De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Wordt wakker allemaal, want ISIS-soft staat voor uw neus.”

“Wordt wakker allemaal, want ISIS-soft staat voor uw neus.”

vrijdag 26 september 2014 01:17
Spread the love
voor diegenen die denken dat de leden van ISIS de enigen zijn die herder willen spelen over de menselijke schapen: 

“Wordt wakker allemaal, want ISIS-soft staat voor uw neus. 

De Heer Badi, hoogste leider van het MoslimBroederschap zei in 2011: (na de verkiezingsoverwinning van het Broederschap en voor het debacle dat een jaar later zou volgen!)

“Het Broederschap komt dichterbij de verwezenlijking van het uiteindelijke doel van zijn stichter, Imam Hasan Al-Banna.
Dit doel zal bereikt worden door de oprichting van een rechtvaardig en eerlijk systeem om te besturen (gesteund op de sharia) met al zijn instellingen en verenigingen, inbegrepen een regering die zal uitmonden in een recht geleid kalifaat en de heerschappij over de wereld.”

Hij voegde er wat later nog aan toe:

“Toen het Broederschap met haar da’wa, (uitnodiging) begon probeerde men eerst de natie te laten ontwaken uit haar slaap en onbeweeglijkheid, om haar daarna te gidsen naar haar uitgangspunten en haar roeping.

Tijdens de zesde bijeenkomst beschreef Imam Al-Banna twee doelen voor het Broederschap: 
Een doel op korte termijn, waarvan de vruchten onmiddellijk zichtbaar worden als iemand lid wordt van het Broederschap.
En een doel op lange termijn dat zal vragen om “events”, en wachtperioden, en het maken van goede voorbereidingen en een goede planning, en vooral een ingrijpende en totale hervorming van alle aspecten van het leven.” (te beginnen met de hoofddoek?)

De hoogste leider Badi ging verder door te zeggen
“Onze Imam Al-Banna beschreef ook overgangsfasen en gedetailleerde methoden om het hoogste doel te bereiken, beginnend bij de hervorming van het individu, gevolgd door de familie, de gemeenschap, de regering en als laatste de recht geleide kalief en de macht over de hele wereld.” 

(Die recht geleide kalief zou Erdogan kunnen worden na de verkiezingen in Turkije van juni 2015.
Of Erdogan wordt de sultan (en met militaire macht) en hij stelt zelf een kalief aan die hij kan blijven legitimeren.
Als Erdogan de absolute meerderheid haalt is het hek wellicht van de dam en kan ook Egypte weer in opstand komen? Afwachten.) 
En het is dus geen succes geworden voor Erdogan en Co bij de verkiezingen. 
Er zal dus opnieuw een wachtperiode ingelast moeten worden.
Misschien ook een herbronning. Maar de islamisering gaat desondanks onverminderd verder in Europa en de ganse wereld.

Helaas is het Broederschap reeds in snelheid genomen door ISIS en Jabhat al Nusra die de wachtperioden maar niks vonden. 
De plannen van het Broederschap werden overgenomen en dat zint hen niet. 
Temeer omdat ze nu ook in de kijker beginnen lopen. 
De verrassing is weg en ze dreigen door de mand te vallen door die vervloekte ISIS.

Wie als moslim goed wakker is door het lezen van de Koran zal met de Hulp van GOD dit scenario herkennen in Europa. 
Het is het alternatief voor het salafisme waarvan het Broederschap zeer veel heeft overgenomen maar ook nog wat heeft toegevoegd:
“Leugentjes om eigen bestwil en halve waarheden.”

De moslimgemeenschap, bij ons, is grotendeels een onderdeel van het Broederschap. 
Wie bij ons als moslim een moeilijke vraag stelt aan de imam van zijn moskee zal worden doorverwezen naar…. Yusuf Al-Qaradawi. 

Het individu en de familie worden al hervormd. 

Rest nog de voltallige gemeenschap en de regering voordat de rode loper voor de kalief kan worden uitgerold. 

Het is maar een mening, geen waarheid, en dus te nemen of te laten. Maar voor diegenen die hun verstand nog gebruiken misschien een goede reden om zelf eens op onderzoek te gaan en voorbij hun neus te kijken.
De shari’a wordt aan ons allemaal, zowel moslims als niet moslims, duidelijk uitgelegd door ISIS, Boko Haram, Al Shabaab enz.

We zouden hen InshaAllah dankbaar moeten zijn om onze ogen te openen en onze harten weer zachter te maken door het leed dat ze ons laten zien. 

God doet de mensheid geen onrecht aan. De mensheid doet zichzelf onrecht aan.

God is de Behoefteloze.

Wij zijn de behoeftigen. 

De shari’a van de mens is niet de Shari’a van God en dat wordt meer en meer duidelijk.

Het Moslim Broederschap is ISIS soft maar dat kan snel veranderen.
Al beseffen de leden meestal niet eens dat ze lid zijn van deze sekte.

Moge God de rechtvaardigheid doen zegevieren over het kwaad en ons leiden naar Zijn Licht en ons wegleiden uit de duisternis van de rechtsscholen, hun geleerden en hun blinde volgelingen. Ameen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!