De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Worstelen met God

Worstelen met God

dinsdag 20 december 2016 15:57
Spread the love

Welkom op de blog van Radio 68.

In 1969 verscheen bij de Oudenaardse uitgeverij VITA de poëziebundel “Worstelen met God”, toegeschreven aan een “dichter zonder naam”. Pogingen om via telefoongidsen, het Hollands Maandblad (die het titelgedicht plaatste), het internet en de Oudenaardse Kamer van Koophandel de uitgeverij en de auteur te identificeren, leverden niets op. Via-via spoorde ik de auteur alsnog op: Eric De Preester, de baas van uitgeverij VITA zelf nota bene.

Geweigerd

“Worstelen met God” is één van de weinige en wellicht één van de vroegste atheïstische gedichten uit Vlaanderen. Los van elke esthetische appreciatie, is de bekendmaking ervan op zich relevant. Een kringloopwinkel in Gent vroeg er €2 voor. Indertijd werden De Preesters atheïstische gedichten door een resem tijdschriften geweigerd; enkel het Hollands Maandblad plaatste het titelgedicht.

De bundel bestaat vooreerst uit een inleiding over atheïsme en het morele klimaat in Vlaanderen, dat meteen verklaart waarom de dichter anoniem wenst te blijven. Daarna volgen 23 gedichten, goed voor ruim dertig pagina’s, waarvan het titelgedicht de hoofdmoot vormt. Niet alle andere gedichten zijn expliciet atheïstisch, maar behandelen wel de zingeving en meer bepaald de zingeving zonder God of in weerwil van God. Het Leven dus.

Credo: het leven

De auteur: “Credo: het plotse leven en de eeuwige dood”. Dat is het enige wat hij niet afwijst, het leven zelf. Het gedicht is autobiografisch en begint met de geboorte van de auteur, die hier Neopro heet. Daarna volgen we de dichter wanneer hij opgroeit en beetje per beetje zijn geloof verliest en dus worstelt met god. “Worstelen” in beide betekenissen. Enerzijds, figuurlijk: de man die zich van iets wil ontdoen en daar niet zomaar in slaagt, dus worstelt met een probleem. Anderzijds, wordt die worsteling vrij fysiek beschreven, als een gevecht.

Verantwoording

De toon van het titelgedicht is gezwollen tot bombastisch, met talloze verwijzingen naar de klassieke oudheid. De wereld van God is die van een keizer in een praalpaleis. Het geheel komt dan ook over als heroïsch gevecht, gezet in een toon die in de jaren ’60 compleet… uit de toon valt. Op het moment dat het Nieuwe Realisme zijn intrede doet en alles vereenvoudigt tot de alledaagse werkelijkheid van huis, tuin en keuken, stormt De Preester de hemel in, god tegemoet, op vlammende karossen.

Hij is een dichter, hij kan niet anders dan spreken. Ook al spreekt hij daarmee een groot deel van zijn eigen leven, cultuur en opvoeding tegen. Vandaar een “Poëtische Verantwoording” na de inleiding en voor het eigenlijke gedicht:

Dichter als het gedrochtelijk woord tot een fallus stokt in je keel aarzel dan niet maar spuw het uit ongecensureerd baar het afgrijselijk kind zoals een verschopte moeder haar abortus braakt in haar eigen bloed.

Eddy Bonte

De uitzending 
Erik De Preester overleed in 2015 onverwacht, maar Radio 68 vond zijn zoon Frederik bereid om voor te lezen uit zijn vaders werk. Uittreksels uit deze exclusieve voorleessessie hoor je in “Dichters in de Lucht”, woensdag 21 december om 1500 en 1900 uur, zondag 25 december om 1100 uur. Zie schema op http://www.radio68.be
Referentie De auteur gaf toestemming om het titelgedicht op mijn website te plaatsen: http://www.eddybonte.be/opinies/atheisme/worstelen-met-god/  

Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

take down
the paywall
steun ons nu!