De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zal de boerkini de Franse beschaving vernietigen?

Zal de boerkini de Franse beschaving vernietigen?

zaterdag 12 juni 2021 08:13
Spread the love

 

La Bataille de Poitiers, Charles de Steuben, 1837

 

De boerkini is in Frankrijk opnieuw stof voor de media en voor politieke discussies.  De wet tegen het zogenaamde “separatisme” die in de maak is, kreeg in maart van de senaat, waar rechts in de meerderheid is, een verstrakkende toevoeging. Die zou het zwembaden mogelijk maken een boerkiniverbod in te voeren. Maar dat amendement is nu door de socialisten in de senaat getorpedeerd. Opluchting hier, giftige commentaren daar, polemiek volop. “Een nieuw bewijs van het islamogauchisme dat links in Frankrijk verziekt,” lees je op de website L’incorrect.

 

Op de online editie van het zeer rechts gerichte weekblad Valeurs Actuelles kon je lezersreacties lezen die een interessante inkijk bieden in de rechtse Franse ziel. Wat opvalt is de enorme dramatisering van een vestimentaire futiliteit: “… Frankrijk is aan de rand van de afgrond” en het gaat hier om “vrijwillige vernietiging van onze beschaving.” Ook de gedachte dat de islamitische Fransen de andere Fransen zullen verdringen uit de zwembaden: “… de zwembaden zullen binnenkort alleen nog maar dienen voor de moslims.” De onverdraagzaamheid tegenover de islamitische dress code wordt gewoon omgekeerd: “Wij zijn besmet door de islamitische intolerantie. Mij komt het voor dat de pure en harde laïciteit tot nu toe heel goed gewerkt heeft.”

 

Ook is er de verwijzing naar de mythe van de slag van Poitiers, waarin  de islamitische verovering van Frankrijk zou zijn teruggedrongen: “In Poitiers zijn we er toch vanaf geraakt.” (Zie over die mythe en haar hedendaagse voortleven bijvoorbeeld:

https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/05/comment-le-mythe-de-charles-martel-et-de-la-bataille-de-poitiers-en-732-s-est-installe-dans-l-histoire_4648311_3232.html )

 

Op het gebied van de argumentatie lees je: “… het dragen van een short of een zwem-bermuda is verboden om begrijpelijke redenen van hygiëne, maar de boerkini zal men niet kunnen verbieden?” Deze lezer is slecht geïnformeerd. Voor de hygiëne volstaat de regel dat het badpak vervaardigd is in textiel aangepast aan het zwemmen en niet gedragen is voor de zwembeurt, dus in het zwembad wordt aangetrokken. Zo werd het bijvoorbeeld vastgelegd in een reglement van de zwembaden van de stad Rennes in 2018, waar ook badshorts voor mannelijke zwemmers geaccepteerd werden. Daar was destijds ook heftige, opgeschroefde reactie tegen vanuit rechts: de boerkini zou een vlag zijn van “een extremistische islam die niet compatibel is met de waarden van de Republiek.”

Een leerrijke discussie in de Senaat

Het is best boeiend en vermakelijk het precieze verslag te lezen van de discussie in de senaatscommissie over de boerkini, op 30 maart 2021, toen het amendement van Michel Savin werd goedgekeurd, dat nu is afgeschoten door toedoen van de socialistische partij:

 

https://www.senat.fr/seances/s202103/s20210330/s20210330015.html

 

Ook hier wordt een futiele vestimentaire  kwestie opgeblazen tot een epische strijd tussen de Republiek en een haar bedreigende islam. De indiener van het amendement stelt dat de zwembaden de eerbiediging van de principes van de neutraliteit en de laïciteit moeten garanderen. Hij citeert de minister van burgerschap, Marlène Schiappa: “We moeten een cultuurstrijd voeren. We hebben te maken met een kleine minderheid die een radicale en achterlijke islam promoot, met name voor de vrouwen.” En hij stelt: “Want het is de ambitie van dit wetsvoorstel de eenheid van het land, dat beetje bij beetje aan het splijten is, veilig te stellen rond onze republikeinse principes.”

 

Maar hij krijgt weerwerk van de minister van binnenlandse zaken, Darmanin, die nochtans geen voorbeeld van verdraagzaamheid en redelijkheid is. Die somt drie redenen op waarom de regering tegen dit voorstel is:

  1. De wet stelt de territoriale collectieve eenheden vandaag in staat om ‘religieus’ genoemde kleding te verbieden op grond van twee redenen: niet omwille van religieuze redenen, wat tegen de Grondwet en tegen de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger zou zijn, maar om redenen van openbare orde of van hygiëne.”
  2. De minister van Binnenlandse Zaken moet de autonomie van de plaatselijke overheden respecteren, en die niet inperken als die zich houden aan de wettelijke regels.
  3. Ten derde, ik wil het hier herhalen – we hebben dit debat al gehad – [is het punt] dat de religieuze uitingen van gebruikers van openbare diensten gegarandeerd zijn door de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger, door de Grondwet en door onze Rechtsstaat. Wij kunnen die gebruikers niet principieel, zoals u dat voorstelt in dit amendement, de uiting van een religieuze overtuiging ontzeggen.”

 

Hier ligt kennelijk de reden waarom het amendement van Michel Savin nu is gekelderd: achter Darmanin staat Macron die het afkeurt, o.a. om te verwachten juridische betwistingen.  De socialisten die, allicht ook om electorale redenen, het amendement neerhaalden, hadden de steun van Macrons partij, de LREM, en konden zo een meerderheid bereiken.

 

Het groteske van het hele probleem werd passend in het licht gesteld door senator Guy Benarroche: “(…) dit debat zou, van buitenaf gezien, een beetje surrealistisch kunnen lijken. Niemand verdedigt hier de boerkini op zich. (…) De boerkini bestrijden zoals u dat doet, beste vrienden, komt erop neer dat je een atoombom gebruikt om een brand te blussen of om een jihadist in Saoudi-Arabië te doden. Er is een enorme wanverhouding tussen wat u voorstelt en de realiteit van het doel dat u wilt bereiken.”

Een kwestie van gêne

Gelukkig is er in de hele discussie toch wel iemand die de kwestie los kan zien van de strijd tussen de Republiek en de Islam en die een ruimere kijk op de zaak heeft. Guillaume Gontard zegt: “(…) Dus hoe gaat u juridisch uitleggen dat deze uitdossing, het lichaambedekkende badpak, een religieuze bijbetekenis heeft? Dat is toch duidelijk onmogelijk! Bovendien, ook al bestaan er natuurlijk verenigingen die om religieuze redenen vragen dat deze kleding zou worden erkend, zijn er toch ook andere – ik heb er vele ontmoet – met name verenigingen van gehandicapte personen en van ouderen, die wensen dat ze zou worden toegestaan. Er zijn ook simpelweg vrouwen en mannen die willen gaan zwemmen, maar die geen zin hebben om hun lichaam te tonen, omdat ze zich dan niet op hun gemak voelen.”

 

Zie ook:

https://www.dewereldmorgen.be/community/zwemmen-tegen-de-republiek-laicite-in-de-praktijk-4/

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!