De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn sommige bomen meer gelijk dan anderen?
Natuur, bomen, groen, Natuurpunt, beleid, racisme -

Zijn sommige bomen meer gelijk dan anderen?

zondag 27 november 2011 14:49
Spread the love

Het is al weer een tijdje geleden dat ik ‘Animal Farm’ van George Orwell gelezen heb, misschien wel zo’n dertig jaar. Toch blijft dit boek, althans volgens mij, zeer actueel. Wat brengt mij ertoe te de stelling: ‘Some pigs are more equal than other pigs’ te onderzoeken en te extrapoleren naar de plantenwereld?

Enkele jaren geleden ging ik bewust in een groene gemeente wonen, niet alleen omwille van het groen, maar ook omwille van het feit dat ik er geboren ben en dat de meeste leden van mijn kleine familie ofwel in die gemeente wonen of in de buurt van die gemeente.

Op het huis en de omgeving waarin ik woon, berust een R.U.P. Daarin staan ook alle bomen in de omgeving netjes aangeduid en gemarkeerd. De ene boom mag blijven staan, de andere boom mag gerooid worden en een andere boom mag gerooid worden mits herplanten van dezelfde soort. In het begin schonk ik er niet zoveel aandacht aan. Voor mij zijn alle bomen waardevol en een boom vellen is niet bepaald iets wat in mij opkomt. Van mij mogen alle bomen blijven staan!

De laatste tijd valt mij op dat er steeds meer acties ontstaan rond … bomen: Red de bomen van de De Keyserlei, Red de bomen van de VIIde Olympiadelaan, Red de bomen van de Durentijdlei, om maar enkelen te noemen. Wat me opvalt bij deze acties is dat de bomen waarvan sprake het slachtoffer zijn/worden van stedelijk of gemeentelijk beleid.

De bomen dienen het veld te ruimen voor de vooruitgang, het heraanleggen van de straat of lei, iets wat uiteindelijk ‘ten goede’ komt aan de burger. Gezien de hierboven door burgers ondernomen acties is het duidelijk dat de burger het niet altijd eens is met wat hem of haar ten goede komt. Zoals door de actievoerders reeds aangebracht werd:  vaak gaat het over bomen die tientallen jaren oud zijn, in goede gezondheid verkeren en een groene long vormen voor de omgeving waarin ze staan. De acties ten spijt, worden de bomen vaak geveld en hergeplant. Bij dat laatste, het herplanten, gaat het vaak niet over dezelfde soort als de boom die gerooid werd.

Met name uitheemse soorten worden vaak geviseerd. Amerikaanse eiken worden wel eens vervangen door ‘inheemse boomsoorten’.  Hierbij laat ik de tijd dat een jonge boom nodig heeft om tot een statig exemplaar uit te groeien even buiten beschouwing.

Ik stel mij de vraag waarom een inheemse soort beter is dan een zogenaamde uitheemse? Wat maakt een inheemse soort tot een inheemse en een uitheemse soort tot een uitheemse? Kun je nog wel van inheemse soort spreken als de bomenvariant in kwestie al meer dan 60 tot 70 jaar in onze contreien gedijt?

Wat me nog het meest opvalt is het standpunt van natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurpunt die, tot mijn verbazing, dit bomenbeleid ondersteunen.

Ik kan me voorstellen dat men in geval van woekerplanten andere bomen en planten wil beschermen tegen uitsterven. In het geval van een Amerikaanse eik kan ik me niet voorstellen dat deze boomsoort schade toebrengt aan onze natuur.
Sommige bomen zijn blijkbaar toch ‘meer gelijk dan andere bomen. Stevenen wij af op een maatschappij waarin spreekkoren ‘eigen bomen eerst’  scanderen naar analogie van ‘eigen mensen …’?

Ik durf er alvast niet aan te denken. Bomen zijn net als mensen, met dezelfde mensenwensen … en dezelfde …  Nee, ik mag er niet aan denken!

take down
the paywall
steun ons nu!