De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Woensdag 9.12.2015 “Schaf het notariaat af,deel 3”:uitzending op Radio2 Inspecteur Decaluwé–een repliekje op de repliek!

Woensdag 9.12.2015 “Schaf het notariaat af,deel 3”:uitzending op Radio2 Inspecteur Decaluwé–een repliekje op de repliek!

woensdag 9 december 2015 11:44
Spread the love
‘k Ga het hier nu niet zozeer hebben over “de feiten en gebeurtenissen” en het “hoe en wat” maar wens toch wel even te duiden dat alles een gevolg is van “mijn zijn” waarbij “ik” in 2012 “uit de kast ben gekomen” als lesbische vrouw (genderidentiteit) in een mannenlichaam (biologische sekse).
Er stond ten andere een mooie EOT op papier opgesteld door de scheidingsonsulente… Edoch is alles “iets anders” verlopen en ieder heeft “zijn waarheid”. U vindt “de mijne” in vorige blogs. Dit even terzijde.

Daar gaan we:

 

Sven Pichal: Helga uit Hoboken heeft me een emotionele mail gestuurd waarbij ze de werking van hét Notariaat in vraag stelt…
Het is voornamelijk de repliek van notaris Wittesaele, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN), die mijn aandacht geniet:

Transcriptie (u kunt ook alles beluisteren op de webstek van Radio2 “De Inspecteur” van deze morgen 08:00):

Ligt de fout bij de notaris?
Het gaat hier duidelijk om een menselijk drama als ik het verhaal hoor van Helga en we zien dat heel vaak bij vereffeningen-verdelingen, één van de partijen, de tegenpartij, die weigert of uitstelt om bepaalde gegevens aan de notaris mee te delen. Een vereffening-verdeling bij een echtscheiding of een erfenis is eigenlijk een procedure waarbij de notaris wordt aangesteld om een bepaald vermogen, in dit geval het huwelijksvermogen te verdelen. Deze procedure is mooi in de wet uitgetekend en partijen hebben bepaalde termijnen om zaken aan te leveren. De notaris gaat daarmee aan de slag maar er kunnen onderweg ook nog nieuwe stukken opduiken, nieuwe rekeningen en als op dat moment de zaken niet worden aangeleverd door één van de partijen dan kan dat tot uitstel aanleiding geven. De notaris is daar even gefrustreerd door als de partijen omdat dat de zaak niet vooruithelpt.

Maar de notaris is er nog wel mee bezig?
Hij is er in dit geval mee bezig. Alles ligt klaar. Het dossier kan op heel korte termijn afgewerkt worden.

Zou het nog vóór Kerst in orde kunnen zijn?
Wel, ik ken de hele specifieke kenmerken van het dossier niet maar er is mij verzekerd dat het dus heel vlug zou kunnen opgelost zijn als die ontbrekende gegevens worden aangeleverd.

Laat ons even wat afstand nemen van het verhaal van Helga dan. Ik hoorde u zeggen: er zijn wettelijke bepalingen opgelegd aan notarissen wat de termijn betreft.
Dat klopt, het komt er op neer dat partijen telkens over ongeveer twee maanden beschikken om de verschillende stappen te ondernemen. Er is ook een strak schema maar als één van de partijen of allebei de partijen tegenwerken zit je al heel vlug op een procedure die langer dan een jaar kan duren en als daar dan nog eens complicaties bijkomen waar de rechtbank in betrokken wordt, ja dan kun je over jaren spreken en zo kan het zijn dat buiten de wil om van de notaris een procedure eigenlijk maanden zo niet jaren aansleept. Maar ik wil toch wel benadrukken dat de notarissen die aangesteld worden in vereffening-verdeling heel vaak merken, en ik durf zeggen in bijna 80 à 90 procent van de gevallen, de betrokkenen een oplossing willen en vanaf de eerste zitting, de eerste keer dat ze samenkomen eigenlijk constructief kijken hoe ze er uit kunnen geraken zonder die lijdensweg te moeten ondergaan, want ik herhaal het, het is een lijdensweg en vaak een menselijk drama voor alle betrokken partijen.

En ik kan als consument ook geen contract afsluiten met de notaris waarin ik zeg dat alles bv binnen de drie maanden moet geklonken zijn zoals ik dat met een bedrijf kan doen?
Ja, je kan dat perfect maar door samen met de notaris, de beide partijen in overleg met de advocaten een bepaalde timing af te spreken dan moet de notaris zich daar aan houden. Dus je kunt dat eigenlijk perfect doen maar in onderling akkoord.

Luisteraar Helga die ging ook aankloppen bij de Ombudsman voor het notariaat en, misschien is dat wel uitzonderlijk, maar zij kreeg daar niet echt antwoord om haar zaak te versnellen. Wat is dat voor een dienst?
De Ombudsdienst behandelt klachten die vanuit cliënten komen om problemen met de werking van het notariaat of problemen bij de afhandeling van het dossier. In dit geval is de Ombudsdienst er wel degelijk mee bezig, ik heb me daarover geïnformeerd maar natuurlijk is het voor een Ombudsdienst heel moeilijk om de notaris aan te zetten om sneller te werken als het bij één van de partijen ligt, het probleem.

Maar die dienst is echt wel te betrouwen. Die gaat ook aan de kant van die klant staan?
Die gaat aan de kant van de gerechtigheid staan en van de concrete oplossing en de Ombudsdienst wil cliënten zoveel mogelijk helpen oplossingen aanreiken en als de notaris daarin in gebreke gebleven is dan zal die dat ook te horen krijgen en ook gesanctioneerd worden als dat volgehouden wordt.

Notaris Wittesaele, hartelijk bedankt.
Graag gedaan!

 

Repliekje: bij dit antwoord fronsen m’n wenkbrauwen weer eens want m.i. weet notaris Wittesaele helemaal niets over “het dossier” en worden hier insinuaties gemaakt die kant noch wal raken. Ik ben wel eens benieuwd welke “stukken” er nog ontbreken want heb vanaf het ogenblik van de scheiding steeds “open kaart” gespeeld!

Mijn ervaring is dat de Ombudsdienst (opgericht juni/2015) net als het Genootschap van notarissen het handje boven het hoofd houden van “de heer notaris”, analoog aan die andere “Ordes”.

Voor de rest laat ik de brieven spreken want ben uiteraard ook vragende partij om een “snelle” én vooral rechtvaardige verdeling voor beide partijen te bekomen.

Vandaar dat ik er bij blijf: “schaf het beschermde notariaat af”, het is een instelling die niet meer van deze “flitsende” digitale tijd is…
Men kan “het notariaat” m.i. beter een adviserende rol toekennen en “het werk” door ambtenaren laten doen, is ook kostenbesparend!
Evenzo heeft minister Freya Van Den Bossche dat vorig jaar geponeerd:
http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/freya-van-den-bossche-sp-a-schaf-notariskosten-af-ambtenaren-kunnen-taken-notaris-perfect-overnemen/article-normal-442607.html
De eerste “reactie” dateert van 16/06/2015…

En uiteraard draait alles om dat “geld” en dient dit volledig herbekeken te worden, zelfs bezit en geld afschaffen is broodnodig! Je hebt alles in bruikleen, en vooral de aarde…

Ook zegt “men” regelmatig dat al het gebeurde niet relevant is maar voor mij is dit alles één geheel…

Wens uit te drukken dat ik niemand persoonlijk wens “aan te vallen” want iedereen denkt “goed” te doen en zijn werk naar behoren uit te voeren “zoals het altijd al is geweest”… Maar het kán anders!

Én nog even weerhouden: “Het dossier kan op heel korte termijn afgewerkt worden. Er is mij verzekerd dat het dus heel vlug zou kunnen opgelost zijn als die ontbrekende gegevens worden aangeleverd.”
En dan vraag ik: “welke ontbrekende stukken?”
Ben benieuwd voor het verdere verloop.

De radiouitzending vindt u hier:
http://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!