De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zet ‘Mooimakers’ kinderarbeid in om statiegeld af te houden?

Zet ‘Mooimakers’ kinderarbeid in om statiegeld af te houden?

donderdag 31 januari 2019 23:45
Spread the love
Dagelijks nieuws in Vlaanderen:
Kinderen moeten zwerfvuil ruimen omdat de overheid haar plicht
niet meer aankan.
Door haar eigen schuldig verzuim.

Fijn dat die jongen propere straten wil, maar moet híj daar voor zorgen?Dit is een bewijs dat de overheid schandelijk te kort schiet in haar taak.Zíj heeft de plicht te zorgen voor zwerfvuilvrije straten en bermen.

Er bestaat een oplossing die in één klap, van vandaag op morgen, 40%van ons zwerfvuil VOORKOMT.

Die oplossing heet statiegeld, en voorkomt dus quasi de helft van ons zwerfvuil. Die 40% moet vanzelfsprekend ook nooit meer geruimd worden, omdat ze niet eens op straat belandt.
Helaas, die bewezen effectieve maatregel wordt door onze regering, op vraag van de afvalproducenten, al járen op de lange baan geschoven.

Het niet invoeren van statiegeld is schuldig verzuim, en een milieu-misdrijf.
Niet kinderen zijn verantwoordelijk voor het zwerfvuilprobleem,maar de overheid en de gewetenloze afvalproducenten. 

Het is hun doel géén statiegeld in te voeren (dat zeggen ze zelf). Maar hun uitgebreide logistiek van duizenden arbeiders, zuigers en machines kan de door henzelf veroorzaakte plastiektsunami niet meer de baas.En liever dan een structurele oplossing in te voeren, zien ze kinderen langs sloten en bermen trekken om zwerfvuil te rapen en onze straten enigszins toonbaar te houden.  

Die perverse producenten organiseren daarenboven zélf, in samenwerking met de overheid, jaarlijks opruimacties waarvoor ze ook kinderen inzetten, onder het mom van educatie en bewustmaking.Dat is niet alleen hypocriet, maar ook illegaal.

Ze zetten kinderen jonger dan 15 aan om -een smerig en gevaarlijk- werkuit te voeren dat ze zelf niet meer onder controle hebben en waar zijzelf economisch belang bij hebben.
De verpakkings- en drankenindustrie subsidieert via ‘Mooimakers’ bijv. lagere scholen om de buurt van de school schoon te houden, en stellen daar beloningen voor ter beschikking.
Duidelijk onder de wettelijke 15 jaar dus.
Idem voor verenigingen waar zij geen enkele leeftijds-ondergrens vooropstellen.
Dat is onmiskenbaar kinderarbeid.
Ook nog eens nodeloos, want kinderen -zelfs samen met volwassenen-kunnen nooit opruimen (40% van ons zwerfvuil) wat statiegeld gewoon in één klap voorkómt, van vandaag op morgen.
Het inzetten van kinderen als zwerfvuilrapers is daarom immoreel,en volgens de letter en de geest van de wet een misdrijf.
In de loop van de volgende weken zal #PlastiekBestrijdingVlaanderenovergaan tot stappen tegen minister van milieu Schauvliege,  en tegen de vereniging van producenten Fostplus die zich met ‘Mooimakers’ op deze manier schuldig maken aan kinderarbeid.Mogelijke juridische stappen worden op dit moment overlegd.

take down
the paywall
steun ons nu!