De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wordt Android vermoord?
Android, Open bron, Microsoft, Technofacisme -

Wordt Android vermoord?

maandag 4 oktober 2010 22:56
Spread the love

Het bedrijf Microsoft heeft een rechtszaak tegen Motorola aangespannen met de bedoeling het open source en gratis operating systeem Android uit de markt te duwen. Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat vroeg of laat Microsoft deze actie ging ondernemen.

Android kent voor het ogenblik succes. Meer en meer fabrikanten van mobieltjes beginnen het operating systeem (ontwikkeld door Google op basis van Linux) toe te passen. De reacties van de consument over Android zijn vrij positief en dat maakt de gigant natuurlijk rancuneus. Stel je voor dat dergelijke hetze naar de pc-wereld overwaait! Microsoft stuurt al een tijdje waarschuwingssignalen uit dat als de fabrikanten zijn Windows Mobile niet gaan gebruiken – de vrije markt, weet je wel – dat het dan rechtszaken wegens patent-inbreuk zal inleiden.
 
De bangmakerij van Microsoft haalde tot nog toe niet veel uit. Android is een succesnummer en de klant laat het inferieure Windows Mobile links liggen. Daar binnen enkele dagen Windows Phone 7 (als tegenzet) op de markt gebracht zal worden, is het zonneklaar dat de monopolist zijn spierballen moest laten zien. Monopolisten verdragen geen vervelende medespelers op hun speelveld . Er zal geprobeerd worden de consument met onzekerheid, als gevolg van rechtszaken, te intimideren. De gekende Microsoft-strategie FUD: Fear, Uncertainty, Doubt – Angst, Onzekerheid, Twijfel – of ook nog Destroy, vernietigen.
 
Het verhaal laat al een glimp van de nabije toekomst zien: iedereen die technologie wil ontwikkelen die niet in het kraam van de grote technologiereuzen past, zal met rechtszaken (patenten) geconfronteerd worden. We zijn hier getuige van een perverse ontwikkeling. De burger maakt Microsoft rijk waarmee het een grote patenten-portefeuille kan opbouwen. Met die portefeuille gaat Microsoft de consument gaan intimideren opdat hij/zij geen concurrerende software zou kunnen gaan gebruiken. De burger legt zich met andere woorden zelf aan banden.
 
Het wordt tijd dat we als burgers die gang van zaken gaan counteren. Het gebruik van open source is niet louter een technische kwestie, het is vooral een politieke keuze. Het gebruik van open source dient vrijgemaakt te worden: de consument moet bij de aanschaf van een computer de vrije keuze kunnen hebben met welk OS het wordt uitgerust, de pheripherie die verkocht wordt moet voor diverse operating systemen kunnen werken, het onderwijs moet informatica onderwijzen in plaats van een opleidingscentrum van Microsoft-producten te zijn, de openbare bibliotheken dienen een evenwichtige mix van ict-boeken aan te bieden en de overheid moet stoppen met Microsoft te sponsoren en dient de ontwikkeling van open source in de eigen land aan te moedigen. Met zijn Start2Surf laat minister Van Quickenborne bvb. de gemeenschap het duurdere Windows bijpassen. De gemeenschap sponsort Microsoft. Als dat geen politieke keuze is!
 
Worden Android en andere open source toepassingen vermoord? Als burger kunnen we hier alvast een passend “politiek” signaal gaan geven!

take down
the paywall
steun ons nu!