Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme
Wilders,Racisme,PVV -

Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

donderdag 20 december 2012 05:24
WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISMEVAN JUDENFRAGE TOT MAROKKANENPROBLEEM Zie ook http://www.astridessed.nl/wildersdood-grensrechter-door-marokkanenprobleemhet-gif-van-racisme/ www.astridessed.nl
 ”In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?” PVVPVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/6333-pvv-stelt-vragen-over-het-marokkanenprobleem.html ”Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem” Twitter PVV leider G Wilders https://twitter.com/geertwilderspvv   

Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed

Geachte Redactie en lezers,

 Dat PVV leider G Wilders munt zou slaan uit de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen, die door enkelespelers [ volgens de media twee van Marokkaanse komaf en een Antilliaan] van de club ”Nieuw Sloten” werd mishandeld [1], viel te verwachtenIn een reactie op de tragische gebeurtenis noemde hij voetbalgeweld een ”Marokkanenprobleem” [2] en zijn partij, de PVV stelde er middels fractielid J.J. van Klaveren zelfs Kamervragen [3] over  Een van de vragen, die daarbij werd gesteld, luidde als volgt ”In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?” [3] Nu kan gemakkelijk worden aangetoond, dat voetbalgeweld voor het grootste deel ligt bij de traditionele supportersgroepen [4]en relatief weinig voorkomt onder Marokkaanse jongeren [5] en dat bij deze giftige [er waren er meer] Kamervragen en de Wilders opmerkingover het ”Marokkanenprobleem” de ogen wordt gesloten voor het feit, dat jongerencriminaliteit onder zowel autochtone alsallochtone jongeren voorkomt en dat het uitstaande heeft met een complexiteit van sociaal-maatschappelijke problematiekMaar daar gaat het hier niet omFeit is, dat Wilders met een dergelijke nieuwe Marokkanenhetze erin slaagt, het politiek-maatschappelijkedebat te beinvloeden [6], waardoor niet eens meer het oog springt, dat een dergelijk debat uit den boze is, omdat degeneraliserende aandacht wordt gelegd bij een specifieke bevolkingsgroep als oorzaakvan een maatschappelijk probleemPuur racisme dus, dat  reeds zover de samenleving is ingeslopen [7] en zo politiek-maatschappelijk is geaccepteerd [8], dat het niet eens meer doordringt tot grote delen van de publlieke opinie Hoog tijd dus, om de aandacht te verleggen naar waar het hier werkelijk om gaat, hetracistische gedachtegoed van de PVV HET ZONDEBOKMODEL VAN DE PVV De PVV is een extreem-rechtse [9] en racistische partij, die niet alleen uitgaat van de ”superioriteit” van de ”Westerse Beschaving”, maar opextreem provocerende wijze haar aanvallen richt op moslims, ”niet-westerse” allochtonenen vluchtelingen [10]Zo laat zij zich in beledigende zin uit over de Islam en moslims, in negatief generaliserende zinover Marokkanen, andere allochtonen en vluchtelingen [criminelen en profiteurs] enbestaat het zelfs, modellen uit het Derde Rijk over te nemen, door mensen tevergelijken met dieren [11]Daar is nog bijgekomen de hetze tegen Oost-Europese arbeiders, die 
hoe kan het ook anders in de ogen van racisten, alleen maar voor 
ellende en overlast in Nederland zouden zorgen 
Vandaar het door de PVV opgerichte ”Meldpunt voor Polen” [12], waarover Wilders”trots” meldt, dat er meer dan 40 000 ”klachten” zijn binnengekomen [13] Hiermee zaait Wilders op gevaarlijke wijze haat tegen ”niet westerse” allochtonenen Oost-Europeanen.

Die PVV staat verder voor een uiterst repressief Staatsbeleid door preventief 
fouilleren in het hele land te willen invoeren, voorstander te zijn van 
minimunstraffen en administratieve detentie voor terreurverdachten  te willen 
invoeren [14]
Zij schrikt er niet voor terug, Guantanamo Bay af te schilderen als lichtend voorbeeld [15] Met een dergelijk griezelig gedachtegoed is hij niet alleen een bedreiging voor ”niet westerse” inwoners in Nederland, maar ook voor de rechtsstaat, omdat hij elementaire rechten alshet gelijkheidsprincipe en Godsdienstvrijheid [16] zwaar onder druk zet Ook is hij een bedreiging voor Nederlandse ”autochtonen”, omdat hij doorzijn hetzebeleid verdeeldheid zaait tussen ”allochtonen” en ”autochtonen”, wateen vreedzaam samenleven steeds verder onder druk zet POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE Nog gevaarlijker is, dat hij, in tegenstelling tot Janmaat [17], leider voormalige Centrumpartij,politiek en maatschappelijk bepaald niet geisloleerd staatZo heeft de rechtbank de rechtsstaat een uiterst twijfelachtige dienst bewezen door Wildersin 2011 vrij te spreken van discriminatie en aanzetten tot haatHiermee legitimeerde de rechtbank in feite het racistische gif van Wilders [18] Ook in media en politiek is hij een geaccepteerde spelerDoor de media wordt hem regelmatig om zijn ”mening” gevraagd en wordt hijvoor debatten uitgenodigd en in de politiek [Tweede Kamer] waren er, behalve Pechtold,slechts weinigen, die de guts hebben, hem openlijk als racist te benoemen [19] In de politiek hebben met name linkse partijen hem ongeoorloofde ruimte gegeven doorhem niet te bestrijden [20] en worden zijn standpunten steeds meer door andere partijenovergenomen [21]Een berucht voorbeeld is hierbij het Boerkaverbod [22] En dan niet te vergeten de samenwerking met de PVV, die een gedoogfunctie kreeg in hetkabinet Rutte Verhagen [23] EPILOOG Sinds 11 september 2001 waait er in Europa een gevaarlijke extreem-rechtse en racistische wind,met twee van de griezeligste voorbeelden de aanslagen van  Breivik [24] en de opkomstvan de Griekse neo nazi partij, de Gouden Dageraad [25] Zo ernstig als in Griekenland  is de situatie in Nederland gelukkigniet en al evenmin is de PVV zo extreem als die Gouden Dageraad, die openlijk migranten fysiek aanvalt [26] Maar een racistische politieke stoker als G Wilders, die nauwelijks tegengas krijgt van politieken maatschappij, kan een gevaarlijke bijdrage leveren aan het gevaar waaraan allochtone gemeenschappen  nu al blootstaan Zaak is, om op effectieve en strijdbare wijze in verzet te gaan tegen dit racistische gif, zoals nu algedaan wordt door buitenparlementaire linkse organisaties, migrantenorganisaties en organisaties en individuen, die strijden tegen het inhumane asielbeleid Ik heb niet voor niets in het begin van mijn betoog een link gelegd tussen de door de Judenfrage van de nazi’s [27] en de uitspraak van Wilders ”Marokkanenprobleem”, omdat het uit dezelfde gevaarlijke koker komt Die van het agressieve en racistische zondebokmodel, dat in laatste instantie het recht van minderheden om te bestaanaanvalt en aantast Niemand zegt, dat het nu zover zal komen in Nederland/Europa Maar dat betekent niet, dat waakzaamheid tegen de mensvijandige ideologie van rechts extremisme en racisme nietgeboden is Want als de Geest eenmaal uit de fles is, weet niemand, waar het eindigt Vriendelijke groetenAstrid Essed  ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/374776/wildersdood_grensrechter_marokkanenprobleemhet_gif_van_racisme 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!