De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders, PVV, Pegida, Politiek/Het Nederlandse Kromme Huis

Wilders, PVV, Pegida, Politiek/Het Nederlandse Kromme Huis

donderdag 21 april 2016 08:36
Spread the love

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUIS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

”Een kromme, kleine manVond wandl’end- ja ‘t is gekEen kwartje, krom en oudBij een krom houten hek.Hij kocht een kromme kat,Die ving een kromme muis.Zij leefden met elkaarIn een krom, bouwvallig huis”
Engels Bakerrijmpje

https://en.wikipedia.org/wiki/There_Was_a_Crooked_Man

Wanneer er geen massaal protest loskomt, gaat er zich in Nederlandeen huiveringwekkend drama vervullen.Een kromgegroeide samenleving, met kromme mensen enkromme gedachten, dat de ene mens superieur is boven de andere,dat de ene beschaving meer waard is dan de andere en dat de ene godsdienstwel recht van bestaan heeft, en de andere niet.Dat het onderdrukken en stigmatiseren van bevolkingsgroepen een goed en geldig recht is.Wanneer kromme mensen, kromme huizen en kromme gedachten overheersenfloreert het fascisme.Dat steeds dichterbij komt. 
Een fabeltje?Was het maar waar:De werkelijkheid in Nederland, en in de rest van Europa, wijst wel anders uit:

DE KROMME MAN EN ZIJN KROMME PARTIJ/WILDERS EN DE PVV

Vanaf haar oprichting af hebben Wilders en zijn partij een hetzegevoerd tegen moslims, niet-westerse allochtonen envluchtelingen [1], die steeds bizardere vormen aannam.Een voorbeeld was het haatgeschrift ”Genoeg is genoeg. Verbiedde Koran. [2]Een ander voorbeeld was het door PVV coryfee Joram van Klaverenaangezwengelde ”Marokkanendebat”, waarbij een hele bevolkingsgroepals crimineel werd weggezet. [3]Het is een schande van de reguliere politiek, dat niet openlijkwerd geprotesteerd tegen het Marokkanendebat als zodanig.Dat zoiets werd gedoogd. [4]Er kunnen nog legio voorbeelden gegeven worden, zoalshet ”minder minder” schandaal [5], waartegen flink werd geprotesteerdmet resultaat opnieuw vervolging van Wilders [6],die hopelijkniet in vrijspraak eindigt, zoals de vorige keer. [7]
Maar goed:Zaak is, dat de PVV hetze steeds heviger wordt, waarbij met helaasdoor de jaren heen een stevige electorale beloning, zodanig zelfs, dat zij nu, als er nuverkiezingen zouden zijn, zomaar de grootste partij in Nederland zoukunnen worden.Ik ga nu uit van de Peilingwijzer op 17 april 2016 [Mauricede Hond], waarbij  dePVV koploper is met 38 zetels [8]Dit komt vrijwel overeen met het ”verkiezingssucces”, dat de PVVvolgens de Peilingwijzer in januari 2016 zou hebben behaald. [9]

Gevaarlijk dus:
Wilders [PVV] spint bij zijn anti Islamhetze recentelijk vooral garen bij gepleegde aanslagen, om de moslims in Nederland te criminaliseren, door hen voor te stellen als een zogenaamde ”Vijfde Colonne” [10], die geen afstand zou nemenvan de aanslagen [11].Dat is niet alleen niet waar [12], maar bovendien hebben moslims,net als wie dan ook, de vrijheid, achter aanslagen als strijdmiddel testaan, mits ze er zelf geen rol bij spelen [13]Vrijheid van meningsuiting, daar hebben Wilders en zijn pajongwajers alsGeen Stijl etc toch zo de mond van vol.
Waarop Wilders zich ook met veel verve gestort heeft, is deanti vluchtelingenhetze.Dit begon met zijn ”oproep tot verzet” tegen de ”toestroom”van vluchtelingen, vooral uit Islamitische landen, zoals oorlogsgebiedSyrie.Wilders zei daarover in de Tweede Kamer”‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ [14]Dat is natuurlijk al een vorm van haatzaaierij en opstokerij, maaraan die zogenaamde ”geweldloosheid” van Wilders zit een luchtje, omdater teveel gewelddadige anti vluchtelingenincidenten zijn, waarin dePVV op de een of andere manier, de ene keer bedekter dan deandere, een rol speelt. [15]
Er zijn voorbeelden te over:Enkele eruit gelicht, waarbij zowel van directe PVV betrokkenheidsprake is als racistisch geweld, door PVV’ aanhangers of waar een verband wordt gelegd met de PVV:
Zo was er op 9 october 2015  een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbijlieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [16]Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek er een PVV kandidaat bij betrokken te zijn. [17]De PVV man zou de bivakmutsers, behorend tot een kromme groep”Ons Montfoort Vluchtelingenvrij”, ”geadviseerd” hebben. [18]

Op 10 october 2015, de dag daarna dus, wordt een woning in Oss bekladmet leuzen ”PVV, PVV, PVV Geen Vluchtelingen. Eigen Volk Eerst. [19]Het huis staat dan nog leeg, maar er komt, naar verluidt, een vluchtelingengezin wonen. [20]Tekenend vind ik dan weer, dat Omroep Brabant over ”vandalen”spreekt [21], terwijl het keihard, extreem-rechts gedrag is.Het zoveelste voorbeeld waarbij de pers xenofobie bagatelliseert.
Begin januari 2015 staat de Facebookpagina “Steun de PVV” vol met oproepen om moskeeën in Nederland in brand te steken. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak serieus en vervolgt acht personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. [22]

Ook krijgt in januari 2015  een moslim in Den Haag een dreigbrief in zijn brievenbus waarin zijn gezin met de dood wordt bedreigd. Hij moet oprotten uit Nederland. In de brief staat de kreet “De PVV zal overwinnen”. [23]

En dan nog een voorbeeld:

Half december roept Geert Wilders op twitter op om in Geldermalsen in verzet te komen tegen een AZC. Het is onduidelijk of de relschoppers in Geldermalsen deze oproep meegekregen hebben, maar de rel rond het gemeentehuis die op 16 december uitbreekt haalt alle kranten. Er wordt met hekken en zwaar vuurwerk gegooid. Verschillende politie-agenten raken bij gevechten gewond. Als de ramen van het gemeentehuis met stenen worden ingegooid wordt de raadszaal ontruimd. [24]

Uiteindelijk zet de gemeente Geldermalsen het plan voor een AZC in de ijskast. [25]

Met dank aan de intimidatie door de PVV en aanverwanten.

Maar de hetzerij van de PVV kennen we zo langzamerhand.Schokkender wellicht nog is, dat zij daarbij wordt geholpendoor een andere kromme organisatie, International Organizationfor Migration [een uitzetpartner in de asielketen] [26], dat eenstripboek heeft uitgebracht, waarin aan uit te zetten kinderen wordtvoorgespiegeld, hoe sprookjesachtig en idyllisch de herkomstlandentoch zijn, waarnaartoe wordt uitgezet. [27]Oorlog en vervolging?Nooit van gehoord.Slechts zonneschijn en woestijnromantiek. [28]
Kromme praat ter verdediging van een krom beleid……

PEGIDA, DE STOOTTROEPEN VAN DE KROMME MAN:WILDERS EN PEGIDA, VIJANDEN VAN ALLOCHTONEN,MOSLIMS EN VLUCHTELINGEN/TURKIJE EU DEAL

Pegida, huizend in het AvondlandLoopt met de kromme manal hand in hand…….

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

In denken en streven (anti allochtoon, anti moslim, antivluchtelingen) zijn Wilders en Pegida one of a kind.Hun kracht schuilt in hun taakverdeling EN aanvulling.Want wat Wilders in het parlement doet, doet Pegida op straat.Zo heeft Wilders zijn straat stoottroepen en Pegidazijn basis in het parlement, waar wetten worden gemaakt, beleidsmaatregelenworden genomen en een giftig staatsnet zich langzamerhand sluit rond moslims,allochtonen en vluchtelingen.
Neem nou bijvoorbeeld de vluchtelingenvijandige  EU Turkije deal.Daarin staat, dat alle vluchtelingen, die ”illegaal” vluchten naar Griekenland, worden teruggestuurd naar Turkije en dat voor iedere teruggestuurde Syrier een uit Turkijeafkomstige erkende vluchteling door de EU wordt opgenomen. [29]
Officieel heet het, dat dat de voor vluchtelingen gevaarlijke oversteeknaar Griekenland voorkomt, de facto komt dat neer op het schenden vanhet recht op asiel, zoals Amnesty International en Human Rights Watch terecht opmerken. [30]Daarbij is Turkije geen ”veilig Derde Land”, zoals vereist bij terugsturing, maarzet Turkije vluchtelingen uit naar onveilige gebieden. [31]En in herinnering:Deze regeling [opname van erkende vluchtelingen in ruil voorteruggestuurde vluchtelingen] geldt alleen voor Syrische vluchtelingen.Afghanen, Irakezen en anderen vallen niet onder die deal.
Deze deal, die  sinds 20 maart van kracht is gegaan [32] [vanaf die datumworden in Griekenland aangekomen vluchtelingen gedeporteerd naar Turkije],moet als muziek in de oren van Wilders/Pegida klinken, hoewel zijhet liefst de grenzen voor vluchtelingen helemaal hadden dichtgegooid.
MAAR TOCH IS AAN DEZE SCHAAMTELOZE TURKIJE DEAL HET JARENLANGE EXTREEM-RECHTSE PVV GESTOOK TE HERKENNEN.

MEER OVER PEGIDA EN DE VERBONDENHEID MET WILDERS

Het in Duitsland opgerichte Pegida [33].presenteert zich als een club van ”bezorgde burgers”, maar isin werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben enracisten [34], met PVV leider Wilders in hun kielzog, die op 25 januari 2015 een steunbetuiging op een Pegida demonstratie inDuitsland heeft voorlezen:Uit die solidariteitsverklaring:”Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.” 
[35]Hetgeen duidelijk de verbondenheid aangeeft tussen de Kromme man, PVV leider Wilders en Pegida, zijn kromme stoottroepen.Voorlezer van deze boodschap was niemand minder dan Edwin Wagensveld,een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [36]  Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwantenzijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse DutchDefence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormaligvoorman van de extreem-rechtse English Defence League] en andere neonazi organisaties en individuen. [37]Deze Tommy Robinson heeft by the way, recentelijkPegida Groot Britannie opgericht. [38] Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingengedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [39],waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tothaat. [40]Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie metHitler, maar is weer volop in de running. (41)  Zo zijn de Pegida manieren.Club van ´´verontruste burgers´´.Vergeet het maar!

EEN KROMME BEWEGING IN ACTIE/OVER VOLHARDINGEN POLITIESTEUN
Een gevaarlijke beweging, Pegida, juist door hun vastberadenheid.Ondanks ostentatief gebrek aan numerieke aanhang, hebben ze nu almeer demonstraties in Nederland gehouden, dan bij te houden is.
Ik noem er een paar, op gevaar af niet volledig te zijn:
Twee keer  in Rotterdam [42] , twee keer in Utrecht [43], op 17 januari in Apeldoorn [44] , op zaterdag 6 februari in Amsterdam [45] en op zaterdag 20 februari in Ede, [46] op zondag 10 april in Den Haag [47] en naar aangekondigd, op 7 mei in Almere. [48]Maar gelukkig is er constant en bij al die kromme haat-demonstraties, verzetgeweest, waarvan ”Laat Ze Niet Lopen” voortrekker is. [49]Over dat verzet en die tegendemonstraties wil ik wat zeggen, namelijkdie in Den Haag op 10 april.Daar heeft namelijk de politie, als lange arm van de Nederlandse Staat,getoond, hoe solidair zij is.Niet met de tegenbeweging, maar met Pegida.Wat er  gebeurd is?
Pegida hield dus een mars door Den Haag. Op zich al een  schande, dat een kromme beweging alsPegida [50] zo de kans krijgt, het gif van haar haatzaaierij teverspreiden, maar dat is een ding.Het tweede ding, welhaast nog erger, is de beknotting van hetrecht van antifascisten, een tegengeluid te laten horen, wat inDen Haag de kroon spande.Volgens de reguliere media [hier Nu.nl] werden 54 arrestantenopgepakt vanwege ”dreigende ordeverstoring”Ook zou een aantal ”illegaal vuurwerk” bij zich hebben. [51]Duidelijk wordt uit dit bericht niet, hoeveel mensen dandat illegale vuurwerk bij zich hadden en wat die ”dreigendeordeverstoring”, wat wel erg vaag klinkt, dan wel was.
Wat er in werkelijkheid is gebeurd is, dat mensen preventiefwerden gearresteerd [dus zonder dat er strafbare feitenwaren gepleegd] [52], waarmee dus hun demonstratierecht werdbeknot:Zo vond bij het artikel 1 monument in Den Haag een spontaneanti-Pegida demonstratie plaats, waarvan de deelnemers werdengearresteerd, zonder dat ze enige bedreiging vormden voorde openbare orde. [53]Ook werden volgens de berichtgeving op Indymedia.nl, zo’n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbied samen te scholen. [54]
Een hele rare gang van zaken.
Ondertussen konden de Pegida extremisten naar hartelust marcheren enhun gang gaan:Bekende aanwezige neo nazi’s:Neonazi en NVU-lid Owen Koenekoop, gekleed in een trainingspak met white-power symboliek, Voorpost-activist Florens van der Kooi verzorgde de ordedienst. Diens broer, Breivik aanhanger Ben van der Kooi, liep uiteraard mee, en neonazi Dennis de Vries maakte foto’s. [55]
Sprekers op de Pegida demonstratie waren onder andere de extreem-rechtse Duitse politica Tatjana Festerling, ex NVU lid Hugo Kuiper en wapenhandelaar en Pegida Nederland voorman Edwin Wagenveld, de zogenaamde ”Ed ausHolland”, die de solidariteitsboodschap van PVV leider Wilders had voorgelezenop een Duitse Pegida demonstratie in januari 2015. [56]
Politiehulp aan een extreem-rechtse mars dus.Terecht zijn over de gang van zaken rond die preventieve arrestatiesGemeenteraadsvragen gesteld door de Haagse Stadspartij, samen metGroen-Links, Islam Democraten en de Partij van de Eenheid. [57]
DE KROMME MAN, ZIJN KROMME IDEEEN EN DE GEDOGING DOORDE POLITIEK
Die houding van de politie,  op die Pegida demonstratie op 10 april in Den Haag, geeft nouprecies aan wat er mis is in dit land.De impliciete gedoging door de Nederlandse politiekvan het aanstormende PVV fascisme.De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaaittegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseertmet een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die bandenonderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang leiderFilip de Winter en Front National leider Marine Le Pen [60], wordtstandaard de hand boven het hoofd gehouden door media enpolitiek.
Want wat hij ook doet:Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie inte stellen tegen terreurverdachten [62], een ”Marokkanendebat” [63], het aanwakkeren van verzet tegende komst van oorlogsvluchtelngen [64],  of het preventief opsluitenvan mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaanhebben dus] in AZC’s [65], de Politici reageren als slappe was.Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ”minderminder” [66] is al grotendeels weer weggeebt.
Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ”in rep enroer zijn” en daarna wachten op de volgende misdadige chicanevan deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt,zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68]
Tegen zo”n Marokkanendebat had een principieel protest vanalle niet PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is.”Minder, minder” had moeten leiden tot een eenduidig cordon sannitaire,in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aannon discriminatie.
Maar ja, als je ziet, dat de politie anti Pegida demonstranten preventiefarresteert [69], de Gemeente Amsterdam ”linkse activisten” waarschuwt,een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in deweg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding vande ”bazen” van de politie en het boven Gemeentes geplaatsteGezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken.
Maar het is meer dan slapheid en gedoging.Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluitingvan die kromme man, Wilders:
Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde  EU ”Turkije deal” [71], waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72]Maar ook discriminerende voorstellen van de niet PVV partijen:Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald, een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [73]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.En dan was er nog uit de koker van de VVD eeninitiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan dekomst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaardenzouden worden gesteld. [74] Terwijl zij als deel van het Koninkrijkder Nederlanden dezelfde rechten hebben als andereNederlanders.Maar dat lijkt slechts op papier.

HET KROMME HUIS
Nederland is zo langzamerhand een krom huis geworden,bewoond door een kromme man, die het steeds meer voor hetzeggen lijkt te krijgen en met zijn kromme gedachten de samenlevingvergiftigt.
Dit in te zien, het benoemen voor wat het is, racistische ophitserijontaard in openlijk fascisme [75], dat is het begin van de strijd.Maar hoe nu verder?

EPILOOG
Duidelijk is, dat we op de reguliere politiek, die zelfanti vluchtelingenvoorstellen de wereld in slingert [76] enmeewerkt aan de Wilders’ hetze [77] of deze op zijn zachtst gezegdgedoogt, niet hoeven rekenen.[78]Die strijd tegen fascisme en zijn naaste familielid, repressievedictatuur, zullen we zelf moeten voeren met krachten, die niet alleenprincipieel NEE zeggen tegen racisme, maar ook bereid zijn,dat daadwerkelijk in woord, demonstratie of daad [fysiek blokkerenvan Pegida fascisten], in gang te zetten.
Velen zeggen, dat in het dagelijks leven van dat fascisme nog nietveel te merken is.Ik zeg:Laten we niet wachten, tot het zover is, maar nu strijden.
Want de geschiedenis kan WEL herhaald worden en er staat veelop het spel.
Niet alleen de VRIJHEIDMaar HET LIEVE LEVEN  ZELF.
Zodat het kromme huis kan worden afgebroken endaarvoor in de plaats huizen met ruimte voor iedereen.
Want is niet de wereld van iedereen?
TEN STRIJDE!Voor het te laat is.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[2]

VOLKSKRANTGENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-genoeg-is-genoeg-verbied-de-koran~a870859/

[3]

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

UITPERS.BEMAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDEKAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

OF

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[4]

UITPERS.BEMAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDEKAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

[5]

JOOP.NLKIJK: WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk-wilders-nu-openlijk-racistisch

NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN IN NEDERLAND, HOEBETER14 MAART 2014
http://nos.nl/video/623152-wilders-hoe-minder-marokkanen-in-nederland-hoe-beter.html

”En dan nog dit:

 • Op de bijeenkomst van de PVV vroeg Wilders vanavond aan de zaal of de PVV’ers meer of minder Marokkanen wilden, zijn uitspraken van een week geleden herhalend. “Minder!”, scandeerde zaal. De scene leidde tot veel ophef – haalde de internationale media – en wordt ongetwijfeld vervolgd.”

NRCLIVEBLOGWINST D’66 EN LOKALEN-PVDA VERLIEST FORSIN GROTE STEDEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/19/de-eerste-stemhokjes-zijn-open-gaan-de-kiezers-komen#tag:pvv

[6]

METRONIEUWS.NLWILDERS VERVOLGD OM VIER VERSCHILLENDE AANKLACHTEN8 MAART 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/03/wilders-vervolgd-voor-vier-verschillende-aanklachten

RTL NIEUWSAANKLACHT WILDERS BEKEND: VERVOLGING VOORAANZETTEN TOT HAAT EN DISCRIMINATIE8 MAART 2016

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/aanklacht-wilders-bekend-vervolging-voor-aanzetten-tot-haat-en-discriminatie

[7]

NRCWILDERS OP ALLE PUNTEN VRIJGESPROKEN23 JUNI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/23/wilders-vrijgesproken-van-groepsbelediging

[8]

http://frontbencher.nl/peilingen/

DIT IS DE PEILING VAN 17 APRIL, MAAR IN DE LINKVERSPRINGT HET ZO WEER NAAR EEN RECENTERE DATUM

 • Tweede Kamer12 sep. 2012
 • I&O Research14 mrt. 2016
 • EenVandaag29 mrt. 2016
 • TNS NIPO1 apr. 2016
 • IPSOS14 apr. 2016
 • Maurice de Hond17 apr. 2016
 • Logo PVV
  • 15
  • 25
  • 35
  • 35
  • 28
  • 38
 • Logo VVD
  • 41
  • 27
  • 24
  • 25
  • 28
  • 23
 • Logo CDA
  • 13
  • 16
  • 18
  • 15
  • 19
  • 18
 • Logo GroenLinks
  • 4
  • 14
  • 9
  • 10
  • 9
  • 16
 • Logo SP
  • 15
  • 16
  • 18
  • 16
  • 14
  • 16
 • Logo D66

 
[9]

[9]

”De eerste Peilingwijzer van 2016 laat nauwelijks verschuivingen zien in de politieke voorkeur van de Nederlanders. De PVV blijft het in dit gewogen gemiddelde van de grote politieke peilingen goed doen. De partij van Geert Wilders is met 33 tot 39 Tweede Kamer-zetels veruit de grootste, maar is sinds eind november niet verder gestegen.”
NOSPEILINGWIJZER: PVV BIJ DE HOND GROTERDAN BIJ ANDEREN13 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2080151-peilingwijzer-pvv-bij-de-hond-groter-dan-bij-anderen.html

[10]

WIKIPEDIAVIJFDE COLONNE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_colonne

[11]

”Wilders wees erop dat een terrorist die betrokken was bij de aanslagen in Parijs, zich maandenlang vrijelijk kon bewegen in de Brusselse gemeente Molenbeek waar veel moslims wonen. ,,We hebben een monster geïmporteerd en dat is de islam”, constateerde hij.”
ELSEVIERKAMER RUZIET OVER  ROL ISLAMBIJ AANSLAGEN29 MAART 2016
http://www.elsevier.nl/nederland/anp/2016/03/kamer-ruziet-over-rol-islam-bij-aanslagen-2782170W/

BNRTWEEDE KAMER RUZIET IN AANSLAGENDEBAT OVER ROLISLAM29 MAART 2016

http://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/aanslagenbrussel/347406-1603/gratis-tweede-kamer-ruziet-in-aanslagendebat-over-rol-islam

[12]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN AFSTAND?KIJKT U EVEN MEE?14 AUGUSTUS 2014

http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

PERSBERICHT CONTACTORGAAN MOSLIMS EN OVERHEID  http://cmoweb.nl/     CMO – PERSBERICHTRotterdam, 19.11.2015
Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebedHet Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft samen met zijn lidkoepels(10) en de plaatselijke aangesloten moskeeën(382) hebben afzonderlijk op hun eigen manier, maar massaal, hun verbijstering, afkeur en veroordeling van de barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen in Parijs en hun verdriet, verbondenheid en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden geuit.Tijdens het vrijdaggebed van 20 november a.s. wordt er nogmaals stil gestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten.In de islamitische traditie is het mede een taak van de imam en de lokale gemeenschap om te voorkomen dat de samenleving afbrokkelt en de verhoudingen op scherp komen te staan. De radicalisering en maatschappelijke vervreemding van burgers dienen door alle verantwoordelijken te worden bestreden. Het CMO en de aangesloten organisaties zullen hun activiteiten op deze gebieden verder intensiveren. Voor meer informatie voorzitter Rasit Bal
AT5ISLAMORGANISATIES VEROORDELEN AANSLAGEN BRUSSEL22 MAART 2016

http://www.at5.nl/artikelen/154041/islamorganisatie_veroordeelt_aanslagen_brussel

[13]

”VRIJHEID VAN MENINGSUITING, OOK VOOR IS AANHANGERS Dan is er nog een voor Islamofoben en hysterici heikel puntDe vrijheid van meningsuiting waarmee in het Westen zogeschermd wordt, behalve als het onwelgevallige meningenbetreft.Moslims hoeven niet alleen geen afstand te nemenof zich verexcuseren voor IS en soortgelijke groeperingen,zij hebben het recht, achter IS en de opvattingen te staan.Persoonlijk vind ik IS abject, maar ik ontzeg anderen het rechtniet, IS wel aan te hangen of te steunen, zolang er geen strafbarefeiten bij worden gepleegd.”

MOSLIM SAHIL BIEDT EXCUSES AAN VOOR AANSLAGEN IN PARIJS/AFSTAND NEMEN ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJKASTRID ESSED29 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/moslim-sahil-biedt-excuses-aan-voor-aanslagen-in-parijsafstand-nemen-onzinalleen-aanslagplegers-verantwoordelijk/

[14]

VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
      http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[15]

ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD18 MAART 2016
http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

[16]

RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
    http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[17]

JOOP.NLPVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERSVLUCHTELINGEN WOERDEN16 OCTOBER 2015
 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[18]
”Jochem D. ‘adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ”
JOOP.NLPVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERSVLUCHTELINGEN WOERDEN16 OCTOBER 2015
 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[19]

OMROEP BRABANTVLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSSMET LEUS ”EIGEN VOLK EERST”, BUURTBEWONERSGESCHROKKEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[20]
”In het huis komt naar verluidt een gezin dat bestaat uit vluchtelingen. Vorige week kregen ze de sleutel, maar het huis zou nu nog worden verbouwd. ”
OMROEP BRABANTVLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSSMET LEUS ”EIGEN VOLK EERST”, BUURTBEWONERSGESCHROKKEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[21]
”Vandalen hebben zaterdagnacht een huis aan de Philips van Sint Polstraat in Oss beklad. Op de woning schreven ze leuzen als ‘Eigen volk eerst’ en ‘Geen vluchtelingen’.
OMROEP BRABANTVLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSSMET LEUS ”EIGEN VOLK EERST”, BUURTBEWONERSGESCHROKKEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[22]
ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

[23]

””We weten hoe we jou gasleiding in jou huis tot ontploffing kunnen brengen”, staat er onder meer in de brief.”………….……………“We geven je een kleine week de tijd om, grof gezegd, op te rotten.”…………………
””De PVV zal overwinnen”, staat er onder meer.”
RTL NIEUWSPOLITIE ONDERZOEKT DREIGBRIEF AAN HAAGSEMOSLIM18 JANUARI 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/politie-onderzoekt-dreigbrief-aan-haagse-moslim

[24]
ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVERVERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERSPETER STORM21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/21/fascisme-op-straat-geldermalsen-2-verantwoordelijkheid-en-de-rol-van-wilders/

[25]

”Het plan voor een asielzoekerscentrum (azc) in Geldermalsen dat ruimte biedt aan 1500 asielzoekers is van tafel. De gemeente gaat nu kijken wat het wél kan doen.”

NIEUWSBLAD GELDERMALSENUPDATE: GEEN AZC VOOR 1500 MAN IN GELDERMALSEN;WEL NIEUWE GESPREKKEN23 DECEMBER 2015

http://nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/update-geen-azc-voor-1500-man-geldermalsen-wel-nieuwe-gesprekken-76205

[26]

………………………………

 1. To undertake programmes which facilitate the voluntary return and reintegration of refugees, displaced persons, migrants and other individuals in need of international migration services, in cooperation with other relevant international organizations as appropriate, and taking into account the needs and concerns of local communities.
 2. To assist States in the development and delivery of programmes, studies and technical expertise on combating migrant smuggling and trafficking in persons, in particular women and children, in a manner consistent with international law.”

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONMISSION

http://www.iom.int/mission

BRON

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

http://www.iom.int/

[27]

JOOP.NL”GA TERUG NAAR JE EIGEN LAND” GEPROMOOT IN BIZAR STRIPVERHAAL14 APRIL 2016

https://www.joop.nl/nieuws/ga-terug-naar-je-eigen-land-gepromoot-in-bizar-stripverhaal

STRIPVERHAAL INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONULYANA’S GROTE AVONTUUR

https://publications.iom.int/system/files/pdf/ulyana_comic.pdf

[28]
”En Nelson wil terug. Nelson wil de natuur om zich heen voelen, zegt hij. ‘Met kuddes gnoes en olifanten.. Leeuwen in gevecht met een nijlpaard… De zon op de savanne.’ En hij wil op safari met toeristen en lekker buiten eten, ‘tussen de struisvogels en de giraffen’………….”Eigenlijk wil iedereen ‘terug naar zijn eigen land’, behalve Ulyana. Maar, na alle mooie verhalen van de anderen, ziet ook Ulyana het uiteindelijk zonnig in. Letterlijk, want vooruit, ‘het wordt daar heel warm’ en dus kan ze in de zomer lekker naar het strand.
Dat bevestigt ook Yandro, een jongen die al het geluk heeft gehad uitgezet te zijn. Via Skype laat ook hij weten dat het zulk lekker weer is in zijn thuisland. En het uitgezet worden zelf? Geen greintje pijn. Eerst was het even spannend, maar ‘ later heeft iemand van IOM ons naar het vliegtuig gebracht.’
JOOP.NL”GA TERUG NAAR JE EIGEN LAND” GEPROMOOT IN BIZAR STRIPVERHAAL14 APRIL 2016

https://www.joop.nl/nieuws/ga-terug-naar-je-eigen-land-gepromoot-in-bizar-stripverhaal

[29]

METRONIEUWS.NLDIT STAAT ER IN DE DEAL TUSSEN TURKIJE EN DE EU8 MAART 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/03/dit-staat-er-in-de-deal-tussen-turkije-en-de-eu

NU.NLAKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAKMIGRATIECRISIS18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[30]

AMNESTY INTERNATIONALSAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY17 MARCH 2016
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/

AMNESTY INTERNATIONALEU-TURKEY REFUGEE DEAL A HISTORICALBLOW TO RIGHTS18 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/

HUMAN RIGHTS WATCH
EU/TURKEY MASS-RETURN THREATENS RIGHTS15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/eu-turkey-mass-return-deal-threatens-rights

HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EULEADERS ON REFUGEES15 MARCH 2016
https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

[31]

”The breach of the right to seek asylum is not mitigated by the fiction that Turkey is a “safe” country for refugees. Turkey has granted “temporary protection” to more than two million Syrians, but it still refuses effective protection in practice to non-Europeans including Afghans, Iraqis and others applying for it. Turkey has also repeatedly pushed Syrians back into the war zone and closed borders to others seeking to flee. ”

AMNESTY INTERNATIONALSAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY17 MARCH 2016
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/
”The breach of the right to seek asylum is not mitigated by the fiction that Turkey is a “safe” country for all refugees. Turkey has granted “temporary protection” to more than two million Syrians but it refuses full refugee status for any non-Europeans. That selective reading of its refugee obligations partly explains why Turkey has repeatedly pushed Syrians back into the war zone and closed borders to others seeking to flee. ”
HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EULEADERS ON REFUGEES15 MARCH 2016
https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

”Want het recht om individueel asiel aan te vragen in Griekenland kan niet worden gegarandeerd en Turkije is volgens VN-richtlijnen geen veilig derde land.”

TROUW
DEAL MET TURKIJE IS GROTE MORELE DWALING
12 APRIL 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4280261/2016/04/12/Deal-van-EU-met-Turkije-is-grote-morele-dwaling.dhtml

[32]

”De afspraken worden zondag 20 maart van kracht. Migranten die vanaf die dag aankomen op de Griekse eiland worden teruggestuurd naar Turkije.”

NU.NLAKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAKMIGRATIECRISIS18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[33]  WIKIPEDIAPEGIDA
   https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida
   [34]
  KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[35]

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

[36]

“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.
  KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
    http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/    [37]
 KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/     [38]
  

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES

TOMMY ROBINSON/PEGIDA UK FIGUREHEAD ”TO BE CHARGED WITHASSAULT AFTER LAUNCH OF ANTI ISLAMGROUP
  http://www.ibtimes.co.uk/tommy-robinson-pegida-uk-figurehead-be-charged-assault-days-after-launch-anti-islam-group-1536415
    [39]
  ´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
    NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015
   http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html

   [40]
   ´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
    NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015
   http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html
    [41]

  ´´ Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider.´´ KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
   VOLKSKRANTPEGIDA VOORMAN BACHMANN TREEDT TERUG OM HITLERFOTO21 JANUARI 2015
   http://www.volkskrant.nl/buitenland/pegida-voorman-bachmann-treedt-terug-om-hitlerfoto~a3834571/
     ´´In mid-January 2015, Bachmann was hit with criticism after a now-discredited picture surfaced showing him with a mustache and hair style similar to Adolf Hitler.[18][19] According to Bachmann, it was an old photo that was meant as a joke.[18][19] After the photo had sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.´´
   WIKIPEDIALUTZ BACHMANN
   https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann

[42]

PEGIDA IN ROTTERDAM/TWEE KEER

METRONIEUWS.NLPEGIDA DEMONSTREERT: ”VEEL POLITIE, VERLOOP RUSTIG”29 NOVEMBER 2015
  http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/11/pegida-demonstreert-veel-politie-verloop-rustig
  METRONIEUWS.NLVERSTOPTE DEMONSTRATIE PEGIDA IN ROTTERDAM19 DECEMBER 2015
  http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2015/12/verstopte-demonstratie-pegida-in-rotterdam

[43]

PEGIDA IN UTRECHT/TWEE KEER
RTL NIEUWSZEKER TIEN ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT11 OCTOBER 2015
 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zeker-tien-arrestaties-bij-pegida-demonstratie-utrecht
   ”Vandaag gaven ruim 600 mensen gehoor aan de oproep van Laat Ze Niet Lopen om te demonstreren tegen het extreem-rechtse Pegida op het Vredenburgplein in Utrecht. Het uit Duitsland afkomstige Pegida deed met haar demonstratie vandaag een poging om ook in Nederland voet aan de grond krijgen. Honderden mensen kwamen in actie om te zorgen dat zij hun verwerpelijke gedachtegoed niet konden verspreiden.”
 INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA DEMONSTRATIE10 OCTOBER 2015
  https://www.indymedia.nl/node/30095
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST14 OCTOBER 2015
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-eerste-test/
    SOCIALISME.NUANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELDIS VAN IEDEREEN12 OCTOBER 2015
   http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/
    ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015
   http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/
 VOLKSKRANTPEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT: ”EET GEEN KEBAB MEER”9 NOVEMBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-demonstratie-in-utrecht-eet-geen-kebab-meer~a4181351/

[44]
PEGIDA IN APELDOORN
NU.NLPEGIDA WIL IN JANUARI DEMONSTREREN IN APELDOORN23 DECEMBER 2015
  http://www.nu.nl/binnenland/4188009/pegida-wil-in-januari-demonstreren-in-apeldoorn.html
  NU.NLPEGIDA DEMONSTRATIE APELDOORN RUSTIG VERLOPEN17 JANUARI 2016
  http://www.nu.nl/binnenland/4199189/pegida-demonstratie-apeldoorn-rustig-verlopen.html
  ANTI FASCISTISCHE AKTIE17-1-2016 STOP PEGIDA IN APELDOORN! LAAT ZE NIET LOPEN!
   https://afanl.wordpress.com/2016/01/05/17-1-2016-stop-in-apeldoorn-laat-ze-niet-lopen/

[45]
PEGIDA IN AMSTERDAM
LAAT ZE NIET LOPENPEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAMMOKUM KWAM IN VERZET
  http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/02/pegidas-haat-duidelijk-niet-welkom-in.html  INDYMEDIA.NLPEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAMMOKUM KWAM IN VERZET  https://www.indymedia.nl/node/31841

  DAGJE ANTIFASCISME AAN DE AMSTERDAMSE GRACHTENPETER STORM7 FEBRUARI 2016
  http://www.ravotr.nl/2016/02/07/dagje-antifascisme-aan-de-amsterdamse-grachten/    PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’SASTRID ESSED13 JANUARI 2016
  http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[46]
PEGIDA IN EDE
DE GELDERLANDERPEGIDA VOORMAN AANGEHOUDEN BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC EDE20 FEBRUARI 2016  http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/pegida-voorman-aangehouden-bij-demonstratie-tegen-azc-ede-1.5746721
  NU.NLTWEE AANHOUDINGEN BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE EDE20 FEBRUARI 2016  http://www.nu.nl/algemeen/4218046/twee-aanhoudingen-bij-pegida-demonstratie-ede.html

[47]
PEGIDA IN DEN HAAG

ANTI-FASCISTISCHE AKTIE10 APRIL: GEEN RUIMTE VOOR RACISME-STOP PEGIDAIN DEN HAAG

https://afanl.wordpress.com/2016/03/30/10-april-geen-ruimte-voor-racisme-stop-pegida-in-den-haag/

INDYMEDIA.NLPEGIDA IN DEN HAAG10 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32886

OMROEP WESTPROTESTMARS PEGIDA DOOR CENTRUM DEN HAAG, TEGEN-DEMO OP PLEIN 181310 APRIL 2016
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3124389/Protestmars-Pegida-door-centrum-Den-Haag-tegen-demo-op-Plein-1813

[48]

AANGEKONDIGDE DEMONSTRATIE PEGIDAOP 7 MEI IN ALMERE

”De anti-islambeweging Pegida heeft een nieuwe demonstratie in Almere aangekondigd. Volgens een bericht op haarFacebookpagina zal er op 7 mei een actie gehouden worden op een nog bekend te maken plek in de stad. 
De demonstatie in Almere die in februari was gepland, werd afgelast, omdat de beweging op hetzelfde moment ook een actie in Amsterdam had gepland. ”

OMROEP FLEVOLANDPEGIDA KONDIGT NIEUWE DEMONSTRATIE AAN
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/134548/almere-pegida-kondigt-nieuwe-demonstratie-aan

”Op 7 mei komt de organisatie dus wel naar Almere. De demonstratie begint om half twee, maar de precieze locatie is nog niet duidelijk. Dat staat op de Facebook-pagina van Pegida.”

DICHTBIJ.NLPEGIDA KONDIGT OPNIEUW ALMEERSE DEMONSTRATIE AAN18 APRIL 2016

http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/4243055/pegida-kondigt-opnieuw-almeerse-demonstratie-aan.aspx

[49]

LAAT ZE NIET LOPEN! STOP EXTREEM-RECHTSE DEMONSTRATIES!STOP RACISME!
http://laatzenietlopen.blogspot.nl/

WAT DOET LAAT ZE NIET LOPENZIE YOUTUBE FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?v=M3zla82Bqrs

[50]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[51]

”Een aantal had ook illegaal vuurwerk bij zich.”

NU.NLPOLITIE ARRESTEERT 54 TEGENDEMONSTRANTENBIJ PROTEST PEGIDA IN DEN HAAG10 APRIL 2016
http://www.nu.nl/binnenland/4244600/politie-arresteert-54-tegendemonstranten-bij-protest-pegida-in-haag.html

[52]

”Op zondag 10 april jl. vond er in de binnenstad van Den Haag een demonstratie van het extreemrechtse Pegida plaats. Het was Pegida toegestaan een tocht door de binnenstad te lopen terwijl elke vorm van vreedzaam tegenprotest, of de ‘dreiging’ hiervan, in de buurt onmogelijk werd werd gemaakt door vele tientallen mensen preventief te arresteren.”

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIEBELEID DEN HAAG12 APRIL 2016
http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/ 

[53]

” Bij het artikel 1 monument vond afgelopen zondag een kleine spontante demonstratie tegen racisme plaats waarbij een spandoek werd getoond en leuzen werden gescandeerd. Volgens de Nationale Ombudsman mag een demonstratie niet worden beëindigd uitsluitend vanwege het niet-aanmelden van een demonstratie. Beperking van demonstratievrijheid kan alleen in belang van volksgezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde.”

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIEBELEID DEN HAAG12 APRIL 2016

http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/

”Antifascisten die vanaf het startpunt op het Spuiplein een tegengeluid lieten horen werden bij het artikel 1 monument aan de Hofplaats ingesloten door de ME en massaal gearresteerd.”
INDYMEDIA.NLMASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKEN PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK12 APRIL 2016
https://www.indymedia.nl/node/32915

[54]

” Ook zo’n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route werden binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbied samen te scholen.”

INDYMEDIA.NLMASSA-ARRESTATIE MAKEN PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK12 APRIL 2016
https://www.indymedia.nl/node/32915
[55]

”Maar ook andere opvallende Voorposters deden mee. Ben van der Kooi bijvoorbeeld, die ruim een jaar in voorarrest zat als verdachte van brandstichting in een moskee en vrijgesproken werd wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet alle soorten van aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.”
KAFKAWILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN22 SEPTEMBER 2013
http://kafka.nl/wilders-maakt-nieuwe-vrienden/?lang=en

INDYMEDIA.NLMASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKENPEGIDA PROTEST ONMOGELIJK12 APRIL 2016
https://www.indymedia.nl/node/32915

[56]

WIKIPEDIATATJANA FESTERLING
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatjana_Festerling

DAILY MAIL.COM”FORGET DECENCY, FIGHT THE SEX JIHAD”THE MOMENT THE MOST POWERFUL WOMANIN FAR-RIGHT PEGIDA LAUNCHES VICIOUSATTACK ON MUSLIM MIGRANTS, TELLING THEPUBLIC ”TO GRAB YOUR PITCHWORK AND PROTECT EUROPE”15 FEBRUARY 2016

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3443786/Forget-decency-fight-sex-jihad-Femme-fatale-extremist-Pegida-group-accuses-Muslims-targeting-Western-women-gay-men-calls-public-grab-pitchforks.html

INDYMEDIA.NLMASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKENPEGIDA PROTEST ONMOGELIJK12 APRIL 2016
https://www.indymedia.nl/node/32915

[57]

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIEBELEID DEN HAAG12 APRIL 2016
http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/

[58]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
    http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLER’SVOETSPOREN”PETER STORM16 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/16/open-brief-aan-geert-wilders-ja-staat-hitlers-voetsporen/

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636
 NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS
http://www.watwilwilders.nl/
NOVATV.NLANNE FRANK STICHTING: GEERT WILDERS ISEXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne%20Frank%20Stichting:%20Geert%20Wilders%20is%20extreem-rechts

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
      VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
       http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/
NOSWILDERS: MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITENIN AZC’S18 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

NOSWILDERS: MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITENIN AZC’S18 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[59]

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

[60]

NU.NLMARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS14 OCTOBER 2013
 http://www.nu.nl/politiek/3601856/marine-le-pen-nederland-overleg-met-wilders.html
 NIEUWSUUR.NLLE PEN KOMT NAAR NEDERLAND11 OCTOBER 2013
 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/561247-le-pen-komt-naar-nederland.html
 SOCIALISME.NUWILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT8 NOVEMBER 2013
 http://socialisme.nu/blog/nieuws/38387/wilders-spil-in-europese-coalitie-van-de-haat/
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR DE TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM  DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013
http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

POLITIEKE GEDOGING WILDERS FASCISME

HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
  http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

[61]

VOLKSKRANTGENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-genoeg-is-genoeg-verbied-de-koran~a870859/

[62]

PVV GUANTANAMO BAY/COLUMN30 OCTOBER 2007
http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

TEKST

 Geschreven: 30 oktober 2007Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.”

[63]

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

UITPERS.BEMAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDEKAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

OF

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[64]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
      VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
       http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[65]

NOSWILDERS: MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITENIN AZC’S18 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[66]

JOOP.NLKIJK: WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk-wilders-nu-openlijk-racistisch

NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN IN NEDERLAND, HOEBETER14 MAART 2014
http://nos.nl/video/623152-wilders-hoe-minder-marokkanen-in-nederland-hoe-beter.html

”En dan nog dit:

 • Op de bijeenkomst van de PVV vroeg Wilders vanavond aan de zaal of de PVV’ers meer of minder Marokkanen wilden, zijn uitspraken van een week geleden herhalend. “Minder!”, scandeerde zaal. De scene leidde tot veel ophef – haalde de internationale media – en wordt ongetwijfeld vervolgd.”

NRCLIVEBLOGWINST D’66 EN LOKALEN-PVDA VERLIEST FORSIN GROTE STEDEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/19/de-eerste-stemhokjes-zijn-open-gaan-de-kiezers-komen#tag:pvv

[67]

WIKIPEDIADE RATTENVANGER VAN HAMELEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_rattenvanger_van_Hamelen

[68]

http://frontbencher.nl/peilingen/

DIT IS DE PEILING VAN 17 APRIL, MAAR IN DE LINKVERSPRINGT HET ZO WEER NAAR EEN RECENTERE DATUM

 • Tweede Kamer12 sep. 2012
 • I&O Research14 mrt. 2016
 • EenVandaag29 mrt. 2016
 • TNS NIPO1 apr. 2016
 • IPSOS14 apr. 2016
 • Maurice de Hond17 apr. 2016
 • Logo PVV
  • 15
  • 25
  • 35
  • 35
  • 28
  • 38
 • Logo VVD
  • 41
  • 27
  • 24
  • 25
  • 28
  • 23
 • Logo CDA
  • 13
  • 16
  • 18
  • 15
  • 19
  • 18
 • Logo GroenLinks
  • 4
  • 14
  • 9
  • 10
  • 9
  • 16
 • Logo SP
  • 15
  • 16
  • 18
  • 16
  • 14
  • 16
 • Logo D66

 
[9]

 

[69]

INDYMEDIA.NLMASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKENPEGIDA PROTEST ONMOGELIJK12 APRIL 2016
https://www.indymedia.nl/node/32915

[70]

AT5GEMEENTE WAARSCHUWT ACTIVISTEN, DIE NVU DEMONSTRATIE WILLEN VERSTOREN11 MAART 2016

http://www.at5.nl/artikelen/153662/gemeente_waarschuwt_activisten_die_nvu-demonstratie_willen_verstoren

[71]

NU.NLRUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN VOOR VLUCHTELINGENCRISIS28 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[72]

AMNESTY INTERNATIONALSAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY17 MARCH 2016
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/

AMNESTY INTERNATIONALEU-TURKEY REFUGEE DEAL A HISTORICALBLOW TO RIGHTS18 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/

HUMAN RIGHTS WATCH
EU/TURKEY MASS-RETURN THREATENS RIGHTS15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/eu-turkey-mass-return-deal-threatens-rights

HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EULEADERS ON REFUGEES15 MARCH 2016
https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

[73]

 WET WOONLANDBEGINSEL http://wetten.overheid.nl/BWBR0031555/geldigheidsdatum_29-08-2013
  REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013 http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken
   NU.NLASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP8 OCTOBER 2014  http://www.nu.nl/politiek/3898498/asscher-zegt-uitkeringsverdrag-met-marokko-op.html
    WILDERS WINT WEDEROMPETER STORM11 JUNI 2014 http://www.ravotr.nl/2014/06/11/wilders-wint-wederom/
FRANS, DIEDERIK EN GEERT: WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAPPETER STORM28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/28/frans-diederik-en-geert-wat-een-passend-driemanschap/

[74]

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDENASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/
  ”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

 • –het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
 • –het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
 • –het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • –in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
 • –geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
 • –in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

 INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAOEN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND”ANTILLIANENWET” GENOEMD]
  http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33325_initiatiefvoorstel_bosman
  NOSKAMER KRAAKT ANTILLIANENWET12 MAART 2014 http://nos.nl/artikel/622251-kamer-kraakt-antillianenwet.html  NIEUWS.NLGEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD12 MAART 2014 http://nieuws.nl/algemeen/20140312/geen-meerderheid-voor-antillianenwet-vvd/
[75]

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HETPVV FASCISMEPETER STORM21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/21/uit-die-verlammende-lichtbundel-stappen-tegen-het-pvv-fascisme/

NA DE ”SLAG OM AMSTERDAM”: OVER DE NOODZAAK VAN EENMILITANT ANTIFASCISME12 FEBRUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/02/12/na-de-slag-om-amsterdam-de-noodzaak-van-een-militant-antifascisme/

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

[76]

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HETPVV FASCISMEPETER STORM21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/21/uit-die-verlammende-lichtbundel-stappen-tegen-het-pvv-fascisme/

NA DE ”SLAG OM AMSTERDAM”: OVER DE NOODZAAK VAN EENMILITANT ANTIFASCISME12 FEBRUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/02/12/na-de-slag-om-amsterdam-de-noodzaak-van-een-militant-antifascisme/

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

DIT PLAN RUTTE SAMSOM IS UITEINDELIJK DE EU DEALMET TURKIJE GEWORDEN

NU.NLAKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAKMIGRATIECRISIS18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[77]

FRANS, DIEDERIK EN GEERT, WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAPPETER STORM28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/28/frans-diederik-en-geert-wat-een-passend-driemanschap/

”Afgelopen herfst zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant dat het kabinet Wilders’ vragen over de kosten van allochtonen moest beantwoorden omdat Wilders ‘recht had op informatie’. Maar deze vragen waren zelf racistisch omdat er onderscheid werd gemaakt op basis van afkomst en religie. Het was in dit geval dan ook terecht dat de minister weigerde deze gegevens te verstrekken. 
GroenLinks-leider Femke Halsema zei in een interview ‘het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos’ te zien en noemde de islam ‘een probleem’. Eind november riep GroenLinks-voorzitter Henk Nijhof de leden van zijn partij op tegen de kandidatuur van Rene Danen voor het partijbestuur te stemmen. Rene Danen voert als voorzitter van Nederland Bekent Kleur al jaren actie tegen het racisme van Wilders.”
SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

””In november dwong de PvdA-leiding minister Vogelaar tot aftreden omdat ze zich bleef verzetten tegen de harde koers ten opzichte van integratie die partijleider Wouter Bos voorstaat. Bos gaf zijn opportunisme openlijk toe: ‘We staan er electoraal grofweg voor als in 2002: zetels beneden de twintig en in de beeldvorming soft op integratie.’

In de nota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst verdedigde PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen de harde lijn. Zij stelde dat allochtonen zich zonder voorbehoud moesten aanpassen en hun oorspronkelijke nationaliteit moesten opgeven. Verzet van de leden heeft er overigens wel toe geleid dat de partijleiding werd gedwongen knarsetandend de scherpste kantjes ervanaf te vijlen.

SOCIALISME.NU
GEGIJZELD DOOR DE VRIJE MENINGSUITING
1 MAART 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/6178/gegijzeld-door-de-vrije-meningsuiting/

”Het is een gevaarlijke ontwikkeling, dat criminaliseren en over een kam scheren van bevolkingsgroepen, waaronder nu de Oost-Europeanen, steeds meer gemeengoed wordt 7
Vrijwel zonder enig principieel protest van de parlementaire politieke partijen, waarvan sommigen wanneer het zo uitkomt, PVV standpunten overnemen 8 ”

ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN
NOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL:

PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-meldpunt-over-polenhaatzaaiend-en-discriminerend/

”Racisme 

Het meest opmerkelijk is nog wel dat GroenLinks onder leiding van Halsema heeft toegestaan dat verkapt racisme de partij is binnengeslopen. Aan de ene kant heeft Halsema altijd verklaard fel tegen racisme te zijn, maar aan de andere kant heeft ze er in de verrechtsende politiek en samenleving geen enkel tegenwicht aan racisme geboden. Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft ze bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims in Nederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en Rene Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen.”

SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE
18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

[78]

”Zo boycotte Halsema de landelijke antiracismedemonstratie in 2008 omdat ze weigerde om haar ‘collega’ Wilders buiten het parlement te bekritiseren”

SOCIALISME.NU
HALSEMA’S ERFENIS VAN BUIGEN NAAR RECHTS
28 JANUARI 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12076/halsema%E2%80%99s-erfenis-van-buigen-voor-rechts/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKENDOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OPDE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

TEKST

Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders  

PVV HATESPEECHSPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

TEKST

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!