Zeker twintig gewonden bij bomaanslag op bus Jeruzalem/Brief aan de Volkskrant

Zeker twintig gewonden bij bomaanslag op bus Jeruzalem/Brief aan de Volkskrant

vrijdag 22 april 2016 10:52

ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OPBUS JERUZALEM/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalembrief-aan-de-volkskrant/

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
Onderwerp:Uw berichtgeving dd 18 april 2016 ”Zeker twintig gewonden bijbomaanslag op bus Jeruzalem”

Geachte Redactie,

Ik wil graag enkele opmerkingen maken over uw berichtgevingover een recente, vermoedelijke, aanslag op een bus in Jeruzalem.[1]Deze opmerkingen hebben betrekking op uw aanduiding van Jeruzalemals ”Israelische stad” [2]Dit is pertinent onjuist-Jeruzalem is GEEN Israelische stad.Hoewel u als redactie beter zou moeten weten, zal ik u een enander toelichten, in de hoop, dat u deze, ernstige, vergissing in detoekomst niet meer maakt:
ANNEXATIE JERUZALEM EN VOORSPEL
Ik begin met het voorspel, dat uiteindelijk heeft geleid tot deannexatie van Jeruzalem:
In de oorlog van 1948, die volgde op de aannamevan de VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie 181over de Verdeling van Palestina [1947] [3] veroverde de Israelische troepenWest Jeruzalem, ondanks de in genoemde VN Resolutie voorziene positie van Jeruzalem als ”corpus separatum” [internationale status]. [4]Na de juni oorlog [1967] werd  Oost-Jeruzalem bezet, ondanksVN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich terugte trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder dePalestijnse. [5]Tot de dag van vandaag echter zijn, zoals u behoort te weten, Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, bezette gebieden. [6]
Nu de annexatie van JeruzalemAlsof deze situatie al niet ernstig genoeg was, annexeerde Israel geheel Jeruzalem [dus ook hetbezette Oost Jeruzalem], formeel in 1980,  toenJeruzalem werd uitgeroepen tot ” ”eeuwige en ondeelbare hoofdstad” van Israel. [7]Hiertegen kwam al snel internationaal protest.De VN beschouwde deze annexatie als een  schendingvan het Volkenrecht, wat zich vertaalde in VN Veiligheidsraadsresolutie 478. [8]In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 werd de annexatie ”null andvoid” verklaard [9] en  tevens aan landen opgeroepen, hun diplomatiekevertegenwoordiging uit [West] Jeruzalem te verwijderen. [10]Als gevolg daarvan heeft Nederland daaraan gehoor gegeven [weliswaarknarsentandend, maar toch] [11] en is de Nederlandse ambassadegevestigd in Tel Aviv. [12]Trouwens, geen enkel land heeft nu meer een ambassade inJeruzalem. [13]

Uit bovenstaande hebt u kunnen concluderen, dat deaanduiding van Jeruzalem als ”Israelische stad”, vanuitinternationaalrechtelijk oogpunt, totaal misplaatst is.Niet alleen heeft Israel tegen VN AV Resolutie 181 in[die Jeruzalem onder internationaal toezicht plaatste] in 1948 West Jeruzalem veroverd, ook nog eens heeft Israel,in 1980, Jeruzalem ingelijfd, inhoudende inlijving vanbezet gebied [Oost Jeruzalem], niet alleen in strijd met VNResolutie 242 [die die bezetting veroordeelde], maar ookin strijd met het principe, [zoals vastgelegd in het Haags Verdragen de 4e Conventie van Geneve] [14]dat geen permanente veranderingen mogen worden doorgevoerd in de status van een bezet gebied. [15]
TENSLOTTE
Dit zijn feiten, die u als redactie behoort te weten, alsu over het Midden Oostenconflict bericht en correct hoortweer te geven.Ik begrijp, dat in het tijdsbestek van korte berichtgeving, uniet dit hele verhaal kunt noemen en dat is ook helemaalniet nodig.Wat WEL nodig is, is dat u zich niet onjuist uitlaat en simpel”Jeruzalem” vermeldt, met aan het eind als na opmerking,dat een deel van Jeruzalem, dus Oost-Jeruzalem, bezetgebied is en dat Jeruzalem in 1980 als geheel door Israel isgeannexeerd, in strijd met het Internationaal Recht.Dan hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt, dat Jeruzalem geen’Israelische stad” is.U kunt deze achtergrondinformatie natrekken aan de handvan de vermelde noten en zelf als redactie verder onderzoek doen.In ieder geval reken ik erop, dat u van nu af aan de juiste vermeldinghanteert en niet meer schrijft, dat Jeruzalem een ”Israelische stad”is.
Van harte beterschap toegewenst.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam
NOTEN
[1]

VOLKSKRANTZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OPBUS JERUZALEM18 APRIL 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalem~a4284758/

[2]

”Bij een bomontploffing in een bus in de Israëlische stad Jeruzalem zijn maandag minstens twintig gewonden gevallen.”
VOLKSKRANTZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OPBUS JERUZALEM18 APRIL 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalem~a4284758/

[3]

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
[4]”The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations.”
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
[5]
UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
[6]

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
   ´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[7]
WIKIPEDIAJERUZALEMWEThttps://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalemwet
[8]
WIKIPEDIAFULL TEXT OF RESOLUTION 478https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[9]
”3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith;”
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478
[10]
”5. Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:(a) All Member States to accept this decision;(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;”
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[11]
”Op 20 augustus jl. heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin de Israëlische bekrachtiging van bedoelde wet inzake Jeruzalem ten sterkste werd afgekeurd en waarin een beroep werd gedaan op de lid-staten wier diplomatieke missies in Jeruzalem zijn gevestigd deze daaruit terug te trekken. Inzonderheid uit een oogpunt van constant beleid inzake uitvoering van aanbevelingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op grond van alle relevante politieke factoren heeft de Nederlandse Regering na diepgaand overleg besloten Harer Majesteits Ambassade te verplaatsen van Jeruzalem naar Tel Aviv.”TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAALVERPLAATSING AMBASSADE IN ISRAELBRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, DE MINISTER VAN ALGEMENEZAKENAAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL’S GRAVENHAGE 26 AUGUSTUS 1980
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19791980/PDF/SGD_19791980_0007595.pdf

[12]

NEDERLANDSE AMBASSADE IN TEL AVIV ISRAEL
http://israel.nlambassade.org/

[13]
”Most nations with embassies in Jerusalem relocated their embassies to Tel AvivRamat Gan or Herzliya following the adoption of Resolution 478. Following the withdrawals of Costa Rica and El Salvador in August 2006, no country maintains its embassy in Jerusalem.”WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[14]
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf
www.icrc.orgVIERDE CONVENTIE VAN GENEVE RELATIVE TOCONVENTION (IV]  RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS INTIME OF WAR, 12 AUGUST 1949VIERDE CONVENTIE VAN GENEVEhttps://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/380

[15]
Dit verbod op het doorvoeren van permanente veranderingenin de status van bezet gebied is trouwens in diverse VN Resolutiesmet betrekking tot Israel/Palestina terug te vinden enwordt gesteld als in strijd met de 4e Conventie van Geneve
ZIE
WIKIPEDIARESOLUTIE 252 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_252_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
WIKIPEDIARESOLUTIE 267 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_267_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
WIKIPEDIARESOLUTIE 298 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_298_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 476https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_476

WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!