De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Logo campagne "Israël koloniseert - Dexia financiert"

Zal Dexia zich eindelijk van haar filiaal in Israël ontdoen?

zaterdag 20 december 2014 11:17
Spread the love

6 Jaar na de start van de campagne “Israël koloniseert – Dexia financiert” lijkt er opnieuw schot in de zaak te komen. Vandaag schrijft De Standaard dat bad-bank Dexia NV met de Bank of Jerusalem onderhandelt over de verkoop van haar aangebrande dochter Dexia Israël. Of dit zal gebeuren is nog afwachten. Wijlen Jean-Luc Dehaene beloofde dit al in 2010, maar tot op heden is er nog niets van in huis gekomen.

In het artikel merkt De Standaard terecht op dat Dexia Israël al jaren betrokken is bij de financiering van de illegale kolonies in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. België, dat 50,02% van de Dexia-aandelen controleert, werd hiervoor vorig jaar nog op de vingers getikt door Richard Falk, Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor de situatie van de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden sinds 1967. (Lees er hier alles over.)

Het zou een goede zaak zijn indien Dexia NV eindelijke haar banden met de bezetting van Palestina zou verbreken. Maar laat me toch enkele bedenkingen formuleren die De Standaard achterwege laat:

  • In het verleden werd er meermaals een bod gedaan op Dexia Israël. Enerzijds werd dit soms afgewezen door Dexia NV omdat het onvoldoende was. Maar meer nog, de verkoop werd ook al eens tegen gehouden door de Israëlische Nationale Bank omdat de minderheidsaandeelhouders van Dexia Israël in een juridisch gevecht verwikkeld zijn met de hoofdaandeelhouder (Dexia NV). Tot op vandaag weten we niet of dit probeem is opgelost, en of de Israëlische Nationale Bank deze keer wel toestemming voor een eventuele verkoop zal geven.    
  • Een eventuele verkoop van Dexia Israël aan Bank of Jerusalem geeft nog geen garantie dat Dexia NV niet meer bij de bezetting betrokken zal zijn. De Standaard geeft aan dat de verkoop zou betaald worden in cash en/of aandelen. Indien Dexia NV aandelen zou aanvaarden, dan wordt het mede-eigenaar van Bank of Jerusalem. Deze bank is geen onbeschreven blad. Zo financiert ze de ontwikkeling van kolonies zoals Ma’ale Adumim, Ramot (Oost-Jeruzalem) en Givat Ze’ev. (Zie rapport Who Profits)    
  • Gedurende vele jaren heeft Dexia NV een illegale situatie gefinancierd. De verkoop van haar filiaal ontslaat Dexia NV natuurlijk niet van haar verantwoordelijkheid voor haar verleden. Zoals Richard Falk het formuleerde kunnen we ons de vraag stellen of het ook geen tijd wordt dat Dexia NV na gaat hoe ze de veroorzaakte schade kan vergoeden.

De ervaring leert dat Dexia NV niet echt open kaart speelt over haar dochter in Israël. In het het oog te houden dus. Niet?

take down
the paywall
steun ons nu!