De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Wir schaffen das’

‘Wir schaffen das’

donderdag 12 januari 2017 21:43
Spread the love

‘Wir schaffen das’

De KU Leuven en U Gent hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag/donderdag 12 januari volkomen terecht een eredoctoraat toegekend. Toen Europa in 2015 overspoeld werd door asielzoekers en er overal paniek uitbrak heeft zij met haar legendarische woorden ‘wir schaffen das’ ongeveer als enige westerse leider het hoofd koel gehouden. Deze woorden zijn sindsdien door vriend en vijand uiteenlopend geïnterpreteerd zoals het in de eigen politieke kraam paste. Merkel wou hiermee enkel aangeven dat het westen best in staat moet worden geacht om deze toestroom van menselijke ellende op een humanitaire manier op te vangen en niet door muren op te trekken waartoe diverse naties hun toevlucht namen. Duitsland geeft tot op vandaag Europa op dat vlak een immense humanitaire les. De toestroom van asielzoekers is in de loop van 2016 weliswaar sterk verminderd, maar in 2016 dienden in Duitsland nog steeds 745.000 vluchtelingen een asielaanvraag in, wat 2/3e is van het totale aantal in de EU. In twee gevallen op drie wordt in Duitsland de asielaanvraag erkend. Deze cijfers steken schril af tegen de situatie in ons land waar vorig jaar slechts om en bij de 15.500 volwassenen en kinderen een positief antwoord kregen op hun asielaanvraag. Duitsland telt 80 miljoen inwoners tegenover België circa 11 miljoen. Het is prachtig dat er aan de vooravond van belangrijke verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk tegen de populistische stromingen in, die onmiskenbaar in opmars zijn, vanuit de universitaire wereld een krachtig signaal komt om de moedige politieke houding van Merkel te ondersteunen. Ook in ons land mag de humanitaire spirit van Merkel wat meer in de geesten doordringen. Asielaanvragen worden momenteel op basis van de Conventie van Genève door het onafhankelijke Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen beoordeeld. De bevoegde staatssecretaris kan echter op eigen initiatief ook asielzoekers om humanitaire redenen een verblijfsvergunning toekennen. Waarom op dat vlak niet wat soepeler zijn? “Wir schaffen das’ mag wat mij betreft voortaan ook slaan op het geven van meer maatschappelijke kansen aan erkende vluchtelingen. Deze groep presteert zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs nog steeds ondermaats. Ook hier dient het beleid een serieus tandje bij te steken.
Luc Vanheerentals

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!