De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders en de militaire staatsgreep in Turkije/Goed voor Turkije, waarom niet in Nederland?

Wilders en de militaire staatsgreep in Turkije/Goed voor Turkije, waarom niet in Nederland?

zondag 7 augustus 2016 15:33
Spread the love

WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP INTURKIJE/MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE, WAAROMNIET IN NEDERLAND?

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/

VOORAF
Dit is een lang artikel, maar de moeite waard.Voor het waardevolle notenapparaat natuurlijk, datu van mij gewend bent [en er gratis en voor nietsbij krijgt], maar vooral hoop ik, dat mijn tekstmensen wakker schudt!
Ik wijs erop, hoe gevaarlijk het is, dat PVV Fuhrer Wilderszijn steun heeft uitgesproken aan demislukte Turkse Staatsgreep.Niet vreemd, want zijn hele gedachtegoed is dooren door repressief!

Gevaarlijk vooral, omdat  Wilders’ coupismedesastreuze gevolgenkan hebben in het steeds xenofobischer klimaatin Nederland!
Want als Wilders een militaire coup voor Turkije OKAYvindt, waarom niet ook voor Nederland?
Waakzaamheid is dus geboden!Het gevaar is dichterbij dan je denkt!

Dit artikel is in drie Hoofdstukken ingedeeld:
Hoofdstuk I gaat over het huidige racistische klimaat inNederland en de destructieve invloed/gedachtegoed van Wilders e co
Hoofdstuk II behandelt de gevolgen van militaire coups inTurkije, Argentinie, Chili en Suriname

Hoofdstuk III behelst de repressieve regeringspolitiek van Erdogan

HOOFDSTUK I

DONKERE WOLKEN BOVEN NEDERLANDDE STORM NADERT
RACISME, XENOFOBIE, ISLAMOFOBIE, REPRESSIEAND SO ON………..
MOSLIMS, ALLOCHTONEN EN LINKSE ACTIVISTENKOP VAN JUT

Het is een feit:Mensen in Nederland anno 2016 onderschatten de gevaren,die ze boven het hoofd hangen.En dan bedoel ik niet een mogelijke terroristische aanslagdie in zijn verschrikkelijkheid zelf door het Westen op de halsgehaald wordt: [1]Ik bedoel de toenemende repressie, xenofobie, vluchtelingenhaat.Van die repressie wordt IEDEREEN slachtoffer.
Met name linkse activisten moeten op hun tellen passen, omdat zijin een steeds verrechtsender klimaat slachtoffer kunnenworden [en al zijn geworden] van repressie als de prijs, dieze betalen voor hun solidariteit. [2]
Van racisme, xenofobie, vluchtelingenhaat en meer van die ongerechtigheden,waarvan PVV Fuhrer Wilders al jaren de kwade profeet en aanhitseris [3], zijn moslims en andere niet westerse allochtonen slachtoffer.
Of het doemscenario van futuroloog Celente nou klopt of niet [4],. hetis niet ondenkbaar:N’iet westerse”allochtonen zouden er verstandig aan doen, zich mentaal EN financieelvoor te bereiden op de mogelijkheid van inpakken en wegwezen.Het zou weleens nodig kunnen zijn.
Vergezocht?De tekenen zijn er:
Voortstuwende xenofobie, Islamofobie, racisme en vluchtelingenhaat.Of het nu gaat om racistische bedreigingen en scheldkannonades aanhet adres van anti-Zwarte Pietactivisten [5] of aan een TV persoonlijkheid alsSylvana Simons, die de euvele moed heeft gehad, zich bij politiekepartij Denk aan te sluiten [so far for freedom of speech!] [6], het beest steekt zijn kop weer eens op!In de vorm van uitbarstingen van vluchtelingenhaat in 2015, van opgewonden en verstoordeGemeenteraadsvergaderingen door hele en halve racisten[7] tot het gooien van brandbommen. [8]En laat je er niet door misleiden, dat dat nu wat geluwd lijkt:Dat kan stilte voor de storm zijn!
Let maar op griezelige neo nazi bewegingen als Pegida Nederland [9],die, volhardend en kwaadaardig, voortwoekeren en actief zijn! [10]Waarmee PVV Fuhrer Wilders goede banden onderhoudt!  [11]Pegida, die steeds meer ruim baan krijgt voor het racistischeen  haatzaaiende gedachtegoed! [12]
Andere tekenen zijn een lamgeslagen of onwillig parlement[van beiden wat], dat zich laat gijzelen door Wilders/PVV [13] en meegaatin een racistisch debat als het ”Marokkanendebat” [14]
En misschien nog erger, reguliere politieke partijen, die meegaan inWilders’ racisme. [15]
En door dit alles wordt racisme steeds salonfahiger in Nederland [16],het politieke klimaat vergiftigd, komen ”niet westerse” allochtonenen autochtonen tegenover elkaar te staan!

WILDERS, RACIST, ISLAMOFOOB, FASCISTAL TIEN JAAR KAMPIOEN  HAATZAAIEN(2006-2016)
The life and time of Wilders is famous, or rather said:notorious.Hij is een racist en Islamofoob, een politieke gangster. [17]Een overzicht van zijn wandaden en misdadige politiekestandpunten en strapatzen geef ik in dit artikel niet:Dat is te lezen in een eerder artikel van mij”WILDERS, PVV, POLITIEK, PEGIDA, HET KROMMEHUIS” Zie noot 17
Wat in 2015 zijn gevaarlijkse politieke zet was, was zijn verbinding metPegida en zijn haatzaaierij tegen vooral uit islamitische landenafkomstige vluchtelingen [18], waardoor hij een misdadige bijdrageheeft geleverd aan het anti-vluchtelingengeweld [19]Ook deed hij een voorstel, een politiestaat waardig:het preventief detineren van alle mannelijke vluchtelingen. [20]Dit was een voortborduren op een eerder, misdadig voorstel:het opsluiten, zonder vorm van proces, van potentiele terreurverdachten. [21]
Wilders was dus weer lekker bezig.

HARDCORE WILDERS ANNO 2016/MILITAIRE COUPIST
Maar Wilders blijft je verbazen:Naast de racistische, Islamofobe en anti-vluchtelingenagenda, die wij van hem gewend zijn (22), heeft hij nu zijn jachtterrein uitgebreid met het ondersteunen van militaire coups, namelijk voor de mislukte staatsgreep inTurkije. (23)Daarmee heeft hij voorgoed gebroken met iedere schijn van democratie.Alvorens ik erop inga, wat dit voor Nederland betekent, eerst eens even opgesomd, wat een militaire staatsgreep nu eigenlijk uitricht.
Iets wat Wilders dondersgoed weet, maar wat hij kennelijk OKAY vindt.Want anders steun je een militaire staatsgreep niet.

HOOFDSTUK II

MILITAIRE COUPSTOTALE REPRESSIE/HUMANITAIRE ELLENDETHE LAW OF THE SWORD

TURKIJE, SURINAME, CHILI EN ARGENTINIE
 Wilders juicht dus een militaire coup toe. [24]Nou is het zo, dat iedere militaire coup, losvan de zogenaamde ”intenties” [strijd tegen communisme,corruptie etc],  ALTIJD de slechtst denkbare vormvan ”bestuur” is, omdat alle echte of formeel democratische organenbuiten werking worden gesteld.De noodtoestand wordt ingevoerd, showprocessen tegen tegenstandersvolgen en er heerst slechts the law of the sword.
Militaire coups leiden dus vrijwel altijd tot terreur, foltering,mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid.En ook in het ”gunstigste” geval, wanneer er geen geweld bij te paskomt [25], dan leidt het tot grotere repressie.  En daarom vraag ik mij af, waar Wilders het lefvandaan haalt, de nu mislukte staatsgreepvan het Turkse leger toe te juichen. Dat kan alleen maar te maken hebben met zijn verderfelijke gedachtegoed,dat al extreem repressief is! [26]Geen grote sprong voor hem dus.Maar wel gevaarlijk voor Nederland.Daarop kom ik terug.

  COUPS TURKIJEEEN OVERZICHT
Het Turkse leger, dat Wilders kennelijk zo graag aan de macht ziet, omdat het ”seculier” is en de islamistische agenda van Erdogan bestrijdt [27],heeft heel wat onheil gesticht in de Turkse geschiedenis 
onheil gesticht in de Turkse geschiedenis vanaf de jaren zestig [twintigste eeuw]Het draait eigenlijk steeds om hetzelfde thema.Wanneer door de autoriteiten wordt getornd aan het gedachtegoedvan Ataturk [Erdogan is ”islamist”, dus vertegenwoordiger van de”politieke Islam”], haalt men zich de woede van het leger op de halsen volgt doorgaans een militaire coup. [28]
In de geschiedenis van Turkije zijn het er vijf geweest:
   Het zijn er vijf geweest:Vier ´´geslaagde´´ en de nu mislukte couppoging anno Domini 2016. Een staatsgreep in 1960, een in 1971, een in 1980 en een in1997.Zie voor een gedetailleerd overzicht van de ´´spelers´´de onder noot 29 vermelde artikelen in Trouw en Nu.nl Het eerste militaire bewind duurde van 1960-1961.Het tweede van 1971 tot 1973.Het derde van 1980 tot 1983.En aan de vierde, die van 1997, kwam, wonder boven wonder,geen geweld te pas en blijven folteringen uit. (30)
 En dan deze, mislukte staatsgreep 2016, waarbij volgens de Turksepremier Binali Yildrim 208 mensen zouden zijn gedood doorde coupplegers, onder wie 145 burgers, zestig politiemensen endrie militairen.  (31) DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT WILDERSETOEJUICHT!    MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR
1960 Ik begin bij 1960.Vergeleken bij die van 1980 is deze veel minder bloedig, maarexecuties vonden plaats.Zo werd de afgezette premier Menderes geexecuteerd. (32)President Bayar, die evenals Menderes ter dood veroordeeldwas, kwam met de schrik vrij:Zijn vonnis werd omgezet in levenslange gevangenisstraf,maar in 1966 werd hij vrijgelaten. (33)  MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR
1980 Het bloedigst in de geschiedenis van Turkse militairecoups en dictaturen was die van 1980.Politieke partijen en vakbonden werden verboden. (34)Executies, folteringen, arrestaties en doodschieten van journalisten,”Auf der Flucht” erschossenen, het kon niet op. (35) Ik neem hier een lijst misdaden van Wikipedia over: ”

 • 650.000 mensen zijn opgepakt.
 • 1.683.000 mensen hebben geweld ondervonden.
 • Er waren 210.000 rechtszaken en er zijn 230.000 mensen veroordeeld.
 • 7000 mensen kregen als eis de doodstraf te horen.
 • 517 personen hebben de doodstraf gekregen.
 • Van de 50 personen die de doodstraf kregen waren er 26 in de politiek actief, 23 actief in de recht (advocaten, rechters, aanklagers) en was één Asala strijder.
 • 98.404 personen zijn schuldig bevonden en veroordeeld wegens het lid zijn van een organisatie.
 • 388.000 mensen kregen geen paspoort.
 • 30.000 mensen zijn ontslagen wegens ‘onbetrouwbaarheid’.

 

 • 300 personen zijn gestorven door nog onbekende oorzaak.
 • 171 mensen zijn in de gevangenissen gestorven door marteling.
 • 937 films zijn verboden, omdat ze dubieus waren.
 • 23.677 stichtingen werden verplicht opgeheven.
 • 3854 leraren, 120 docenten aan universiteiten en 47 rechters zijn ontslagen.
 • 400 journalisten hebben in totaal 4.000 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen.
 • Journalisten hebben in totaal 3.315 jaar en 6 maanden gevangenisstraf gekregen.
 • 31 journalisten hebben daadwerkelijk gevangengezeten.
 • 300 journalisten hebben een aanslag gekregen.
 • 3 journalisten zijn doodgeschoten.
 • De kranten mochten 300 dagen niet verschijnen.
 • De 13 grote kranten hadden 303 rechtszaken tegen zich lopen.
 • 39 ton aan kranten en tijdschriften zijn vernietigd.
 • 299 mensen zijn in de gevangenis omgekomen.
 • 144 mensen zijn op een manier omgekomen, waar we nu nog steeds niets over weten.
 • 14 mensen zijn tijdens hun hongerstaking omgekomen.
 • 16 mensen zijn neergeschoten tijdens hun poging tot ontsnapping.
 • 95 personen zijn in een gevecht omgekomen.
 • 73 personen zouden een “natuurlijke dood” zijn gestorven.
 • 43 mensen pleegden zelfmoord.(36)

   Ook de Engelse Wikipedia presenteert zo’n huiveringwekkende lijst. (37) De Engelse krant The Guardian vermeldt vergelijkbare cijfers:650. 000 mensen opgepakt, 300 overleden in de gevangenis, 171omgekomen door foltering. (38)  EN DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT WILDERSTOEJUICHT!    MILITAIRE COUPS IN CHILI, ARGENTINIE EN SURINAME  CHILIARGENTINIESURINAME
  CHILI Het militaire gangsterregime van Pinochet, dat op 11 september 1973de regering van de progressief socialistische president Allendewegschoot, heeft zich schuldig gemaakt aan gruwelen als folteringen,executies en duizenden arrestaties. (39) Een keihard militair regime werd gevestigd, vakbondenen politieke partijen werden verboden en, hoe kan hetook anders, alle hervormingen van Allende werden teruggedraaid.(40)130 000 mensen werden gearresteerd en 3000 politieke tegenstandersgeexecuteerd. (41)Verdwijningen, concentratiekampen, standrechtelijke executies, noem maarop.Het vond allemaal plaats en deze terreur, de Chileense militaire dictatuur,duurde 17 jaar. (42)Het praatje, dat de militaire coup een reactie was op het”communistische gevaar”, dat Allende zouvertegenwoordigen”(waarmee deze misdadige coup werd”gerechtvaardigd”) sloeg nergens op (43)  Allende was een gematigde sociaal democraat, die hervormingen doorvoerde, dieeen verlichting in het lot van de armsten betekende. (44)Naast voorvechter sociale vooruitgang was hij een man, voor wie begrippen als eer en loyaliteit nog wat betekenden, zoals uit zijnlaatste toespraak bleek. (45)en loyaliteit nog wat voor hem, zoals uit zijn laatste toespraak bleek.In tegenstelling tot wat weleens wordt gesuggereerd, tastte hij de macht van het kapitalisme geenszins aan (46) en helaas maakte hij,(met alle respect voor zijn sociale strijd en  moedigeeindstrijd), de historische fout, de arbeiders geen wapens te willengeven tegen de dreiging van het leger (47)  Zijn laatste toespraak tot het Chileense volk, kort voor zijn dood(zelfmoord), terwijl het La Moneda paleis werd beschoten door demilitaire boosdoeners, is een van de meest indrukwekkende toesprakenen een onvoorstelbaar staaltje van moed! (48)   ARGENTINIEMILITAIRE DICTATUURDE VUILE OORLOG
 In Argentinie van hetzelfde laken een pak. (49)Het militaire regime Videla kwam  in 1976 aan de machten dat zou tot 1983 duren.Ook hier was ”het land redden van communisme” hetgeijkte voorwendsel. (50)en aan de macht zou blijven tot 1983,was een van de meest gruwelijkste militaire dictaturen ooit:Na het verbieden van alle politieke partijen, vakbonds enpolitieke activiteiten en het invoeren van de doodstraf en, hoekan het ook anders, het afkondigen van de Staat van Beleg (51)de misdadige terreur:Folteringen, executies, verdwijningen, babyroof, het vond allemaalplaats.(52) De Vuile Oorlog:Zo werd de periode genoemd, dat de Argentijnse junta aan de macht was.(53)Tijdens deze gruwelperiode verdwenen volgens een officiele onderzoekscommissie tenminste 9000 mensen, meer dan 30 000 mensenwerden gefolterd en gedood. (54)
  SURINAME/MILITAIRE DICTATUUR
  En dan Suriname. Daar leidde een militaire coup van sergeanten in 1980 onderleiding van D. Bouterse (deze keer niet onderhet voorwendsel ”strijd tegen het communisme”, maar ”strijd tegen corruptie”)tot een militaire dictatuur, waarbij dissidente militairen enpolitieke tegenstanders op vage grondenwerden gearresteerd en mishandeld, een gewonde ”tegencouper” Hawkergenaamd, in maart 1982 standrechtelijk werd geexecuteerd [liggendop zijn brancard] en in december 1982 15 tegenstanders van het regime standrechtelijk werden geexecuteerd, na te zijn gefolterd (De Decembermoorden)(55) In de Binnenlandse Oorlog [een machtsstrijd tussen dictator D. Bouterse en zijn exlijfwacht Brunswijk, waarbij over en weer oorlogsmisdaden werden gepleegd],werd door de troepen van Bouterse een massaslachting aangericht in hetbosnegerdorp Moiwana. (56)Bouterse, die in Nederland is veroordeeld vanwege drugshandel (57)is de huidige president in Suriname.Zolang er geen berechting van hem en andere betrokkenen bij de misdadenheeft plaatsgehad, zal Suriname zich niet kunnen ontwikkelen totdemocratische rechtsstaat. (58)
HOOFDSTUK III

  ERDOGAN EN DE MILITAIRE COUP
 Militaire staatsgrepen zijn dus zonder meer misdadig.Maar hoe zit het met president Erdogan?Wilders is tegen hem, maar vanuit Islamofobie (59),niet vanuit het oogpunt van enige humanitaire betrokkenheid.
Maar terug naar Erdogan:Wat staat hij voor, vanuit humaniteit?
Nu, laten we er een doekjes om winden:Het is geen lekkere jongen:  Zo licht het regime Erdogan behoorlijk beentje met de persvrijheid en worden journalisten op allerlei vage grondengearresteerd (60), arrestanten worden slecht behandeld (61),de Koerden worden hard onderdrukt EN in de strijd tegende PKK [Koerdische gewapende verzetsbeweging], wordendoor het Turkse leger oorlogsmisdaden gepleegd. (62)
Daarnaast voert Erdogan een vluchtelingenvijandig beleid:Vluchtelingen in Turkije worden systematisch mishandelden inhumaan behandeld, zo meldt Amnesty Internationalin zijn rapport ´´Europe´s Gatekeeper/Unlawful detentionand deportation of refugees from Turkey´´ (63)Vluchtelingen werden opgesloten, in incommunicadogehouden en mishandeld……alvorens gedwongen teworden uitgezetnaar de oorlogsgebieden, die zij juist hadden ontvlucht…..(64) Een praktijk, die Turkije nog steeds bezigt, zoals, enkeleuren na het sluiten van de ”vluchtelingendeal” tussenTurkije en de EU,  de uitzettingvan Afghanen naar ONveilig Afghanistan.Waarbij nog komt, dat die Afghanen niet eens toeganggekregen hadden tot de asielprocedure! (65) En dan heb ik het nog niet eens gehad over debeschietingen van vluchtelingen door de Turkse grenswachten kustwacht! [66] Een misdadig regime dus, waaraan de EU medeplichtig isdoor de steun aan Turkije EN het sluiten van die verwerpelijkeEU Turkije vluchtelingen deal. [67] De massale arrestaties, zo kort na het plegen van de coup(met name die van de rechters en journalisten) en Erdogan’sMiddeleeuwse gepraat over”verraders”, die een ”hoge prijs” zullen betalen (68),beloven weinig goeds. Ook griezelige geluiden over de herinvoering van de doodstrafwaren te horen {wat eventueel lidmaatschap van de EU uitsluit)(69] Belangrijk, dat de VN Hoge Commissaris  voor de Mensenrechtendirect alarm heeft geslagen over die massale arrestaties (70)en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch felgeprotesteerd heeft tegen de arrestatie van journalisten enhet sluiten van nieuwsmedia, die deel zouden uitmakenvan de ”Gulenbeweging”, die volgens Erdogan {zonder eniggedegen onderzoek!], achter de militaire coup zou zitten. (71)
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft een boekjeopen gedaan over de behandeling van arrestanten na de mislukteTurkse militaire coup:
Het onthouden van voedsel, water en medische behandeling.Mishandelingen en folteringen. [72]

 
De regering Erdogan is dus een humanitaire ramp:
Toch is een militaire coup wel het slechts denkbaremiddel, deze regering, of welke andere ook, te beeindigen. Want een militaire coup is geweldadig ingrijpen in echte of formeel democratischeorganen en het opzijzetten van een democratisch gekozen regering. Want hoe dan, die regering Erdogan is democratisch gekozen.Het is dan ook niet aan militairen, om hen weg te schieten, waarmee het startseinwordt gegeven voor een militaire dictatuur.Waarin zelfs formele democratische rechten niet meer bestaan. The law of the sword. We hebben aan militaire dictaturen in het verleden gezien,wat een humanitaire ellende die veroorzaken.

EPILOOG

Racisme, Islamofobie en repressie nemen hand over hand toe enrichten zich op kwetsbare groepen, moslims, ”niet-westerse”allochtonen en vluchtelingen.En de met hen solidaire linkse activisten, die nu gebiedsverbodenin de Haagse Schilderswijk krijgen opgelegd, omdat ze strijdentegen het politieracisme daar. [73]
Groepen, die gemakkelijk tot zondebok gemaakt kunnenworden zoals de Joden in de dertiger jaren [20 ste eeuw]Overeenkomsten met die tijd zijn er:De hetzeDe haatzaaiers [Wilders en co]Een krachteloos gemaakt parlement, dat naar de pijpen vanWilders danst. [74]En straatfascisme:Ja, van Pegida en opgewonden vluchtelingenhaters, diezich vorig jaar hebben doen gelden in Geldermalsen, Heesch,Steenbergen.[75] Die straatfascisten, gecombineerd met de politiekeparlementaire haatzaaierij van Wilders EN partijen, die steedsmeer een racistisch discours aanhangen [76] vormen eenlevensgevaarlijke cocktail.Nog versterkt door het etnische profileren, waarvan, slik slik,recentelijk een Amsterdams-Marokkaanse ”modelagent” slachtofferis geworden! [77]
Kan het erger?Ja!
Want beroepsracist Wilders is uit de hoek gekomen alssupporter van de mislukte Turkse militaire coup.Kwalijk, zullen sommigen zeggen, maar ver weg.
Ik zegDICHTBIJ!
Want het zegt veel over de manier, waarop Wilders het Staatsbestelziet, ook in Nederland.
Want als een militaire coup goed is voor Turkije?Waarom niet voor Nederland?

Vergezocht?Wie had pakweg 80 jaar geleden gedacht, dat de meestmonsterachtige slachting van de Joden in hetzogenaamde ”beschaafde” Duitsland zou plaatsvinden, waarsinds de Middeleeuwen geen pogroms waren geweest?

Misschien heeft Celente het toch bij het juiste eind en komter een moment, dat de allochtonen maar beter hun kofferskunnen pakken en Europa verlaten. [78]
Maar voordat het zover is:
Laten we het Beest racisme vastberaden en zonder aarzelingbestrijden.BY ANY MEANS NECESSARY!
Voordat het te laat is.

BLIJF WAAKZAAM!BLIJF STRIJDEN!
Met de pen en het zwaard!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/

OF

NOTEN

[1]

WIE BOMMEN GOOIT, LOKT BOMMEN UITPETER STORM19 JULI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/07/1 9/wie-bommen-gooit-lokt-bommen -uit/

AANSLAGEN PARIJS/IS TERRORISME EN WESTERSE STAATSTERREUR/ELKAARS SPIEGELBEELDASTRID ESSED21 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/aans lagen-parijsis-terrorisme-en-w esterse-staatsterreurelkaars-s piegelbeeld/

[2]

REPRESSIE TEGEN LINKSE ACTIVISTEN VANWEGEHUN BIJDRAGE IN DE STRIJD VOOR GELIJKE RECHTENVLUCHTELINGEN EN TEGEN RACISME/MET NAME RACISTISCH POLITIEGEWELD ENETNISCHE PROFILERING

”De politie in Den Haag, immer op oorlogspad tegen de vrijheid en de solidariteit, heeft afgelopen dag een gebiedsverbod opgelegd aan een aantal anarchisten.  Autonomen Den Haag berichten er over op hun website. De anarchisten kregen een brief, waarin staat dat ze twee maanden lang niet in de Schilderswijk mogen komen.”………..”Dan is er nog dit verwijt van overheidswege: “In de brief (uitgereikt aan degenen die dat gebiedsverbod kregen, PS) wordt verder gesteld dat er gedurende de vierdaagse opstand in de Schilderswijk van afgelopen zomer na de politiemoord op Mitch Henriquez ‘diverse aan de Anti-Fascistische Actie (AFA) gelieerde mensen aanwezig waren’ en dat zij een ‘opruiende en katalyserende rol hadden in de escalatie van de demonstratie naar de rellen Ook stelt men dat de ‘aan AFA gelieerde personen meerdere malen de orde hebben verstoord in de Schilderswijk’”……………….”Maar de ‘katalyserende werking’ die een demonstratie in een opstand – ‘rel’ is ordehandhaverstaal – veranderde, ging boven alles uit van de provocerende en agressieve houding van de politie, door 1. een Arubaanse man te wurgen…………….EEN OPRUIENDE WENSPETER STORM4 AUGUSTUS 2016
http://www.ravotr.nl/2016/08/0 4/een-opruiende-wens/

SOCIALISME.NUVAN AARTSEN CRIMINALISEERT ACTIVISTEN4 AUGUSTUS 2016

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/50247/van-aartsen-criminali seert-activisten/

OVER DODELIJK POLITIEGEWELD TEGEN MITCH HENRIQUEZ
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/mitc h-henriquezdode-politiegeweld- en-bepaald-niet-de-eersteno-ju stice-no-peace/

DEFINITIEVE VEROORDELING JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDENVOORWAARDELIJK WEGENS ”OPRUIING”: STRIJD GAAT DOOR
http://13-september.nl/definit ieve-veroordeling-joke-kaviaar -tot-twee-maanden-voorwaardeli jk-wegens-opruiing-strijd-gaat -door/

DE VEROORDELING/SAMENVATTING

http://13-september.nl/de-vero ordeling/samenvatting/

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://jokekaviaar.nl/

AAGUOPENBAAR MINISTERIE: BEKENDMAKEN, DAT DE VRIES ENVERBURG EEN VLUCHTELINGENGEVANGENIS BOUWT, IS”SMAAD”-ACTIVISTEN MOETEN 23 MEI VOORKOMEN VOORVERSPREIDEN POSTERS

http://aagu.nl/2016/OM-poster- smaad.html

[3]

WILDERS,PVV,PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/verg elijking-wilders-met-hitlerker n-van-waarheid/

[4]

”Alle ruimte in dagblad De Pers gisteren voor Gerald Celente. De Amerikaanse onheilsprofeet, die in 1984 de val van de Muur en in 2006 de kredietcrisis voorspelde, voorziet een grimmige toekomst. Sterker: hij voorspelt dat Europa tussen 2012 en 2016 zijn moslims verdrijft.”…………….”Celente maakt voor De Pers een tijdreis naar 2012. “Moslims in Europa, pak je koffers en vlucht. Je bent niet veilig meer! De etnische zuiveringen gaan beginnen. (–) Dit keer zal volgens het volk de moslim de oorzaak van álle problemen zijn.”

HP DE TIJDEUROPA VERDRIJFT ZIJN MOSLIMS BINNEN ZES JAAR21 SEPTEMBER 2010

http://www.hpdetijd.nl/2010-09 -21/europa-verdrijft-zijn-mosl ims-in-2012/

‘Moslims in Europe, pack your bags and run. You are not safe anymore! Soon ethnic cleansing will begin, the displacement of millions of people which none would have thought possible years ago.’

”MOSLIMS IN EUROPE, PACK YOUR BAGS AND RUN!” GERALD CELENTE SAUSETHNIC CLEANSING WILL HAPPEN6TH OCTOBER 2010
http://www.constantinereport.c om/moslims-in-europe-pack-your -bags-and-run-gerald-celente-s ays-ethnic-cleansing-will-happ en/

[5]

DE ONDERNEMERZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT AFSNIJDEN28 AUGUSTUS 2015

http://www.deondernemer.nl/nie uwsbericht/28150/gario-ze-will en-om-zwarte-piet-mijn-strot-a fsnijden

FRONTAAL NAAKTHANDEN AF VAN QUINCY GARIO19 NOVEMBER 2014

http://www.frontaalnaakt.nl/ar chives/handen-af-van-quinsy-ga rio.html

JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI-ZWARTE PIET BETOOG7 OCTOBER 2013
http://www.joop.nl/nieuws/raci stische-reacties-op-anti-zwart e-piet-betoog

[6]

SYLVANA SIMONS SLUIT ZICH AAN BIJ DENK/STORMRAM TEGENRACISMEASTRID ESSED5 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/sylv ana-simons-sluit-zich-aan-bij- denkde-haatcampagnestormram-te gen-racisme/

NU.NLSYLVANA SIMONS SLUIT ZICH AAN BIJ POLITIEKE PARTIJ DENK18 MEI 2016
  http://www.nu.nl/politiek/4263 587/sylvana-simons-sluit-zich- bij-politieke-partij-denk.html

NOSSYLVANA SIMONS NAAR PARTIJ DENK18 MEI 2016
  http://nos.nl/artikel/2105700- sylvana-simons-naar-partij-den k.html

RACISTISCHE BAGGER NA AANSLUITING SYLVANA SIMONSBIJ DENK
´´Jankneger, Zwarte Piet, Kutpiet, verrader, Zwarte doos, Negermongoolen Aap´
   NOSHOE RACISTISCH IS NEDERLAND
  http://nos.nl/nieuwsuur/artike l/2107013-hoe-racistisch-is-ne derland.html

´ “Alles wat door Nederlanders is gemaakt, of wat een traditie is, dat haat Mevrouw Simons, dus bij deze wij hebben jou niet meer nodig in Nederland, ondankbaar persoon”
  SHOWNIEUWSMASSAAL AANTAL AANMELDINGEN VOOR ´´UITZWAAIDAG´´SYLVANA SIMONS, MAAR OOK HARDE KRITIEK
  http://www.show.nl/showflits/2 016/massaal-aantal-aanmeldinge n-voor-uitzwaaidag-sylvana-sim ons-maar-ook-harde-kritiek/
´´Bonsink doelt daarbij op uitspraken als ‘We schoppen deze dobberneger terug naar haar eigen land’, ‘We moeten de holocaust weer terugbrengen’ en iemand die aangaf zijn witte Ku Kux Klan-gewaad voor Simons te gaan wassen. ‘ VOLKSKRANTOM ONDERZOEKT RACISME OP SOCIALE MEDIATEGEN SIMONS26 MEI 2016
  http://www.volkskrant.nl/media /om-onderzoekt-racisme-op-soci ale-media-tegen-simons~a430847 6/

NOSOM START ONDERZOEK NAAR UITLATINGEN TEGEN SYLVANA SIMONS  http://nos.nl/artikel/2107347- om-start-onderzoek-naar-uitlat ingen-tegen-sylvana-simons.htm l

[7]

”Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.”
 STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/10/2 2/steenbergen-hoe-het-fascisme -de-kop-opsteekt/

VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE,STEENBERGEN EN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCHASTRID ESSED24 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/vluc htelingenhaat-in-werkingover-x enofobie-steenbergen-en-moedig -tegengeluid-dasja-abresch/

”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

  NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015
  http://www.nu.nl/binnenland/41 49876/klachten-vergadering-asi elopvang-steenbergen.html

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS   http://www.omroepbrabant.nl/?n ews/2379801053/Asielzoekersdeb at+Steenbergen+agressieve+sfee r,+boegeroep+en+middelvingers. aspx

[8]

VLUCHTELINGENCRISIS IN NEDERLAND/HETZE EN SOLIDARITEIT/KWAADWILLENDEN EN MENSEN VAN GOEDE WILASTRID ESSED30 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/vluc htelingencrisis-in-nederlandhe tze-en-solidariteitkwaadwillen den-en-mensen-van-goede-wil/

RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
     http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/

NU.NLME GRIJPT IN BIJ BETOGING TEGEN AZC IN HEESCH18 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/41 99923/me-grijpt-in-bij-betogin g-azc-in-heesch.html

OMROEP BRABANTVLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSSMET LEUS ”EIGEN VOLK EERST”, BUURTBEWONERSGESCHROKKEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?n ews/237432722/Vluchtelingenhat ers+bekladden+huis+in+Oss+met+ leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst %E2%80%99,+buurtbewoners+gesch rokken.aspx

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (1) RECHTS STRAATGEWELD,POLITIE EN GEMEENTEPOLITIEKPETER STORM18 DECEMBER 2015
http://www.ravotr.nl/2015/12/1 8/fascisme-op-straat-geldermal sen-1-rechts-straatgeweld-poli tie-en-gemeentepolitiek/

[9]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[10]
ZIE VOOR DE VOLHARDING VAN PEGIDA NEDERLANDDE NOTEN 42 T/M 47 VAN ONDERSTAAND ARTIKEL 

WILDERS,PVV,PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

WILDERS,PVV,PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[11]

”Tijdens de demonstratie van Pegida vandaag in Dresden is een boodschap namens Geert Wilders voorgelezen. Een Nederlander die dicht bij het organisatieteam zit, bracht de groet van Wilders over.

In de boodschap zegt Wilders de demonstraties die plaatsvinden in de Duitse stad “fantastisch” te vinden. Pegida-aanhangers verzamelen zich wekelijks voor een stille tocht om te protesteren tegen, wat Pegida noemt, ‘de islamisering van Europa’.

“Dresden laat zien hoe het moet”, zei de Nederlandse Pegida-sympathisant namens Wilders. “Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.”

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015
http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

[12]

”Allereerst: Pegida heeft kunnen verzamel;en, en heeft kunnen lopen. Kennelijk geen tot het absolute minimum ingekorte route, en ook geen route ver buiten de binnenstad. Nee, blak rond de binnenstad, goed zichtbaar voor omstanders, winkelend publiek en dergelijke. Dat is een overwinning voor de fascisten, zeker in vergelijking met Pegida-pogingen in Utrecht en Amsterdam die dor de politie ingekort werden mede doordat de druk van tegendemonstranten aanzienlijk was. En de krimp van Pegida-demonstraties – van tegen de tweehonderd bij eerdere pogingen tot nog maar enkele tientallen de laatste keren – zet niet verder door. Vijftig is niet enorm. Maar vijftig Pegida-mensen die relatief ongestoord hebben kunnen marcheren kunnen een reden zijn voor sympathisanten vormen om een volgende keer ook mee te gaan doen. Wat Pegida vandaag heeft bereikt is wel degelijk gevaarlijk. De mnuur tussen Pegida en een potentieel veel bredere Wilderiaanse aanhang wordt lager, en dat is eng.”

RENNEN, ONTVOERING EN EEN PAAR UUR WACHTEN: ANTIFASCISMEEN REPRESSIE IN BREDAPETER STORM19 JUNI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/06/1 9/rennen-ontvoering-en-een-paa r-uur-wachten-antifascisme-en- repressie-breda/
[13]

Spreektekst Joram van Klaveren bij Marokkanendebat- Hoofdinhoud

Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV), gepubliceerd opzondag 7 april 2013, 13:33.Logo Partij voor de Vrijheid

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

EUROPA NU

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij

[14]

NOS
MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492251-m arokkanendebat-al… 

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED15 APRIL 2013

http://www.astridessed.nl/maro kkanendebat-in-nederlandnacht- der-schandetweede-kamer-legiti meert-allochtonenhaat-2/

ZEELAND.BLOG.NL
MAROKKAANSE ORGANISATIES FEL TEGEN PVV MAROKKANENDEBAT

http://zeeland.blog.nl/nieuws/ 2013/03/03/marokk… 

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/een-genante-… 

[15]

ENKELE VOORBEELDEN: LINKS TUSSEN REGULIEREPOLITIEKE PARTIJEN EN RACISTISCH DISCOURSIN WETGEVING OF VOORSTELLEN:

VVD RACISTISCHE VOORSTELLEN

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

 • –het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
 • –het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
 • –het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • –in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
 • –geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
 • –in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

 INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAOEN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND”ANTILLIANENWET” GENOEMD]   http://www.eerstekamer.nl/wets voorstel/33325_initiatiefvoors tel_bosman

KRITIEK OP ”ANTILLIANENWET”

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDENASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/anti llianenwetover-racisme-en-neer lands-schandeterugkeer-naar-du istere-tijden/

PVDA RACISTISCH VOORSTEL, OMGEZET IN WETGEVING

WET WOONLANDBEGINSEL
 http://wetten.overheid.nl/BWBR 0031555/geldigheidsdatum_29-08 -2013

KRITIEK OP WET WOONLANDBEGINSEL
  REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013
 http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken

NU.NLASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP8 OCTOBER 2014
  http://www.nu.nl/politiek/3898 498/asscher-zegt-uitkeringsver drag-met-marokko-op.html

PVDARACISTISCHE UITSPRAKEN VOORMANNEN

WIJ BLIJVEN HIERSAMSOM HOUDT VOL:”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH MONOPOLIE OPOVERLAST”

https://wijblijvenhier.nl/2272 1/samsom-houdt-marokkanen-hebb en-etnisch-monopolie-overlast/
NU.NLPVDA KAMERLID BEPLEIT ”VERNEDEREN” MAROKKANEN14 OCTOBER 2008
http://www.nu.nl/algemeen/1789 285/pvda-kamerlid-bepleit-vern ederen-van-marokkanen.html

PVDA KAMERLID:”WE MOETEN MAROKKAANSE JONGEREN VERNEDEREN”
https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/

GROEN LINKS/MEEGAAN IN RACISTISCH DISCOURSBAGATELLISERING WILDERS/PVV

”Racisme
Het meest opmerkelijk is nog wel dat GroenLinks onder leiding van Halsema heeft toegestaan dat verkapt racisme de partij is binnengeslopen. Aan de ene kant heeft Halsema altijd verklaard fel tegen racisme te zijn, maar aan de andere kant heeft ze er in de verrechtsende politiek en samenleving geen enkel tegenwicht aan racisme geboden. Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft ze bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims in Nederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en Rene Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen.”

  SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE
18 DECEMBER 2010  http://socialisme.nu/blog/nieu ws/11626/geen-tranen-om-femke/

SP/MEEGAAN IN RACISTISCH DISCOURS

”Afgelopen herfst zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant dat het kabinet Wilders’ vragen over de kosten van allochtonen moest beantwoorden omdat Wilders ‘recht had op informatie’. Maar deze vragen waren zelf racistisch omdat er onderscheid werd gemaakt op basis van afkomst en religie. Het was in dit geval dan ook terecht dat de minister weigerde deze gegevens te verstrekken.

GroenLinks-leider Femke Halsema zei in een interview ‘het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos’ te zien en noemde de islam ‘een probleem’. Eind november riep GroenLinks-voorzitter Henk Nijhof de leden van zijn partij op tegen de kandidatuur van Rene Danen voor het partijbestuur te stemmen. Rene Danen voert als voorzitter van Nederland Bekent Kleur al jaren actie tegen het racisme van Wilders.”

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010
 http://socialisme.nu/blog/nieu ws/5901/linkse-tweeslachtighei d-in-strijd-tegen-wilders/

[16]

TROUWMAAK PVV NIET ALLEDAAGSROEL KUIPER28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324 /Nieuws/article/detail/1120310 /2010/08/28/Maak-PVV-niet-alle daags.dhtml

[17]

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

DIT ARTIKEL IS GESCHREVEN VOOR EN GEPUBLICEERDOP AFA FRYSLAN

ZIE

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUIS

https://www.afafryslan.nl/2016 /04/24/wilders-pvv-pegida-poli tiekhet-nederlandse-kromme-hui s/

[18]

””Wat de PVV betreft is het duidelijk: onze grenzen moeten dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen. ”
NOSWILDERS WIL MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S18 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2081246- wilders-mannelijke-moslimvluch telingen-opsluiten-in-azc-s.ht ml

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
       http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4 143720/

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
       http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4 143720/

[19]

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3) PVV- FASCISMEEN STRAATRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIKPETER STORM23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 3/fascisme-op-straat-geldermal sen-3-pvv-fascisme-en-staatsra cisme-twee-handen-op-een-buik/

[20]
ADWILDERS:SLUIT ALLE MANNELIJKE ASIELZOEKERS OP IN AZC18 JANUARI 2016

http://www.ad.nl/buitenland/wi lders-sluit-alle-mannelijke-as ielzoekers-op-in-azc~ab0e07f5/

NOSWILDERS WIL MANNELIJKE MOSLIMVLUCHTELINGENOPSLUITEN IN AZC’S18 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2081246- wilders-mannelijke-moslimvluch telingen-opsluiten-in-azc-s.ht ml

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

(21)

GUANTANAMO BAY-COLUMN

Geschreven: 30 oktober 2007Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

GUANTANAMO BAY-COLUMNWILDERS30 OCTOBER 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in -de-media/opinie/328-guantanam o-bay-column.html

(22)

WILDERS,PVV,PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

(23)

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep-tur kije-is-mislukt.html

GEERT WILDERS ON TWITTER

https://twitter.com/geertwilde rspvv/status/75406968556664012 8

User Actions  FollowGeert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[24]

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep- turkije-is-mislukt.html

GEERT WILDERS ON TWITTER

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 754069685566640128

User Actions  FollowGeert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[25]

STAATSGREEP WAARBIJ GEEN GEWELD TE PAS KWAM:

”1997

Halverwege de jaren negentig neemt premier Necmettin Erbakan het volgens het leger niet al te nauw met de scheiding tussen staat en religie. Ook overweegt Erbakan het Navo-lidmaatschap op te zeggen.
Hij wil met landen als Syrië en Iran in zee gaan.

Het leger stelt dat niet op prijs – een nieuwe couppoging volgt. Anders dan in 1980 blijven geweld en martelingen uit.”

…………”De coup van 1997 gaat de geschiedenis in als de ‘postmoderne coup’ – een staatsgreep is het bijna niet te noemen.”   TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016 http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39561/Couppoging-Turkije/ article/detail/4341920/2016/ 07/18/Dit-zijn-de-vijf- staatsgrepen-uit-de-Turkse- geschiedenis.dhtml   ”Staatsgreep 1997: Op 28 februari 1997 grijpen militairen weer in. Het leger dwingt toenmalig premier Necmettin Erbakan tot aftreden. Omdat hier geen geweld aan te pas kwam, is de machtsovername de geschiedenis ingegaan als de ‘postmoderne coup’.   NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016  http://www.nu.nl/buitenland/ 4294116/turkije-heeft-lange- geschiedenis-van-staatsgrepen. html

[26]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/verg elijking-wilders-met-hitlerker n-van-waarheid/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS/”U TREEDT IN HITLER’SVOETSPOREN”PETER STORM16 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/1 6/open-brief-aan-geert-wilders -ja-staat-hitlers-voetsporen/

[27]

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep- turkije-is-mislukt.html

GEERT WILDERS ON TWITTER

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 754069685566640128

User Actions  FollowGeert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[28]

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
 http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39561/Couppoging-Turkije/ article/detail/4341920/2016/ 07/18/Dit-zijn-de-vijf- staatsgrepen-uit-de-Turkse- geschiedenis.dhtml

[29]

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
 http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39561/Couppoging-Turkije/ article/detail/4341920/2016/ 07/18/Dit-zijn-de-vijf- staatsgrepen-uit-de-Turkse- geschiedenis.dhtml   NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016  http://www.nu.nl/buitenland/ 4294116/turkije-heeft-lange- geschiedenis-van-staatsgrepen. html

[30]

”1997

Halverwege de jaren negentig neemt premier Necmettin Erbakan het volgens het leger niet al te nauw met de scheiding tussen staat en religie. Ook overweegt Erbakan het Navo-lidmaatschap op te zeggen.
Hij wil met landen als Syrië en Iran in zee gaan.

Het leger stelt dat niet op prijs – een nieuwe couppoging volgt. Anders dan in 1980 blijven geweld en martelingen uit.”

…………”De coup van 1997 gaat de geschiedenis in als de ‘postmoderne coup’ – een staatsgreep is het bijna niet te noemen.”
   TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
 http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39561/Couppoging-Turkije/ article/detail/4341920/2016/ 07/18/Dit-zijn-de-vijf- staatsgrepen-uit-de-Turkse- geschiedenis.dhtml   ”Staatsgreep 1997: Op 28 februari 1997 grijpen militairen weer in. Het leger dwingt toenmalig premier Necmettin Erbakan tot aftreden. Omdat hier geen geweld aan te pas kwam, is de machtsovername de geschiedenis ingegaan als de ‘postmoderne coup’.
   NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016  http://www.nu.nl/buitenland/ 4294116/turkije-heeft-lange- geschiedenis-van-staatsgrepen. html

[31]

TROUWDODENTAL NA COUPPOGING TURKIJE OPGELOPEN NAAR30018 JULI 2016
   http://www.trouw.nl/tr/nl/4496 /Buitenland/article/detail/ 4341787/2016/07/18/Dodental- na-couppoging-Turkije- opgelopen-tot-300.dhtml
  METRONIEUWS.NLRUIM 300 DODEN EN 7543 ARRESTANTEN NA TURKSE COUP18 JULI 2016
  http://www.metronieuws.nl/nieu ws/buitenland/2016/07/ruim- 300-doden-en-7543-arrestanten- na-turkse-coup

[32]

”Als premier Menderes soldaten inzet om rivaliserende partijen te bestrijden, zijn voor het leger de rapen gaar. Kolonel Alparslan Türkes leidt een staatsgreep. Menderes wordt geëxecuteerd.”  TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016 http://www.trouw.nl/tr/nl/3956 1/Couppoging-Turkije/article/ detail/4341920/2016/07/18/Dit- zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit- de-Turkse-geschiedenis.dhtml  ”Menderes werd in 1961 geëxecuteerd, nadat hij schuldig was bevonden aan het schenden van de grondwet.”   WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije     IS GESCHIEDENISTURKSE POLITIEK EN DE MILITAIRE STAATSGREEP VAN 1960
 http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/turkse-politiek-en-de-mi litaire-staatsgreep-van-1960/

[33]

”President Celal Bayar en premier Adnan Menderes werden gearresteerd en ter dood veroordeeld.”
 WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije  ” Later werd Bayars straf omgezet in levenslang. In 1966 kwam hij vrij”  WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije     IS GESCHIEDENISTURKSE POLITIEK EN DE MILITAIRE STAATSGREEP VAN 1960
 http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/turkse-politiek-en-de-mi litaire-staatsgreep-van-1960/

[34]

Staatsgreep van 1980

Opnieuw achtten militairen in 1980 Turkije als onstabiel land en besloten zij, onder leiding van generaal Kenan Evren, een staatsgreep te plegen. Alle politici werden naar huis gestuurd. Politieke partijen en vakbonden werden verboden”

IS GESCHIEDENIS

MILITAIRE STAATSGREPEN IN TURKIJE

18 JULI 2016

http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/militaire-staatsgrepen-t urkije/

[35]

AUF DER FLUCHT ERSCHOSSEN

OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN

 SCHOKKEND VERSLAG OP YOUTUBE.COM!
OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN, KLASSIEKE LEUGENSVAN DICTATORS, HIER DE LEUGENS VAN EX DICTATOR BPOITERSE(HUIDIG PRESIDENT SURINAME)
 WWW.YOUTUBE.COM
DESI BOUTERSE (ZE ZIJN OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN)  https://www.youtube.com/watch? v=h5kKJUJow9U  ”

 • 16 mensen zijn neergeschoten tijdens hun poging tot ontsnapping.”

 WIKIPEDIASTAATSGREEP VAN 1980 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije#Staats greep_van_1980
  BRON  WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije 
[36]

WIKIPEDIASTAATSGREEP VAN 1980 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije#Staats greep_van_1980
  BRON  WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Staatsgrepen_in_Turkije

[37]

WIKIPEDIA 1980 TURKISH COUP D’ETAT RESULT  https://en.wikipedia.org/wiki/ 1980_Turkish_coup_d%27%C3% A9tat#Result
   BRONWIKIPEDIA1980 TURKISH COUP D’ETAT
  https://en.wikipedia.org/wiki/ 1980_Turkish_coup_d%27%C3% A9tat

[38]

”Yet 650,000 people were detained in the upheaval and 230,000 people were prosecuted in military courts, according to official figures. About 300 people died in prison, including 171 who died after being tortured.”
  THE GUARDIANKENAN EVREN, LEADER OF TURKEY’S 1980 MILITARY COUPAND FORMER PRESIDENT, DIES
  https://www.theguardian.com/ world/2015/may/10/kenan-evren- leader-of-turkeys-1980- military-coup-and-former- president-dies

[39]

PAS OP!NARE FOTO!  NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE
  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/200 3-2004/Chili-en-de-dood-van-Al lende.html

[40]

IS GESCHIEDENISPINOCHET’S MACHTSOVERNAME EN DICTATUUR
  http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/pinochets-machtsovername -en-dictatuur/
[41]
IS GESCHIEDENISPINOCHET’S MACHTSOVERNAME EN DICTATUUR
  http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/pinochets-machtsovername -en-dictatuur/

[42]

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE
  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/200 3-2004/Chili-en-de-dood-van-Al lende.html

[43]

”De Verenigde Staten waren hard opgetreden tegen het communistisch regime onder leiding van Castro in Cuba en probeerden nu te voorkomen dat er een tweede ‘communistisch land’ in ‘hun achtertuin’ zou komen. ”
    NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE
  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/200 3-2004/Chili-en-de-dood-van-Al lende.html

[44]

CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013
  http://www.ravotr.nl/2013/09/1 2/chili-de-staatsgreep-van-197 3/

[45]

LAATSTE TOESPRAAK SALVADOR ALLENDE
YOUTUBE.COM
SALVADOR ALLENDE’S LAST SPEECH FROM LA MONEDAON 11 SEPTEMBER 1973
   https://www.youtube.com/watch? v=HC8UirZLCZQ

[46]

”Zoals gezegd bracht Allende ’s regering uit zichzelf tamelijk beperkte hervormingen die het kapitalisme op zich niet te buiten gingen. Maar het waren wel verbeteringen waar mensen echt iets aan hadden. Verhogingen van lonen en dergelijke, bevriezing van huren, gratis melk op school. Het kapitaal valt er niet van omver, maar het dagelijks leven voor arme mensen wordt er beslist draaglijker door. ”
   CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013
  http://www.ravotr.nl/2013/09/1 2/chili-de-staatsgreep-van-197 3/

[47]

”En op 4 september demonstreerden 800.000 arbeiders in de hoofdstad Santiago. Velen van hen hadden stokken bij zich als wapens, als om daarmee hun bereidheid om rechts terug te slaan uit te drukken. Arbeiders vroegen om wapens tegen de het dreigende militaire gevaar. Die kregen ze echter niet. Immers, het leger leverde geen gevaar, want dat opereerde binnen de grondwet en diende slechts het vaderland…”
   CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013
  http://www.ravotr.nl/2013/09/1 2/chili-de-staatsgreep-van-197 3/

[48]

YOUTUBE.COMSALVADOR ALLENDE’S LAST SPEECH FROM LA MONEDAON 11 SEPTEMBER 1973
   https://www.youtube.com/watch? v=HC8UirZLCZQ
     EEN DEEL VAN HET EINDE VAN  DE LAATSTE TOESPRAAK VAN PRESIDENT ALLENDE[VERTAALD UIT HET SPAANS], VANUIT HET MONEDA PALEIS, VLAK VOOR ZIJN DOOD(ZELFMOORD], TERWIJL HET MONEDA PALEIS DOORDE MILITAIRE BENDE VAN PINOCHET WERD GEBOMBARDEERD:
  

“Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!”
President Salvador Allende’s farewell speech,
September 11, 1973.
[11]

   BRONWIKIPEDIADEATH OF SALVADOR ALLENDE
  https://en.wikipedia.org/wiki/ Death_of_Salvador_Allende
      ENGELSE VERTALING SAMENVATTING LAATSTE TOESPRAAK VANALLENDE  ”

Final address (1973)[edit]

 

I have faith in Chile and its destiny.

The last radio broadcast of Allende (11 September 1973 at 9:10 am.) Spanish text with English translation · Audio mp3

 • Surely, this will be the last opportunity for me to address you. The Air Force has bombed the antennas of Radio Magallanes. My words do not have bitterness but disappointment. … the only thing left for me is to say to workers: I am not going to resign!
 • Placed in a historic transition, I will pay for loyalty to the people with my life. And I say to them that I am certain that the seeds which we have planted in the good conscience of thousands and thousands of Chileans will not be shriveled forever. They have force and will be able to dominate us, but social processes can be arrested by neither crime nor force. History is ours, and people make history.
 • Workers of my country: I want to thank you for the loyalty that you always had, the confidence that you deposited in a man who was only an interpreter of great yearnings for justice, who gave his word that he would respect the Constitution and the law and did just that.
 • I address the youth, those who sang and gave us their joy and their spirit of struggle. I address the man of Chile, the worker, the farmer, the intellectual, those who will be persecuted, because in our country fascism has been already present for many hours — in terrorist attacks, blowing up the bridges, cutting the railroad tracks, destroying the oil and gas pipelines, in the face of the silence of those who had the obligation to act.
  They were committed. History will judge them.
  Surely, Radio Magallanes will be silenced, and the calm metal instrument of my voice will no longer reach you. It does not matter. You will continue hearing it. I will always be next to you. At least my memory will be that of a man of dignitywho was loyal to his country.
 • The people must defend themselves, but they must not sacrifice themselves. The people must not let themselves be destroyed or riddled with bullets, but they cannot be humiliated either.
  Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter momentwhen treason  seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, great avenues will again be opened, through which will pass the free man, to construct a better society.
  Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!
  These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain, I am certain that, at the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason.”

    WIKIQUOTESALVADOR ALLENDEFINAL ADDRESS
  https://en.wikiquote.org/wiki/ Salvador_Allende#Final_ address_.281973.29

[49]

 1. van hetzelfde laken een pak (=dezelfde soort aanpak of respons.

 http://www.woorden.org/spreekw oord.php?woord=van%20hetzelfde %20laken%20een%20pak

[50]

”Op 24 maart 1976 vindt de staatsgreep plaats. Om tien over drie ‘s nachts wordt tangomuziek op de radio vervangen door de mars Avenida de las Galerías. In het eerste bericht verbiedt de junta vakbonds- en politieke activiteiten, sluit het Congres, stelt de doodstraf in en kondigt de staat van beleg af.”
 NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE ARGENTIJNSE JUNTA (76-83)
  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/200 0-2001/De-Argentijnse-junta-76 -83.html

[51]

”De officiële lijn was altijd dat de Argentijnse strijdkrachten het land van het communisme en de chaos hebben gered. ”
  VOLKSKRANTLEGER ARGENTINIE GEEFT MOORDEN TOE TIJDENS DICTATUUR27 APRIL 1995  http://www.volkskrant.nl/archi ef/leger-argentinie-geeft-moor den-toe-tijdens-dictatuur~a400 425/

[52]
NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE ARGENTIJNSE JUNTA (76-83)
  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/200 0-2001/De-Argentijnse-junta-76 -83.html     ”De militaire junta die haar opvolgde stond onder leiding van Jorge Videla tot 1981 en daarna van Roberto Viola en Leopoldo Galtieri. Deze junta was verantwoordelijk voor de onwettige arrestatie, marteling, moord of gedwongen verdwijning van duizenden mensen (meestal vakbondsmedewerkers, studenten en andere activisten).   WIKIPEDIAVUILE OORLOG (ARGENTINIE)  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vuile_Oorlog_(Argentini%C3%AB)  Babyroof

 ”At least 400 babies are thought to have been taken from their parents while they were held in detention centres.”

 BBC NEWSARGENTINA EX-MILITARY LEADER JORGE RAFAEL VIDELA DIES17 MAY 2013
  http://www.bbc.com/news/world- latin-america-22570888 ‘Volgens de Dwaze Moeders zijn zo’n 240 kinderen van vrouwen die in geheime gevangenissen zaten ter adoptie gegeven, vaak aan militaire gezinnen. Slechts enkele tientallen van hen zijn tot dusverre achterhaald.”
  DWAZE MOEDERS (ARGENTINIE)AMNESTY INTERNATIONALENCYCLOPEDIE VOOR DE MENSENRECHTEN
  http://www.amnesty.nl/mensenre chten/encyclopedie/dwaze-moede rs-argentinie

[53]

WIKIPEDIAVUILE OORLOG (ARGENTINIE)  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vuile_Oorlog_(Argentini%C3%AB)  WIKIPEDIADIRTY WAR
  https://en.wikipedia.org/wiki/ Dirty_War  

Schending van mensenrechten

Tijdens de militaire junta werden systematisch mensenrechten geschonden. Zo werden tegenstanders van het regime op grote schaal opgepakt, gemarteld en vermoord zonder proces. Ook vonden er veel verdwijningen plaats. Volgens de officiële gegevens zijn er in de jaren 1976-1983 ongeveer 9.000 mensen verdwenen, hoewel door mensenrechtenorganisaties dit aantal op 30.000 geschat wordt. Er werden dodenvluchten uitgevoerd, waarbij gevangenen van het regime gedrogeerd uit vliegtuigen boven de oceaan werden gegooid. Daarnaast was er ook sprake van babyroof. Baby’s van vrouwelijke gevangenen werden weggenomen bij hun moeders en bij gezinnen geplaatst die de junta steunden. De moeders werden hierna vermoord.”

ARGENTIJNSE JUNTA VAN 1976-1983

http://www.isgeschiedenis.nl/n ieuws/buitenland/de-militaire- junta-in-argentinie/

”Up to 30,000 people were tortured and killed during this period, in a campaign known as the “Dirty War”.

BBC NEWSARGENTINA EX-MILITARY LEADER JORGE RAFAEL VIDELA DIES17 MAY 2013
  http://www.bbc.com/news/world- latin-america-22570888

[54]

”In Argentinië zijn volgens een officiële onderzoekscommissie ten tijde van de militaire junta (1976-1983) ten minste 9.000 mensen verdwenen.”
  VERDWIJNINGEN (GEDWONGEN OF POLITIEKEVERDWIJNINGEN)AMNESTY INTERNATIONALENCYCLOPEDIE VAN DE MENSENRECHTEN
  http://www.amnesty.nl/ mensenrechten/encyclopedie/ verdwijningen-gedwongen- politieke-verdwijningen     BBC NEWSARGENTINA EX-MILITARY LEADER JORGE RAFAELVIDELA DIES17 MAY 2013
  http://www.bbc.com/news/world- latin-america-22570888

[55]

”Het tweede kabinet van premier Arron werd beschuldigd van corruptie en afgezet.”
 WIKIPEDIASERGEANTENCOUP
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Sergeantencoup ARRESTATIE DISSIDENTE MILITAIREN  WIKIPEDIANATIONALE MILITAIRE RAAD
   http://nl.wikipedia.org/wiki/N ationale_Militaire_Raad
 ARRESTATIE/MISHANDELING POLITIEKETEGENSTANDERS   GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
   http://nps2010.blogspot.nl/201 1/09/geschiedenis-van-de-nps-e en_9570.html
  STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
   http://nl.wikipedia.org/wiki/W ilfred_Hawker
  WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
   http://nl.wikipedia.org/wiki/W ilfred_Hawker
  VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?
   http://weblogs.vpro.nl/radioar chief/2009/03/20/hallo-hallo-i s-dit-fort-zeelandia/
  DECEMBERMOORDEN:    AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
   http://www.amnesty.nl/mensenre chten/encyclopedie/decembermoo rden-en-moiwana-suriname
  RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
   WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
   http://nl.wikipedia.org/wiki/D ecembermoorden
  DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
   http://www.groene.nl/artikel/d e-heer-bouterse-lust-ik-rauw
  HERDENKING DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAARNIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTENASTRID ESSED12 DECEMBER 2014
 http://www.astridessed.nl/herd enking-decembermoorden-op-wate rlooplein2014vermoord-maar-nie t-vergetenslechts-in-gerechtig heid-berusten/

[56]

 AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
   http://www.amnesty.nl/mensenre chten/encyclopedie/decembermoo rden-en-moiwana-suriname
   WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG
   http://nl.wikipedia.org/wiki/B innenlandse_Oorlog
   VEROORDELING SURINAME DOOR HET INTERAMERIKAANSHOF VOOR DE MENSENRECHTEN VANWEGE DE MASSASLACHTINGIN MOIWANA
 Er werd in het vonnis opgenomen, dat de Surinaamse Staat zichmoest inzetten voor vervolging van de verantwoordelijken(tot nu toe niet gebeurd), dat er compensatie aan de nabestaandenen overlevenden moestworden betaald en dat de Surinaamse Staat  zijn excuses moest aanbieden voor het bloedbad. Dat is wel gebeurd en wel door de toenmalige president Venetiaan.Ook is er compensatie aan de nabestaanden en overlevenden betaald. Zie hieronder uitspraak Inter Amerikaans Hof voor deMensenrechten UITSPRAAK INTER AMERIKAANS HOF VOORDE MENSENRECHTEN INZAKE MOIWANA    ”OPERATIVE PARAGRAPHS 233. Therefore,  THE COURT, DECIDES, Unanimously,1. To dismiss the State’s preliminary objections.  DECLARES, Unanimously, that:   AND DECIDES,  Unanimously, that: 1. The State shall implement the measures ordered with respect to its obligation to investigate the facts of the case, as well as identify, prosecute, and punish the responsible parties, in the terms of paragraphs 202 – 207 of this judgment. 87………….6. The State shall carry out a public ceremony, whereby Suriname recognizes its international responsibility and issues an apology, in the terms of paragraphs 216 – 217 of this judgment.…….  8. The State shall pay the compensation ordered in paragraph 187 of the instant judgment to the Moiwana community members for material damages, in the terms of paragraphs 178 – 181 and 225 – 231 of this judgment.
   INTER AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTSCASE OF THE MOIWANA COMMUNITY VS SURINAMEJUDGMENT OF  JUNE 15 2005
   http://www.corteidh.or.cr/docs /casos/articulos/seriec_124_ ing.pdf
  GEEN VERVOLGING VERANTWOORDELIJKEN BLOEDBADMOIWANA
 ”Vraag 6 Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de vervolging en berechting van de daders van het bloedbad in Moiwana?Klopt het dat Suriname hier op geen enkele manier werk van maakt? Antwoord Volgens de genoemde uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens hebben overlevenden en nabestaanden van de gebeurtenissen in Moiwana recht op compensatie door de Surinaamse staat.Strafrechtelijke vervolging van verdachten heeft tot dusver niet plaatsgevonden.   RIJKSOVERHEIDANTWOORD OP KAMERVRAGEN DECEMBERMOORDEN ENBLOEDBAD VAN MOIWANA
  https://www.rijksoverheid.nl/r egering/inhoud/bewindspersonen /bert-koenders/documenten/ kamerstukken/2016/01/06/ antwoord-op-kamervragen-over- vervolging-decembermoorden-en- bloedbad-van-moiwana    
´´Vooralsnog zijn de daders echter niet vervolgd.´´
  IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
  http://www.isgeschiedenis.nl/t oen/november/het-bloedbad-van- moiwana-in-suriname/
  EXCUSES AAN DE SLACHTOFFERS DOOR PRESIDENT VENETIAAN TROUWEXCUSES REGERING SURINAME VOOR MOORDPARTIJ 198614 JULI 2006
   http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/1538 842/2006/07/14/Excuses-regerin g-Suriname-voor-moordpartij- 1986.dhtml
   ´´ In 2006 bood Ronald Venetiaan, de toenmalige president van Suriname, zijn excuses aan namens de regering.´´
  IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
  http://www.isgeschiedenis.nl/t oen/november/het-bloedbad-van- moiwana-in-suriname/
   BETALING COMPENSATIE AAN DE SLACHTOFFERS MOIWANA
 ´´De overlevenden en nabestaanden kregen een schadevergoeding en smartengeld. ´´
  IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
  http://www.isgeschiedenis.nl/t oen/november/het-bloedbad-van- moiwana-in-suriname/

[57]

Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.
 NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010
   http://nos.nl/artikel/173032- bouterse-nieuwe-president- suriname.html

[58]

AMNESTIEWET, BESPOTTING MENSENRECHTENASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/ 2012amnestiewet-suriname- bespotting-mensenrechten/
  ZIE OOK
 UITPERS.BE
AMNESTIEWET, BESPOTTING MENSENRECHTENASTRID ESSEDMEI 2012
 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=3284

[59]

”PVV-leider Wilders is de enige die er echt anders over denkt. Vannacht liet hij weten: “I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better.”
NOSKAMER: GOED, DAT STAATSGREEP IS MISLUKT16 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2117939- kamer-goed-dat-staatsgreep- turkije-is-mislukt.html

GEERT WILDERS ON TWITTER

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 754069685566640128

User Actions  FollowGeert WildersVerified account?@geertwilderspvv

I hope Erdogans islamofascist regime is finished. The sooner the better. #Turkey

[60]

AMNESTY INTERNATIONALTURKEY: ZAMAN NEWSPAPER TAKEN OVER AS GOVERNMENTSTEAMROLLS PRESS FREEDOM4 MARCH 2016
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/03/turkey-fears- of-zaman-newspaper-takeover/
 AMNESTY INTERNATIONALDETENTION OF ACADEMICS INTENSIFIES CRACKDOWNON FREEDOM OF EXPRESSION15 JANUARY 2016
    https://www.amnesty.org/en/pre ss-releases/2016/01/turkey-det ention-of-academics-intensifie s-crackdown-on-freedom-of-expr ession/
    INDEXTHE VOICE OF FREE EXPRESSIONTURKEY: A LONG LINE OF PRESS FREEDOM VIOLATIONS17 MARCH 2016
   https://www.indexoncensorship. org/2016/03/turkey-press-freed om-violations/
    HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: JOURNALIST’S TRIAL CLOSED TO PUBLIC25 MARCH 2016
   https://www.hrw.org/news/2016/ 03/25/turkey-journalists-trial -closed-public
     ”1. Freedom of Expression: Vaguely written and broadly defined anti-terror statutes, “along with laws on defamation and provoking religious hatred” continue to be employed to limit free speech.  Business links with government still serve to undermine the independence of mainstream media, with some journalists forced from their jobs by fearful editors.  Gagging orders were used to suppress the reporting of several major news stories and draconian new internet laws were passed.  Social media was blocked for lengthy periods by government order.”
   AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY ON TURKEY’S WORSENING HUMAN RIGHTSRECORDS, 11 KEY ISSUES24 FEBRUARY 2015
   https://humanrightsturkey.org/ 2015/02/24/amnesty-on-turkeys- worsening-human-rights-record- 11-key-issues/

[61]

SLECHTE BEHANDELING ARRESTANTEN
  ”Cases of excessive use of force by police and ill-treatment in detention increased”  AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORTTURKEY 2015-2016
   https://www.amnesty.org/en/cou ntries/europe-and-central-asia /turkey/report-turkey/

[62]

OORLOGSMISDADEN TURKSE LEGER IN DE STRIJD TEGENDE KOERDISCHE PKK VERZETSORGANISATIE
   ”Human rights groups say 92 civilians were killed in the town during the military operation and another 171 bodies have been found since hostilities ended.”
 THE GUARDIANTURKEY EASES CURFEW AFTER ASSAULT ON PKK REBELSLEAVES CIRZE IN RUINS
  https://www.theguardian.com/wo rld/2016/mar/02/turkey-kurdish -people-cizre-return-to-ruins   

”(Istanbul)— Kurdish civilians, including women, children and elderly residents, have been killed during security operations and armed clashes since July 2015 in southeastern Turkey. Local human rights groups have recorded well over 100 civilian deaths and multiple injuries. After unprecedented military deployments to the region in recent days, several cities are under curfew and some of their neighborhoods the scenes of shelling by the military and heavy clashes with armed Kurdish groups. The civilian death toll is likely to rise steeply in the coming days.”

……..……..

   ”“The Turkish government should rein in its security forces, immediately stop the abusive and disproportionate use of force, and investigate the deaths and injuries caused by its operations,” said Emma Sinclair-Webb, senior Turkey researcher at Human Rights Watch. “To ignore or cover up what’s happening to the region’s Kurdish population would only confirm the widely held belief in the southeast that when it comes to police and military operations against Kurdish armed groups, there are no limits – there is no law.”
  HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MOUNTING SECURITY OPERATION DEATHS
 https://www.hrw.org/news/2015/ 12/22/turkey-mounting-security -operation-deaths

[63]

AMNESTY INTERNATIONAL REPORTEUROPE´S GATEKEEPER/UNLAWFUL DETENTION AND DEPORTATIONOF REFUGEES FROM TURKEY
   http://www.amnesty.eu/content/ assets/Doc2015/2015_Documents/ Turkey_detention_deportation_b riefing_14Dec2015.pdf

[64]

´´The report Europe’s Gatekeeper documents how, since September, in parallel with EU-Turkey migration talks, the Turkish authorities have rounded up and herded scores – possibly hundreds – of refugees and asylum-seekers onto buses and transported them more than 1,000 kilometres to isolated detention centres where they have been held incommunicado. Some report being shackled for days on end, beaten and forcibly transported back to the countries they had fled.´´
    AMNESTY INTERNATIONALTURKEY/EU RISKS COMPLICITY IN VIOLATIONS AS REFUGEESAND ASYLUMSEEKERS LOCKED UP AND DEPORTED16 DECEMBER 2015
   https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2015/12/turkey-eu-ref ugees-detention-deportation/
      ´´Reports by Amnesty International and local groups speak of arbitrary arrests of refugees and of ill-treatment in detention in Turkey, plus denial of legal representation or aid, making it impossible for them to challenge their detention and deportation.´´
   HUMAN RIGHTS WATCHQ & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES3 MARCH 2016
   https://www.hrw.org/news/2016/ 03/03/qa-eu-turkey-deal-migrat ion-and-refugees
    BBCTURKEY MISTREATED SCORES OF MIGRANTS, SAYS AMNESTY16 DECEMBER 2015
    http://www.bbc.com/news/world- europe-35110779

[65]

´´Ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers werden gevangengenomen en kregen geen toegang tot een asielprocedure´´
   AMNESTY INTERNATIONAL´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG23 MAART 2016
   https://www.amnesty.nl/nieuwsp ortaal/nieuws/veilig-turkije-s tuurt-tientallen-afghanen-teru g

[66]

DE MORGEN.BETURKSE GRENSWACHTEN SCHIETEN OPVLUCHTENDE SYRIERS15 APRIL 2016
   http://www.demorgen.be/buitenl and/-turkse-grenswachten-schie ten-op-vluchtende-syriers- bf72891f/
      MIGRANT REPORTTURKISH COAST GUARD ATTACK REFUGEEBOAT18 MARCH 2016
   http://migrantreport.org/turki sh-coastguard-attack-fleeing-r efugee-boat/

[67]

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED23 MEI 2016
  http://www.astridessed.nl/eu-e n-turkije-sluiten-deal-over-vl uchtelingenbrief-aan-nederland se-europarlementariers/
 VERGELIJKBARE BRIEVEN ZIJN OOK GESTUURD AAN DELEDEN VAN DE TWEEDEKAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
  http://www.astridessed.nl/eu-e n-turkije-sluiten-deal-over-vl uchtelingenbrief-aan-leden-twe ede-kamercommissie-buitenlands e-zaken/
  DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHEZAKEN
  http://www.astridessed.nl/eu-e n-turkije-sluiten-deal-over-vl uchtelingenbrief-aan-leden-twe ede-kamercommissie-economische -zaken/
  DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
  http://www.astridessed.nl/eu-e n-turkije-sluiten-deal-over-vl uchtelingenbrief-aan-leden-eer ste-kamercommissie-voor-buiten landse-zaken-defensie-en-ontwi kkelingssamenwerking/

[68]

”Volgens de president is de coup gepleegd “door een kleine groep binnen het leger die niet tegen de eenheid in het land kan”. De verraders zullen een hoge prijs betalen, zei hij.”
 NOSERDOGAN: IK ZAL HET LEGER SCHOONVEGEN16 JULI 2016
 http://nos.nl/artikel/2117910- erdogan-ik-zal-het-leger-schoo nvegen.html

[69]

”De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal een wetsvoorstel van het parlement over de herinvoering van de doodstraf ook goedkeuren als dat het lidmaatschap van Turkije in de Europese Unie in gevaar brengt. Dat zei hij tijdens een interview met televisiezender al-Jazeera. De president wil de doodstraf opnieuw invoeren na de mislukte couppoging van vrijdag.”
  HLN.BEERDOGAN ZAL DOODSTRAF HERINVOEREN, ZELFS ALS DATEU-LIDMAATSCHAP IN GEVAAR BRENGT21 JULI 2016
 http://www.hln.be/hln/nl/960/B uitenland/article/detail/28017 72/2016/07/21/Erdogan-zal- doodstraf-herinvoeren-zelfs- als-dat-EU-lidmaatschap-in- gevaar-brengt.dhtml    ”De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat hij een herinvoering van de doodstraf in Turkije niet in de weg zal staan wanneer het parlement hiertoe besluit. De suggestie dat Erdogan met zijn hardhandige optreden vooral zijn tegenstanders onschadelijk wil maken, noemt hij “smadelijk”. Erdogan deed zijn uitspraken in een exclusief interview met CNN.

“Als het Turkse volk vindt dat de terroristen geëxecuteerd moeten worden, waarom zou ik ze dan jaren gevangen zetten en te eten geven?”, vroeg Erdogan zich af. Hij noemt de coup “overduidelijk hoogverraad”.

NOS

ERDOGAN: WAAROM COUPPLEGERS GEVANGEN

ZETTEN ALS VOLK DOODSTRAF WIL?

19 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2118404- erdogan-waarom-coupplegers-gev angen-zetten-als-volk-doodstra f-wil.html

[70]

VOLKSKRANTVN SLAAN GROOT ALARM OM GOLF ZUIVERINGEN TURKIJE19 JULI 2016
  http://www.volkskrant.nl/ buitenland/vn-slaan-groot- alarm-om-golf-van-zuiveringen- turkije~a4342423/

[71]

HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MEDIA SHUT DOWN, JOURNALISTS DETAINED28 JULY 2016
 https://www.hrw.org/news/2016/ 07/28/turkey-media-shut-down- journalists-detained
  ”“The government crackdown is on media outlets and journalists it accuses of being linked to the Fethullah Gülen movement, which it blames for the foiled military coup,” said Emma Sinclair-Webb, Turkey director at Human Rights Watch. “In the absence of any evidence of their role or participation in the violent attempt to overthrow the government, we strongly condemn this accelerated assault on the media, which further undermines Turkey’s democratic credentials.”
 HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MEDIA SHUT DOWN, JOURNALISTS DETAINED28 JULY 2016
https://www.hrw.org/news/2016/ 07/28/turkey-media-shut-down-j ournalists-detained

[72]

”Amnesty International has gathered credible evidence that detainees in Turkey are being subjected to beatings and torture, including rape, in official and unofficial detention centres in the country. ”……”Amnesty International has credible reports that Turkish police in Ankara and Istanbul are holding detainees in stress positions for up to 48 hours, denying them food, water and medical treatment, and verbally abusing and threatening them. In the worst cases some have been subjected to severe beatings and torture, including rape.”
AMNESTY INTERNATIONALTURKEY: INDEPENDENT MONITORS MUST BE ALLOWEDTO ACCESS DETAINEES AMID TORTURE ALLEGATIONS24 JULY 2016

https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/turkey-indepe ndent-monitors-must-be-allowed -to-access-detainees-amid-tort ure-allegations/

”48 hours: the length of time Turkish police in Ankara and Istanbul have reportedly been holding detainees in stress positions. Detainees have been denied food, water and medical treatment, and been verbally abused and threatened. Some have been subjected to severe beatings and torture, including rape.”
AMNESTY INTERNATIONALTURKEY CRACKDOWN BY THE NUMBERS:STATISTICS ON BRUTAL BACKLASH AFTERFAILED COUP26 JULY 2016

https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/turkey-crackd own-by-the-numbers-statistics- on-brutal-backlash-after- failed-coup/

AMNESTY INTERNATIONALTURKIJE MISHANDELT EN FOLTERT GEVANGENEN24 JULI 2016

https://www.aivl.be/nieuws/ turkije-mishandelt-en-foltert- gevangenen

[73]

REPRESSIE TEGEN LINKSE ACTIVISTEN VANWEGEHUN BIJDRAGE IN DE STRIJD VOOR GELIJKE RECHTENVLUCHTELINGEN EN TEGEN RACISME/MET NAME RACISTISCH POLITIEGEWELD ENETNISCHE PROFILERING

”De politie in Den Haag, immer op oorlogspad tegen de vrijheid en de solidariteit, heeft afgelopen dag een gebiedsverbod opgelegd aan een aantal anarchisten.  Autonomen Den Haag berichten er over op hun website. De anarchisten kregen een brief, waarin staat dat ze twee maanden lang niet in de Schilderswijk mogen komen.”………..”Dan is er nog dit verwijt van overheidswege: “In de brief (uitgereikt aan degenen die dat gebiedsverbod kregen, PS) wordt verder gesteld dat er gedurende de vierdaagse opstand in de Schilderswijk van afgelopen zomer na de politiemoord op Mitch Henriquez ‘diverse aan de Anti-Fascistische Actie (AFA) gelieerde mensen aanwezig waren’ en dat zij een ‘opruiende en katalyserende rol hadden in de escalatie van de demonstratie naar de rellen Ook stelt men dat de ‘aan AFA gelieerde personen meerdere malen de orde hebben verstoord in de Schilderswijk’”……………….”Maar de ‘katalyserende werking’ die een demonstratie in een opstand – ‘rel’ is ordehandhaverstaal – veranderde, ging boven alles uit van de provocerende en agressieve houding van de politie, door 1. een Arubaanse man te wurgen…………….EEN OPRUIENDE WENSPETER STORM4 AUGUSTUS 2016
http://www.ravotr.nl/2016/08/0 4/een-opruiende-wens/

SOCIALISME.NUVAN AARTSEN CRIMINALISEERT ACTIVISTEN4 AUGUSTUS 2016

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/50247/van-aartsen-criminali seert-activisten/

OVER DODELIJK POLITIEGEWELD TEGEN MITCH HENRIQUEZ
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/mitc h-henriquezdode-politiegeweld- en-bepaald-niet-de-eersteno-ju stice-no-peace/

DEFINITIEVE VEROORDELING JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDENVOORWAARDELIJK WEGENS ”OPRUIING”: STRIJD GAAT DOOR
http://13-september.nl/definit ieve-veroordeling-joke-kaviaar -tot-twee-maanden-voorwaardeli jk-wegens-opruiing-strijd-gaat -door/

DE VEROORDELING/SAMENVATTING

http://13-september.nl/de-vero ordeling/samenvatting/

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://jokekaviaar.nl/

AAGUOPENBAAR MINISTERIE: BEKENDMAKEN, DAT DE VRIES ENVERBURG EEN VLUCHTELINGENGEVANGENIS BOUWT, IS”SMAAD”-ACTIVISTEN MOETEN 23 MEI VOORKOMEN VOORVERSPREIDEN POSTERS

http://aagu.nl/2016/OM-poster- smaad.html

[74]

KRACHTELOOS EN LAMGESLAGEN PARLEMENT/DE DOOR HET PARLEMENT TOEGELATEN RACISTISCHEWANVERTONING VAN HET ”MAROKKANENDEBAT”

EUROPA NU

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij

NOS
MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492251-m arokkanendebat-al… 

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED15 APRIL 2013

http://www.astridessed.nl/maro kkanendebat-in-nederlandnacht- der-schandetweede-kamer-legiti meert-allochtonenhaat-2/

ZEELAND.BLOG.NL
MAROKKAANSE ORGANISATIES FEL TEGEN PVV MAROKKANENDEBAT

http://zeeland.blog.nl/nieuws/ 2013/03/03/marokk… 

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/een-genante-… 

[75]

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/10/2 2/steenbergen-hoe-het-fascisme -de-kop-opsteekt/

VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE,STEENBERGEN EN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCHASTRID ESSED24 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/vluc htelingenhaat-in-werkingover-x enofobie-steenbergen-en-moedig -tegengeluid-dasja-abresch/

”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

  NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015
  http://www.nu.nl/binnenland/41 49876/klachten-vergadering-asi elopvang-steenbergen.html

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS   http://www.omroepbrabant.nl/?n ews/2379801053/Asielzoekersdeb at+Steenbergen+agressieve+sfee r,+boegeroep+en+middelvingers. aspx

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/2 3/heesch-en-elders-nieuwe-inci denten-onderstrepen-fascistisc he-dreiging/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (1) RECHTS STRAATGEWELD,POLITIE EN GEMEENTEPOLITIEKPETER STORM18 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/1 8/fascisme-op-straat-geldermal sen-1-rechts-straatgeweld- politie-en-gemeentepolitiek/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERSPETER STORM21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3) PVV-FASCISMEEN STRAATRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIKPETER STORM23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 3/fascisme-op-straat-geldermal sen-3-pvv-fascisme-en- staatsracisme-twee-handen-op- een-buik/

[76]

ZIE VOOR MEEGAAN POLITIEKE PARTIJENIN RACISTISCH DISCOURS NOOT 15

[77]

ETNISCH PROFILEREN

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!