De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn E-nummers veilig

Zijn E-nummers veilig

vrijdag 17 juli 2015 11:40
Spread the love

Nederlandse hoogleraar ‘innovatie gezonde voeding’ Fred Brouns
vertelt ons dat we niets te vrezen hebben van voedseladditieven. Reden: 
“Stoffen
krijgen pas zo’n E-nummer als de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat ze verantwoord kunnen
worden gebruikt. Als een stof schadelijk was, zou het geen E-nummer
mogen heten. Gevaarlijke E-stoffen bestaan met andere woorden niet.”

Ha, de grap! Volledig abstractie gemaakt van de
sterke lobbywerk van de agro-industrie om elk jaar meer additieven te
introduceren op de markt. Alsof alles wat toegelaten is noodzakelijk
veilig is. Meer dan 20 additieven waren vroeger ‘veilig’ maar zijn
ondertussen verboden verklaart. Dit gebeurt pas wanneer verscheidene
studies zeer duidelijk aantonen dat het product schadelijk is. Vandaag –
meer dan vroeger – is het extreem moeilijk voor een wetenschapper om
fondsen te verkrijgen buiten die van de agro-industrie om onderzoek te
doen naar schadelijke gevolgen van voedseladditieven.

Over agro-industrie gesproken, guess what: onze professor
heeft in het verleden (gedurende 24jaar) gewerkt voor die
agro-industrie, in het bijzonder voor Cargill. Dit bedrijf is een van de
grootste producten van voedingsadditieven! Ha! Gepakt!

Natuurlijk geloven wij dat de professor in alle eerlijkheid en zonder belangenverstrengeling zijn professionele mening gaf.

Bron

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!