De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn de Koerden wel zo’n brave wereldburgers?

Zijn de Koerden wel zo’n brave wereldburgers?

vrijdag 7 november 2014 17:55
Spread the love

Een reactie.

Dit bericht werd geweerd op Knack.
Zijn de brave moslimbroeders wel de vredestichters en wereldredders?
Even alles op een rijtje: 

Dr. Yusuf al-Qaradawi:
Hij is een ideoloog van de Internationale Moslimbroederschap (al Ikhwan al Muslimoun of ikhwani muslimeen) 
Hij is Deken van de Faculteit voor Sharia en Islamitische Studies aan de Universiteit van Qatar.
Hij is ook President van de “European Council for Fatwa and Research”.
Hij gaf les aan de al-Azhar in Egypte.
Over de joden zegt hij:
http://www.youtube.com/watch?v=HStliOnVl6Q
Waarschijnlijk zal hij later zeggen dat het maar om te lachen was.
Alle imams luisteren naar hem.
Als je een moeilijke vraag stelt aan een imam van hier dan verwijst hij naar hem door.
Als je een moeilijke vraag stelt aan Qaradawi dan antwoordt hij niet of met een hoop verwijten. 

Hij is de baas van Suwaidan en van T. Ramadan.

Tariq Ramadan:
He is Visiting Professor at the Faculty of Islamic Studies (Qatar)
Director of the Research Centre of Islamic Legislation and Ethics (CILE) (Doha, Qatar).
Director of the Research Centre of Islamic Legislation and Ethics (CILE) Oxford, waar onze imams ook naar toe trekken om bij te scholen.
Fellow of the Middle East Centre, teaches at the QFIS Qatar.
Hij volgde les aan de al-Azhar in Egypte.
Zijn grootvader was de stichter van het Moslimbroederschap.

Al-Suwaidan:
Four Phases to Restoring the Caliphate: 2011-2030
I Strongly Encourage Young People To Undertake Electronic Jihad… I View This As Better Than 20 Jihad Operations”
He speaks to Western audiences at venues such as Georgetown University School of Foreign Service in Qatar; 
His followers and his audiences in the West range from groups of recent converts to Islam to fundraising events for major Muslim American organizations. 
He frequently supports Western and U.S. Muslim organizations. 
While Al-Suwaidan’s speeches and remarks in English are often moderate, in Arabic he often espouses extremist ideas.

Erdogan, Morsi, ….moslimbroeders.

Natuurlijk zijn deze mannen kwaad op ISIS.
Als twee honden vechten voor 1 been. (de salafisten en de moslimbroeders) dan loopt de derde er mee heen. ISIS is er met het kalifaat vandoor en ze hebben zelf een kalief aangesteld! 

Nu dreigt er nog een onafhankelijke partij op te dagen. De Koerden. InchaAllah.

Beste broeders geef moslims hun islam terug en blijf weg met jullie politieke machtspelletjes!

Al Qaradawi (maar ook Al-Suwaidan, Ramadan en zelfs Erdogan, de Qatar-vrienden) gaat er van uit dat hij vrij mag handelen en prediken in het democratische Westen.

Moslims, die allochtoon zijn, leven volgens hem gedesoriënteerd en beschikken bovendien niet over de basiskennis van de Islam zodat ze een ideale groep zijn die ontvankelijk is voor de propaganda van het broederschap.

Zouden ze het beginnen beseffen?

Het vrije handelen zou InchAllah wel eens aan kritiek onderworpen kunnen worden door de wakker geworden democratie en dan? 
Revolutie?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!