De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Woonstbetredingswet is verderfelijk

Woonstbetredingswet is verderfelijk

vrijdag 20 april 2018 15:29
Spread the love

De vrijwilliger die onderdak aan een vluchteling verleent loopt geen risico wordt gezegd. Dit is echter slechts een deel van het verhaal. Het gaat ook over de stigmatisering van een groep mensen en om een aantasting van onze grondwettelijke vrijheden.

Het wetsontwerp wil de wet zodanig wijzigen zodat onderzoeksrechters onder de quasi-plicht worden geplaatst om de woonstbetreding toe te staan. Volgens artikel 15 van de Grondwet is het huis “onschendbaar”, de uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk binnen strikt afgelijnde gevallen zoals strafrechtelijke feiten en mogen niet het gevolg zijn van een louter administratieve procedure. Hier wordt het recht op het respect voor het privéleven en het recht op onschendbaarheid van het huis geschonden. Bovendien stigmatiseert dit ontwerp de personen in nood die zonder papieren in ons land verblijven.

Men gaat voorbij aan het feit dat de vrijwilliger, niet met een huiszoeking geconfronteerd wil worden. Hij kan wel niet gestraft worden maar het wetsontwerp zorgt wel voor de nodige intimidatie .Politie met machtsvertoon voor je deur, wie wil dat meemaken?

Het recht op respect voor het privéleven en het recht op onschendbaarheid van het huis zijn zeer fundamentele principes binnen onze rechtstaat, die mogen we omwille van de, door de rechterzijde aangewakkerde vreemdelingenschrik, niet te grabbel gooien.

take down
the paywall
steun ons nu!