De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wordt dit het gezicht van een onafhankelijk Vlaanderen?

Wordt dit het gezicht van een onafhankelijk Vlaanderen?

vrijdag 24 september 2010 15:53
Spread the love

Als het van VOKA (de Vlaamse ondernemers) afhangt mogen we in de toekomst, in Vlaanderen, alleen nog werken, werken, werken en nog eens werken!!!

“Twee jaar lang een loonstop, arbeidsduurvermeerdering, het terugdringen van de vele verlofstelsels en het brugpensioen, de invoering van een slimme kilometerheffing om vrijetijdsverkeer tijdens de piekuren te weren, langere stages in het onderwijs (ook in ASO) om de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen. Een nieuw loopbaanmodel ontwikkelen om meer mensen aan de slag te krijgen en zo de pensioenen betaalbaar te houden. Verlofstelsels moeten zwaar worden ingeperkt en de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt. Een volledig pensioen kan pas na een loopbaan van 45 jaar. De komende twee jaar zijn maatregelen nodig om onze economie concurrentiëler te maken: een loonbevriezing in 2011 en 2012 én een indexstop in 2011. Iedereen moet ook meer uren werken voor hetzelfde loon. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard, wordt aangewend om de loonhandicap weg te werken, voor opleidingen, de tweede pensioenpijler, enz.”

Dit zijn de ingrediënten die VOKA voostelt in het kader van de nakende loononerhandelingen en om zogezegd de competiviteit van onze ondernemingen veilig te stellen. Maar volgens mij is er meer aan de hand.

VOKA zit nooit verlegen voor straffe en verregaande uitspraken. Maar is VOKA ook niet de stal waaruit een aantal van onze huidige politici komen? Is VOKA niet de economische denktank van de NVA? Hebben verschillende vooraanstaande leden van VOKA zich in het verleden al niet uitgelaten dat Vlaanderen mogelijk toch wel eens best zijn eigen koers zou kunnen varen?

Onafhankelijk Vlaanderen.

ls dit de weg dat we opgaan als Vlaanderen onafhankelijk zou worden? Dan zou dit beteken dat alle remmen los geslagen worden. Alles wordt gedaan om de solidariteit tussen alle Belgen te ondermijnen en alles ten dienste van de economische belangen. Geen federale sociale zekerheid niet meer. Geen CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) die van toepassing zijn op alle werknemers. Is het dat wat we willen? Leven in een wereld en een onafhankelijk Vlaanderen waar alleen nog hard (lees zeer hard) mag gewerkt worden. Een wereld en een onafhankelijk Vlaanderen waar de komende twee jaren geen plaats is voor enige loonsverhoging, waar de index moet bevrozen worden, waar de verschillende verlofstelsels moeten afgebouwd worden, waar brugpensioen wordt afgeschaft, waar langer werken centraal staat via arbeidsduurvermeerdering, waar werkloosheid in tijd moet beperkt worden enz…

Dit is hopelijk niet het Vlaanderen waar vele voor kiezen! Ik althans niet.

Het kan ook anders.

Het kan inderdaad anders. Vlaanderen moet absoluut niet zijn eigen weg gaan. Zeker niet nu VOKA zijn ware gelaat laat zien. Solidariteit onder alle Belgen is geen vieze gedachte maar een nobel doel. Een doel waar ik van weet dat vele mensen deze in hun hart koesteren. Ons land heeft juist nu omwille van o.a. de houding van een VOKA nood aan meer België, meer solidariteit, meer respect. De steeds maar toenemende armoede (15% van alle Belgen) en bestaansonzekerheid (30% van de bevolking) vraagt niet om de scheiding van ons land. Integedeel. Deze enorme opdracht vraagt juist meer België en niet de ingrediënten die VOKA voorstelt.

Verzet.

Het wordt hoog tijd dat het verzet tegen dit soort evoluties wordt geörganiseerd!

Het is tijd voor strijd!

take down
the paywall
steun ons nu!