De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren/Heerschappij der onverdraagzaamheid

Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren/Heerschappij der onverdraagzaamheid

dinsdag 11 maart 2014 06:10
Spread the love

 WILDERS VERWACHT UITEINDELIJK TE KUNNEN REGEREN/HEERSCHAPPIJ DER ONVERDRAAGZAAMHEID ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/wilders-verwacht-uiteindelijk-te-kunnen-regerenracisme-in-nederlandwilderspvv-en-het-gif-van-racisme/    ”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand”Naomi WolfTen steps to close down an open societyhttp://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html DE MOOISTE JAREN VOOR DE PVV LIGGEN NOG VOOR ONS/COMMENTAAR OPINTERVIEW MET PVV LEIDER WILDERS Geachte lezers, Dat PVV leider G. Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren is een uitspraak, die hij heeftgedaan in het door Nu.nl aan hem afgenomen interview ”De mooiste tijden voor de PVV liggen nog voor ons”  http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html Naar aanleiding daarvan heb ik onderstaand commentaar geschreven, gevolgd door een eerder door mijgeschreven artikel Hoewel het niet mijn gewoonte is, in te gaan op in verkiezingshysterie [Gemeenteraadsverkiezingen19 maart, Europese Verkiezingen in mei] door politici gedane uitspraken, maak ik deze keer een uitzonderingomdat het een concreet gevaar betreft,  in de hernieuwde haatzaaierij van PVV leider Wilders, dieik onlangs in een op verzoek van AFA Fryslan [1] [die bezig is met een uitstekende anti-PVV campagne] [2]geschreven artikel [3] aan de kaak gesteld heb [ook op mijn website te lezen] [4]Zijn hernieuwde haatzaaierij wordt belichaamd in een aan Nu.nl gedaan interview, getiteld ”De mooiste jaren voorde PVV liggen nog voor ons” [5]Aan dit interview wordt gememoreerd in het Nu. artikel ”Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren”Op zowel het Nu artikel met het interview als het artikel ”Wilders verwacht uiteindelijk te reageren, heb ikop het Nujij Forum een reactie geplaatst. AGENDA VAN HAATZAAIERIJ VRIJELIJK GESPUIT IN INTERVIEW MET NU.NL En dat is een nachtmerrie voor ‘moslims, ”niet-westerse” allochtonen, vluchtelingen, Oost-Europeanen enhumanitair en democratisch denkende mensen, die een maatschappij, gebaseerd op racisme, discriminatie en een autoritairgezag [Wilders is o.a. voor administratieve detentie van terreurverdachten [6], instelling van ”tuigdorpen”voor veelplegers [7], het niet toelaten van vluchtelingen uit islamitische landen, beperking Oost-Europese immigratie [8],preventieve fouillering door het hele land etc] Nu.nl geeft hem volop de gelegenheid zijn agenda van haatzaaierij [9] nog eens te spuien, bestrijding van de Islam,snijden in ontwikkelingssamenwerking, beperking instroom Roemenen en Bulgaren en ga zo maar door.Op sluw euphemistische wijze noemt Nu.nl de ”internationale samenwerking” die Wilders zoekt, maar vertelt er nietbij, dat het samenwerking is met extreem-rechtse partijen zoals Front National [10], Lega Nord, Vlaams Belang endergelijke. AMBITIE DES KWAADS/GROOTSTE PARTIJ Ook gaat Wilders in het interview [9] in op zijn grote ambitie, de grootste partij van Nederland te wordenen nu mee te regeren, niet alleen als gedoger, maar als werkelijk regerende partij.Wat overigens klopt is zijn karakterisering van de meeste partijen als ”machtspartijen” [11]Dat is wel gebleken, niet alleen vanwege hun doorgaans grote bereidheid, vergaande compromissen tesluiten, maar ook hun steeds grotere overname van de xenofobe standpunten van Wilders  metinderdaad een volgende stap: een coalitie met de extreem-rechtse PVV [12]Vandaar ook, dat geen enkele partij of politicus, op Pechtold na [13] Wilders ooit heeftgekwalificeerd als de racist, die hij is [14]  DE ZOETE SMAAK VAN ALLEENHEERSCHAPPIJ Hoewel Wilders in zijn interview [15] aangeeft, niet te denken, snel een absolutemeerderheid in de Tweede Kamer te hebben en [belangrijker] denkt, dat het uit democratisch oogpunt[let op de volgende formulering] ” ook niet altijd goed is”  [16] [dus soms kennelijk wel……]verlangt Wilders er natuurlijk in wezen WEL NAAR Min of meer verhuld zegt hij dat, door de voordelen van het Tweepartijstelsel te noemen.In het interview [17] zegt hij letterlijk”Dat zou wel voordelen hebben, want dan kun je je eigen beleid uitvoeren” Jaja Zijn nare racistische en autoritaire agenda heeft hij in petto en dat noemt hij”de mooiste tijden voor de PVV” die nog moeten komen [18] Ja, de duistere tijden voor NederlandTen steps that close down an open society [19]Want met de agenda van de PVV is Nederland op weg naar een politiestaat Daarom hieronder  mijn eerder geschreven artikel ”Racisme in Nederland/PVV, Wilders enhet gif van racisme” Want tegen het gevaar van de PVV kan niet genoeg worden gewaarschuwd Astrid Essed ZIE VOOR NOTEN, ZOWEL NOTENAPPARAAT ALS INLEIDING ARTIKELWILDERS VERWACHT UITEINDELIJK TE KUNNEN REGEREN/RACISME IN NEDERLAND/WILDERS,PVV EN HET KWAAD VAN RACISME[Onderstreepte woorden bevatten noten] http://www.astridessed.nl/wilders-verwacht-uiteindelijk-te-kunnen-regerenracisme-in-nederlandwilderspvv-en-het-gif-van-racisme/  ZIE NOTENAPPARAAT EN DAARONDER ARTIKEL ”WILDERS, PVV EN HET GIF VAN RACISME”   [1] AFA FRYSLAN http://afafryslan.nl/  [2] AFA FRYSLANCAMPAGNE TEGEN DE PVV IN FRYSLAN http://afafryslan.nl/pages/sub/82176/Anti_PVV_.html  [3] PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME http://afafryslan.nl/pages/sub/82479/PVV_Wilders_en_het_gif_van_Racisme.html  [4] RACISME IN NEDERLAND/PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/  [5]  NU.NLINTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV”DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOGVOOR ONS” ‘  http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html   [6] PVVGUANTANAMO BAY30 OCTOBER 2007  http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html  [7]  NU.NLWILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN”10 FEBRUARI 2011  http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilders-wil-veelplegers-verbannen-tuigdorpen.html   [8] NU.NLINTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV”DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOGVOOR ONS” ‘ http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html  [9] NU.NLINTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV”DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOGVOOR ONS” ‘ http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html   [10]  WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILSWAAIEN OM DE EUROPESE ROTSENBONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED  http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/  [11]  NU.NLINTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV”DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOGVOOR ONS” ‘ http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html  [12]  NOSANNE FRANK STICHTINGWILDERS EXTREEM RECHTS10 DECEMBER 2008  http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html   [13] TELEGRAAFPECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT8 APRIL 2008 http://www.telegraaf.nl/binnenland/21077659/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html    [14]  NRCDURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMENRENE DANEN11 JUNI 2009  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece   [15] NU.NLINTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV”DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOGVOOR ONS” ‘ http://www.nu.nl/politiek/3721400/de-mooiste-tijden-pvv-liggen-nog-ons.html   [16]  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!