De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

woe 30 maart: Actie tegen militaire interventie in Libië. DOE MEE!
Libië, Mensenrechten, Humanitaire militaire interventie -

woe 30 maart: Actie tegen militaire interventie in Libië. DOE MEE!

donderdag 24 maart 2011 16:45
Spread the love

Bombarderen voor mensenrechten? VAL NU DOOD!
30 maart, 17u30, Sint-Pietersstation, Gent.
Flash mob / DIE-IN
Maak verzet tegen militaire interventie in Libië zichtbaar.

…Oorlog beschermt geen mensen
België trekt ten oorlog tegen Libië. Het argument hiervoor is de bescherming van onschuldige burgers. Maar mensenrechten bescherm je niet met bombardementen.

Militaire interventie is hypocriet
De meeste Europese landen werkten tot voor kort samen met Khaddafi. We leverden hem massaal wapens. Diezelfde landen bombarderen nu met het argument de mensenrechten te beschermen.

Bombardementen lossen niets op
In deze complexe wereld met zijn even complexe conflicten bestaan geen simpele of perfecte remedies. Maar één ding staat vast: een militair optreden verergert het probleem. De militaire logica verscherpt de tegenstelling en neemt de ruimte voor een politieke oplossing weg. België en de internationale gemeenschap moeten niet inzetten op militaire operaties, maar zoeken naar vreedzame oplossingen.

meer achtergrond:
http://www.vredesactie.be/article.php?id=688
http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2099-libie-en-de-sabotage-van-een-politieke-oplossing
http://www.intal.be/nl/article/no-flyzone-libie-algemene-oorlog

take down
the paywall
steun ons nu!