De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders en Hitler/Vergelijking griezelig juist

Wilders en Hitler/Vergelijking griezelig juist

woensdag 17 augustus 2016 04:33
Spread the love

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-en-hitlervergelijking-griezelig-juist/

De vergelijking, die volgens velen ”taboe” is en nietgemaakt mag worden, die van PVV leider G Wilders metnazi dictator A Hitler [1], is opnieuw gemaakt door NRC columnisteFloor Rusman. [2]De Amerikaanse presidentskandidaat D Trump [die hopelijk GEEN presidentwordt!] wordt ook in die vergelijking meegetrokken, maar ik wilin dit stuk even niet ingaan op de Islamofobe en racistische Trump, ook al zie ik wel wat in die vergelijking, wat zijn haatzaaierijaangaat. [3]Ik concentreer mij hier op PVV Fuhrer Wilders [hieraan kunt u al zien, datik die vergelijking zeer juist vind]Nu is het, gezien de gruwelijkheid van het nazi verleden, misschienwel begrijpelijk, dat men zich verzet tegen ”de vergelijking” [4], maarhet is nu eenmaal noodzakelijk, feiten te accepteren.Verontwaardigde en boze reacties [5] helpen niet, want zo steektmen, net als een struisvogel, de kop in het zand! [6]
En die feiten liegen er niet om!Er zijn een aantal griezelige vergelijkingen tussen hardcore Wilders,als haatzaaier actief vanaf 2006 en de nazi dictator uit de dertiger enveertiger jaren, die de wereld in een van de grootste branden ooitzette en de dood van miljoenen veroorzaakte.
Degenen, die verontwaardigd reageren op ”de vergelijking” [7],moeten zich vooral realiseren, dat Wilders een extremist is, die zelfalle moeite doet, dat extremisme keer op keer te overschrijden, keerop keer een stap verder te gaan.
WILDERS, VRIEND VAN NEO NAZI’SWILDERS AANHITSER MAROKKANENHAAT
Beweerde G Wilders eerst, niet te willen samenwerken met neonazi’s en aanverwanten, in 2014 ging hij een liaison aan met MarineLe Pen, leider van het extreem-rechtse Front National en lobbyde hijvoor samenwerking met andere Europese extreem-rechtse partijen. [8]
Zijn demagogische mini Goebbels-achtige haatuitbarsting”Minder minder” [Marokkanen/opmerking Astrid Essed] was alweer een stap, die verontwaardiging opriep [9], maar vooral zijnware aard duidelijker onderstreepte.Daaraan ging vooraf de PVV hetze , die leidde tot het beschamende ”Marokkanendebat” [10], waarbijPVV’er J van Klaveren zijn spreektijd in de Tweede Kameropvulde met een Goebbelsachtige toespraak [11].Daarvoor al, in 2012, sprak Wilders over het”Marokkanenprobleem……[12]Judenfrage? [13]
Dan moeten we vooral niet vergeten de hartelijke betrekkingen,die hij onderhoudt met neo nazi club Pegida [14], die in Nederlandvrijelijk en onbekommerd mag demonstreren. [15]Wilders” vrijage begon met zijn adhesiebetuiging aan Pegida Duitsland, die hij in januari 2015 door de Nederlandse Pegida fanaat en huiidigvoorman van Pegida Nederland, Edwin Wagensveld [16], heeft latenvoorlezen op een Pegida demonstratie in Duitsland. [17]

WILDERS, AANHITSER VLUCHTELINGENHAAT

Ook op het gebied van vluchtelingenhaat staat Wilders zijn mannetje:Zo hitste hij de zaak lekker aan tijdens de Algemene Beschouwingenin de Tweede Kamer [september 2015] door ”op te roepen totverzet” tegen de komst van nieuwe asielzoekerscentra.In zijn eigen woorden:”’Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ [18]
Maar Wilders ging nog een stapje verder:Hij reisde het land door, met zijn zogenoemde ”verzetstoer”om de mensen op te hitsen tegen de vluchtelingen en dekomst van asielzoekerscentra. [19]Daarmee is hij medeverantwoordelijk voor de grimmigesfeer, die in bepaalde gemeenten ontstond en  de gewelddadigedemonstraties en verstoringen van Gemeenteraadsvergaderingen en de hetzerigedemonstraties zoals in Steenbergen, Heesch en Geldermalsen, [20]tot brandbommen toe. [21]

WILDERS’ NIEUWE ”CARRIERE” ALS  COUPIST
Eigenlijk moet ik het geen nieuwe ”carriere” noemen, maar eenvoortbouwing op zijn hatelijke racistische, repressieve en discriminatoiregedachtegoed, waarmee hij Nederland al sinds 2006 teistert. [22]
Aan Wilders de twijfelachtige eer, zich naast racist, Islamofooben vluchtelingenhater, ook COUPIST te mogen noemen.Want hij heeft de [gelukkig mislukte] Turkse militaire coupgesteund! [23]Daarmee heeft hij voorgoed gebroken met iedere schijn van democratie.
Want hoe misdadig de regering Erdogan ook is [24] [waaropWilders trouwens alleen kritiek heeft vanuit Islamofooboogpunt] [25], een militaire dictatuur is per definitie deergste vorm van Staatsrepressie en terreur, waarbij alleechte/formele democratische organen overboord wordengezet en verdwijningen, folteringen en buitengerechtelijkeexecuties de gewoonste zaak van de wereld zijn. [26]
Zoals dat ook onder nazi dictator Adolf Hitler gebeurde……

Begint ”de vergelijking” al duidelijker te worden, beste lezer?

WILDERS/STANDPUNTEN, VOORSTELLEN, MAATREGELEN

Vreemd is Wilders’ flirt met de [mislukte] Turkse staatsgreep trouwensniet, gezien zijn gedachtegoed, dat Islamofoob, racistisch en in hogemate repressief is.Een greep uit zijn vele standpunten, voorstellen, beoogdemaatregelen:
Net als A Hitler ¨leve ´´de vergelijking* stigmatiseert hij religieuze groepen, hier moslims,(27) laat hij zich denigrerend en generaliserend uit over ¨hier* Marokkanen,die hij in een adem noemt met criminaliteit, noemt hij Surinamers”beesten” (28) en criminaliseert hij Syrische mannelijke vluchtelingen als”testosteronbommen” (29)
Verdere ingredienten van zijn haatzaaierij zijn/Administratieve detentie [opsluiting zonder vorm van proces] voorPOTENTIELE terreurverdachten (30), ”tuigdorpen” voor echte/vermeendeasocialen (31) [”asocialen” waren ook het mikpunt van de nazi’s], hij bazeltover de ”superioriteit” van de Westerse cultuur, praat over het ”Marokkanenprobleem” [moderne ”Judenfrage”, reeds genoemd] (32) en wil alle mannelijke asielzoekers [afkomstig uit islamitische landen] ”opsluiten” in AZC”’s[afkomstig uit islamitische landen] ”opsluiten” in AZC”’szonder dat er sprake is van strafbare feiten. (33)Terecht noemt schrijver en activist Peter Stormdat laatste ´´concentratiekampen´´ (34)
Allemaal maatregelen, een politiestaat waardig.De politiestaat, die Wilders van Nederland wil maken. (35)

Begint ”de vergelijking” al duidelijker te worden, beste lezer?

TENSLOTTEABOUT DE ”VERGELIJKING”

Natuurlijk is Wilders geen nazi dictator, die uit is op oorlogmet de omringende landen en de hele wereld aan zich wilonderwerpen.Maar bij ”de vergelijking” is met mij (en anderen) ook nietdaarom te doen.
Aantonen wil ik [en dat is volgens mij duidelijk gewordenin dit stuk], dat er OVEREENKOMSTEN zijn tussen PVV Wilders, die nu al tien jaar aan het haatzaaien is (36) en nazi dictator AHitler, die in de dertiger en veertiger jaren een weergaloze humanitaireramp heeft veroorzaakt, die tot de vernietiging heeft geleid van zes miljoenJoden, tussen de 220 000 en anderhalf miljoen Roma [zigeuners], (36)en honderdduizenden:Homosexuelen, politieke tegenstanders, Jehova’s Getuigenen vele anderen. (37)
En die overeenkomsten liegen er niet om:Het aanwijzen als zondebok,stigmatiseren en criminaliseren van minderheden van ”andere”komaf, de verheerlijking van de ”Westerse superioriteit”, de haatzaaierij,het geweld [bij Wilders: aanzetten tot geweld]Het is in het verleden dodelijk gebleken (38)Terugvertaald naar deze tijd:Levensgevaarlijk.

En daarom is het van levensbelang, de PVV en zijn uitgedragen racismeEN het racisme in het algemeen, fel te bestrijden.
Met de pen en met het zwaard!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ELSEVIERSP FRACTIEVOORZITTER VERGELIJKT WILDERS EN TRUMP MET HITLER11 JANUARI 2016

http://www.elsevier.nl/nederla nd/article/2016/01/sp-fractiev oorzitter-vergelijkt-wilders-e n-trump-met-hitler-2743754W/

TELEGRAAFSP FRACTIEVOORZITTER VERGELIJKT WILDERS MET HITLER11 JANUARI 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/24980099/__Wilders_met_Hi tler_vergeleken__.html

NOSPVDA’er VERGELIJKT WILDERS MET HITLER14 MAART 2014
  http://nos.nl/artikel/623023- pvdaer-vergelijkt-wilders-met- hitler.html

[2]

HP DE TIJDNRC COLUMNISTE VERGELIJKT TRUMP (EN WILDERS)MET HITLER, EN LEERT4 AUGUSTUS 2016

http://www.hpdetijd.nl/2016- 08-04/lessen-nrc-columniste- trok-jaren-hitler/
[3]

HAATZAAIERIJ TRUMP

TRUMP OVER MEXICANEN

“When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not sending you. They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.”
THE WASHINGTON POSTDONALD TRUMP’S FALSE COMMENTS CONNECTING MEXICANIMMIGRANTS AND CRIME8 JULY 2015

https://www.washingtonpost.com /news/fact-checker/wp/2015/07/ 08/donald-trumps-false-comment s-connecting-mexican-immigrant s-and-crime/

TRUMP OVER MOSLIMS

”In the weeks between last year’s terrorist attacks in Paris and San Bernardino, Calif., Donald Trump and his closest aides began discussing an idea far outside the bounds of normal political debate: banning all foreign Muslims from entering the United States based solely on their religion.”
THE WASHINGTON POSTINSIDE DONALD TRUMP’S STRATEGIC DECISIONTO TARGET MUSLIMS
https://www.washingtonpost.com /politics/inside-donald-trumps -strategic-decision-to-target- muslims/2016/06/20/d506411e-32 41-11e6-8758-d58e76e11b12_stor y.html?tid=a_inl

THE WASHINGTON POSTDONALD TRUMP IS EXPANDING HIS MUSLIM BAN,NOT ROLLING IT BACK
https://www.washingtonpost.com /news/post-politics/wp/2016/ 07/24/donald-trump-is-expandin g-his-muslim-ban-not-rolling- it-back/

RACISME VAN TRUMP TEGEN ZWARTEN/INDIANEN

THE HUFFINGTON POSTHERE ARE 13 EXAMPLES OF DONALD TRUMP BEING RACIST29 FEBRUARI 2016

http://www.huffingtonpost.com/ entry/donald-trump-racist- examples_us_ 56d47177e4b03260bf777e83

THE HUFFINGTON POST8 REASONS DONALD TRUMP WOULD NOT BE GREAT FOR”THE BLACKS”11 MARCH 2016

http://www.huffingtonpost.com/ entry/8-reasons-donald-trump- would-not-be-great-for-the- blacks_us_ 56e0729fe4b065e2e3d47e82

This tweet: 

  FollowDonald J. Trump  ?@realDonaldTrump

Sadly, because president Obama has done such a poor job as president, you won’t see another black president for generations!

9:15 AM – 25 Nov 2014

BRON

THE HUFFINGTON POST8 REASONS DONALD TRUMP WOULD NOT BE GREAT FOR”THE BLACKS”11 MARCH 2016

http://www.huffingtonpost.com/ entry/8-reasons-donald-trump- would-not-be-great-for-the- blacks_us_ 56e0729fe4b065e2e3d47e82

[4]

”Behr kreeg veel woedende reacties op haar actie en besloot het bericht te verwijderen.”

ELSEVIERSP FRACTIEVOORZITTER VERGELIJKT WILDERS EN TRUMP MET HITLER11 JANUARI 2016

http://www.elsevier.nl/nederla nd/article/2016/01/sp-fractiev oorzitter-vergelijkt-wilders-e n-trump-met-hitler-2743754W/

”Het raadslid plaatste foto’s van de PVV-leider en de Amerikaanse presidentskandidaat naast een foto van Hitler. Als begeleidende tekst stond er ’zoek de verschillen’ bij.

Daarop kwamen er woedende reacties binnen op de tweet. ”

TELEGRAAFSP FRACTIEVOORZITTER VERGELIJKT WILDERS MET HITLER11 JANUARI 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/24980099/__Wilders_met_Hi tler_vergeleken__.html

ELSEVIERHANS SPEKMAN NOEMT HITLER VERGELIJKING WILDERSONGEPAST14 MAART 2014
  http://www.elsevier.nl/Politie k/nieuws/2014/3/Hans-Spekman-n oemt-Hitler-vergelijking-Wilde rs-ongepast-1481668W/
  PARTIJBESTUURDER PVDA: HAD WILDERS NIET MET HITLER MOGENVERGELIJKEN14 MAART 2014
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl /2784/Verkiezingen/article/det ail/3612962/2014/03/14/Partijb estuurder-PvdA-Had-Wilders-nie t-met-Hitler-mogen-vergelijken .dhtml

[5]
ZIE VOOR EEN GREEP UIT DE  VERONTWAARDIGDE EN BOZEREACTIES OP ”DE VERGELIJKING”, NOOT 4

[6]

  1. je kop in het zand steken (=doen alsof iets (een probleem) er niet is.)”

UITDRUKKINGEN EN GEZEGDEN

http://www.woorden.org/spreekw oord.php?woord=kop%20in%20het% 20zand%20steken

[7]

ZIE VOOR ENKELE VERONTWAARDIGDE REACTIES OP”DE VERGELIJKING”, NOOT 4

[8]

RTL NIEUWSDE DUBIEUZE VRIENDEN VAN WILDERS”WILDERS OP GLIJDENDE SCHAAL”21 JUNI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/ nieuws/politiek/column/jos- heymans/de-dubieuze-vrienden- van-wilders

”De laatste maanden heeft de PVV een opvallende koerswijziging gemaakt. Het was de afgelopen jaren steeds duidelijk dat de partij moeite deed om uit de buurt te blijven van grove antisemieten, veroordeelde racisten, Holocaustontkenners en het collaboratiemilieu. Met de Europese Verkiezingen in aantocht is nu echter voor het eerst nadrukkelijk toenadering gezocht tot partijen als het Vlaams Belang – tot de nok toe gevuld met antisemieten en het Vlaamse collaboratiemilieu – het Franse Front National – ‘De Holocaust en de gaskamers zijn maar een detail in de geschiedenis’ – en de Zweedse Democraten – voortgekomen uit neonazigroepen.”

KAFKAWILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN22 SEPTEMBER 2013

http://kafka.nl/wilders-maakt- nieuwe-vrienden/

VRIJ NEDERLANDDE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDENVAN WILDERS
https://www.vn.nl/de-nieuwe- extreem-rechtse-vrienden-van- wilders/

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar-t weede-kamerwinden-des-onheils- waaien-om-de-europese-rotsenbo ndgenootschap-der-duistere-kra chten/

[9]

JOOP.NLKIJK: WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h

NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER14 MAART 2014
http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html

RTL NIEUWSGEERT, GA JE SCHAMENPIETER KLEIN

http://www.rtlnieuws.nl/ nieuws/column/pieter-klein/ geert-ga-je-schamen

NU.NLRUIM VIJFDUIZEND AANGIFTEN TEGEN WILDERS3 APRIL 2014

http://www.nu.nl/politiek/3742 959/ruim-vijfduizend-aangiften -wilders.html

”Anti-Fascistische Actie (AFA) Den Haag heeft in de nacht van woensdag op donderdag spontaan geprotesteerd voor de deur bij het verkiezingsfeest van de PVV. Ze lieten hier een geluid horen tegen het racisme wat de PVV uitdraagt. Eerder die avond zette Geert Wilders het PVV publiek aan tot het scanderen van de leus “minder marokanen in Nederland”.
ANTIFASCISTISCHE AKTIEAFA DEN HAAG IN ACTIE BIJ RACISTISCH VERKIEZINGSFEEST

https://afanl.wordpress.com/20 14/03/20/afa-den-haag-in-actie -bij-racistisch-pvv-verkiezing sfeest/

WIKIPEDIA

JOSEPH GOEBBELS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Joseph_Goebbels

”Wilders is wéér een grens overgegaan en komt openlijk uit de kast als fascistisch volksmenner. Eerst veranderde hij het gecodeerde racisme tegen moslims in een openlijk racisme tegen Marokkanen. Nu zette hij de volgende stap, stookte zijn volgelingen op en voerde ze aan in ‘het roepen om ‘minder Marokkanen’. De schok is groot en leidt tot veel terechte woede. De vraag is: hoe maken we van woede effectief tegenspel.

De escalatie ging snel, Wilders haalde steeds duidelijker uit naar Marokkanen als bevolkingsgroep. Eerst zeggen dat mensen die op de PVV stemmen, daarmee vragen om “als het kan wat minder Marokkanen”. Kort erna dit nadrukkelijk en bondig onderstrepen: “Hoe minder Marokkanen , hoe beter”. En op verkiezingsavond was het geen uitspraak meer van Wilders  alleen, maar een gebrul van aanhangers in klassieke nazi-stijl. Wilders: “Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?” “Minder!” schreeu wen aanhangers in de zaal. Zestien keer. Vervolgens Wilders, minzaam: “Nou. Dan gaan we dat regelen.” Dit gebeurde niet in een onderonsje in besloten kring. Nee, dit gebeurde voor het oog van camera’s, voor het oor van microfoons. Journalisten werden intussen op die PVV-samenkomst kort gehouden en met een touw uit een groot deel van de samenkomst gehouden. Een NRC-fotojournalist mocht er niet eens in. Vrijheid, nietwaar?”

WILDERS VERSLAAN {1): POLITICI GAAN HET NIET VOOR ONS

DOEN

PETER STORM

20 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/2 1/wilders-verslaan-1-politici- gaan-het-niet-voor-ons-doen/

[10]

NOS
MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492251- marokkanendebat-als- nachtkaars-uit.html

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED15 APRIL 2013
  http://www.astridessed.nl/maro kkanendebat-in-nederlandnacht- der-schandetweede-kamer-legiti meert-allochtonenhaat-2/

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www. republiekallochtonie.nl/een- genante-vertoning

[11]

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJMAROKKANENDEBAT-HOOFDINHOUD

Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV), gepubliceerd opzondag 7 april 2013, 13:33.Logo Partij voor de Vrijheid

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

EUROPA NU

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij

WIKIPEDIA

JOSEPH GOEBBELS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Joseph_Goebbels

[12]

WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED19 DECEMBER 2012
http://www.astridessed.nl/wild ersdood-grensrechter-door-maro kkanenprobleemhet-gif-van-raci sme/

”De PVV vindt het onterecht dat na de dood van een grensrechter in Almere vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens de partij is het een “Marokkanenprobleem”. De PVV zegt dat de Nederlandse politiek en de media in een totale staat van ontkenning verkeren.

Door te spreken over een voetbalprobleem, wordt het echte probleem verhuld, zegt de PVV. “Het Marokkanenprobleem uit zich op straat, op school, in het winkelcentrum en op het voetbalveld”, zegt PVV-leider Wilders.”

NOSPVV: ”ALMERE” MAROKKANENPROBLEEM5 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/448183-p vv-almere-marokkanenprobleem.h tml

[13]

WIKIPEDIAJEWISH QUESTION

https://en.wikipedia.org/wiki/ Jewish_question

[14]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[15]

”Allereerst: Pegida heeft kunnen verzamel;en, en heeft kunnen lopen. Kennelijk geen tot het absolute minimum ingekorte route, en ook geen route ver buiten de binnenstad. Nee, blak rond de binnenstad, goed zichtbaar voor omstanders, winkelend publiek en dergelijke. Dat is een overwinning voor de fascisten, zeker in vergelijking met Pegida-pogingen in Utrecht en Amsterdam die dor de politie ingekort werden mede doordat de druk van tegendemonstranten aanzienlijk was. En de krimp van Pegida-demonstraties – van tegen de tweehonderd bij eerdere pogingen tot nog maar enkele tientallen de laatste keren – zet niet verder door. Vijftig is niet enorm. Maar vijftig Pegida-mensen die relatief ongestoord hebben kunnen marcheren kunnen een reden zijn voor sympathisanten vormen om een volgende keer ook mee te gaan doen. Wat Pegida vandaag heeft bereikt is wel degelijk gevaarlijk. De mnuur tussen Pegida en een potentieel veel bredere Wilderiaanse aanhang wordt lager, en dat is eng.”
  RENNEN, ONTVOERING EN EEN PAAR UUR WACHTEN: ANTIFASCISMEEN REPRESSIE IN BREDAPETER STORM19 JUNI 2016
  http://www.ravotr.nl/2016/06/1 9/rennen-ontvoering-en-een-paa r-uur-wachten-antifascisme-en- repressie-breda/

[16]

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
     http://kafka.nl/nederlandse- pegida-activist- wapenhandelaar-en-nazivriend/

[17]

”Tijdens de demonstratie van Pegida vandaag in Dresden is een boodschap namens Geert Wilders voorgelezen. Een Nederlander die dicht bij het organisatieteam zit, bracht de groet van Wilders over.

In de boodschap zegt Wilders de demonstraties die plaatsvinden in de Duitse stad “fantastisch” te vinden. Pegida-aanhangers verzamelen zich wekelijks voor een stille tocht om te protesteren tegen, wat Pegida noemt, ‘de islamisering van Europa’.

“Dresden laat zien hoe het moet”, zei de Nederlandse Pegida-sympathisant namens Wilders. “Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.”

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015
  http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.
   KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
     http://kafka.nl/nederlandse-pe gida-activist-wapenhandelaar- en-nazivriend/

[18]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
     VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
        http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4 143720/

[19]

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”
 VOLKSKRANTDEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN22 OCTOBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/ binnenland/rumoerige- bijeenkomst-over-asielzoekers- steenbergen~a4168048/

Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”
  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376571203/Grimmige+ sfeer+bij+demonstratie+tegen+ azc+in+Steenbergen+ondanks+ afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

‘PVV-leider Wilders heeft de gemeenteraadsleden van Zeewolde opgeroepen zich te verzetten tegen de komst van een opvanglocatie voor 900 asielzoekers. Wilders deed zijn oproep tijdens zijn spreektijd op een speciale raadsvergadering over het nieuwe asielzoekerscentrum. 

“Politici moeten de moed hebben om te luisteren naar hun bevolking en nee te zeggen”, aldus Wilders. Hij was de tweede spreker op de avond. Volgens de PVV-leider verzet zestig procent van de gemeente zich tegen de komst van het centrum. ”

NOS

WILDERS ROEPT OP TOT VERZET TEGEN

ASIELZOEKERSCENTRUM ZEEWOLDE

3 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2055787- wilders-roept-op-tot-verzet- tegen-asielzoekerscentrum- zeewolde.html

IK STA  NIET ACHTER DAT DEEL VAN DE INHOUD VAN DIT ARTIKEL,DAT BEWEERT, DAT WILDERS NIET ”RADICALER” IS GEWORDEN OF NIETFASCISTOIDE KAN WORDEN GENOEMD, MAAR HETSTUK IS  WEL NUTTIG,OMDAT HET VERWIJST NAAR WILDERS” ”VERZETSTOERNEE
” Kijk naar zijn ‘verzetstournee’, schetst hij. Wilders gaat het land in voor ‘fotomomentjes en flyeracties’, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer, zonder de boel verder te kanaliseren bij gebrek aan partijkader. ”
TROUWDE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4492/Nederland/article/detail/ 4176286/2015/11/02/De- ongrijpbare-invloed-van-Geert- Wilders.dhtml

[20]

”Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.”
  STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/10/2 2/steenbergen-hoe-het-fascisme -de-kop-opsteekt/
  VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE,STEENBERGEN EN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCHASTRID ESSED24 OCTOBER 2015
  http://www.astridessed.nl/vluc htelingenhaat-in-werkingover-x enofobie-steenbergen-en-moedig -tegengeluid-dasja-abresch/
  ”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

  NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015
   http://www.nu.nl/binnenland/41 49876/klachten-vergadering-asi elopvang-steenbergen.html
   OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN:AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS
   http://www.omroepbrabant.nl/?n ews/2379801053/Asielzoekersdeb at+Steenbergen+agressieve+sfee r,+boegeroep+en+middelvingers. aspx

[21]

VLUCHTELINGENCRISIS IN NEDERLAND/HETZE EN SOLIDARITEIT/KWAADWILLENDEN EN MENSEN VAN GOEDE WILASTRID ESSED30 JANUARI 2016
  http://www.astridessed.nl/vluc htelingencrisis-in-nederlandhe tze-en-solidariteitkwaadwillen den-en-mensen-van-goede-wil/
  RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
      http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/
     NU.NLME GRIJPT IN BIJ BETOGING TEGEN AZC IN HEESCH18 JANUARI 2016
  http://www.nu.nl/binnenland/41 99923/me-grijpt-in-bij-betogin g-azc-in-heesch.html
  OMROEP BRABANTVLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSSMET LEUS ”EIGEN VOLK EERST”, BUURTBEWONERSGESCHROKKEN
  http://www.omroepbrabant.nl/?n ews/237432722/Vluchtelingenhat ers+bekladden+huis+in+Oss+met+ leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst %E2%80%99,+buurtbewoners+gesch rokken.aspx
   FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (1) RECHTS STRAATGEWELD,POLITIE EN GEMEENTEPOLITIEKPETER STORM18 DECEMBER 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/12/1 8/fascisme-op-straat-geldermal sen-1-rechts-straatgeweld-poli tie-en-gemeentepolitiek/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERSPETER STORM21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3) PVV FASCISMEEN STRAATRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIKPETER STORM23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 3/fascisme-op-straat-geldermal sen-3-pvv-fascisme-en-staatsra cisme-twee-handen-op-een-buik/

[22]

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007

http://archief.uitpers.be/arti kel_view.php?id=1636

[23]

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
 NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016
  http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep- turkije-is-mislukt.html
   GEERT WILDERS ON TWITTER
    

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 754069685566640128

     User Actions

 Follow

Geert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[24]

ZIE VOOR REPRESSIEVE REGERINGSPOLITIEK

REGERING ERDOGAN

ONDERSTAAND ARTIKEL, HOOFDSTUK III

WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP IN TURKIJE/

MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE/WAAROM

NIET IN NEDERLAND?

ASTRID ESSED

7 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-de-militaire-staatsgree p-in-turkijemilitaire-terreur- goed-voor-turkijewaarom-niet- in-nederland/

[25]

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
 NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016
  http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep- turkije-is-mislukt.html
   GEERT WILDERS ON TWITTER
    

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 754069685566640128

     User Actions

 Follow

Geert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[26]

ZIE VOOR GEVOLGEN MILITAIRE COUPS

IN TURKIJE, ARGENTINIE, CHILI EN SURINAME 

ONDERSTAAND ARTIKEL, HOOFDSTUK II

WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP IN TURKIJE/

MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE/WAAROM

NIET IN NEDERLAND?

ASTRID ESSED

7 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-de-militaire-staatsgree p-in-turkijemilitaire-terreur- goed-voor-turkijewaarom-niet- in-nederland/

(27)

VOLKSKRANTGENOEG IS GENOEG, VERBIED DE KORAN8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binne nland/-genoeg-is-genoeg-verbie d-de-koran~a870859/

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1636

(28)

´´De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

WATERKANTAANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/

(29)

VRIJ NEDERLANDDE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERSCLARA VAN DER WIEL16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de-testoster onbom-bestaat-niet-wilders/

(30)

GUANTANAMO BAYCOLUMNWILDERS

http://www.pvv.nl/index.php/in -de-media/opinie/328-guantanam o-bay-column.html

ZIE TEKST

GUANTANAMO BAY-COLUMN   Geschreven: 30 oktober 2007

Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

(31)

NU.NL

WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ´´TUIGDORPEN´´

10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/ 2443384/wilders-wil- veelplegers-verbannen- tuigdorpen.html

(32)

‘Asocialen’

´´Een bij elkaar geraapte categorie gevangenen die de bezetter in kampen en gevangenissen opsluit, zijn de ‘asocialen’. Dit zijn mensen met uiteenlopende achtergronden: werkweigeraars, criminelen en fraudeurs, mensen die in tijden van schaarste hebben gestolen, kermisexploitanten en woonwagenbewoners.´´
WO IIVERVOLGINGPOLITIEKE GEVANGENEN-ASOCIALEN

http://www.tweedewereldoorlog. nl/themas/vervolging/politieke -gevangenen/asocialen/

(33)

NOSWILDERS WIL MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S18 JANUARI 2016  http://nos.nl/artikel/2081246- wilders-mannelijke-moslimvluch telingen-opsluiten-in-azc-s.ht ml

(34)  WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016  http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[35]

WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP IN TURKIJE/

MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE/WAAROM

NIET IN NEDERLAND?

ASTRID ESSED

7 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-de-militaire-staatsgree p-in-turkijemilitaire-terreur- goed-voor-turkijewaarom-niet- in-nederland/

OF

https://www.afafryslan.nl/ 2016/08/11/wilders-en-de- militaire-staatsgreep-in- turkijegoed-voor- turkijewaarom-niet-in- nederland/

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME

HUIS

ASTRID ESSED

21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/ wilders-pvv-pegida- politiekhet-nederlandse- kromme-huis/

OF

https://www.afafryslan.nl/2016 /04/24/wilders-pvv-pegida-poli tiekhet-nederlandse-kromme- huis/

[36]

”Maar weinig Roma overleefden de verschrikkingen van de concentratiekampen. Omdat er weinig duidelijkheid is over hoeveel Romafamilies er vóór de vervolging leefden in Duitsland en de rest van Europa is het moeilijk om een schatting te maken van de hoeveelheid slachtoffers. De schatting ligt nu tussen de 220.000 en de 1,5 miljoen.”
IS GESCHIEDENISVERVOLGING ROMA EN SINTI TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG28 SEPTEMBER 2013

http://www.isgeschiedenis.nl/ nieuws/vervolging-roma-en- sinti-tijdens-de-tweede- wereldoorlog/

[37]

WIKIPEDIANIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI REGIME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Niet-Joodse_slachtoffers_van_ het_naziregime

[38]

WIKIPEDIATHE HOLOCAUST

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust

IS GESCHIEDENISVERVOLGING ROMA EN SINTI TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG28 SEPTEMBER 2013

http://www.isgeschiedenis.nl/ nieuws/vervolging-roma-en- sinti-tijdens-de-tweede- wereldoorlog/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!