De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zal hernieuwbare energie ooit het fossiele brandstofverbruik terugdringen ?

Zal hernieuwbare energie ooit het fossiele brandstofverbruik terugdringen ?

woensdag 23 januari 2019 17:22
Spread the love

Een artikel in de Financial Times begint met een interessante vraag: heeft iemand het begrip “Energietransitie” wel eens degelijk onderzocht ?

Energietransitie. Het is een populair woord. Simpel gezegd betekent het: het proces waarbij fossiele brandstoffen langzaam maar zeker worden vervangen door hernieuwbare energie.

Dit moet toch mogelijk zijn, denken we bij onszelf: vroeger gebruikten de mensen hout om hun huizen te verwarmen, later steenkool, toen werd het olie en gas voor onze energievoorziening, daarna kernenergie, en nu komt de hernieuwbare energie eraan. Het wordt beschouwd als een grote, maar haalbare uitdaging.
 Wat we nauwelijks schijnen te beseffen is dat in geen van de vorige “transities” de nieuwe energiebron de oude vervangen heeft. De nieuwe energiebronnen zijn gewoon toegevoegd aan de oude terwijl het wereldwijde energieverbruik is blijven stijgen. Wie zegt dat het met hernieuwbare energie anders zal zijn ?

En inderdaad, er zijn tekenen die erop wijzen dat de ontwikkeling en het installeren van hernieuwbare energie op zich onvoldoende zal zijn om fossiele brandstoffen werkelijk te verdringen. De stijgende bevolkingsgroei, de stijgende levensstandaard in opkomende economieën en technologische vooruitgang zorgen voor een toenemende energievraag. Het wordt een race tussen hernieuwbare energie en de groei van de totale energiebehoefte.

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix zal wel stijgen, maar daar moeten we ons niet door laten misleiden. Enkel absolute cijfers doen ertoe: hoe zullen de CO2 emissies in de volgende decennia evolueren ?

Climate Action Tracker, een onderzoeksgroep ondersteund door milieugroeperingen en de Duitse overheid heeft berekend dat zonder adequaat overheidsbeleid, de globale broeikasgasemissies zullen blijven stijgen tot minstens in 2080, en globale temperaturen zouden stijgen met 4,1 tot 4,8 graden tegen 2100.

Uit dit alles blijkt wel dat we geen blinde hoop moeten koesteren dat technologische innovaties ons zullen redden. Om de klimaatcrisis te overwinnen is er een krachtig en ambitieus overheidsbeleid nodig dat niet alleen inzet op het stimuleren van hernieuwbare energie, maar ook op het actief afbouwen van het fossiele brandstofgebruik.

bron: Financial Times Renewables risk being a bolt-on rather than true energy substitute

==============================================================

De Citizens’ Climate Lobby is een non-profit, apolitieke grassroots beweging die zich inzet voor een meer ambitieus klimaatbeleid. Met bijna 500 groepen over de hele wereld werken onze vrijwilligers om de politieke wil te creëren om de koolstofheffing met dividend in te voeren.

Voor meer informatie, zie: www.citizensclimatelobby.be

take down
the paywall
steun ons nu!