be/?page_id=4

(4) Lees bv. over de verstoring van een uiteenzetting van Souhail Chichah door Viviane Teitelboom en Prof. Sosnowski: ‘Zodra hij hij met zijn verhaal over Israël begon, ontketende hij de hysterie van de zionisten die in de zaal aanwezig waren. Geleid door Maurice Sosnowski, de voorzitter van de CCOJB en de regionale députée Viviane Teitelbaum (MR), saboteerden die heftig het debat met beledigingen, geroep (…)’
http://www.alterinfo.net/Cabale-sioniste-contre-Souhail-Chichah-Par-Olivier-Mukuna_a50721.html  .   en integrale opname van de avond is te zien op http://blip.tv/sidimedia 

(5) Het is leuk om te lezen hoe Teitelbaum zichzelf voorstelt: ‘Ik heb (…) ervoor gekozen de democratie als waarde van de toekomst te identificeren…  Ik heb altijd humanitaire ideeën en tolerantie verdedigd. Ik heb altijd gestreden voor het respect voor de ander en voor zijn anders-zijn en ook voor een solidaire samenleving.’ http://www.vivianeteitelbaum.be/

(6) ‘Voor mij zijn antisemitisme en antizionisme geen opinies, geen voorwerp van debat, het gaat om een delict en dat moet bestraft worden!’ verklaarde Teitelboom voor de camera’s: http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/491459/dieudonne-paiera-cher-son-spectacle.html#video

take down
the paywall
steun ons nu!