De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders en zijn helpers in haatzaaierij/Ebru Umar’s haatdragende boodschap

Wilders en zijn helpers in haatzaaierij/Ebru Umar’s haatdragende boodschap

woensdag 20 januari 2016 18:57
Spread the love

WILDERS EN ZIJN HELPERS IN HAATZAAIERIJ/EBRU UMAR’S HAATDRAGENDEBOODSCHAP
”ISLAM, INDOCTRINATIE, PEDOFILIE”

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-en-zijn-helpers-in-haatzaaierijebru-umars-haatdragende-boodschap/

[Opmerking: het in het notenapparaat van dit stuk genoemde artikel van schrijver Arnon Grunberg, waarin hijkritiek levert op de racistische en Islamofobe uitlatingen van schrijverHafid Bouazza, is als volledige tekst geheel onder het notenapparaat te lezen]

VOORAF:
Het zijn duistere tijden in Nederland.Oplaaiende Islamofobie, xenofobie en nog gevaarlijker: fascistische bendes,die demonstreren als ”bezorgde burgers” clubs als Pegida [1], of openlijke straat-knokploegen, die met vuurwerk en politieconfrontaties hun vluchtelingenhaatdemonstreren, zoals laatst weer in Heesch. [2]
En het einde is nog niet in zicht.Met op de parlementaire achtergrond Fuhrer G Wilders, die van meet af aan hetvluchtelingenhaat vuurtje heeft opgestookt [3] om gaandeweg met steeds extremerevoorstellen te komen, zoals het opsluiten van alle mannelijke, islamitische asielzoekers in AZC’s. [4]Een concentratiekampidee, zoals schrijver en activist Peter Storm zonder overdrijvingopmerkte. [5]Met, eveneens terecht door Storm opgemerkt, veel te lauwe reacties van de politiek. [6]Wanneer wordt de politiek eigenlijk wakker?Als Pegida bendes door de straten marcheren, weldenkende allochtonendit land al verlaten hebben en die politici zelf worden bedreigd met gevangenkampen,die Wilders op dit moment nog voor ”islamitische asielzoekers” heeft gereserveerd? 
Laten we maar hopen, dat deze voorspelling te somber is, maar het is welhoog tijd het tij te keren.Voordat het te laat is. [7] 

DRIE HELPERS VAN WILDERS/ALLOCHTONE ANTI ISLAMFANATEN
Behalve straatkrachtpasters, neo nazistische bendes en zijneigen achterban, heeft Wilders helpers, die wekelijks, soms dagelijks,hun anti Islamgif over de lezers uitstorten.Ephimenco is zo’n voorbeeld. [8]Een andere anti Islam gifkikker is Afshin Ellian. [9]

Een derde is de gerenommeerde [ere wie ere toekomt op
zijn vakgebied] schrijver Hafid Bouazza [10]
Drie allochtonen met een raar anti Islamcomplex, hardnekkig en
byzonder storend.
Meestal slaag ik erin, hun boodschap van haatzaaierijen gifkikkerij te negeren, maar soms wordt het zo bont gemaakt, dat ik toch maar besluit in de pen te klimmen.Zoals met het stukje van een vierde, allochtone anti Islam gifkikker,die sinds jaar en dag als Metro plaag mag worden beschouwd, Ebru Umar.

VIERDE HELPER VAN WILDERS, ALLOCHTONE ANTI ISLAMFANAATEBRU UMAR

Ebru Umar viseer ik al een hele tijd.Vriendin en geestverwant van provocateur en Islamofoob Theo van Gogh [11] ,op wiens website zij publiceerde [12], laat zij middels haarschrijverij [serieuze columns kan ik het niet noemen] geen gelegenheidonbenut om haar gal te spuwen over de Islam en wat zij beschouwt alsfanatieke of radicale moslims.Meestal zet ik haar stukjes neer als hinderlijk, beledigend, maar onbenullig, maar nu, tegenhet licht van de oplaaiende nare en half fascistische sfeer, waarheen Wildersdit land wil dirigeren [13], kunnen ze gevaarlijk worden als toegift aan de Wildersanti Islampropaganda, die behalve moslims, [al erg genoeg], zichuitstrekt richting alle vluchtelingen, migranten, allochtonen.Leden dus van de groep waartoe Umar, Ellian, Bouazza en Ephimencoook behoren.Ook al willen ze dat niet altijd horen. [14]

A
ISLAMOFOBIE/VOOROORDELEN EBRU OMARHAATZAAIEND VODDESTUK
Laten we in Hoofdstuk A de vooroordelen en citaten van Ebru Umar eensop een rijtje zetten.In Hoofdstuk B komt de aanval door Astrid Essed:

EBRU UMAR’S ISLAMOFOBIE”ISLAM, INDOCTRINATIE, PEDOFILIE”
Het staat er echt.Ik kan er niets aan doen.De titel van het nieuwste schotschrift van Ebru Umar”Islam, indoctrinatie, pedofilie.” [15]Het gaat over een van de Islamofobe ”ergernissen” van Ebru Umar:De aanwezigheid van een Islamitische school in haar achtertuinen van  mannen in traditionele kleding-als de eerste de beste tokkiedoor Umar aangeduid als mannen ”in jurken en met baarden en mutsjes”- [16],die in die school vergaderen.En-hoe kan het ook anders- haar viseren van vrouwen in hoofddoeken,die-hoe kan het ook anders met haar ziekelijke anti Islam obsessie-ook geen genade in haar ogen vinden. [17]
Nu zou ik kunnen zeggen, mij aansluitend bij de woorden vanvoormalig burgemeester Cohen, met wie Ebru ook al een aanvaring had [18]:”Verhuist u dan, als het u zo stoort.”
Maar ja, dan ken je de ware Islambasher nog niet.Zie verhuist niet, maar blijft zich ”ergeren” en gefocust op zijn/haar mantra:
Het ontzeggen aan moslims van het recht op hun universeel vastgelegderecht op godsdienstvrijheid en feitelijk het recht op bestaan, als moslim.Geen greintje respect hebben voor de zogezegde ”Westerse waarden”[in werkelijkheid UNIVERSELE waarden], die ze beweren uit te dragen,door onverdraagzaam te zijn, haat te zaaien en te pas en te onpasmensen, van wie de religie hen niet bevalt -moslims, nooit christenenen Joden- te beledigen,in een hoek te zetten, te generaliseren, onzin over te beweren en uit te sluiten. 
Dat zijn de Afshin Ellian’s,Ehimenco’s, Hafid Bouazza’s en Ebru Umar’s.[19]Vier stoere helpers van Neerlands nationale Islamofoob, G Wilders.

TERUG NAAR  STUK EBRU UMAR
Terug naar Ebru’s Metro vod ””Islam, indoctrinatie, pedofilie.” [20]
Het is- in drie woorden – een minderwaardige tirade tegen alles wat Ebru Umarniet bevalt, hoofddoeken, mannen in traditionele kleding, Islamitische scholen,moslims, de Islam, waarbij een aantal voorspelbare Islamofobe stereotypende revu passeren en alles op een hoop gegooid wordt:
Na de mededeling, dat Hare Majesteit Ebru Umar de Eerste ”misselijk”wordt bij het zien van mannen in traditionele kleding [mannen ”in jurken, metbaarden en mutsjes”], die het lef hebben, in een Islamitische school inhaar achtertuin te vergaderen, een niet ter zake doend verhaal overjongetjes, die ballen in haar tuin gooien [natuurlijk, islamitische jongetjesweten niet hoe het hoort en ”Westerse” jongetjes wel, want die gooiennooit ballen in iemands tuin], de rest van de vuilspuiterij, die zichvoornamelijk tegen vrouwen met hoofddoeken richt.

VERVOLG ISLAMOFOBIE EBRU UMAR
”DE HOOFDDOEKEN BEVESTIGEN DE ”ONDERDANIGE POSITIE”
VAN DE ISLAMITISCHE VROUW”

Ik citeer Umar:
”Een hele generatie kinderen wordt létterlijk in mijn achtertuin, van kinds af aan geïndoctrineerd over de vermeend onderdanige en seksueel afwijkende positie van de vrouw, van meisjes.” [21]
NOU!Hoe DURVEN ze.En dat  in de achtertuin van de Majesteit!Hoogverraad!Ze zouden de verradersdood moeten sterven! [22]

POPULISME EBRU UMAR:

DE POLITIEK DOET ER NIETS TEGEN
Wederom citeer ik de Majesteit
”Hoe kan het dat wij in Nederland bestuurders en politici hebben, die hier laconiek over doen?” [23]
 
Merkwaardig, dat iemand als Ebru Umar, die zo hamert op ”Westerse waarden”in dit vuilnisstukje ”onze manier van zijn”. genoemd [24] interventie vande politiek verlangt.Umar was toch zo voor ”vrijheid”?Tenslotte heeft zij ook de ”vrijheid” wekelijks haar rommel in de Metrote plaatsen…….Maar ja, quod licet Jovi, non licet bovi. [25]Of in gewoon Nederlands:Verschil moet er zijn. [26]
VERVOLG (2) ISLAMOFOBIE EBRU UMAR/”SUPERIEUR” GELOOF”BLANKE. BLONDHARIGE KINDJES”
Aan alleen het dragen van een hoofddoek en kinderen, die wordenopgevoed in een omgeving, waar hoofddoeken gedragen worden,verbindt Umar de conclusie, dat zij worden opgevoed in de veronderstelling,dat hun geloof ”superieur” is, met het racistische toevoegsel [dat bovendienniet eens klopt], dat zij opgroeien ”gescheiden van blanke, blondharigekindjes”Ik zeg ”racistisch”Want als Umar geen verschil in kleur maakt, waarom dan die malleaanduiding.Waarom doet kleur er ineens toe?
Dat zij issues heeft met kleur, blank en zwart, blijkt niet alleen hieruit,maar ook om een opmerking, die zij in een eerdere column maakte:
”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.” [27]
Kennelijk is die ”blanke mannenwereld” voor Ebru de norm.Maar ze mag dan wel niet ”zwart” zijn, maar wel iemand van kleur,een allochtoon.Het lijkt mij in haar belang, dat niet te vergeten in de oplaaiendexenofobie, aangevoerd door haar mede Islamofoob G Wilders.

NOGMAALS ”BLANKE, BLONDHARIGE KINDJES”HOOFDDOEKEN. ”SUPERIEUR” GELOOF EN NON CARRIERE

Ik citeer Ebru Umar’s wijsheden hierover [kom erop terug]
”Hoe kan het dat wij in Nederland bestuurders en politici hebben, die instemmend kijken bij de indoctrinatie van kleine kinderen dat zij, dat hun geloof superieur is? Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere?” [28]

SLOT HAATSTUK EBRU UMAR
Ik citeer Hare Majesteit EBRU UMAR I en Hare vermaningen:
”Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. Maar dat dit soort figuren, samen met mannen in jurken voor de klas staan, jonge kinderen die informatie als een spons opzuigen, wijsmaken dat jongetjes van alles mogen en meisjes niets; dat zij superieur zijn aan die blanke kindertjes en dat het gebed tot Allah ze beter maakt, maakt me misselijk. Droevig. En depressief.” [29]

B
FRONTALE AANVAL VAN ASTRID ESSED OP EBRU UMAR:VOOROORDELEN EBRU UMAR ONTMASKERD
EBRU UMARISLAM EN DE ”ONDERDANIGE” POSITIE VAN DE VROUW
In oude, Middeleeuwse tijden was kritiek op de soevereinniet toegestaan.In deze, moderne, tijden, wel.Daarom toch maar de stoute schoenen aangetrokken, MajesteitEbru Umar, uitkijkend op haar ”achtertuin” met [pittige] kritiekte bestoken:
Allereerst het verregaande lef en dedain, de uitspraak te doen, dat zij”misselijk wordt” van mannen in traditionele kleding, vanwege de”boodschap” die zij uidragen.Allengs wordt duidelijk, dat zij daarmee bedoelt, dat zijde onderdanigheid van vrouwen bevestigen en de zienswijze, dat jongensalles en meisjes niets mogen.Dat is verregaand generaliserend.Er zullen traditionele moslimmannen zijn, die dat vinden, maarook genoeg, die daar anders over denken.Kwalijker is nog, dat zij dit koppelt aan het geloof, de Islam, watpure onzin is.De Islam gaat juist uit van GELIJKHEID tussen man en vrouw!Voorbeeld:Wie iets van de Islam afweet, weet bijvoorbeeld, dat van vrouwen wordtverwacht, dat zij als maagd het huwelijk ingaan.Maar van mannen ook.
Dat zeker dat laatste algemeen wordt weggewuifd heeft vooral met de eeuwenlangedoor mannen gedomineerde samenlevingen te maken, maar dat is inhet Westen niet anders.Het wordt ook wel de ”dubbele moraal” genoemd. 
Want hoeveel Westerse en andere niet islamitische mannen dichten een vrouwook een ondergeschikte positie toe en meisjes een andere levensroldan jongens?
Maar in haar dwaze en blinde Islamofobie hoor je Umar daar natuurlijk niet over.
Een leuk voorbeeld over die onderdanige rol van de vrouw.
In Engeland was het eeuwenlang bij de adel zo, dat als een adellijkevrouw deenige dochter [kind, anders erfde haar broer] van een Lord [edelman]was en hij kwam te overlijden, dat dan zijn land/titel/bezittingen naarhaar man gingen.Deze regel, dat een vrouw geen land kon bezitten, werd pas in 1882afgeschaft. [30]Lang na de ”Verlichting” [31] waarmee Ebru en consorten altijd schermen.

EBRU UMARSUPERIEUR GELOOF, INDOCTRINATIE KINDEREN,GEBREKKIGE TAALBEHEERSING EN NON CARRIERE/WAT EEN ONZIN!
Nog belachelijker is, dat Ebru de in haar opvattingen voorkomende”indoctrinatie” van kinderen tot een ”superieur geloof” [wat is daar mis meevinden nietalle gelovigen hun geloof het beste, ook christenen en Joden?], inverband brengt met ”gebrekkige taalbeheersing” en daaruit voortvloeiend, een ”non carriere”
Dat een gebrekkige taalbeheersing en daaruit voortvloeiend een lage sociaaleconomische positie misschien te maken zou kunnen hebben met reedsbestaande ongelijkheid en discriminatie, is kennelijk niet inEbru Umar opgekomen.Als een echte Islambasher ligt de oorzaak natuurlijk bij”onverdraagzaamheid”, ”religie” en vermeend ”fanatisme”
Deze onzin behoeft geen verdere weerlegging.
EBRU UMARHOOFDDOEKEN, ONDERDANIGE POSITIE VAN DE VROUW,INDOCTRINATIE KINDEREN

Ik citeer, maar weer eens, Ebru Umar:
”Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. Maar dat dit soort figuren, samen met mannen in jurken voor de klas staan, jonge kinderen die informatie als een spons opzuigen, wijsmaken dat jongetjes van alles mogen en meisjes niets; dat zij superieur zijn aan die blanke kindertjes en dat het gebed tot Allah ze beter maakt, maakt me misselijk. ” [32]

Ten eersteNederland is, nog, een vrij land.Iedereen heeft het recht, de kleding te dragen, die zij/hij kiest.Of dat Ebru Umar nu bevalt of niet.
Ten tweede:In zit land is er godsdienstvrijheid, wat betekent dat vrouwen eenhoofddoek mogen dragen, op grond van hun geloofsopvatting.
Het dragen van een hoofddoek heeft bovendien niets te makenmet ”indoctrinatie” van kinderen wat betreft ongelijke man vrouw verhoudingenof gevoelens van ”superioriteit” aan ”blanke kindertjes” [laat me niet lachen,er is juist superioriteit OMGEKEERD van bepaalde  blanken ten opzichte van moslimsen allochtonen in het algemeen]
Het dragen van een hoofddoek heeft te maken met een bepaalde KEUZEvoor kleding, meestal op geloofsbasis.De rest zijn hersensspinsels van Ebru Umar zelf.
En haar gebrek aan respect voor deze vrouwen, die een andere keuze makendan Ebru bevalt, is stuitend! [33]

EPILOOG

Normaal gesproken zou ik mij niet verwaardigen, dergelijke rommel vanEbru Umar of welke andere notoire moslimbasher zo uitgebreid onder de loupe te nemen.Maar anti Islam vodstukjes als deze, die enkele jaren geleden nog onbenullig en hooguit hinderlijk waren, worden gevaarlijker  door het door G Wilders en co aangehitste half fascistische klimaat,waarbij gewelddadige demonstraties tegen de komst van[islamitische]  vluchtelingenen maniestaties van de extreem-rechtse anti Islamclub Pegida steeds manifesterworden. [34]
Door hun fanatieke anti Islamobsessie zijn de Hafid Bouazza’s, Afshin Ellians,Ephimenco’s en Ebru Umars precies die helpers, waar Wilders wat aan heeft,juist omdat zij allochtonen zijn.
Ze willen dat niet weten, schelden om het hardst op hun eigen mensen [35],maar ze zijn het wel.Of ze het nou leuk vinden of niet.
Hun meeliften op de door blanke mannen gedomineerde Westersesamenleving wordt alleen geaccepteerd door hun kwalijke rol:Schelden op de tradities, religie en het culturele zijnvan hun mede allochtonen.
Maar het zal hen niet redden, als de door Wilders beoogdepolitiestaat erdoor komt.
Dat is hun keuze.
Die van hun critici is hun kwalijke rol ontmaskeren en doorgaan met destrijd tegen racisme, Islamofobie, vluchtelingenhaat.
Hopelijk zien de Ebru Umars van deze wereld op tijd in, dat de door hengefaciliteerde vreemdelingenhaat zich ook tegen hen zal keren.
Voordat het te laat is.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016
http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/01/13/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis

ANTI ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?4 OCTOBER 2015  http://kafka.antenna.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[2]

NU.NLME GRIJPT IN BIJ BETOGING AZC IN HEESCH18 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4199923/me-grijpt-in-bij-betoging-azc-in-heesch.html

NU.NLOVERZICHT: ONRUST IN NEDERLAND OVER KOMST AZC’S17 DECEMBER 2015
http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4184608/overzicht-onrust-in-nederland-komst-azcs.html

[3]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
     http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[4]

NOSWILDERS: MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[5]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/

[6]

”Wat is intussen de reactie op het voorstel? Lauwe soep, en ik hoop dat dit heel snel verandert. Iemand vanuit de PvdA-fractie noemt het een “tirade die alleen maar bedoeld is om angst aan te jagen en verdeeldheid te zaaien”. Maar de “tirade” is veel meer dan dat. Het is een poging om steun te winnen, onder de mensen die felle agressie tegen opvang van vluchtelingen zoals in Geldermalsen en uitgerekend deze avond ook in Heesch – duizend demonstranten, vuurwerkbom  – wel okay vinden.”
WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/

”Regeringspartij PvdA ziet weinig in het idee. “Serieuze voorstellen om daders harder aan te pakken steun ik, helaas blijft Wilders opnieuw hangen in een tirade die alleen maar bedoeld is om angst aan te jagen en verdeeldheid te zaaien”, laat plaatsvervangend fractievoorzitter Attje Kuiken aan de NOS weten.”

NOSWILDERS: MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[7]

FASCISME IS EEN SLUIPMOORDENAAR: BESTRIJD HET VOORDAT HETTE LAAT IS!BLOKKEER PEGIDA!JOKE KAVIAAR10 OCTOBER 2015

https://jokekaviaar.nl/fascisme-sluipmoordenaar-blokkeer-pegida.html

[8]

WIKIPEDIASYLVAIN EPHIMENCO

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Ephimenco

TROUWSYLVAIN EPHIMENCO
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/index.dhtml

SYLVAIN’S GIFTIGE SAUSJETINEKE BENNEMA22 JUNI 2013

http://www.tinekebennema.nl/blog/sylvains-giftige-sausje/

JOOP.NLVOOROORDELENSAUSOVER DE RADICALISERING VAN SYLVAIN EPHIMENCO24 JUNI 2013

http://www.joop.nl/opinies/vooroordelensaus

HET GEBLADERTE/DOORBRAAK.EUCOLUMNIST EPHIMENCO VECHT MET ”HET WARE VOLK”TEGEN DE ISLAMERIC KREBBERSMAART/APRIL 2003
   http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10899f57.htm
  TROUWOPEN BRIEF AAN DE MOSLIMS VAN NEDERLANDSYLVAIN EPHIMENCO29 SEPTEMBER 2001
 http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2494152/2001/09/29/Open-brief-aan-de-moslims-van-Nederland.dhtml

[9]
WIKIPEDIAAFSHIN ELLIAN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afshin_Ellian

ELSEVIERPROFIELAFSHIN ELLIAN

http://www.elsevier.nl/Auteurs/Redactie/Afshin-Ellian/

[10]

WIKIPEDIAHAFID BOUAZZA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hafid_Bouazza

”Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,’ aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad.”
VOLKSKRANTEEN SLORDIG EXCUUS VOOR HAATARNON GRUNBERG11 JANUARI 2016[Zie voor volledige tekst artikel, geheel onderin]
http://www.volkskrant.nl/opinie/een-slordig-excuus-voor-haat~a4222054/

[11]

WIKIPEDIA

EBRU UMAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
 http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED10 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[12]

”Vanaf 2003 werkte ze als columnist aan de website van Theo van Goghs De Gezonde Roker. Al snel publiceerde ze onder andere in het Algemeen Dagbladhet ParoolPropria CuresNieuwe Revu en Opzij. Ook houdt ze wekelijks eeninterview met bekende Nederlanders in het vrouwenblad Libelle.

Umar nam op 2 november 2005 de wekelijkse column van Theo van Gogh over in de gratis krant Metro.”

WIKIPEDIA

EBRU UMAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar

”Omdat ik dringend behoefte had aan een hoofddoekloze en zonnige omgeving, besloot ik een paar dagen naar Turkije te gaan.

THEOVANGOGH.NLTERUGDOOR EBRU UMAR

http://www.theovangogh.nl/ebru_92.html

[13]
”Dit voorstel past in de PVV-manier om stemmen en steun op te bouwen voor Wilders’ fascistische beweging. Het is een beleidsvoorstel van fascistische signatuur. Het voorstel, de auteur van het voorstel, en de straatbeweging die hij helpt ontketenen, dienen actief gedwarsboomd te worden door iedereen die fascisme verafschuwt.”

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/

[14]

”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.”
METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015
http://www.metronieuws.nl/columns/2015/08/etnische-diversiteit-omdat-het-moet-kappen-nou

[15]

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[16]

”Ze zitten er vrijwel elke avond. Een groep van drie, vier mannen. In jurken. Met baarden. En mutsjes. In de verlichting zijn ze duidelijk te zien, ze steken af tegen het zwart van de nacht.

Ik zie ze vanuit mijn keuken. Elke avond weer – misselijk word ik ervan. Van de boodschap die ze uitstralen.”

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[17]

”Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe.”

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[18]

” Umar bracht de week hierop een column uit inMetro waarbij zij hard uithaalde naar de Amsterdamse burgemeester. Cohen zou een sfeer hebben geschapen die zulke aanvallen rechtvaardigt doordat hij begin 2005 tijdens de manifestatie Ben jij bang van mij? in Paradiso in antwoord op haar vraag of hij nog “burgemeester wilde zijn van zo’n rotstad” antwoordde “Mevrouw Umar, u hoeft hier niet te wonen als het u niet bevalt”

WIKIPEDIAEBRU UMAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar

EBRU UMAR MISHANDELD

http://sargasso.nl/media/ebru%20umar.jpg

[19]

”Umar neemt ook deel aan debatten over de multiculturele samenleving. Tijdens een discussiebijeenkomst in 2004 in Utrecht eiste een deelneemster met een hoofddoek respect voor haar geloof. “Ik respecteer je niet”, antwoordde Umar toen.”

TROUWCOLUMNISTE EBRU UMAR MISHANDELD23 APRIL 2006

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1457135/2006/04/23/Columniste-Ebru-Umar-mishandeld.dhtml

”Tijdens een discussiebijeenkomst in 2004 in Utrecht eiste een deelneemster met een hoofddoek respect voor haar geloof. ‘Ik respecteer je niet,’ antwoordde Umar.”

ELSEVIERCOLUMNIST EBRU UMAR MISHANDELD OM KRITIEK ISLAM23 APRIL 2006

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2006/4/Columnist-Ebru-Umar-mishandeld-om-kritiek-islam-ELSEVIER074922W/

[20]

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[21]

””Een hele generatie kinderen wordt létterlijk in mijn achtertuin, van kinds af aan geïndoctrineerd over de vermeend onderdanige en seksueel afwijkende positie van de vrouw, van meisjes.”

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[22]

VERRADERSDOOD IN DE MIDDELEEUWEN

WIKIPEDIAHANGED, DRAWN AND QUARTERED

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanged,_drawn_and_quartered

[23]

‘Hoe kan het dat wij in Nederland bestuurders en politici hebben, die hier laconiek over doen?” 

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[24]

”Maar is de enige strafbare instantie hier niet de overheid, ónze overheid, die het toestaat dat jonge, in Nederland geboren en opgroeiende kinderen geïndoctrineerd mogen worden door mensen, die onze samenleving, onze manier van zijn verwerpen en verachten?”

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[25]

”(Latijn, letterlijk ‘wat aan Jupiter vrijstaat, staat niet vrij aan het rund (de stier, de os)’), wat een hogergeplaatst persoon mag doen, is niet geoorloofd voor een ondergeschikte; wat geoorloofd is voor de een, is niet geoorloofd voor de ander; wat de een mag, mag de ander niet”

http://anw.inl.nl/article/quod%20licet%20Jovi,%20non%20licet%20bovi

WIKIPEDIAQUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI

https://en.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi

[26]

WIKIPEDIAQUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI

https://en.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi

[27]

”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.”
METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015
http://www.metronieuws.nl/columns/2015/08/etnische-diversiteit-omdat-het-moet-kappen-nou

[28]

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[29]

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[30]

Jure uxoris is a Latin term that means “by right of (his) wife”.[1] It is most commonly used to refer to a title of nobility held by a man because his wife holds it suo jure (“in her own right”). Similarly, the husband of an heiress could become the legal possessor of her lands jure uxoris, “by right of [his] wife”, as in England until theMarried Women’s Property Act 1882 married women were legally incapable of owning real estate.”

WIKIPEDIAJURE UXORIS

https://en.wikipedia.org/wiki/Jure_uxoris

[31]

WIKIPEDIADE VERLICHTING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)

[32]

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[33]

”Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. ”

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

[34]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/

NOSWILDERS: MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S
http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

NU.NLME GRIJPT IN BIJ BETOGING AZC IN HEESCH18 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4199923/me-grijpt-in-bij-betoging-azc-in-heesch.html

NU.NLOVERZICHT: ONRUST IN NEDERLAND OVER KOMST AZC’S17 DECEMBER 2015
http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4184608/overzicht-onrust-in-nederland-komst-azcs.html

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016
http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/01/13/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis

[35]

”Voetnoot Arnon Grunberg

‘Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,’ aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad.”

VOLKSKRANTEEN SLORDIG EXCUUS VOOR HAATARNON GRUNBERG11 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/opinie/een-slordig-excuus-voor-haat~a4222054/

ARTIKEL ARNON GRUNBERG [KRITIEK OP HAFID BOUAZZA]

VOLKSKRANTEEN SLORDIG EXCUUS VOOR HAATARNON GRUNBERG11 JANUARI 2016
LINK
http://www.volkskrant.nl/opinie/een-slordig-excuus-voor-haat~a4222054/

TEKST

Een slordig excuus voor haat

Voetnoot Arnon Grunberg

‘Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,’ aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad.

Door: Arnon Grunberg 11 januari 2016, 02:00

Pegida en haar aanhangers willen gewoon dat alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein is uit Europa verdwijnt.

Nog niet zo heel lang geleden dreigde een andere bevolkingsgroep het leven en de lucht in Europa te vervuilen, maar historisch besef is ongewenst.

Het gebruik van het woord ‘zandnegers’ lijkt me geen toeval. De reacties op de gebeurtenissen in Keulen herinneren aan de duistere tijden in het zuiden van de Verenigde Staten toen vermeend of werkelijk geweld van zwarte mannen tegen blanke vrouwen een excuus was voor lynchpartijen.

De hedendaagse morele verontwaardiging heeft niets van doen met empathie voor slachtoffers of de behoefte problemen op te lossen. Pegida en haar aanhangers willen gewoon dat alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein is uit Europa verdwijnt.

Moraal anno 2016? Een slordig excuus voor haat.

ARTIKEL EBRU UMAR

METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016LINK

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar

TEKST

Islam: indoctrinatie, pedofilie en strafbaar

19 januari 2016 om 06:43 door Ebru Umar

Ze zitten er vrijwel elke avond. Een groep van drie, vier mannen. In jurken. Met baarden. En mutsjes. In de verlichting zijn ze duidelijk te zien, ze steken af tegen het zwart van de nacht.

Ik zie ze vanuit mijn keuken. Elke avond weer – misselijk word ik ervan. Van de boodschap die ze uitstralen.

De mannen vergaderen in de islamitische school die aan mijn achtertuin grenst. Overdag zie ik de kinderen op het schoolplein. Redelijk normale jongetjes die herrie maken en voetballen. Na jaren van ballen over de schutting trappen, hebben ze inmiddels geleerd dat een bal niet vanzelf terugkomt én dat mevrouw Umar je terug over de schutting gebiedt als je het zelfs maar in je hoofd haalt een poging te doen erover heen te klimmen. Terúg! Zonder bal! Omlopen. Aanbellen. Excuses aanbieden. En vragen of je de bal terug mag: dát zijn de spelregels. Er zijn ook meisjes op het schoolplein. Negen van de tien dragen een hoofddoek; een enkeling voetbalt mee. 

Vroeger, ooit, toen Theo van Gogh nog niet vermoord was en de islamisering zo’n vaart niet zou lopen volgens theedrinkende gutmenschen, werd lacherig gedaan over die hoofddoek. Het was ‘een eigen keuze’. Het moest ‘pas’ in de puberteit. Tegenwoordig praten we er niet over, de seksualisering van kinderen binnen de islam is de gelegaliseerde variant op pedofilie maar ach, geloof hé? Het kan allemaal. Een hele generatie kinderen wordt létterlijk in mijn achtertuin, van kinds af aan geïndoctrineerd over de vermeend onderdanige en seksueel afwijkende positie van de vrouw, van meisjes. Hoe kan het dat wij in Nederland bestuurders en politici hebben, die hier laconiek over doen? Hoe kan het dat wij in Nederland bestuurders en politici hebben, die instemmend kijken bij de indoctrinatie van kleine kinderen dat zij, dat hun geloof superieur is? Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere?

Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. Maar dat dit soort figuren, samen met mannen in jurken voor de klas staan, jonge kinderen die informatie als een spons opzuigen, wijsmaken dat jongetjes van alles mogen en meisjes niets; dat zij superieur zijn aan die blanke kindertjes en dat het gebed tot Allah ze beter maakt, maakt me misselijk. Droevig. En depressief.

Ik maakte een foto van die vrouwen.

Ik zette die foto op Twitter.

Ik bleek een strafbare daad gepleegd te hebben.

Maar is de enige strafbare instantie hier niet de overheid, ónze overheid, die het toestaat dat jonge, in Nederland geboren en opgroeiende kinderen geïndoctrineerd mogen worden door mensen, die onze samenleving, onze manier van zijn verwerpen en verachten?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!