De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

World War II In Color. Onmisbare ‘footage’ om onze gewelddadige Identiteit te vatten.

vrijdag 16 juli 2021 18:17
Spread the love
Naar aanleiding van het schrijven van de blog over mijn onderzoek omtrent WW II heb ik de merkwaardige historische reeks ingekleurde authentieke, becommentarieerde film in 8 DVD’s gehaald. De schijf over D’Day (6 juni ’44) heb ik tot voldoening bekeken en beluisterd. Het is pakkend en indringend materiaal. De beelden zijn gelardeerd met ingesproken citaten van soldaten die aan operatie Overlord deelnamen, van Kay, de Britse ladychauffeur en informele aide de camps en steunen leverende (liefdes)engel van Supreme Commander of the Allied Forces Dwight Eisenhower en van vaak jonge Franse burgers uit de Normandische dorpen. De combinatie van die bedenkingen in menselijk woord met de beelden is slim en creatief gebeurd. In tegenstelling tot voorgaande reeksen die ik zag, is deze door TF1 geleide en door de EU gesteunde opnames accuraat en verzorgd. Ook al wordt de figuur van Ike een beetje op flessen getrokken. En al is de commentaar soms wat sensationeel, simpel en opvallend op een groot, populair publiek gesneden.
Andere schijfjes bevatten beeldverslag van de Kamikaze-zelfmoordvliegeniers van Japan in de veldslagen in de Pacific; het Derde Rijk door de lens van burgers; het laatste jaar van Hitler Duitsland; Het laatste jaar van Hitler; de capitulatie.
 
Ik was blij dat ik tijdens het schouwen mijn pijpje Semois tabak van Huis Windels kon roken, dit is een document dat niemand onberoerd zal laten. De ingewerkte zwart-wit wit foto’s van Capa zijn een artistiek hoogtepunt en een cesuur. Dit is onvervangbaar materiaal, ook doordat beeldmateriaal en getuigenissen van Duitse troepen zijn verwerkt. – De door historici zoals Anthony Beevor gemaakte werken (studies) vertonen wel veel meer diepgang en bieden een beeld van grotere envergure, maar ongetwijfeld heeft niet iedereen daar toegang toe noch het geduld of de courage de honderden pagina’s door te nemen.

Rookgerief

Beevor, die op zijn eentje de reputatie van de krijgsgeschiedenis heeft verbeterd, is bijvoorbeeld een meesterlijke scheidsrechter die overtuigend de grootspraak en alternative truths van generaal Montgomery nuanceert of fout verklaart, zoals de zeer populaire Veldmaarschalk die in zijn Memoires van  opgetekend had. Monty heeft de dood van vele duizenden burgers op zijn geweten, onder andere door aanvragen van RAF bombardementen op het stadje Caen op onoordeelkundige wijze. Als opperbevelhebber van alle grondtroepen bij operatie Neptunus (D-Day) bleef hij ook ijskoud volhouden dat alles volgens plan verliep, hoewel hij er niet in geslaagd was de broodnodige zones voor het landen en opstijgen van de vliegtuigen te bekomen. Tijdgenoten die met hem moesten werken, karakteriseerden deze atypische man met zeer uiteenlopende kwaliteiten en kleine kanten als gekenmerkt door “breathtaking conceit”: adembenemend was zijn hooghartigheid en eigendunk. Hij verbood bijvoorbeeld opperbevelhebber Eisenhower in zijn nabijheid te roken; iets waar de Amerikaan te groot voor was om er aanstoot aan te nemen.
Wat tabak betreft, we vernemen bij Beevor ook een ander opmerkelijk feit. Dat is naar voor gekomen uit verslagen en dagboeken van de medische officieren, de medics of hospics. Wat was het eerste waar een gewonde frontsoldaat naar vroeg? Niet voedsel. Niet water. Een sigaret! De hospics leerden hun les en namen sigaretten mee naar de frontlijn; dat scheelde ook in gewicht.
 
Dit is first class informatie over deze evenementen die – vaak zonder dat wij er ons van bewust zijn -tot op vandaag onze levens in belangrijke mate vorm geven. Mijn gedachten gaan naar de mensen die in die tijd jong waren en ons met persoonlijke getuigenissen over de oorlog hebben geïnstrueerd. Zoals Jef Aerts, Louis Beersaerts, en Henry ‘Peter’ en Maria. Zij zouden ongetwijfeld met grote interesse, veel aha-erlebnis en de nodige emotie deze verslaggeving bekeken hebben.
 
World War II in Color
8 dvd’s. Met een repro van een pilotenkaart uit de oorlog van de RAF-piloten en een bouwtekening van het B-27 Flying FortressNieuwprijs 75 euro.

World War II In Color

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!